Click here to load reader

Osnove psihologije

 • View
  255

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Osnove psihologije

 • PSIHOLOGIJA I PEDAGOGIJA

  SPORTA

  Predava:

  Amir Zuli, prof.

 • Predstavite se!

  - ime i prezime (nadimak)

  - gdje radite, gdje ste igrali

  - zato ste se odluili postati trener

  - vaa iskustva s pedagogijom, psihologijom,

  psiholokom pripremom...

  - to oekujete od teaja

  - to oekujete od ovog predavanja

 • PEDAGOGIJA je znanost o odgoju

  Pedagogija se bavi, istrauje i prouava odgoj

  Odgoj omoguava ljudski rast i razvoj,

  usavravanje i graenje osobe

  Cilj odgoja je:

  zdrava, humana, slobodna, kulturna, radina,

  stvaralaka, demokratska i sretna osoba

 • Teorije odgoja

  1. Nativistika teorija

  2. Teorija empirizma

  3. Teorija konvergencije ili pomirenja

  4. Multifaktorske teorije dodaju ovjekovu angairanost i aktivnost

 • DIDAKTIKA grana pedagogije koja prouava ope

  zakonitosti obrazovanja

  Dva su osnovna pojma u obrazovanju:

  1. Znanje sistem injenica o nekom podruju

  koje je ovjek nauio i zapamtio

  2. Sposobnosti omoguuju obavljanje odreenih aktivnosti

  (senzorne, intelektualne, izraavanje, fizike...)

 • Stupnjevi znanja

  1. prihvaanje

  2. prepoznavanje

  3. reprodukcija

  4. primjena

  5. stvaranje, kreacija

 • Odgojni proces

  - dugotrajni proces, vezan za ovjeka tijekom itavog

  ivota, a dogaa se u interpersonalnoj komunikaciji

  UKLJUUJE TRI KOMPONENTE:

  1. Racionalno-intelektualnu (proces usvajanja znanja, vjetina,

  navika) vodi shvaanju odreenih stavova

  2. Emocionalnu (proces usvajanja stavova i izgraivanja vlastitih uvjerenja) vodi konkretnom prihvaanju

  3. Voljnu (proces razvijanja pozitivnih osobina) vodi djelovanju, aktivnosti

 • TRENER

  I NJEGOVA ODGOJNA ULOGA

 • Zadatak

  Molim vas

  napiite 10 karakteristika koje

  bi trebao imati

  trener

 • Osnovni imbenici odgoja

  obitelj

  odgojno-obrazovne drutveno okruenje

  instutucije (meu njima klub i trener)

 • Pedagoki stil

  Stil rada pedagoga, uitelja, trenera

  1. Autokratski stil

  2. Demokratski stil

  3. Anarhistiki stil

 • Meuljudski odnosi

  - temelj odgojnog procesa

  1. Osobni odnos (neformalni)

  2. Profesionalni odnos (formalni)

 • initelji uspjenih meuljudskih odnosa

  1.Empatija - sposobnost uivljavanja u tue emocije, postupke, razmiljanja

  2. Socijalna percepcija - kako vidimo sebe i druge - egoistina ili objektivna

  3. Emocionalni stavovi - kakve osjeaje budi osoba - simpatija ili antpatija

  4. Socijalna:

  a) reverzibilnost - izbjegavati izraze koje ne elimo da nam se vrate

  b) ireverzibilnost - neprimjerene izjave (psovke, vrijeanja)

 • Neki korisni savjeti za komunikaciju

  Govoriti ono to elite da se dogodi, govoriti pozitivno

  (afirmativno)

  Poticati (govorom ili mimikom)

  Aktivno sluati sugovornika

  Izbjei etiketiranje, govoriti o ponaanju, ne o osobi

  elim, bilo bi dobro umjesto moram, mora

  Izbjegavati pitanja sa zato (zato si to uinio...)

 • Zato sluati?

  * shvatite to vam je osoba rekla

  * pokaete razumijevanje

  * potaknete osobu da kae jo vie

  * odgovorite na ono to vam je reeno

  * smanjite intenzitet emocija osobe skojom razgovarate

  * pomognete govorniku da jasnije sagleda svoj problem i tako ga osnaite za njegovo rjeavanje

  * izgradite odnos povjerenja

 • Kako sluati?

