of 180 /180
OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJE 1812

OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O S N O V N A Š KO L A

SUHOPOLJE

18121812

ISBN 978-953-58568-0-1

OS

NO

VN

A Š

KO

LA S

UH

OP

OLJ

ES

TO

LJE

ĆA

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja
Page 3: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

OSNOVNA ŠKOLA

SUHOPOLJE

STOLJEĆA 2

2 0 1 5 .

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

6

Imp

ress

um

Impressum

Nakladnik: Osnovna škola Suhopolje

Za izdavača: ravnatelj Anto Škraba, prof.

Glavni i odgovorni urednik: Anto Škraba, prof.

Uredništvo: Zdravka Matković, dipl. učitelj

Marina Rokinger, prof.

Anto Škraba, prof.

Lidija Škrinjarić, prof.

Ivančica Fett-Škvarić, prof.

Lektorica: Marijana Toplak, prof.

Fotografije: Privatni fotoalbumi sadašnjih i bivših djelatnika

Privatni fotoalbumi Suhopoljčana

Školski fotoalbumi

Izvori: Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, Kanonske vizitacije, 181/V., str. 536-537.

Suhopolje u sjećanjima, Zlatko Ćurik, 2005.

Školske spomenice

Zapisnici sa sjednica učiteljskih vijeća

Grafička priprema Grafiti Becker, Viroviticai tisak:

Mjesto i godina: Suhopolje, 2015.

Naklada: 300 primjeraka

ISBN: 978-953-58568-0-1

OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJE STOLJEĆA

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne

i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000906568.

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

S A D R Ž A J

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Uvodna riječ 10

O povijesti Suhopolja 12

200 školskih godina 22

Sjećanja 70

Iz života škole 84

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86

Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103

Natjecanja i susreti - najučenici 111

Programi i priredbe 131

Riječi - knjige - „Iskrice“ 142

Projekti 149

Škola danas - kako i kamo dalje 158

Završna riječ 180

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

10

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AU

vod

na

rije

č

Uvodna riječ

Tražili smo načineVjerovali i sanjaliA sjećanja su nas mazila u sadašnjemMi, i domaći i „strani“Za budućnost, za njihSpomen generacijama, bliskim i davnimSpomen Ljubavi i radosti

Govoriti o dva stoljeća postojanja, događanja, nije lako. Mnogi bi odmah na početku

odustali jer je povijest poput prosijanog pijeska: u zaborav odu sva osjećanja, svi

strahovi i nadanja, a ostaju samo stvarnosti „bitne“. Možda se i neki neće složiti s

nama u našem načinu definiranja povijesti. Nebitno, mi i ne želimo definirati, ograničiti.

Mi želimo oživjeti sjećanja, probuditi uspavane noći prošlih vremena.

Na ovom putu nećemo biti ni povjesničari ni pisci. Mi ćemo biti jedan pokušaj - hrabar.

Nećemo pisati kronologije. Nažalost, nećemo se prisjetiti svih i svega. Ovo nije spomen

čovjeku. Ovo je uspomen na traganje za istinom mnogih generacija - davnih i današnjih,

novih. I zaista, nećemo definirati. Ostavit ćemo stvari otvorene. Neka se nastavi i

događanje i opisivanje.

Pred nama je djelo koje govori o životu. Takvog ga i uzmite. A život je i bogat i siromašan;

daje i uzima. Život je prolazan i vječan, tužan i sretan. Opisujući ga, mi nećemo govoriti

o jednom, nego o općem. A u tome, dragi čitatelji, pronađite sebe. Vjerojatno ćete se

pronaći u nekoj riječi, rečenici ili pak u samo jednom slovu. Ne budite tužni. Ovo je

spomen, ne vama, nego vašoj školi.

Našem dragom Suhopolju posvetili smo prvo poglavlje. Namjerno jer je naravno, prirodno.

Bez majke nema života. Bez Suhopolja nema škole, silnih uspomena i generacijskih

sastajanja i rastajanja. A onda baš u njemu, u Suhopolju, teku ta čak dva stoljeća duga

događanja. U drugom poglavlju ćemo pokušati o tome. Rekosmo pokušati. A iako

pokušaj, možda predložak za buduće, nas na poseban način raduje. Zašto? Nitko to

prije nas učinio nije. I ponosni smo i sretni. Onako, jednostavno zadovoljni.

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

11

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AU

vod

na

rije

č

A u trećem ćemo poglavlju izbiti iz ruku sve „adute“ onima koji misle da su ove mlade

generacije zaboravile na stare. Ne, ne. Mi vas poštujemo i samo puštamo da uživate u

zasluženu odmoru. Volimo da nas gledate i da se prisjećate. No, ne zaboravite - mi vas

trebamo. I kada mislite kako vas nitko ne sluša, mi pomno pratimo riječi koje s nekim

čudnim žarom izgovarate. Vaša sjećanja su nam često vrjednija od povijesnih zapisa.

Teško je opisati život škole. Pokušat ćemo to u četvrtom poglavlju iz jedne drugačije

perspektive. U školi se uz nastavu, koja je još uvijek poprilično sadržajno propisana,

događa mnoštvo aktivnosti koje školi daju dušu. U tim se aktivnostima događa i odgoj

i obrazovanje: djeca se uče zajedništvu i, onom u znanju jako bitnom, kreativnosti.

Svako vrijeme ima svoje načine. Pokušat ćemo, opisujući ih, te načine kroz povijest

i uspoređivati. Naravno, gdje je to moguće. U svakom slučaju će nas ovo poglavlje

pokušati uvesti u bogatstvo i širinu života škole.

I na kraju, progovorit ćemo o školi danas. Učinit ćemo to na jezgrovit način birajući ono

što nas danas kao školu pogađa ili pak raduje. Pokušat ćemo govoriti o našoj viziji i

misiji, o tome kako vidimo našu školu u budućnosti. Naravno, nećemo uspjeti navesti

sva naša nastojanja, sve naše zacrtane ciljeve, strahove i nadanja. Za to bi pak trebala

jedna posebno ukoričena stvarnost.

Pred vama je dar. S osobitom pažnjom ga primite, nosite, listajte i čitajte. Ne kao djelo

nekih, već kao spomen i zahvala svim generacijama.

ravnatelj Anto Škraba, prof.

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

OP O V I J E S T IS U H O P O L J A

1

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja
Page 11: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

14

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

O povijesti SuhopoljaU pitomoj slavonskoj ravnici između rijeke Drave i obronaka Bilogore, deset kilometara

istočno od Virovitice te dvadeset zapadno od Slatine, na Podravskoj magistrali koja

spaja Zagreb i Osijek te gotovo na sredini željezničkog puta između Zagreba i Osijeka

smjestilo se Suhopolje, mjesto koje prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine

broji 2696 stanovnika. Naselje je to s prekrasnom neoklasicističkom crkvom svete

Terezije Avilske u središtu, ostacima vlastelinskih zdanja i nogometnim stadionom u

parku te s više od dvjesto godina dugom tradicijom školstva koja je i tema ove knjige,

no prije nego što zakoračimo u povijest školstva, zavirimo nakratko u prošlost samog

Suhopolja.

Crkva nakon izgradnje

Suhopolje na karti

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

15

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Prilikom oblikovanja feudalnih posjeda u oslobođenoj Slavoniji početkom 18. stoljeća

područje današnjeg Suhopolja pripalo je veleposjedu Vučin (Dominium Vuchin).

Nedugo nakon toga Carska je komora veleposjed Vučin prodala grofu Ferdinandu

Carlu Caraffi de Stiglianu. Budući da je teritorij današnjeg Suhopolja bio močvaran,

sredinom 18. stoljeća grofovska obitelj Caraffa započela je s dvadesetak godina dugim

melioracijskim radovima kako bi stvorila uvjete za poljoprivredno iskorištavanje zemljišta

te naseljavanje stanovništva.

U popisu vlastelinstva Vučin od 15. lipnja 1763. godine navodi se da je vlastelinska

zgrada, koja je po namjeni bila gostionica ili svratište, izgrađena 1750. godine. Oko

te zgrade doseljavanjem Hrvata, zatim Nijemaca, pa Mađara, Čeha, Slovaka i Poljaka

ubrzo je izgrađeno i selo. Ime Suhopolje prvi se put spominje 10. prosinca 1757. godine u

kanonskoj vizitaciji župe Virovitica. Vizitator Ivan Paxy, koji je kasnije postao zagrebački

biskup, zapisao je da je “Suho polje” selo nastalo prije nekoliko godina te da je u njemu

podignuta malena drvena kapelica svetog Martina okružena grobljem koje još nije bilo

blagoslovljeno. Budući da je “Suho polje” pripadalo župi Virovitica, Paxy je gvardijanu

virovitičkog samostana fra Bruni Dručkoriću naložio da što prije blagoslovi groblje.

Nekoliko godina kasnije Suho polje pripalo je novoosnovanoj župi Gradina.

Katastarski plan dijela Suhopolja iz 1865. godine - reambuliran 1895.

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

16

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AVlastelinstvo Vučin bilo je u vlasništvu obitelji Caraffa sve do 1765. godine kad ga njezin

tadašnji vlasnik, grof Otto Caraffa, prodaje ponovno Carskoj komori na upravu. Nakon

promjene vlasništva naselju se, u čast carici Mariji Tereziji, mijenja i ime u Terezovac,

a u njemu se nastanjuje dotadašnji upravitelj vlastelinstva Ignjat Čačković, no on sad

preuzima funkciju prefekta na carskom komorskom posjedu Vučin sa sjedištem u

Suhopolju čime Suhopolje postaje novo središte cijelog vlastelinstva, što je dotad bio

Vučin. Da bi Terezovac udovoljio zahtjevima novog upravnog središta vlastelinstva,

bilo je potrebno izgraditi gospodarske, upravne i stambene objekte pa je deset godina

nakon preuzimanja vlastelinstva 1775. godine na mjestu današnjeg dvorca izgrađen

veliki vlastelinski kompleks.

Vlastelinski dvor

Krajem 18. stoljeća vučinsko je vlastelinstvo postalo vlasništvo plemićke obitelji

Jankovich de Pribert. Grof Ivan Nepomuk Jankovich de Pribert je 1802. godine potaknuo

osnivanje župe jer je Terezovac dotad pripadao župi Gradina. Za prvog terezovačkog

župnika izabran je Toma Horvat, svestrani Orahovčanin koji je svojim dugogodišnjim

službovanjem ne samo udario temelje nove župe, nego i otvorio vrata školstvu u

Terezovcu jer je u svibnju 1812. godine osnovao prvu trogodišnju pučku školu. Prema

popisu iz godine osnutka župe Terezovac je imao 662 stanovnika od kojih je 646 bilo

katoličke, a 16 pravoslavne vjeroispovijesti. Zbog dotrajalosti stare drvene kapelice

koja nije mogla primiti sve vjernike grof Jankovich je 1807. godine dao sagraditi novu

neoklasicističku crkvu svete Terezije Avilske koja je građena do 1816. godine. U kripti

crkve i danas se nalaze sarkofazi s posmrtnim ostacima obitelji grofa Jankovicha.

