organizata de SC SARANTIS ROMANIA SA ... nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of organizata de SC SARANTIS ROMANIA SA ... nr.99/2000 privind comercializarea produselor si...

 • 1

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  “Le Petit Marseillais - Carrefour”

  organizata de SC SARANTIS ROMANIA SA

  (perioada: 24 august – 30 august 2017)

  Art. 1 – Organizatorul

  1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Le Petit Marseillais – Carrefour” (denumita

  in continuare „Campania”) este SC SARANTIS ROMANIA SA („Organizatorul”), societate comerciala

  inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos.

  Oltenitei, nr. 249B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1059/2001, cod unic de

  inmatriculare RO8601391.

  1.2. Campania se desfasoara prin intermediul S.C. Mullen Lowe S.A. (denumita in continuare

  "Implementator") cu sediul Romania, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97,

  sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de

  Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter

  Personal, cu nr. 3325

  1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care

  este obligatoriu pentru toti participantii.

  1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul

  Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de

  modificari sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce contine modificari.

  1.5. S.C. Mullen Lowe S.A. se va ocupa de operarea bazei de date a Campaniei. Pe perioada

  Campaniei Promotionale, S.C. Mullen Lowe S.A., actionand ca imputernicit al SC SARANTIS

  ROMANIA SA., va desfasura urmatoarele activitati:

  - preia prin intermediul numarului scurt 3706 datele necesare inscrierii in Campania

  Promotionala;

  - va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in

  continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele cu caracter personal ale participantilor la

  Campania Promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament;

  -va contacta castigatorii premiilor Campaniei Promotionale pentru validare (validarea se

  va face pe baza bonului fiscal ce atesta achizitia a cel putin 1 produs participant si a unui act de

  identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime admise pentru Campanie - 18 ani si

  colectarea datelor suplimentare in vederea punerii in posesie a premiilor).

  - va asigura punerea in posesie a premiilor campaniei ulterior validarii castigatorilor.

 • 2

  1.6. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul

  Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor

  si prevederilor prezentului Regulament.

  Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei

  2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

  2.2. Promotia va incepe pe data de 24 august 2017, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 august 2017,

  ora 23:59:59.

  2.3. Inregistrarea in Campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 24 august 2017, ora

  00:00:01, ora Romaniei si 30 august 2017 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice inscriere inregistrata

  inainte de data 24 august 2017 ora 00:00:01, ora Romaniei sau dupa data de 30 august 2017 ora

  23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luata in considerare.

  Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei

  3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe

  intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

   in format electronic, prin accesarea website-ului www.carrefour.ro,

   la Biroul Receptie Clienti al magazinelor participante: Carrefour Hypermarket,Carrefour

  Market si Carrefour Express;

   in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos.

  Oltenitei, nr. 249B;

  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii

  publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile

  pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile

  prezentului Regulament.

  3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si

  dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice

  modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor

  fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.carrefour.ro si la biroul receptie clienti

  al magazinelor participante.

  http://www.carrefour.ro/ http://www.carrefour.ro/

 • 3

  3.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern

  nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior

  modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public.

  Art. 4 - Dreptul de participare

  4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu

  domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei

  (denumite in continuare "Participanti”) care achizitioneaza in perioada Campaniei promotionale cel

  putin un produs Compeed participant la campanie, descris in cadrul sectiunii 6, respectand

  prezentul Regulament.

  4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

   angajatii companiei SC SARANTIS ROMANIA SA si ai distribuitorilor acestora

   angajatii companiei S.C. Mullen Lowe S.A.

   angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea

  Promotiei.

   persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea

  Promotiei.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)

  nu au dreptul de a participa la Campanie.

  Art. 5 – Produsele participante

  5.1. La aceasta Campanie participa produsele Le Petit Marseillais comercializate in reteaua

  de magazine Carrefour Hypermarket,Carrefour Market si Carrefour Express de pe teritoriul

  Romaniei.

  5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd

  aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio

  obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia

  actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

  5.3. Produsele participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent.

 • 4

  Art. 6 – Premiile Promotiei

  6.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,

  urmatoarele premii:

  Natura premiului Cantitate totala Total valoare bruta

  (cu tva inclus)

  [buc] [lei]

  Cos cu produse Le Petit Marseillais 30 157.4

  DESCRIERE PREMII:

  Cos cu produse Le Petit Marseillais:

  - 1 Buc Le Petit Marseillais Gel de duș Hipoalergenic Surgras cu extract de Aloe Vera & Unt de Migdale – 13,60 Ron - 1 Buc Le Petit Marseillais Gel de duș Hipoalergenic cu extract de Aloe Vera & Flori de măr - 13,60 Ron - 1 Buc Le Petit Marseillais Gel de duș Hipoalergenic cu extract de Aloe Vera & Flori de Migdal - 13,60 Ron - 1 Buc gel dus hidratant cu zmeura si bujori 400 ml – 13,63 Ron - 1 Buc gel dus intens hidratant cu unt de argan, ceara de albine si ulei de trandafir 250 ml – 10,65 Ron - 1 Buc sampon nutritiv cu lapte de karite si miere 250 ml – 11,84 Ron - 1 Buc balsam nutritiv cu lapte de karite si miere 200 ml – 11,84 Ron - 1 Buc masca nutritiva cu lapte de karite si miere 300 ml – 16,30 Ron - 1 lotiune de corp hidratanta cu unt de karite, migdale dulci si ulei de argan 250 ml – 16,42 Ron - 1 ulei de corp cu unt de karite, migdale dulci si ulei de argan 150 ml – 35,92 Ron

  6.2. Valoarea totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Campaniei este de 4722 lei (cu TVA

  inclus).

  6.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor

  acordate in aceasta Campanie.

  6.4. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate

  fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face

  obiectul unei instrainari.

  6.5. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

  Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

  7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

 • 5

  7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea

  cumulativa a urmatoarelor conditii:

  (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

  (2) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin achizitionare a cel putin 1 produs

  participant mentiona