  * odluite da ete sluati i usmjerite panju na sugovornika

  * gledajte osobu u oi

  * postavljajte pitanja

  * parafrazirajte

  * nemojte previe govoriti

  * nemojte prekidati

  * nauite utjeti

  * izbjegavajte ometajue pokrete

 • Kako davati kritike

  * nitko ne voli kad ga kritiziramo

  * kritika ne treba biti ponienje

  * najbolje ju je izrei u etri oka

  * treba ju izrei to prije, ako je mogue neposredno nakon pojave ponaanja koje je zasluilo kritiku

  * kritika treba biti odreena, moda i unaprijed planirana

  * ne kritizirajte osobu zbog neeg to je izvan njene kontrole

  * usmjerite kritiku na ponaanje osobe, nikad na njezinu linost

  * nemojte zaboraviti pohvaliti osobu

 • Pohvale

  * ljudi vie vole pohvale nego kritike

  * pohvala ne treba sadravati kritiku

  * pohvala moe biti verbalne i neverbalna

 • Neka od naela odgojnog rada

  s mladim nogometaima

  Upoznati ih sa normama ponaanja

  (nagrade,kazne)

  Promatrati ponaanja

  Kontaktirati s roditeljima

  Kontaktirati sa kolom

  Utjecati na mlade nogometae u duhu kodeksa

  ponaanja u nogometu

 • Karakteristike sportskog trenera

  Pedagog, odgajatelj

  Poznaje igraa - sposobnosti,interese,zdr.stanje,kolu...

  Bodri i podrava, spreman pomoi

  Zna odvojiti privatno i poslovno

  Zna stvoriti i odrati radnu atmosferu

  Primjer je uenicima / vodi sportski ivot

  Struan i u toku s novostima u razvoju struke

  Motivator na aktivnost, uenje

  Dobar komunikator

  Odmjeren, strpljiv, pravedan

  Potuje uenike

  Ponosan na svoj poziv i ono to radi

 • Ponaanje trenera na utakmici

  Neposredno pred utakmicu igraima dajte poznate zadatke (prema sposobnostima)

  Djeca (igrai) ue po modelu, ponaat e se kao i vi

  Najbolje psiholoki pripremljen je trener!

  - kontrola misli, ponaanja i emocija

  Odgodite analizu za drugi dan

 • Poeljno ponaanje trenera na

  utakmici: - Ne reagirati burno na svaku greku

  - U sluaju greke ohrabriti i po potrebi dati uputu za ispravak

  - Pohvaliti trud iako nije doveo do rezultata

  - Pohvaliti dobru izvedbu (akciju) iako nije dovela do rezultata

  - Ne davati igraima negativne primjedbe osobne prirode

  - Povremeno igrae podsjetiti da trebaju igrati to bolje, ali ako ne pobijede nije smak svijeta

  - Poticati ih da uivaju u igri i njenoj ljepoti, bez obzira na rezultat

  - Poticati ih da uivaju u daljnoj igri ak i ako je rezultat ve sasvim izvjestan

  - Ne kritizirati poraz, ve nedovoljan trud ili nedovoljnu pripremljenost

 • 5 stupnjeva moralnog razvoja:

  1. Sve je u redu dok me ne uhvate / vide

  2. Oko za oko

  3. Prema drugima se ponaam onako kako bi volio da se drugi ponaaju prema nama

  4. Potujem vanjske zakone i pravila

  5. Ponaam se onako kako je najbolje za sve (ukljuene u igru), za cijelo drutvo

 • ZADATAK 1.

  Napiite 3 razloga zato djeca

  prestaju trenirati nogomet

 • ZADATAK 2.

  Podijelite se u grupe od po 4-5

  lanova i napiite 5 razloga zato

  dijete prestaje trenirati nogomet

 • Zato djeca naputaju sport?