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

17

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Stara razglednica Suhopolja

Preuzimanjem vlastelinskog kompleksa grof Jankovich je na postojećim zgradama izvršio

preinake kako bi ih prilagodio svojim potrebama te ih je preoblikovao u kasnobarokni

dvorac dostojan plemićke obitelji, a tom prilikom uredio je i park oko dvorca. Nakon smrti

Ivana Nepomuka Jankovicha de Priberta 1817. godine, a do 1848. godine, dotadašnji

vučinski posjed bio je podijeljen na dva vlastelinstva: Voćin i Terezovac. Godine 1848.

terezovački posjed pripadao je Stjepanu Jankovichu de Pribertu et Vuchinu, a potom

njegovu sinu Josipu koji je sedamdesetih godina 19. stoljeća obnovio dvorac. Posljednju

veliku obnovu dvorca prije Prvog svjetskog rata izvršio je Josipov sin Elemer plemeniti

Jankovich-Beszan de Pribert et Vuchin.

U drugoj polovici 19. stoljeća trgovište

Terezovac postalo je upravna općina te

je promijenilo ime u Suhopolje, dok je

vlastelinski dvorački kompleks zadržao ime

Terezovac sve do početka 20. stoljeća kad je

preimenovan u „posjed Suhopolje“. Početkom

20. stoljeća Elemer plemeniti Jankovich dao

je u čast svoje pokojne supruge Ilke izgraditi

neogotičku obiteljsku kapelicu u parku. Na

svom vlastelinstvu veličine gotovo 20 000

jutara zemlje plemićka obitelj Jankovich bavila

se proizvodnjom žitarica, kukuruza i drva te

vinogradarstvom i konjogojstvom. Nakon smrti

Elemera plemenitog Jankovicha 1917. godine

jedini nasljednik posjeda Suhopolje postao

je njegov sin Andrija koji je dosta vremena

provodio i na svom posjedu u Mađarskoj. Kapelica u parku

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

18

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AKako je nakon Prvog svjetskog rata dio imanja konfisciran, a ostatak imanja nazadovao,

posljednji vlasnik iz obitelji Jankovich cijeli je posjed 1931. godine prodao i odselio

se u Mađarsku. U dvorac je useljeno više različitih stanara, a njegove zgrade nisu

značajnije obnavljane. Vlasnikom dvorca i parka jedno je vrijeme bila i Hrvatska školska

i prosvjetna zaklada mjesne općine Suhopolje Dr. Ante Starčević koja je u dvorcu dala

dograditi veliku dvoranu s pozornicom. Nakon Drugog svjetskog rata u dvorcu je bio

smješten ženski đački dom s pedeset učenica, a godinama je služio i kao prostor za

vrtić i osnovnu školu. Danas je dvorac u vlasništvu Virovitičko-podravske županije i vapi

za obnovom. Dvorac s parkom, kao i crkva registrirani su spomenici kulture.

Središte Suhopolja - pogled prema Virovitici

Središte Suhopolja s razglednice - pogled prema Kapanu

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

19

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Od svog osnutka do danas Suhopolje se širilo i napredovalo. U selu, čije se

stanovništvo pretežno bavilo poljoprivredom, otvarane su obrtničke radnje, trgovine,

tržnica, gostionice, dječji vrtić, knjižnica i čitaonica te ambulanta, uređeno je groblje,

građene su kuće te stambene i ine zgrade poput zgrade današnjeg Hrvatskog doma, a

osnivana su i sportska društva, kulturno-umjetničke udruge te dobrovoljno vatrogasno

društvo. Sa selom je rasla i škola. Važni događaji iz života sela svoje su mjesto našli

i u Spomenici škole u kojoj primjerice možemo pročitati da su se početkom ožujka

1885. godine učenici 3. i 4. dječačkog razreda uputili na kolodvor dočekati prvi vlak ili

da je početkom pedesetih godina prošlog stoljeća u selo uvedena električna struja, a

nedugo zatim u Domu kulture otvoreno i prvo kino. Isto tako je u Spomenici zabilježeno

kako je sredinom šezdesetih selo dobilo i prvu asfaltiranu prometnicu da bi nedugo

zatim asfaltiranom cestom bilo povezano i s Viroviticom.

Razglednica Suhopolja 80-ih

I danas selo i škola nastavljaju svoj suživot. Danas je Suhopolje sjedište istoimene općine

s dvadesetak naselja čija djeca nastavu pohađaju u matičnoj i područnim školama

Osnovne škole Suhopolje koja ove godine slavi svoju 203. obljetnicu osnutka. Što se

sve zbivalo u te 203 godine, otkrit će nam sljedeće stranice pa zaplovimo u prošlost.

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

20

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Razglednica Suhopolja iz zraka

Župna crkva sv. Terezije Avilske danas

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O p

ovi

jest

i Su

ho

po

lja

21

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

22 0 0Š K O L S K I HG O D I N A

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja
Page 21: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

24

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

200 školskih godinaŠkola ima ključnu ulogu u čovjekovu odrastanju. Iako se tijekom povijesti škola mijenjala

i usavršavala u skladu s društvenim promjenama, uvijek je bila vođena mišlju da učenike

treba osposobiti za otkrivanje i shvaćanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prošlosti i

sadašnjosti, poštivanje materijalnih, kulturnih i duhovnih vrednota te izgradnju kvalitetnih

međuljudskih odnosa. Ovu plemenitu zadaću škola u Suhopolju vrši već više od 200

godina.

O počecima škole

U zapisniku kanonskoga pohoda župi Terezovac od 7. srpnja 1812. (arhivski izvor:

Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, Kanonske vizitacije, protokol 181/V., str. 536-537, stare

stranice 335-336 ili 533-534) čitamo:

De schola tr iv ial i

Preslika stranica iz Izvora - navedeni tekst

Schola trivialis zelo domini parochi in oppido

Therezovacz mense Majo anni currentis

introducta. Huic scholae praefectus est

Emericus Derexanin, celebs, annorum

aetatis 22., est ex Gradiscano regimine

oriundus, testimonia bona praesentavit, una

cum attestato sui examinis pro docendis

scholis normalibus, linguam Germanicam

et Latinam commode loquitur, sed cum de

eius sallario licet infrascriptus visitator et

dominus dominii Vuchin dirrector Iosephus

Kiszleghy apud parochianos hujates

multum egerit. Sed omnia in cassum

nihil concludi potuit. Scriptum proinde

sub 19. Augusti anni currentis exstitit per

infrascriptum ad comitatum Verocense ea

cum raequisitione ut pro sua authoritate

parochianos Therezovicenses, si benevole

consentire nollent, etiam cogat ad miundum[!]

cum praefato ludimagistro contractum.

Scholam porro hanc in praesentia pueri

numero 14 et puellae 18, adeoque 32

frequentant. Sed tempore hyberno etiam

70 tentati. Scholares in doctrina christiana

sat commode responderunt. Parochus

praescriptis normaliter diebus scholam addit

et chatechesim pro munere suo explanat.

Page 22: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

25

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

U slobodnom prijevodu:

O pučkoj škol i

Pučka je škola marom gospodina župnika osnovana u Terezovcu u mjesecu svibnju

tekuće godine. Učitelj u školi je Mirko Derežanin, neoženjen, star 22 godine, potječe

iz Gradiške pukovnije, predočio je dobra svjedočanstva, zajedno sa svjedočbom

položenog ispita za podučavanje u pučkoj školi; dobro govori njemački i latinski jezik. Za

njegovu su se plaću nižepodpisan pohoditelj i upravitelj Voćinske gospoštije gospodin

Josip Kislegi mnogo trudili kod ovdašnjih župljana. Ali nisu mogli ništa zaključiti. Stoga

je 19. kolovoza tekuće godine nižepodpisani pisao Virovitičkoj županiji da ona svojom

ovlašću prisili terezovačke župljane, ako dobrovoljno ne žele pristati, da sklope ugovor

s navedenim učiteljem. Ovu školu sada pohađa 14 dječaka i 18 djevojčica, zajedno

32 učenika. Ali u zimsko doba bit će ih i 70. Učenici su u kršćanskom nauku dobro

odgovarali. Župnik redovito u određene dane dolazi u školu i podučava katekizam.

Iz navedenog teksta sa sigurnošću možemo reći kako je prva organizirana škola u

Suhopolju počela s radom u svibnju 1812. godine. Da je tomu tako, svjedoči u svom

zapisu i učitelj Josip Anšan koji, istražujući početke školstva u Suhopolju, uz pomoć

tadašnjeg mjesnog župnika i bivšeg učenika ove škole Stjepana Tompaka 1883. godine

prvi počinje pisati Spomenicu škole te kao prvog učitelja navodi spomenutog Mirka

Derežanina, no do podatka da je škola osnovana u svibnju 1812. na inicijativu tadašnjeg

terezovačkog župnika Tome Horvata nije uspio doći. Čudno je kako se samo nakon 70

godina zaboravilo tko je i kada osnovao prvu pučku trogodišnju školu.

Pripomenak iz Spomenice škole

Page 23: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

26

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aŠkola u 19. stol jeću

O prvom suhopoljskom učitelju Mirku Derežaninu prvi pisac Spomenice Josip Anšan

uspio je, služeći se župnim zapisnikom krštenika terezovačke župe, saznati samo da

je 1814. godine krstio kćer Agnezu. Stoga se dugo ta godina pogrešno uzimala kao

početak školstva u Suhopolju.

„Kako je Derežanin u Suhopolje došao, kakav je učitelj bio, dokle je službovao, kakva je

škola tada bila, tko je školu utemeljio, čijini troškom se održala itd, nije se moglo doznati

ni od najstarijih žitelja suhopolj.“

Spomen prvog učitelja u Spomenici škole

Page 24: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

27

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Drugi je poznati učitelj u Suhopolju bio Ivan Bes. U Suhopolje je došao 1821. godine

gdje je učiteljevao čak 42 godine do svoje smrti 1863. godine.

„Obavljao je svoju učiteljsku zadaću revno i savjestno. Bijaše veoma marljiv i točan. U

školi strog, ljubljen od svojih učenika, a izvan škole u obće štovana osoba.“

Učenici su ga se bojali „ko žive vatre, nu stoga upravo sjajno napredovali u naucih“.

Nastava se prijepodne održavala na njemačkom, a poslijepodne na hrvatskom jeziku.

Glavni je predmet bilo njemačko čitanje. U njegovoj su školi samo dječaci učili pisati,

čitati i računati jer se smatralo da „ženi nije nuždna vještina pisma“. Budući da prema

velečasnom Tompaku ni sam Bes nije znao dobro hrvatski, ni njegovi najbolji učenici

nisu dobro znali čitati, pisati i govoriti hrvatskim jezikom.

Stjepan Tompak

Kao najobrazovaniji mještani u selu učitelji

nisu bili zaduženi samo za podučavanje

djece, već su aktivno sudjelovali u svim

sferama društvenog života. Tako su primjerice

održavali poučna i zabavna predavanja za

odraslu mladež i narod, vršili popis

stanovništva te su neki čak obavljali i službu

mrtvozornika, a obavezno su bili uključeni i u

život crkve gdje su oni najdarovitiji svirali

orgulje i vodili crkveno pjevanje.

„Bez bijaše vrlo okretan orguljaš i svirač.

Razumio je glazbu te uredjivao vrlo vješto

crkveno pjevanje. Za velikih blagdana pjevali

su mu učenici i figuralne mise.“

U to vrijeme učitelji su imali malenu plaću

koju je najviše sačinjavala hrana, a stanovali

su u školskim stanovima koji su se nalazili uz

učionice.

„Učitelj dobivao svoju plaću od oženitih parova onako, kako danas orguljaš. (…) Kukavna

bila doista plaća. (…) U gotovu dobivali bi 50 for. na godinu. Ovakovom su plaćom živili

do godine 1854. Tom godinom nastade bolje vrieme pogledom na plaću. Jer sad su

imali godišnjih 300 forinti. (…) Ustrojstvom novoga školskoga zakona uvrštena bje ova

škola u III. plaćevni razred s povišenom plaćom od 500 for. Uz to se daje učiteljem 60

for. za drva i stan u naravi.“

„Škola bijaše u razno doba na raznih mjestih.“

Od najstarijih stanovnika Anšan je čuo da se nalazila u ulici prema Borovi u blizini

Tompakove kuće, zatim je bila u kapanskom sokaku, a 1856. premještena je u “sudčiju”

ili županijsku kuću. Postojale su odvojene učionice za dječake i djevojčice koje su se

nalazile u različitim kućama. U školi nije bilo klupa. Djeca su sjedila sa strane na podu ili

na stolicama i klupčicama koje su donijeli od kuće, a peć se ložila na drva koja su djeca

također nosila od kuće.

Page 25: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

28

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aU rujnu 1863. godine učiteljem u Suhopolju imenovan je Antun Fržić iz Ludbrega koji se

ovdje zadržao svega godinu dana. Prema spomeničkim zapisima bio je dobar učitelj, a

djecu je podučavao i gospodarstvu i plesu te je priređivao učeničke plesove.

Antuna Fržića naslijedio je Josip Pleše iz Ivanić-Grada koji je prije toga radio u Cabuni, a

od siječnja 1866. pa do svoje smrti u prosincu 1881. u Suhopolju. Bio je čovjek plemenita

srca i blage duše te dobar orguljaš, no zbog slabijeg zdravlja nije uživao ugled među

mještanima.

„Radi svojih tjelesnih mana morade ubogi starac puno pretrpjeti od svojih neprijatelja i

nesmiljenih sugrađana.“

Prvotna trogodišnja pučka škola s vremenom je produžena na četverogodišnju, a iz

godine u godinu povećavao se i broj učenika pa se tako pojavila potreba i za većim

brojem učitelja. Za vrijeme službovanja Josipa Pleše Suhopolje je dobilo i prvu

djevojačku učiteljicu Anku Buček koja je među učenicima i mještanima bila poznata

kao milostiva Buček.

„Anka Buček rodila se u Osieku 12. II. 1855. Službovala je od 1. 10. 1872. do 31. 1. 1874.

na glavnoj židovskoj školi u Osieku zatim na povlašćenoj sukromnoj školi od 31. 1. 1874.

do 1. 5. 1876.“

Učiteljicom u Suhopolju imenovana je 12. listopada 1876.

Anka Buček

Page 26: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

29

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

1875. - polaznici

Page 27: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

30

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aNedugo zatim broj učitelja povećava se na tri dolaskom Osječanina Josipa Anšana koji

je u listopadu 1878. imenovan „namjestnim učiteljem“ da bi nakon završenog školovanja

1879. postao pravim učiteljem u Suhopolju. Iste školske godine 1878./1879. trogodišnju

školu zamjenjuje četverogodišnja pa tako u Spomenici za školsku godinu 1880./1881.

čitamo kako učiteljsko osoblje broji tri učitelja:

• Josip Pleše (učitelj 1. i 2. dječačkog razreda) • Josip Anšan (učitelj 3. i 4. dječačkog razreda) • Ana Buček (u sva četiri djevojačka razreda)

Sedamdesetih godina 19. stoljeća osnovan je i prvi općinski školski odbor.

„Prvi obćinski školski odbor imadjaše sljedeće članove: mj. školski nadzornik Stjepan

Tompak župnik i podarc. - odbornici: Vjekoslav Milih, obć. načelnik, Dr. Adolfo Mitler i

Josip Vinter, bravar. U školskom odboru bili su nadalje i sljedeće osobe: pokojni Mato

Metzger, knez Elemer pl. Janković, Andrija Medvedski i Franjo Fuks.“

Nakon smrti Josipa Pleše na mjesto suhopoljskog učitelja došao je Ivan Stojaković iz

Sibinja u Slavoniji kojeg je već sljedeće školske godine 1882./1883. zamijenio učitelj

Adam Grusling, rodom iz Žubrice, koji je pučku školu svršio u Cabuni, a kasnije

preparandiju u Zagrebu. Iste školske godine školu je napustio prvi vjeroučitelj Mijo

Bogadek, a na njegovo mjesto došao je Franjo Podvoršak koji se nije dugo zadržao

na mjestu vjeroučitelja jer ga je već sljedeće godine zamijenio mladi svećenik Josip

Zbierzchovsky, novi duhovni pomoćnik župne crkve.

U listopadu 1884. godine školu je napustio Josip Anšan. On je u početku bio vrlo

obljubljen, no zbog vatrenog domoljublja i ćudi došao je u sukob s nekim obrtnikom

koji je bio u školskoj upravi te se već kod njegova izbora za stalnog učitelja u Suhopolju

odbor podijelio. Uzrok su bile osobne razmirice, a one su stalno izazivale vrlo žestoke

sukobe između njega i njegovih protivnika. To je trajalo do njegova odlaska, a po odlasku

za njim je žalio jedan od njegovih najvećih protivnika. Škola je izgubila vrsnog učitelja.

Nakon Anšanova odlaska za novog učitelja u Suhopolju bio je postavljen Josip Pesserl,

a iste školske godine 1884./1885. Adam Grusling je kao najstariji učitelj bio zadužen da

besplatno obavlja i upravu škole te tako obnaša „službu ravnajućeg učitelja“ čime je

postao prvi ravnatelj suhopoljske škole. Ta služba postala mu je dodatno plaćena tek

nakon dvije godine.

U studenom 1885. godine na mjesto podučiteljice u djevojačkoj školi došla je učiteljica

Anka Rajznerova, a nekoliko dana nakon toga konstituiran je učiteljski zbor pod

predsjedanjem najstarijeg učitelja Adama Gruslinga. Ostali članovi zbora bili su Anka

Bučekova (prava učiteljica), Anka Rajznerova (prava podučiteljica), Josip Pesserl (pravi

podučitelj) te Josip Zbierzchowski (kapelan i vjeroučitelj škole).

Već sljedeće školske godine zbog premještaja u Kapan školu je napustio Josip Pesserl, a

na njegovo mjesto došao je Josip Markovac koji je dotad radio u Kapanu. U to su vrijeme

već postojale škole u Kapanu, Cabuni, Orešcu, Borovi i Pčeliću koje su funkcionirale kao

samostalne škole pa tako u Spomenici primjerice možemo pročitati kako je 21. svibnja

1887. godine kraljevski okružni školski nadzornik Ante Lisac strukovno pregledavao

Page 28: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

31

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

školu u Suhopolju pa u Borovi i Pčeliću.

U studenom 1887. godine iz škole je otišla i Anka Rajznerova koju je na nekoliko

mjeseci zamijenila Marija plemenita Špigelsky da bi već sljedeće školske godine na

to radno mjesto došla Cecilija Beilnerova. Te školske godine 1888./1889. do promjena

je došlo i u dječačkoj školi gdje je Josipa Markovca zamijenio Josip Krpan koji je prije

toga službovao u Pčeliću. Školska godina 1889./1890. donijela je promjene i na mjestu

ravnajućeg učitelja jer je na tu funkciju umjesto dotadašnjeg učitelja Adama Gruslinga,

koji je kažnjen premještajem u Lukač, imenovan lukački učitelj Josip Šert. Na njegovu

inicijativu ustrojeno je u studenom 1889. godine pjevačko društvo s više od 30 članova.

„Isto družtvo priredilo je prvi pokusni koncert 13. veljače 1890., te je moralno i materijalno

vrlo dobro uspjelo. Dao Bog, te družtvo liepo napredovalo, i širilo hrvatsku pjesmu

društvu na čast a drugima na slast.“

Školske godine 1890./1891. vjeroučitelja Josipa Zbierzchowskog, koji je otišao za

administratora župe u Špišić Bukovici, nakratko je zamijenio Des. Radovanić, a zatim

Viktor Bučar koji je osnovao tamburaško društvo i učio mladiće ratare svirati po notama.

Već sljedeće školske godine zbog udaje za ravnajućeg učitelja Josipa Šerta školsku

službu napustila je učiteljica Cecilija Beilner, a na njezino mjesto imenovana je Marija

Conrad-Gazidović. Iste školske godine umro je učitelj Josip Krpan pa je na njegovo

mjesto sljedeće godine 1892./1893. imenovan Josip Androlić. Te je godine pak umro

dugogodišnji suhopoljski župnik i mjesni školski nadzornik velečasni Stjepan Tompak

pa je u svibnju 1893. novim župnikom postao velečasni Karlo Fišer.

„Dne 29. 4. 1893 umro je mjesni škol. nadzornik v. g. Stjepan Tompak - uzor svećnika -

plemenit čovjek. Vječna mu slava!!!“

Val smrti nastavio se i školske godine 1893./1894. kad je shrvan bolesti i tugom za prije

tri i pol mjeseca preminulom suprugom Cecilijom Šert rođenom Beilner krajem travnja

umro i dotadašnji ravnajući učitelj Josip Šert.

„Za njim je žalilo svaki koji ga je u obće poznavao, ponajpače mjesto Suhopolje koje je

smrću njegovom izgubilo vrsna učitelja te izvrstna orguljaša, a učiteljski zbor izgubio je

ljubljenoga i vrlo štovanoga svoga ravn. učitelja. Slava i vječni pokoj njemu!“

Tijekom Šertova izbivanja zbog bolovanja i nakon njegove smrti funkciju ravnajućeg

učitelja obavljao je Josip Androlić, a u nastavi ga je neko vrijeme mijenjala Marija Pichler

da bi nakon njezina odlaska sva četiri dječačka razreda preuzeo Josip Androlić koji je

time bio primoran raditi u vrlo teškim uvjetima. Nastava s jednim učiteljem i 91 učenikom

u dvije učionice nije mogla polučiti uspjeh pa učenici nisu znali ni čitati ni računati.

Školske godine 1894./1895. novim ravnajućim učiteljem i orguljašem u Suhopolju

imenovan je Stjepan Lipkovac, a iste je godine vjeroučitelja Viktora Bučara zamijenio

novomisnik Fran Cesarec koji je nedugo zatim odlukom školskog odbora morao

preuzeti ulogu učitelja jer je dotadašnji učitelj Josip Androlić bio premješten u pučku

školu u Budanici, čime se u Spomenici prvi put navodi postojanje i te danas zatvorene

škole. No ni na toj poziciji Fran Cesarec nije se dugo zadržao, već je premješten za

Page 29: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

32

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

akapelana u Mihovljanima čime je došlo do spajanja II. i III. razreda dječaka s djevojčicama

te njihova povjeravanja učiteljici Mariji Conrad koja se vjerojatno uslijed napora u radu s

većim brojem učenika teško razboljela pa je Anka Buček za istu plaću morala preuzeti

i njezine učenike.