  1. Trebaju neto drugo raditi

  2. Promjena interesa

  3. Ne doivljavaju se dovoljno uspjenima, vrijednima

  4. Ne zabavaljaju se dovoljno

  5. ele promjeniti sport

  6. Dosadno im je

  7. Ne vole trenera

  8. Treniraju preteko

  9. Nije im dovoljno uzbudljivo

  10. Doivljavaju sport previe stresnim

 • Znaajke tinejdera koji su izgorjeli

  u sportu

  Na sebe su gledali samo kao na sportae

  Nedostatak kontrole nad svojim ivotom

  Stalna anksioznost, zabrinutost

  Prevelika oekivanja drugih ljudi i njih samih

  Iskljuiva orijentacija na posljedicu (moram pobijediti)

  Pritisak roditelja

  Dugaki monotoni treninzi bez raznolikosti (manjak zabave)

 • Znaajke tinejdera koji su izgorjeli

  u sportu (nastavak)

  Nekonzistentan pristup trenera

  Ozljede usljed pretjeranog vjebanja

  Nisko samopotovanje

  Kratki vremenski rokovi

  Uestala i naporna putovanja

  Pokazivanje ljubavi od strane drugih ljudi ovisno o tome gube li ili pobjeuju

  Perfekcionizam (ne doputaju sebi pravo na greku)

 • ZADATAK 3.

  Napiite bar 4 naina kako

  uspjenije trenirati djecu, tako da

  ostanu u nogometu

 • ZADATAK 4.

  U istim grupama napiite 6 naina

  kako uspjenije trenirati djecu, tako

  da ostanu u nogometu

 • Kako uspjenije trenirati djecu?

  - Primjetite djete kad radi dobro i nagradite ga (manje gledajte greke)

  - Dajte nagradu ljubazno i iskreno

  - Postavite realna oekivanja

  - Nagradite uloeni napor isto kao uspjeh

  - Fokusirajte se na tehniku i vjetinu

  - Mijenjajte aktivnosti

  - Mijenjajte pravila da bi se osjetili uspjenijima

  - Nagradite dobru tehniku, ne samo posljedicu

  - Kad ispravljte greku koristite pozitivni sendvi

  - Smanjite strah od uenja novih vjetina

  - Budite entuzijast! djeca vole pozitivno

 • - Pokaite da imate povjerenje u igrae

  - Lake je promijeniti situaciju (vjebu, trening), nego osobine linosti sportaa.

  - Sportai imaju istovremeno vie motiva zato su u sportu (nogometu) - pronaite ih!

  - Lideri (voe) mogu poveati motiviranost

  - Posvetite vie panje zabavi i druenju na treningu

  - Ponekad se prilagodite pojedincima u grupi

  - Ako niste taj dan "svoji", prikrijte to ili obavijestite igrae

 • Roditeljski sastanak na poetku sezone:

  - izloiti didaktike ciljeve sportske sezone (to elite postii u predstojeoj sezoni indiv. i grupni plan)

  - upoznati roditelje s prednostima treniranja nogometa

  - izloiti pravila ponaanja roditelja

  - uiniti da vas roditelji prihvate kao edukatora djeteta (strunost, dug rad s djecom, ljubav za djecu i trenerski poziv)

  - prikupiti informacije o vannogometnim aktivnostima djeteta (kola, vank, obitelj, i po danima treninga)

  - poboljati sportsku kulturu roditelja

 • Roditeljski na sredini sezone:

  - osvrnuti se na didaktiki napredak

  - osvrnuti se na pon. roditelja

  - prikupiti informacije o vannog. aktivnostima

  djeteta (je li dolo do promjena)

  - demistificirati i dedramatizirati uspjehe i poraze

  - rijeiti event. konflikte

  - poboljati sportsku kulturu roditelja

 • Roditeljski na kraju sezone:

  - analizirati postignute i nepostignute ciljeve

  - dati savjete za praznike

  - rijeiti event. konflikte

  - obavijestiti o sljedeoj sezoni, pogotovo za one

  koji mijenjaju kategoriju

  - poboljati sportsku kulturu roditelja nova tema

  - osvrnuti se na ponaanje roditelja

 • Odgovornosti roditelja djece-sportaa

  1. Ohrabrite svoje dijete da se bavi sportom, ali mu ne stvarajte pritisak. Neka samo izabere hoe li igrati, i hoe li odustati.