Školske godine 1895./1896. na školu je došao učitelj Franjo Murgić koji je dotad radio u

Orešcu, a iste je godine za kapelana i vjeroučitelja postavljen velečasni Mato Ilišević koji

se ovdje nije zadržao ni godinu dana. Nauk vjere kratko je školske godine 1896./1897.

u Suhopolju predavao i kapelan i vjeroučitelj Janko plemeniti Kunović nakon čijeg

odlaska su učitelji morali preuzeti njegov posao. Školske godine 1896./1897. otišao je i

učitelj Franjo Murgić, a njegove razrede preuzeli su Marija Conrad i Stjepan Lipkovac.

U njihovim se zaduženjima od te školske godine umjesto dotadašnja četiri razreda

spominje i postojanje 5-og razreda. Prazninu nastalu odlaskom učitelja Franje Murgića

već sljedeće je godine 1897./1898. popunio učitelj Ferdo Silberbauer, no vjeroučitelja i

dalje nije bilo.

U 19. stoljeću školska je godina započinjala u listopadu misom sa zazivom Duha

Svetoga, a završavala krajem srpnja misom sa zahvalnom pjesmom Tebe Boga hvalimo.

U Spomenici na nekoliko mjesta stoji da su učenici i inače svakodnevno odlazili na

ranu misu te se redovito ispovijedali i pričešćivali. Školska je godina bila podijeljena na

dva polijeća koja su kasnije zamijenjena polugodištima. Prvo polijeće ili polugodište

završavalo je u veljači, a na kraju svakog polijeća održavani su ispiti kojima je prisustvovao

i mjesni školski nadzornik.

Nastava se održavala svim danima osim četvrtkom i nedjeljom, i to i u prijepodnevnim

i u poslijepodnevnim satima. Odvijala se na materinskom jeziku učenika pa je tako

primjerice u školskoj godini 1879./1880. 65 učenika nastavu pohađalo na hrvatskom,

48 na njemačkom i 9 na mađarskom jeziku. Od školske godine 1880./1881. izostanci

iz škole bilježili su se u obliku ispričanih i neispričanih dana, dok su se dotad bilježili

kao oprošteni i neoprošteni. Prilikom osnivanja škole osnovno školovanje trajalo je

tri godine da bi s vremenom bilo produženo na četiri, a kasnije i pet godina. Nakon

završene osnovne škole učenici su po želji mogli pohađati opetovnicu u kojoj su tijekom

dvije godine utorkom, četvrtkom i nedjeljom od listopada do kraja ožujka po dva sata

ponavljali gradivo svih prethodnih razreda.

Dječaci i djevojčice nisu zajedno pohađali nastavu, već su postojali dječački i djevojački

razredi. Povećavanjem broja učenika te produživanjem školovanja s tri na četiri

godine od prvotnog zajedničkog podučavanja svih razreda prešlo se na podučavanje

u kombiniranim razrednim odjelima sastavljenim uglavnom od dva razreda, dok su

se pojavom petog razreda javile i trorazredne kombinacije. Osamdesetih godina 19.

stoljeća bilo je pokušaja da se muški i ženski razredi spoje, no oni su naišli na žestoki

otpor školskog odbora te su dječaci i djevojčice i dalje bili odvojeno podučavani.

Kao što možemo iščitati iz svjedodžbi s kraja 19. stoljeća, učenici su u školi imali sljedeće

predmete: nauk vjere, hrvatski ili srbski jezik (čitanje, slovnicu te ustmeni i pismeni

izraz misli), stvarnu obuku, računstvo i geometrijsko oblikoslovlje, krasopis, risanje,

gospodarstvo, ženski ručni rad i kućanstvo, svjetovno i crkveno pjevanje te gimnastiku.

Page 30: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

33

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Odpustnica iz 1896.

Za razliku od dječaka,

djevojčice su bile

podučavane i u

ručnom radu s kojim su

sudjelovale i na raznim

izložbama. U

Spomenici tako

čitamo:

„Dne 23. veljače 1890.

dobila je škola za

izloženi ženski ručni

rad na osječkoj izložbi

diplomu i srebrnu

kolajnu.“

Sljedeće su školske

godine ručni radovi bili

poslani u Zagreb na

jubilarnu gospodarsku

izložbu koja je trajala

od 15. kolovoza do 15.

listopada 1891. godine

te imala skoro pola

milijuna posjetitelja,

dok su 1896. godine

ručne radnje, pisanke,

risanke i zadaćnice iz

suhopoljske škole bile izložene na milenijskoj izložbi u Budimpešti.

Škola je često bila zatvarana zbog bolesti učenika poput ospica, kozica ili difterije, zatim

zbog poljodjelskih radova poput berbe vinograda ili različitih blagdana i slavlja grofove i

kraljevske obitelji pa tako u Spomenici za školsku godinu 1880./1881. čitamo:

„10. svibnja kao na dan svečanosti srebrnog pira naših veličanstva nebijaše škole i djeca

prisustvovahu svečanoj službi božjoj“, dok za školsku godinu 1891./1892. stoji:

„Školska djeca proslavila su 7. i 8. lipnja 92. dvadesetpetgodišnjicu krunisanja Njihovih

Veličanstva kralja Franje Josipa I. i kraljice Jelisave.“

Za potrebe stručnog usavršavanja učitelja nastala je i školska knjižnica koja je brojila

svega nekoliko knjižica te redovito primala časopise poput „Napredak“, „Hrvatski

učitelj“, „Glasnik svetog Josipa“, „Gospodarski list“ i „Gospodar“. S vremenom se

povećavala i zbirka učila koja je u početku uključivala samo globus da bi se školske

godine 1880./1881. proširila zemljopisnim kartama Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Europe

i Austro-Ugarske Monarhije kao i različitim nastavnim sredstvima i pomagalima poput

Page 31: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

34

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

astaklenog bridnjaka i štapa, elektromagnetičke sprave, leće, magnetične potkove, boce

za kiselinu i ruskog računala. Krajem školske godine 1882./1883. dječačka škola dobila

je i ruče koje su obogatile nastavu tjelovježbe ili gombanja, a desetak godina kasnije

izrađene su i gombalačke sprave poput dva užeta za penjanje, ljestava od užeta,

njihaljke sa željeznim karikama, četiri motke za penjanje i preče.

U sastavu škole postojao je i školski vrt u kojem su učenici cijepili voćke.

„Ove godine presadjeno bje u cjepilnjak 30 divljaka većinom same kruške, a

oplemenjenih se primilo jedno 24 drvca. Svako diete 3. i 4. razreda ima svoje drvo, te će

ga kasnije presaditi kuda ga volja.“

ban Josip Šokčević

Najveći i jedini dobročinitelj škole u 19. stoljeću bio je

Vinko Poslavski koji je nakon smrti 8. svibnja 1870.

godine sav svoj imetak u vrijednosti 30 000 forinti

ostavio suhopoljskoj općini za boljitak škole te je u

njegovo ime osnovana Poslavskijeva zaklada koja je s

vremenom zamrla.

Tijekom 19. stoljeća školu su posjećivale razne uvažene

ličnosti pa tako Spomenica bilježi posjet hrvatskog

bana Josipa Šokčevića 1862. godine, a 18. studenog

1886. te 29. listopada 1888. godine i velikog župana

iz Osijeka dr. Teodora grofa Pejačevića koji je izrazio

svoje zadovoljstvo stanjem škole. Dana 14. listopada

1893. godine školu je posjetio i ban Dragutin Khuen

Hedervary.

Page 32: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

35

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Potpis grofa Pejačevića prilikom posjeta školi

Ban Dragutin Khuen Hedervary posjetio školu - iz Spomenice

Page 33: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

36

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aUmjesto današnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za pitanja školstva bio

je zadužen Odjel za bogoštovje i nastavu Visoke kraljevske zemaljske vlade, a školu je

svake godine pregledavao županijski školski nadzornik. Odjel za bogoštovje i nastavu

s vremenom je u školstvo uvodio sve više reda, promjena i propisa pa su tako školske

godine 1891./1892. uz uvođenje uspravnog pisma te izdavanje higijenskih propisa

donesene sljedeće odredbe:

„Gimnastika se imade preduzimati za prvoga sata prije podnevne obuke, uredjuje se

pitanje odmora izmedju pojedinih satova obuke ter propropisuju škol. izleti na nižim p.

školama.“

Školske godine 1894./1895. Odjel je donio odredbu prema kojoj će nastava ubuduće

umjesto u listopadu počinjati u rujnu, a završavati u lipnju čime su veliki školski praznici

premješteni na srpanj i kolovoz.

„Ovu je odredbu učinila visoka vlada zato; jer u ove mjesece padaju najveće poljske

radnje, jer je vrućina najnesnosnija, da se izjednače ferije sa srednjo-školskim ferijama

i napokon, da u tom pogledu zavlada jednolikost u svim zemljama kruna sv. Stjepana.“

Da ni tad političke odluke nisu bile trajnog vijeka, možemo vidjeti po naredbi vlasti da se

1895. godine uvede ženski šlajd za dječake jer je on već za nepune dvije godine ukinut.

Od važnijih i trajnijih promjena donesenih krajem 19. stoljeća možemo izdvojiti sljedeće:

„Naredbom visoke kr. zemalj. vlade odio za bogoštovje i nastavu od 13. prosinca 1895.

broj 17.667 propisana je jedinstvena naučna osnova za sve niže pučke škole; s tom

osnovom u savezu izdan je „Rukovođ“ k novim čitankama; zatim je izdan „Nastavni

plan“ kojim je cijelokupno učevno gradivo razdijeljeno na tjedne.“

Isto tako visokom naredbom od 15. ožujka 1898. određeno je da je rodni list mjerodavan

za upis imena i prezimena učenika u svim prosvjetnim ustanovama, a sljedeće školske

godine naredbom su se uveli i praznici između 1. i 2. polijeća na svim nižim i višim

pučkim školama. Školske godine 1899./1900. ukinute su oznake u svjedodžbama

„veoma marljiv, marljiv, prekidan i nemaran“, koje su se odnosile na bilježenje polazaka

škole, a umjesto njih je uvedeno brojčano označavanje koliko je koji od učenika niže

pučke škole izostao ispričanih, a koliko neispričanih poludana, dok su se u opetovnici i

šegrtskoj školi umjesto poludana koristili izrazi ispričani i neispričani sati.

Page 34: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

37

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Škola u prvoj polovic i 20. stol jeća

Svjedodžba otpusnica iz 1904.

Školske godine 1900./1901. školu je napustio ravnajući učitelj Stjepan Lipkovac, a

zamijenio ga je Ivan Crnko. Osim njega u to su vrijeme na školi radili još i Ferdo

Silberbauer, Anka Buček i Marija Conrad, a početkom godine za kapelana i vjeroučitelja

došao je i mladomisnik Dragan Delić. Budući da je sljedeće godine učitelj Silberbauer

otišao na dvogodišnji dopust za obuku, zamijenio ga je Josip Gutsmirtl koji je osim toga

obavljao i orguljašku službu u crkvi.

Školske godine 1902./1903. umjesto vjeroučitelja Dragana Delića na nekoliko mjeseci

došao je Julije Bozetti, koji je sa seljacima osnovao pjevačko i tamburaško društvo, a

njega je pak zamijenio stari kapelan Adolf Jonke. Kad se nakon završenog voćarskog

Page 35: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

38

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

ai vinogradarskog tečaja školske godine 1903./1904. s dopusta vratio bivši učitelj

Ferdo Silberbauer, Josip Gutsmirtl prestao je raditi u suhopoljskoj školi. Iste je godine

Marija Conrad-Gazdović premještena u Dalj, a umjesto nje došla je Marija Goričanac.

Budući da je zbog liječenja školu napustio i kateheta Adolf Jonke, novim kapelanom i

vjeroučiteljem postao je Mirko Tepeš.

Školske godine 1904./1905. Ferdo Silberbauer opet je otišao na dopust s kojeg se nikad

nije više ni vratio, a umjesto njega došao je Ivan Šprem koji je svirao i orgulje u crkvi.

Iste je godine kapelana Mirka Tepeša zamijenio Franjo Vedriš koji je nakon godinu dana

svoje radno mjesto prepustio kapelanu Josipu Švajhleru. Ravnajući učitelj Ivan Crnko

školske je godine 1908./1909. umirovljen nakon dosta izbivanja zbog bolesti tijekom

kojeg ga je zamjenjivao učitelj Ivan Cvenić. Nakon Crnkova umirovljenja upravu škole

nakratko je preuzeo Ivan Šprem, a zamjenskim učiteljem postao je Stjepan Mesić kojeg

je nedugo zatim zamijenio Matija Vidović. Matija Vidović postao je novi ravnajući učitelj

škole.

„Vrijedno je spomenuti i ovo: Ravnajući učitelji su sve do rav. učitelja Crnka obavljali i

orguljašku službu.“

Budući da Crnko nije bio orguljaš, ta služba bila je povjerena prvo učitelju Silberbaueru,

a zatim Špremu da bi svojim dolaskom na mjesto ravnajućeg učitelja Matija Vidović

tražio da se sviranje orgulja u crkvi opet vrati ravnajućem učitelju.

U ljeto 1909. godine umro je suhopoljski župnik Karlo Fišer, a u rujnu ga je zamijenio

bivši gradinski župnik Nikola Zrinji. Do promjena je školske godine 1910./1911. došlo i u

redovima učitelja jer je vjeroučitelja Josipa Švajhlera zamijenio Franjo Oršulić. Upravitelj

škole Matija Vidović zaključio je posljednju stranicu Spomenice dana 1. rujna 1910.

godine svojim potpisom te napomenom da je nastavak u novoj spomen-knjizi, no ta

je knjiga zagubljena ili uništena te se spomenički zapisi nastavljaju tek nakon Drugog

svjetskog rata.

Život škole u međuvremenu može se donekle iščitati iz zapisnika sa sjednica Učiteljskih

vijeća koji uključuju razdoblje između 1925. i 1949. godine. Prema njima je vidljivo da su

od 1925. do 1945. godine na školi radili sljedeći učitelji:

Terezija Kovačević rođ. Kapetan

Marija Idžaković

Marija Boršić

Julka Kapetan

Dragutin Markulin

Karlo Kovačević

Tanasija Bošnjak

Zlata Savanović

Jovanka Teodorović

Zvonimir Cvenić

Anđelka Lokmer

Rudolf Homan

U istom razdoblju vjeronauk su predavali:

Franjo Cvetnić, vjeroučitelj

Stjepan Čergelj, vjeroučitelj

Vinko Majstorović, vjeroučitelj

Franjo Tuhi, velečasni

Ante Novak, velečasni

Ravnatelji škole bili su:

Velimir Lisac, ravnajući učitelj

Mihovil Petračić, ravnajući učitelj

Marija Boršić, ravnajuća učiteljica

Rudolf Homan, upravitelj škole

Page 36: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

39

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

U prvoj polovici 20. stoljeća školska je godina počinjala u rujnu, a završavala u lipnju.

Početak školske godine obilježala je misa sa zazivom Duha Svetog, a završetak misa

sa zahvalnicom Te Deum. Osnovnoškolsko obrazovanje trajalo je uglavnom pet godina,

iako se za pojedine školske godine spominju samo četiri razreda. Tko je htio, i dalje je

mogao pohađati opetovnicu koja je školske godine 1906./1907. s dvije produžena na tri

godine da bi kasnije opet bila skraćena na dvije godine.

Otpusnica iz 1906.

S vremenom su kombinirani razredni odjeli prerasli u čiste razredne odjele, osim učenika

4. i 5. razreda koji su uglavnom podučavani zajedno. Nastava se odvijala svim danima

osim četvrtkom, nedjeljom i blagdanima, i to:

prijepodne od 8 do 10/11 sati poslijepodne od 14 do 16 sati

Opetovnica je radila četvrtkom i nedjeljom od 8 do 10 sati.

Page 37: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

40

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aNakon nekoliko novih neuspjelih pokušaja spajanja dječačkih i djevojačkih razreda taj

je naum konačno uspio školske godine 1909./1910. kad je visoka vlada dopustila da

se dvorazredna dječačka i djevojačka škola u Suhopolju pretvore u četverorazrednu

obospolnu pučku školu.

Neuspjeli pokušaji pratili su i nastojanja oko izgradnje nove zgrade škole pa je tako

školske godine 1902./1903. propao pokušaj tadašnjeg ravnajućeg učitelja Ivana Crnka

da se ostavština pokojne Katarine Czasny utroši u izgradnju nove pučke škole. Umjesto

nove škole tim je novcem sljedeće godine izgrađen dječji vrtić. Isto je tako školske

godine 1904./1905. odbačen i prijedlog da se novcem iz Poslavskijeve zaklade izgradi

nova školska zgrada.

Više uspjeha nisu imali ni stanovnici mađarskog podrijetla koji su školske godine

1906./1907. pokušali osnovati mađarsku školu, no zato je odlukom velikog župana

županije virovitičke i kraljevskog slobodnog grada Osijeka njihovoj djeci omogućeno

učenje mađarskog jezika. Ta je odluka naišla na žestoki otpor hrvatskog stanovništva

koje nije dopustilo uvođenje mađarskog jezika u hrvatsku pučku školu pa se nastava

mađarskog jezika održavala u stanu kalvinskog pastora Ljudevita Horvata.

Početkom 20. stoljeća pojavila su se nastojanja oko uvođenja poučnih ekskurzija

učenika pa je tako školske godine 1909./1910. ravnajući učitelj Matija Vidović pokušao

organizirati zabave kojima će se skupiti sredstva za provođenje ekskurzije učenika 4.

i 5. razreda. Da su se ta nastojanja s godinama ostvarila, svjedoče i zapisi sa školskih

sjednica u kojima je vidljivo da su učenici 3. i 4. razreda školske godine 1934./1935.

posjetili Zagreb, dok su učenici 4. razreda školske godine 1937./1938. posjetili Sušak.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata škola je radila s kraćim prekidima, a Nijemci su u svrhu

održavanja vlastite nastave dobili jednu učionicu.

Nadbiskup Juraj Posilović

I u prvoj polovici 20. stoljeća školu su nastavili

posjećivati uglednici onog vremena. Tako je 17.

listopada 1900. školu je po treći put posjetio veliki

župan dr. Teodor grof Pejačević, a 3. lipnja 1902.

njegov nasljednik Levin plemeniti Chavrak.

Suhopoljsku je školu prigodom svečanosti podjele

sakramenta svete potvrde 13. lipnja 1902. godine

posjetio i zagrebački nadbiskup Juraj Posilović.

Od mijena u školskim zakonima početkom 20.

stoljeća Spomenica za školsku godinu 1904./1905.

navodi ukidanje naredbe iz 1892. godine kojom je

uvedeno uspravno pismo te ponovno uvođenje

kosog pisma. O nestalnosti političkih odluka

svjedoči i činjenica da su početkom školske godine

1906./1907. uvedene nove školske knjige za 2. i 3. razred, i to na selima jedna čitanka

za oba razreda, a u gradovima za svaki razred zasebna, da bi pri kraju te iste školske

godine bila donesena odluka da se neće praviti razlika seoskih i gradskih škola te da će

se ubuduće za sve škole tiskati iste čitanke.

Page 38: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

41

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Učenici 1. - 4. razreda, ravnatelj Ivan Šprem i učiteljica Terezija Kovačević (1920.)

Učiteljice Marija Boršić, Marija Idžaković, ravnatelj Vladimir Lisac i učiteljica Terezija Kapetan (1922.)

Učitelj Mihovil Petračić, učiteljica Marija Boršić (1931.)

Page 39: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

42

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Zapisnik sa sjednice Učiteljskog zbora 31. 5. 1926.

Page 40: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

43

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Svjedodžba učenika Vilima Fišera iz 1921.

Page 41: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

44

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Svjedodžba polaznica iz 1928.

Page 42: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

45

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Zapisnik sa sjednice učiteljskog zbora 22. 6. 1926.

Učiteljica Marija Boršić (1933.)

Page 43: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

46

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Pjevački zbor 1. - 4. razreda, učitelj Kovačević

Učitelj Karlo Kovačević s 2. razredom (1936.)

Učitelj Karlo Kovačević s 4. razredom (1938./1939.)

Page 44: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

47

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Škola nakon Drugog svjetskog rata

Završetak Drugog svjetskog rata označio je povijesnu prekretnicu koja je donijela velike

promjene i u životu škole. Crkva, koja je uvelike zaslužna za samo osnivanje škole u

Suhopolju, bila je potisnuta iz njezina života, a time je i učenje vjeronauka u školi postalo

prošlost. Nekoć redoviti odlasci s učiteljima u crkvu te svečano obilježavani blagdani

poput Božića, Uskrsa ili Tijelova zamijenjeni su partizanskim praznicima kao što su

Pionirski dan, Dan mladosti ili Dan antifašističke borbe, a primanje u pionire izguralo je

svečanost primanja prve pričesti. Umjesto pozdrava “Hvaljen Isus” školskim hodnicima

počeo je odzvanjati pozdrav “Zdravo”, a dotadašnja gospoda i gospođe učiteljice postali

su drugovi i drugarice. Politički nepodobni učitelji bili su prisiljeni napustiti školu, dok su

na njihovo mjesto postavljeni novi učitelji.