  2. Saznajte to vae dijete oekuje od sporta i podrite ga da to ostvari

  3. Roditelj procijenjuje da je li dijete fiziki i emocionalno spremno za igru i jesu li uvjeti za igru sigurni.

  4. Uvjerite se da je trener koji vodi vae dijete struan.

  5. Zadrite pobjeivanje u perspektivi i pomozite djetetu da i ono to uini.

  6. Pomozite djetetu da postavi sebi ciljeve koje moe ostvariti (koji znae pobjedu).

 • 7. Pomozite djetetu da kroz sport naui univerzalno

  vrijedne stvari za cijeli ivot.

  8. Pomozite djetetu da bude odgovorno prema

  momadi i prema treneru.

  9. Ako je potrebno, nauite svoje dijete disciplini.

  10. Prepustite svoje dijete treneru na treningu i na

  utakmici; ne budite trener u sjeni.

  11. Upoznajte trenera s alergijama i drugim posebnim

  zdravstvenim stanjima svog djeteta, i vodite

  rauna da dijete na utakmice i treninge nosi

  potrebne mu lijekove.

 • Kodeks pravila ponaanja roditelja

  djece-sportaa

  1. Za vrijeme utakmice ostanite u publici.

  2. Dozvolite treneru da radi svoj posao. Ne savjetujte ga u tehnici i taktici.

  3. Ponaajte se kulturno. Ne dobacujte nedoline komentare trenerima, delegatima ili roditeljima obje momadi.

  4. Za vrijeme utakmice budite djetetu roditelj, podrka. Ne trener.

  5. Za vrijeme utakmice ponaajte se primjereno, ne pijte alkohol i ne dolazite u alkoholoziranom stanju.

 • 6. Veselite se uspjesima momadi vaeg djeteta.

  7. Pokaite interes, entuzijazam i podrku svom djetetu.

  8. Kontrolirajte svoje emocije.

  9. Pruite pomo, ako vas to zamoli trener ili neka druga

  slubena osoba.

  10. Zahvalite treneru, delegatima i drugim entuzijastima koji

  sudjeluju u dogaaju.

 • PSIHOLOGIJA

  Znanost koja se bavi ponaanjem,

  svjesnim iskustvom pojedinca

  i njegovim nesvjesnim procesima

 • Psihologija sporta

  matematika

  biomehanika

  sportska ekonomija

  pedagogija

  sociologija sporta

  fiziologija sporta

  klinika

  psihologija

  teorija tjelesnog

  odgoja

  industrijska

  psihologija

  psihologija rada

  fizioloka

  psihologija

  pedagoka

  psihologija

  PSIHOLOGIJA

  socijalna

  psihologija

  razvojna

  psihologija

  psihodijagnostika

  PSIHOLOGIJA SPORTA

  antropometrija sportska

  meteorologija kibernetika

  pedagogija sporta

  teorija treninga

 • MOTIVACIJA

  usmjerenost, intenzitet i ustrajnost

  neijeg ponaanja

  da bi se neto postiglo

 • MOTIVI su uzroci ljudskog ponaanja

  U svakom trenutku nae je ponaanje odreeno

  velikim brojem motiva koji su u meusobnim

  sloenim odnosima.

 • Motivacijskim ciklusom objanjava se kako

  dolazi do nekog ponaanja.

 • Podjela motiva:

  1. bioloki, uroeni ili primarni motivi za hranom i piem

  za seksom

  za kretanjem

  za izbjegavanjem boli

  za odmorom i snom

  2. Socijalni, steeni ili sekundarni motivi za drutvom

  za suigurnou

  za samopotovanjem

  za ugledom

  za moi

  za samostalnou

  za stvaralatvom

 • Hijerarhija motiva prema Maslowu

  5. Potreba za samoaktualizacijom

  4. Potreba za potovanjem (ugled, uspjeh, znanje)

  3. Potreba za pripadanjem (ljubav, prijateljstvo, grupa)

  2. Potreba za sigurnou (krov, posao)

  1. Fizioloke potrebe

 • Motivacija sportaa

  Interakcija individualnih i situacijskih faktora

  Individualni faktori + Situacijski faktori osobine linosti trenerov stil voenja

  potebe atraktivnost mogunosti

  interesi uvjeti igre

  ciljevi

 • Najei motivi bavljenja sportom kod djece

  EKSTRINZIKI (vanjski) RAZLOZI razveseliti druge nagrada pobjeda SOCIJALNI RAZLOZI prijatelji momad odmjeravanje s ostalima INTRINZIKI (unutranji) RAZLOZI usavravanje vjetine, znanje osobni doprinos, uspjeti u neem uzbuenje igre, uivanje u igri