U razdoblju od 1945. do 1960. godine u suhopoljskoj školi djelovali su sljedeći učitelji:

Marija Boršić

Anka Rudanović

Slavka Škorić

Dimitrije Momčilović

Jelena Momčilović

Ana Bereš

Stevo Krnić

Slavica Galetović

Zlata Dajhner

Persida Krnić

Marija Latković

Nikola Latković

Sidonija Štetić

Zorka Momčilović

Ankica Galetović

Martin Cik

Slavka Palijan

Branko Jirasek

Dragutin Valc

Dragutin Dopler

Stjepan Zdjelar

Stjepan Ljubić

Milka Rukavina

Lovro Rebac

Josip Poljak

Ivan Romaj

Velimir Senica

Desanka Senica

Zdenka Tremski

Miroslav Baštar

Vjekoslav Mohl

Mira Badaj

Ivan Lokaj

Katica Bedeničec

Vera Stošić

Gorinka Tompak

Pavle Smoljo

Anka Ferlan

Ivanka Kusturica

Rudolf Sturm

Zora Sovilj

Marija Poslon

Đurđa Stanić

Boris Malinar

Vera Malinar

Milan Damjanić

Nikola Mikšić

Kata Grabovac

Valerija Krcivoj

Slavko Jambrišak

Ana Jambrišak

Dragica Moskatelo

Ante Moskatelo

Zdravko Fabijanac

Danica Šerbedžija

Branka Bosanac

Josip Fett

Ljubica Burcar

Branko Tanacković

Tomislav Surijan

Marija Simić

Mileva Damjanac

Božica Kosijer

Danica Vidaković

Dragoljub Zec

Marija Zec

Miroslav Šolc

Danica Smoljanović

Zora Kukla

Vjekoslav Kukla

Antun Moskatelo

Vera Slanac

Štefica Plevnik

Mato Čokljat

Jelka Prpić

Zdenka Martinović

Ivka Mervic

Marko Barić

Vladimir Oberški

Mira Oberški

Mato Jukić

Marija Jukić

Marija Damjanović

Mladen Škorić

Mirjana Popović

Miloš Jovetić

Marija Jovetić

Đurđa Žagar

Štefica Brkanović

Page 45: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

48

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aU istom periodu školu su vodili sljedeći upravitelji:

• Jelena Momčilović, upraviteljica

• Ivan Opančar, upravitelj

• Stevan Krnić, upravitelj

• Velimir Senica, upravitelj

U poslijeratnim godinama škola se borila s pomanjkanjem učiteljskog kadra i udžbenika,

no nastava zbog toga nije trpjela. Štoviše, škola je bila zadužena čak i za obrazovanje

odraslih pa je tako organizirala analfabetske tečajeve te srednjoobrazovne tečajeve

na kojima su predavali učitelji suhopoljske škole. Ne samo da se bavila obrazovanjem

djece i odraslih, nego je pod svojom upravom imala i dječji vrtić, poznatiji kao zabavište

ili špilšul, koji su dotad vodile časne sestre. U namjeri da stvori prostor za novu školu,

škola je kupila dvorac, no kako nije bilo novca za njegovu adaptaciju, zgrada dvorca

prenamijenjena je u dječji dom jer je rat za sobom ostavio velik broj napuštene djece.

Sestra Irena s djecom iz sirotišta

I dok su učenici tijekom 19. stoljeća i u prvoj polovici 20. stoljeća u pojedinom razredu

uglavnom imali jednog učitelja koji im je predavao sve predmete, u travnju 1948.

godine uređena je u 4. razredu predmetna nastava pa su tako učenici već u 4. razredu

imalirazličite učitelje koji su im predavali sljedeće predmete:

• hrvatsko-srpski jezik • prirodopis

• račun • crtanje

• zemljopis • pjevanje

• povijest • fiskulturu

Page 46: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

49

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Iz zapisnika sa sjednica Učiteljskih vijeća do 1949. godine mogu se iščitati sljedeće

zanimljivosti:

jedan je učitelj dežuran cijeli tjedan od 7:30 do kraja nastave

učenicima su dijeljeni opanci

učitelji su raspored pisanih provjera morali predati upravitelju (vremenik)

učitelji ne smiju unaprijed upisivati sate, već na početku nastavnog sata

organizirane su priredbe i gledanje filmova, a dobrovoljni prihodi darovani su siromašnoj djeci

Školske godine 1948./1949. umjesto dotadašnje četverogodišnje ili petogodišnje

škole uvedena je sedmogodišnja škola, tzv. sedmoljetka, te se otad počelo govoriti o

nižim i višim razredima. Sedmoljetka je završavala polaganjem nižeg tečajnog ispita,

a njezinim otvaranjem povećao se broj učenika jer su na nastavu viših razreda počela

dolaziti djeca iz susjednih sela kao što su Borova, Pčelić, Mitrovica, Hadžićevo i Ovčara.

Povećavanjem broja učenika s vremenom je nastalo više razrednih odjela istog razreda.

Budući da nije postojao autobusni prijevoz, neki su učenici do škole morali prepješačiti i

do 20 kilometara. Roditelji i učenici nisu ozbiljno shvaćali školu te je bilo mnogo učenika

koji nisu redovito ili nisu uopće pohađali nastavu. Stoga su učitelji na roditeljskim

sastancima morali širokim masama objašnjavati smisao i ulogu sedmogodišnje škole

u narodu. Postupno su roditelji uvidjeli potrebu školovanja djece pa je broj učenika

nepolaznika uvelike bio smanjen.

I dok su nekoć učenici sami od kuće morali donositi užinu ili između prijepodnevne

i poslijepodnevne poduke odlaziti kući na ručak, u kući Mije Smetka otvorena je 21.

ožujka 1951. godine mliječna kuhinja Međunarodnog dječjeg fonda Organizacije

Ujedinjenih naroda gdje su sva djeca besplatno dobivala jedan obrok koji se sastojao

od kave, mlijeka ili kakaa te kruha sa sirom ili margarinom.

Škola je uvijek išla ukorak s tehnološkim napretkom te su sve novine onog vremena

najprije zahvaćale školu. Tako je u sve učionice i učiteljske stanove već u prosincu 1951.

godine uvedena električna struja, dok je ostatak mjesta strujom opskrbljen tek u lipnju

1952. godine.

„Cijelo selo se zatalasalo i u lipnju 1952. zasvijetlila je električna struja u Suhopolju.“

Uvođenjem struje stvoreni su uvjeti i za otvaranje prvog kina pod imenom „Zadrugar“

koje je s radom započelo u veljači 1952. godine u Domu kulture. Na Staru godinu 1954.

godine u pogon je puštena i razglasna stanica koja je bila smještena u školi, a služila

je ne samo za školske potrebe, već i za opće dobro mjesta. Uz nju se koristio i školski

radio i gramofon te se na taj način omogućilo stanovnicima slušanja radijskog programa

i glazbe. Iste školske godine nabavljena je i nova meteorološka i kišomjerna stanica koja

se nalazila u glavnom školskom dvorištu, a svojim stalnim meteorološkim izvještajima

davanim putem razglasne stanice uvelike koristila lokalnim poljoprivrednicima. Suradnja

škole i mještana nastavila se i nekoliko godina kasnije kad je u sklopu škole izgrađeno

klijalište iz kojeg su se stanovnici snabdijevali sadnicama.

Page 47: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

50

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aŠkolske godine 1952./1953. sedmoljetku je zamijenila osmogodišnja škola, a iste

je godine za potrebe izrade i održavanja učila osnovana i školska radionica koja se

materijalom za rad opskrbljivala donacijama raznih tvornica s područja cijele tadašnje

države. Zbog nedostatka prostora radionica nije djelovala u školskoj zgradi, već je od

Poljoprivredne zadruge dobila svoju prostoriju u Domu kulture. U sklopu radionice

djelovale su sljedeće radne skupine: knjigovesci (Ivan Romaj), stolari (Ivan Lokaj), rezbari

(Deša Senica) te električari, metalci i radioamateri (Dragutin Dopler).

Ivan Romaj (1953.)

Prva generacija osmogodišnjeg školovanja

Page 48: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

51

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Učiteljica Slavica Galetović

Učitelj Stjepan Zdjelar

Page 49: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

52

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Učitelj Nikola Latković

Učitelji 1950.

Velimir Senica, upravitelj suhopoljske škole 1950.-1960.

Page 50: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

53

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

U ožujku 1953. godine zasađivanjem vrtnih i ratarskih kultura osnovan je i školski vrt koji

je već prvih godina svog postojanja proglašen najljepšim u okolici. Ne treba zaboraviti

da je škola još od svog nastanka u 19. stoljeću posjedovala veće ili manje vrtove koji

su se nalazili na različitim lokacijama, a početkom 20. stoljeća imala je i svoj pčelinjak.

Učeničko bavljenje pčelarstvom ponovo je zaživjelo osnivanjem spomenutog vrta jer

se u njegovu sklopu nalazio i mali drveni pčelinjak. U radu u vrtu i pčelinjaku učiteljima i

učenicima svesrdno su pomagali i roditelji pa uspjeh nije mogao izostati. Rad u školskom

vrtu bio je uvertira za osnivanje Školske poljoprivredne zadruge koja je s radom započela

školske godine 1956./1957. Ona je osposobljavala učenike za buduće rukovođenje

mjesnom poljoprivrednom zadrugom, a od prvotnog bavljenja peradarstvom svoje je

djelovanje s vremenom proširila i na ratarstvo, pčelarstvo, povrćarstvo i kunićarstvo.

Pred glavnom zgradom u školskom parku pedesetih je godina izgrađen akvarij s

četiri tisuće litara vode koji se tijekom godina popunio običnim i zlatnim ribicama te

kornjačama. Za životinje su se s velikim veseljem brinula sama djeca koja su im donosila

hranu i mijenjala vodu. S vremenom su djeca dobila i novog školskog ljubimca jer se

u uređenom vjeveričnjaku nastanila vjeverica Miško. Fizičkom aktivnošću učenici se

nisu bavili samo u školskom dvorištu, već su sudjelovali i u raznim radnim akcijama u

mjestu pa Spomenica tako tih godina pamti učeničko pošumljavanje pčelićkog brda,

zasađivanje biljaka u Ilovi i uređivanje parka u mjestu.

Školstvo je iz godine u godinu doživljavalo stanovite promjene. Početkom pedesetih

osnovani su stručni aktivi jezične te matematičko-prirodoslovne skupine predmeta kao

i nižih razreda. Nedugo zatim u višim su razredima uvedene i đačke knjižice, dok se

među nastavne predmete od 1. razreda uvrstio ženski ručni rad. Samo godinu dana

nakon toga nastavnim predmetima od 3. razreda pridružio se društveni i moralni odgoj,

dok se u isto vrijeme u višim razredima pojavio predmet radionički ručni rad. U to doba

javlja se i dodatna nastava pa nastaju skupine učenika kao što su likovna skupina, mladi

kemičari, geografi, historičari, meteorolozi i domaćinstvo. Iz pedesetih godina datira i

praksa održavanja popravnih ispita, a krajem pedesetih za slabe učenike s negativnim

ocjenama na kraju godine uvedena je i produžna nastava u trajanju od deset dana.

Pedesete godine ostat će zapamćene i po uvođenju višednevnih ekskurzija u udaljenija

mjesta. Na svojim putovanjima u trajanju od jednog do čak deset dana učenici su

posjećivali različita odredišta od Virovitice, Daruvara, Osijeka, Varaždina, Zagreba,

Plitvica, Rijeke, Opatije, Raba, Splita, Dubrovnika, Ljubljane, Bleda, Postojne, Sarajeva

pa čak do Ohrida. Sredstva za izlet prikupljali su štednjom tijekom cijele godine, a za

potrebe skupljanja novaca za maturalnu ekskurziju održavali su i maturalne zabave.