 • Decijeva teorija kognitivne evaluacije

  Kontrolni aspekt nagrade

  (npr. nagrada za pobjedu)

  dugorono smanjuje unutranju motivaciju

  Informacijski aspekt nagrade

  (npr. nagrada za dobro izveden zadatak)

  - poveava unutranju motivaciju

 • Kako poveati unutranju

  motivaciju (Weinberg, 1984):

  1. osigurati dovoljnu koliinu uspjenih iskustva 2. dozvoliti sportaima prihvaanje vee osobne odgovornosti za odluke i pridravanje pravila u sportu 3. pohvala 4. postavljanje realistinih ciljeva 5. initi trening interesantnim, variranjem sadraja i redosljeda vjebi 6. omoguiti pojavu 'flow'-a (tj. uronjenosti u aktivnost) kroz optimalnu prilagoenost zadataka sposobnostima pojedinca

 • Nagrade i kazne

  Nagrada stvara osjeaj samopotovanja

  Jasno postavite pravila Nagrada (i Kazni)

  Budite dosljedni!

  Nagradite (ili Kaznite) ponaanje, ne osobu!

 • POTREBA (MOTIV)

  ZA POSTIGNUEM

  Potreba za postignuem potreba za dostizanjem ili premaivanjem odreenog standarda kvalitete

  Situacija postignua ona koja ukljuuje proces vrednovanja ishoda neije aktivnosti u odnosu na odreeni standard

 • Razvijenost motiva postignua:

  motiv za x procjena = rezultat emocionalna ponaanje

  postignuem situacije reakcija

  visoko razvijen trai izazove,

  (motiv za x vjerojatnost = prema usmjeren na situacije u kojima

  postizanjem uspjeha uspjehu ponos u uspjehu moe uspjeti,

  uspjeha) 50% bolje igra

  nisko razvijen izbjegava rizik,

  (motiv za x vjerojatnost = izbjei usmjeren na situacije u kojima

  izbjegavanjem uspjeha neuspjehu sramotu, stid moe biti lo,

  neuspjeha) 5% ili 95% loije igra

 • Pozornost!

  Motiv za postignuem treba biti

  visok, ali ako je previsok igra bi

  mogao izgoriti u elji da bude

  uspjean

 • Svatko uspjehom doivljava neto drugo

  Jedna od ee koritenih podjela ciljeva koji znae uspjeh:

  ciljevi usmjereni na posljedicu (npr. biti prvi, pobjediti)

  ciljevi usmjereni na izvedbu (npr. poveati kvalitetu udarca)

  ciljevi usmjereni na proces (npr. taktiku, usmjerenost na kretanje, uvanje protivnika, prostora)

 • Ciljevi postignua (uspjeha) mogu za

  vrijeme utakmice biti usmjereni na:

  1. Zadatak (proces, izvedbu) - usmjerenost na provoenje taktike, rjeavanje situacija, sl.udarac - usporeivanje sa samim sobom (igrati bolje od sebe) - usmjerenost na sadanjost - mogue manje nervoze i frustracije, bolja kontrola emocija, vea ustrajnost, samopozudanje proizlazi iz vlastitih kvaliteta, bolja igra... - lake donosi naprdak u kvaliteti igre

  2. Posljedicu - usmjerenost na pobjedu, rezultat, nagradu, pohvalu - usporeivanje sebe s drugima (igrati bolje od drugih) - usmjerenost na prolost ili budunost - mogua manja kontrola tijela i emocija, vea napetost, mogue smanjenje uloenog napora, samopouzdanje proizlazi iz usporedbe s protivnikom, traenje opravdanje, igra moe izgorijeti... - tee donosi napredak u kvaliteti igre

 • Razvojna psihologija

  grana psihologije koja se bavi razvojem ovjeka

  - motoriki razvoj

  - intelektulani razvoj

  - emocionalni razvoj

  - socijalni razvoj

 • Naputene pretpostavke o razvoju

  ovjeka:

  Dijete je ovjek u malome

  Nasljee je mnogo vanije od okoline u formiranju

  linosti

 • Osnovne razlike u linosti izmeu

  odraslog ovjeka i djeteta:

  U mehanizmima kontrole agresivnosti

  U nainu reagiranja na frustracije

  U sposobnosti razumijevanja

  U samostalnosti

 • ivotna razdoblja mladog nogometaa

  ivotno razdoblje Dob Dobna kategor. u

  nogometu

  Srednje djetinjstvo 6/7 10/11 god Limai (7 10

  god)

  Kasno djetinj.