Sredinom prošlog stoljeća u sklopu pionirske i omladinske organizacije na školi su s

radom započele razne skupine poput tamburaških zborova, koje su vodili Ivan Romaj

i Branko Jirasek, zatim dramske sekcije, koju je vodila Mira Badaj, pjevačkog zbora

pod vodstvom Branka Jiraseka i baletne skupine, koju je vodila Deša Senica. Osim njih

djelovale su i male švelje, prirodnjaci, mladi građevinari, radna brigada, literarna sekcija,

recitatorska skupina, dramska sekcija, kazalište lutaka, likovna sekcija, rezbarske

skupine, folklorna sekcija, radioamateri, elektrostrojari, fotoklub, podmladak Crvenog

križa, društvo Naša djeca, šahovska sekcija te fiskulturno društvo u sklopu kojeg su se

učenici mogli baviti nogometom, rukometom, košarkom, atletikom i gimnastikom. Sve

su skupine bile jako uspješne u svom radu te su na raznim natjecanjima i smotrama

ostvarivale zapažene rezultate.

Page 51: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

54

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aRad spomenutih skupina na kraju je svake nastavne godine bio predstavljan javnosti

u sklopu trodnevne ili četverodnevne završne školske svečanosti čiji je vrhunac bila

podjela svjedodžbi i nagrađivanje najboljih učenika knjigama. Prigodom jedne takve

svečanosti 1956./1957. godine školski je odbor ručnim satom nagradio najboljeg

učenika škole. Bila je to Barica Kokanović iz 8. a razreda koja je kao dijete bez oba

roditelja živjela u Dječjem domu u Suhopolju. Igrokaze i koncerte učenika, koji su bili

sastavni dio završne svečanosti, mještani su dočekivali s velikim oduševljenjem, a ništa

manje oduševljeni nisu bili ni fiskulturnim nastupima na kojima su učenici prezentirali

svoja sportska umijeća. Neposredno prije završne školske svečanosti mještani su u

obliku sedmodnevne ili osmodnevne školske izložbe imali prilike vidjeti i što se tijekom

jedne školske godine zbiva i stvara u školi. Izložba je tako nudila uvid u rad školskog

vrta i školske radionice te predstavljala grafičke i ručne radove učenika kao i sva učila

i nastavna sredstva koja su svjedočila o provedbi suvremene nastave u suhopoljskoj

školi. Izložba je također bila vrlo uspješna te je rado posjećivana, a škola je njome

potvrđivala svoj status jedne od najboljih škola u ovom kraju.

Problem školskog prostora, koji je školu pratio od njezina osnutka, nastavio se i u ovom

razdoblju kad je škola bila smještena u čak tri zgrade, no barem se donekle riješio

problem održavanja nastave fiskulture. Naime, nakon što se sredinom pedesetih

započelo s uređivanjem školskog fiskulturnog igrališta, škola je spajanjem dviju učionica

krajem pedesetih dobila i prvu fiskulturnu dvoranu koja je omogućila nesmetanu

nastavu fiskulture i tijekom zimskih mjeseci. Uvjeti rada u školi poboljšani su i dijeljenjem

besplatnih udžbenika učenicima za što je zaslužan bio općinski odbor.

U travnju 1957. godine osmogodišnja škola u Suhopolju postala je centralna

eksperimentalna škola te su joj kao područne škole priključene škole u Borovi, Pčeliću,

Naudovcu i Kapanu. Time je škola dodatno povećala broj učenika. Već sljedeće godine

učenici četvrtih razreda spomenutih škola počeli su dva puta tjedno po četiri sata dolaziti

u matičnu školu kako bi slušali nastavu stručnih predmeta kao što su bili fizički, muzički

i njemački.

Te iste školske godine 1957./1958. škola je počela raditi po novom nastavnom planu i

programu te je bila podijeljena na stupnjeve:

I. stupanj: od 1. do 3. razreda - razredna nastava

II. stupanj: 4. i 5. razred - razredna nastava s uvođenjem stručnjaka muzičkog,

likovnog i fizičkog odgoja te stranog jezika

III. stupanj: 6. i 7. razred - predmetna nastava po starom nastavnom planu i

programu

Umjesto dotadašnjeg društvenog i moralnog odgoja od 4. razreda nadalje uveden je sat

razrednika koji je osim za odgoj učenika služio i za rješavanje razrednih problema. Dvije

godine nakon toga uvedene su opisne ocjene iz muzičkog, fizičkog i zdravstvenog,

likovnog i tehničkog odgoja.

U glavnom dvorištu škole u rujnu 1959. godine proradio je kućni vodovod koji je

ujedno bio i prvi suvremeni vodovod u Suhopolju. Iste školske godine nabavom uskog

kinoprojektora škola je počela svaki drugi petak besplatno davati nastavne filmove

Page 52: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

55

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

za učenike, a navečer za građanstvo. U veljači 1960. godine u školi je emitirana prva

televizijska emisija u Suhopolju. Uz pomoć tog novog televizijskog prijamnika učenici su

mogli besplatno gledati sve dječje emisije, a navečer je KUD Matija Gubec organizirao

gledanje emisija za mještane koji su se najviše zanimali za nogometne utakmice.

Pedesetih godina, ali i narednih desetljeća, škola je u nekoliko navrata nakratko bila

zatvarana, i to uglavnom zbog bolesti poput šarlaha, gripe ili dječje paralize, a od 11. do

22. veljače 1956. zbog takve hladnoće kakvu nisu pamtili ni najstariji Suhopoljčani.

Ne treba zaboraviti da je u ovom periodu u Suhopolju djelovala i Škola učenika u

privredi koja je s radom započela iste 1948./1949. školske godine kad je otvorena i

sedmoljetka. Bila je smještena u prostorijama škole i radila je poslijepodne. Pohađali

su je učenici sa završenom sedmogodišnjom, odnosno osmogodišnjom školom

koji su se na taj način pripremali za svoj budući zanat. S radom je zbog formiranja

većih centralnih škola prestala 1958./1959. godine, a njezin upravitelj posljednje

četiri godine prije zatvaranja bio je Ivan Lokaj. U njoj su predavali i ostali učitelji

suhopoljske škole kao što se može vidjeti iz zapisnika sa sjednica tih godina:

Povijest (1 sat tjedno): Stevo Krnić

Nauka o državi (1 sat tjedno): Stevo Krnić

Kemija (1 sat tjedno): Nikola Latković

Tehnologija (3 sata tjedno): Nikola Latković

Ruski jezik (1 sat tjedno): Sidonija Štetić

Fizika (1 sat tjedno): Sidonija Štetić

Hrvatsko-srpski jezik (3 sata tjedno): Zorka Momčilović

Biologija (1 sat tjedno): Ankica Galetović

Račun i geometrija (3 sata tjedno): Marija Boršić

Stručno crtanje (2 sata tjedno): Marija Latković

Zemljopis (1 sata tjedno): Jelena Momčilović

Škola učenika u privredi 1955.

Page 53: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

56

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aJosip Fett , gradi tel j nove škole

Nakon desetogodišnjeg upravljanja školom Vladimira Senice školske godine 1960./1961.

novim je upraviteljem škole imenovan učitelj Josip Fett. Tijekom njegova vođenja škole

u Suhopolju su, prema redoslijedu zapošljavanja, radili sljedeći učitelji:

Dragoljub Zec

Marija Zec

Vera Slanac

Klara Vujnović

Štefica Plevnik

Ivan Lokaj

Božica Kosijer

Marija Simić

Zora Kukla

Vjekoslav Kukla

Ivka Bačar

Zdenka Martinović

Marija Jovetić

Mirjana Martonja rođ.

Popović

Helena Vizinger

Antonija Petelin

Mato Jukić

Marija Jukić

Vladimir Oberški

Mira Oberški

Marija Damjanović

Mladen Škorić

Ljubica Burcar

Smilja Samardžić

Emica Vrban rođ. Radinović

Jelena Ljubičić

Ana Marošević

Stjepan Rukavina

Ružica Mandić

Zora Ilić

Milan Damjanić

Melita Venus rođ. Fišer

Terezija Aleksić rođ. Merki

Đurđica Patačko

Kata Maurović

Marija Prednjevac

Ivan Pipić

Jure Vrban

Julijana Rukavina

Marija Ribić

Miloš Jovetić

Marijan Juretić

Milka Šantavec

Josip Meštrović

Pero Pavković

Kata Mišić rođ. Vrban

Milena Pardon

Josip Pardon

Edgar Götzl

Melita Götzl

Marija Mioković

Marica Milošević rođ.

Gostimirović

Zdenka Lisinski

Mirjana Bogunović

Helena Santo

Antun Santo

Marica Vizinger rođ. Tičak

Tugomila Reder rođ.

Zdjelar

Vera Brabec

Vladimir Brabec

Barica Strmečki

Đurđica Kiš

Ljerka Požarnik

Slobodan Gvojić

Sofija Kosanović rođ.

Jurković

Rade Milošević

Ana Šimić

Josip Fišli

Vera Malek rođ. Šakotić

Stanko Zdjelar

Mira Gvojić

Zlatko Richter

Marija Beg

Radmila Radojčić

Ivan Njegovan

Vesna Njegovan

Ljuban Pašić

Radmila Popović

Jasna Richter

Katica Fett rođ. Terihaj

Marija Matuza

Ana Gospočić rođ.

Nikolaus

Stevan Mrkšić

Ljuba Bačić rođ. Vasiljević

Josip Gospočić

Katarina Holec

Marija Mrkšić

Dušan Vudrag

Zdenka Krulec

Marija Sobol

Živko Orlić

Zvonko Rengel

Milorad Alavanja

Stanko Deanović

Margita Deanović rođ.

Bago

Stjepan Mudri

Marija Viljevac

Milivoj Carević

Barica Uskoković

Katarina Matijašević

Mira Čavlina

Franjo Viljevac

Stanko Popović

Zdenka Butinović

Branko Trifunović

Ivan Branko Fett

Dušan Vračarić

Ivan Cisar

Helena Šiljković

Ljiljana Škvorc

Gojko Krajnović

Ljuba Blagojević

Ivan Kučan

Gordana Mudri

dok su kao pedagozi na školi radili:

Miloš Jovetić

Mladena Duvnjak rođ. Presečan

Page 54: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

57

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

U ovom je razdoblju zbog pomanjkanja prostora, a konstantnog povećavanja broja

učenika, koji je početkom šezdesetih dosegao brojku od čak 1235 djece, uveden

dvosmjenski rad, u kojem su uglavnom učenici nižih razreda nastavu pohađali

poslijepodne, dok su učenici viših razreda nastavu pohađali prijepodne. Škola

u Suhopolju u to je doba slovila kao najveća škola na području općine. Dičila se

raznovrsnim slobodnim aktivnostima koje su s radom započele pedesetih godina, a uz

izvođenje nastave suvremenim metodama te korištenje modernih nastavnih sredstava i

pomagala bila je poznata i po strogim kriterijima koji su vidljivi i iz činjenice da je školske

godine 1961./1962. čak 13 % učenika moralo ponavljati razred. Loš uspjeh iziskivao je i

dopunski rad s učenicima u obliku desetodnevne produžene nastave.