  -Predpubertet

  11 14 god Mlai pioniri

  (11 i 12 god)

  Pubertet - rana

  Adolescencija

  14 17 god Pioniri (13 i 14)

  Kadeti (15 i 16)

  Kasna

  adolescencija

  16 25 god Juniori (17 i 18

  god)

 • Faze u razvoju djece vrhunskih

  sportaa

  1. Ulazak u svijet sporta

  2. Faza ulaganja

  3. Faza savrene sportske izvedbe

  4. Faza odravanja odline izvedbe

 • Za kasnije postizanje vrhunskih

  sportskih rezultata vano je:

  - da se djeca ne specijaliziraju prerano za jedan

  sport

  - da roditelji, treneri i ostali shvaaju i naglaavaju

  zabavu i razvoj kao cilj bavljenja sportom

  - da roditelji pruaju punu podrku, ali ne stvaraju

  pritisak i postavljaju zahtjeve

 • UENJE

  - relativno trajno mijenjanje pojedinca na

  osnovu iskustva

 • Uenje po modelu podrazumijeva:

  1. Promatranje ponaanja druge osobe

  2. Pamenje onoga to se percipira

  3. Izvoenje zapamenog (kada smo za to

  motivirani)

 • Krivulje uenja

  Negativno akcelerirana krivulja uenja

  Pozitivno akcelerirana krivulja uenja

  Sigmoidna krivulja uenja

 • Kako uinkovito prezentirati

  igraima motoriki zadatak?

  1. Ne davati igraima previe informacija.

  2. to vie pokazivati i demonstrirati.

  3. Demostrirajui, usmjeriti panju sportaa na

  bitne stvari (kljune rijei)

  4. Odabrati najpogodniju metodu poduavanja

 • Motoriko uenje i motorike

  vjetine

  Proces uenja motorike vjetine:

  1. kognitivna faza

  2. asocijativna faza

  3. autonomna faza

 • Kriteriji usvojenosti motorike

  vjetine:

  1. Pokreti su meusobno usklaeni i povezani

  2. Svaki od dijelova pokreta je usavren

  3. Svaki pokret svaki puta se izvodi na gotovo

  identian nain

  4. Vjetina je automatizirana, tj. izvodi se bez razmiljanja

  5. Fleksibilna je, tj. njeno izvoenje se donekle prilagoava

  konkretnim uvjetima

  6. Tijek njenog stjecanja tipian je za stjecanje motorike

  vjetine

 • Koje su to situacije u kojima

  moemo prepoznati potrebu za

  psiholokom pripremom ?

  1) bolja igra na treningu nego na slubenim utakmicama

  2) velike oscilacije u kvaliteti igre i na treningu i na utakmici

  3) padovi koncentracije i panje tijekom igre

  4) nekontrolirane emocionalne reakcije

  5) ravnodunost ili pretjerano 'izgaranje' na utakmicama

  6) nedostatak komunikacija meu suigraima

  7) konflikti igraa i trenera

 • Zapamtite!

  NE mora postojati problem da se

  angaira psiholog !

  Najbolje je kad igrai, trener, klub

  ili savez samo ele biti jo bolji

  nego to su trenutno !!!

 • to je psiholoka priprema?

  Trening

  kojim se djeluje na

  razvoj vjetina, sposobnosti i linosti sportaa

  u smjeru poveanja stabilnosti i kvalitete

  izvedbe

 • OSNOVNI CILJ

  PSIHOLOKE PRIPREME:

  Stalno unapreivanje razvoja vjetina i osobina

  sportaa i sportske ekipe u smjeru koji

  omoguuje maksimalno ispoljavanje njihovih

  sposobnosti.

 • elim vam uivanje u teaju i

  uspjeno polaganje ispita!

  Amir Zuli, prof.