Uz djecu koja nisu previše marila za školu postajali su i učenici s poteškoćama u učenju,

a za njih je 1966./1967. godine u Borovi bilo otvoreno specijalno odjeljenje 1. i 2. razreda

koje je pohađalo 14 učenika s područja Suhopolja, Cabune i Gradine.

Reformiranjem škole u Gaćištu školske godine 1961./1962. suhopoljskoj školi pripojene

su područne škole u Gaćištu, Orešcu i Obilićevu (današnjem Zvonimirovu) pa je škola

time dobila još više učenika putnika koji su zbog prijevoza zimi nerijetko kasnili na

nastavu. Problem prijevoza riješen je 1967./1968. godine kad su kupljena dva autobusa.

Jedan je kupila Zajednica obrazovanja, a drugi škola u zajednici s roditeljima. Novi

autobusi u školu su na vrijeme dovozili ne samo učenike iz Gaćišta, Orešca, Obilićeva i

Naudovca, nego i one iz Borove i Pčelića koji su dotad pješice i biciklom dolazili u školu.

Dobrovoljnim radom za autobuse su izgrađene i dvije garaže kao i mala radionica.

Prvi školski autobus i majstor Joža (Josip Kožić).

Dana 12. lipnja 1963. godine prigodom proslave Dana škole škola je, po narodnom

heroju iz Čemernice, nazvana Osnovna škola „Vaclav Vostrel-Vaso“. Već sljedeće

godine svečanim programom u lipnju, čiji je sastavni dio bio i Cvjetni korzo, obilježena

je 150. godišnjica osnutka škole. Nekoliko mjeseci prije toga u dvorcu je otvoren Dječji

vrtić o kojem se brinula uprava škole.

Page 55: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

58

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aŠezdesetih je godina nastavljena izgradnja infrastrukture u mjestu pa je tako u listopadu

1965. u promet puštena asfaltna cesta kroz Suhopolje u dužini od 2 km, čime su se

mještani riješili prašine, dok je godinu dana nakon toga mjesto asfaltnom cestom

povezano s Viroviticom.

Školska zgrada 1

Školska zgrada 2

Page 56: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

59

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Školska zgrada 3

Školska zgrada 4

Page 57: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

60

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aS tri školske zgrade tijekom pedesetih godina škola se u šezdesetim godinama

postupno proširila na čak šest zgrada razmještenih na više lokacija (od kojih je jedna

bila i dvorac) pri čemu su učitelji za vrijeme odmora morali prelaziti i po 800 metara

kako bi održavali svoju nastavu. Stoga su nastojanja oko izgradnje nove škole postala

intenzivnija. Nakon provedenog referenduma u Mjesnoj zajednici Suhopolje i Mjesnoj

zajednici Gaćište Općinska je skupština 28. ožujka 1969. godine donijela odluku da se

počinje s izgradnjom zgrade Osnovne škole u Suhopolju.

„Republička zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja, uvidjevši naše napore

na svojoj sjednici od 25. 11. 1969. donosi odluku da se odobri kredit od 200,000.000

dinara uz beneficiranu kamatu od 7,5% na 8 godina. Na temelju tog rješenja Općinska

skupština na svojoj 10. zajedničkoj sjednici od 30. 12. 1969. donosi odluku o izgradnji

zgrade osnovne škole u Suhopolju.“

Postavljanje kamena temeljca 1970. godine

Izgradnja nove škole

Page 58: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

61

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Dana 6. lipnja 1970. godine položen je kamen temeljac nove školske zgrade, a 26.

studenog 1971. godine završena je njezina izgradnja pa je 29. studenog 1971. godine

održana svečanost otvorenja.

„To je moderna škola koja ima 18 učionica, 2 practikuma, (…) radionicu, fiskulturnu

dvoranu veličine 14 m x 28 m. Sve su učionice specijalizirane.“

Usto u svim učionicama postoji razglas, koji je još danas u funkciji te sustav centralnog

grijanja koji je zamijenio dotadašnju praksu loženja kaljevih peći. Osim toga, škola

posjeduje i školsku knjižnicu i čitaonicu sa 16 000 knjiga koja često organizira susrete

učenika s književnicima. Nedugo nakon izgradnje škole uređena su i dva košarkaška,

dva odbojkaška te dva nogometna igrališta kao i parkiralište za automobile i park.

Ravnatelj Fett pri otvorenju škole

Page 59: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

62

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Otvorenje škole

Gotova škola

Page 60: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

63

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Iste školske godine kad je otvorena nova školska zgrada školi su pripojene škole u

Cabuni i Pivnici, a s njima i one u Budanici, Trnavi, Levinovcu, Pepelani i Trapinskoj pa

je od te 1971./1972. godine, s prije toga pripojenim školama u Borovi, Pčeliću, Gaćištu,

Orešcu i Naudovcu, suhopoljska škola brojila čak 12 područnih škola te imala za

današnje vrijeme nevjerojatnih 1616 učenika i 80 učitelja. Izgradnju matične škole pratila

je i izgradnja područne škole u Orešcu koja je svečano otvorena 3. veljače 1979. godine.

Šezdesete, sedamdesete i osamdesete godine nastavile su praksu odlaska na izlete i

višednevne ekskurzije započetu pedesetih godina, a u ovom se razdoblju, zahvaljujući

suradnji s lokalnim PIK-om, pojavio novi način zarađivanja za taj oblik izvanučionične

nastave. Tako su brojne generacije učenika trganjem metlica dobile priliku da upoznaju

različite krajeve bivše države. Osim u metlicama, učenici su za potrebe škole desetak

dana godišnje provodili u raznim radnim akcijama poput berbe grožđa, okopavanja

šećerne repe ili perušanja kukuruza, a nisu im bila strana ni sudjelovanja u lakšim

komunalnim radovima u mjestu kao što je primjerice gradnja nogostupa ili uređenje

parka.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća škola je bila najbolje

opremljena škola na području Virovitice te jedna od boljih u Hrvatskoj. Bilo je to i vrijeme

rada školskog kina koje je od 1974./1975. godine četvrtkom, subotom i nedjeljom

davalo predstave za građane i učenike, zatim uvođenja dodatne nastave iz hrvatskog

ili srpskog jezika, njemačkog jezika i matematike te začetaka međugranične suradnje

naše škole s Mađarskom. Da bi se izbjegla socijalna nejednakost među učenicima, u

to su vrijeme učenici tijekom nastave morali nositi tamnoplave kute. Nakon perioda s

rekordnim brojem učenika, koji su bili razdijeljeni u čak osam paralelnih razreda, broj

učenika počeo je iz godine u godinu vidno opadati.

Učenici u kutama 70-tih

Page 61: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

64

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Josip Meštrović, vrijeme političkih promjena

Nakon proslave 175. obljetnice škole je dotadašnji dugogodišnji ravnatelj škole Josip Fett

umirovljen, a njegovo je mjesto školske godine 1989./1990. preuzeo Josip Meštrović,

dok je zadaću pedagoga i dalje obavljala Mladena Duvnjak. Za vrijeme mandata Josipa

Meštrovića u školi su, prema redoslijedu zapošljavanja, radili sljedeći učitelji:

Vera Slanac

Zora Kukla

Vjekoslav Kukla

Ivka Bačar

Marija Jovetić

Mirjana Martonja

Mato Jukić

Marija Jukić

Vladimir Oberški

Emica Vrban

Melita Venus

Terezija Aleksić

Ivan Kučan

Ivan Pipić

Julijana Rukavina

Milka Šantavec

Melita Götzl

Marica Milošević

Zdenka Lisinski

Marica Vizinger

Tugomila Reder

Vera Brabec

Vladimir Brabec

Barica Strmečki

Slobodan Gvojić

Sofija Kosanović

Rade Milošević

Vera Malek

Stanko Zdjelar

Mira Gvojić

Zlatko Richter

Radmila Popović

Jasna Richter

Katica Fett

Marija Matuza

Ana Nikolaus

Ljuba Bačić

Josip Gospočić

Dušan Vudrag

Marija Sobol

Živko Orlić

Stjepan Mudri

Milivoj Carević

Katarina Matijašević

Zdenka Butinović

Ivan Branko Fett

Dušan Vračarić

Gojko Krajnović

Gordana Mudri

Lidija Šunk

Marija Matovina

Violeta Milošević

Radmila Medvecki

Davorka Caribrodski rođ.

Aleksić

Draženka Milinović

Vesna Cajlan

Marica Radić

Danijela Sabol

Anica Zečević

Jasna Jović

Anto Oljačić

Mato Bunić

Ankica Mihelec

Vlatka Valentić

Slavka Krznarić

Tanja Lazić rođ. Petrović

Karolina Franjić

Renata Galetić

Sanja Vujić

Mario Sanić

Boris Šunk

Ivančica Fett-Škvarić

Vesna Martinko-Hock

Marijana Götzl Oršulić

Monja Škorjanec

Ivona Boljevčan

Dragica Silović

Marijana Bijuk rođ. Subota

Mirko Šimić

Katarina Zubak

Radenka Đurić-Komušanac

Robert Mokri

Mirela Brkić

Jurica Meštrović

Goran Kozlinger

Zrinka Sobol

Danijela Jurlina

Marina Rokinger rođ. Keser

Ivica Čuljak

Marija Mudrinić

Tijana Krupeša

Ivan Šuper

Violeta Drvenkar rođ. Imbrišić

Višnja Juras rođ. Lazarus

Lidija Jakupec Jendrašić

Davor Jendrašić

Mladen Njari

Matilda Tripalo

Predrag Pejić

Nataša Šego

Hrvoje Drvenkar

Ivana Baranašić

Ivica Razumović

Marijana Toplak rođ. Lukšec

Andreja Glazer

Snježana Cukor rođ.

Gajčević

Antonija Sever rođ. Ravlić

Lidija-Rozalija Škrinjarić

Jasmina Getoš

Valent Furjan

Ivana Plavšić rođ. Cenger

Mirna Dumić rođ. Samac

Mirna Rončević

Branka Bartulović rođ.

Alandžak

Renata Periša

Mario Karakašić

Drijenka Rebrina-Kosić

Martina Španjur

Marija Đapić rođ. Švast

Mario Hrženjak

Ivana Marenić rođ. Mesić

Tomislav Polović

Page 62: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

65

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Administrativno i tehničko osoblje, prema redoslijedu zapošljavanja, činili su:

Marija Šusterajter

Josip Kožić

Milan Kajganić

Marija Muženjak

Darinka Pipić

Jovanka Kajganić

Josip Nuk

Nikola Jovetić

Katarina Čačić

Mira Vudrag

Ivan Obžetić

Mehmedalija Šarić

Dragutin Ištoković

Marica Hodak

Dragica Rubinić

Dragica Bauman

Evica Sertić

Štefa Novosel

Ivan Ivanković

Josip Vuković

Zdravko Fett

Željko Škorjanec

Elizabeta Horvat

Dragica Kuzmić

Mirjana Keser

Božidar Crnobrnja

Mirko Đuračić

Ivan Brlić

Mato Kučan

Slavko Mandarić

Slavko Spahija

Đuro Klauz

Ljubica Ivakić

Branka Tomšić

Zlata Filipović

Milinka Spahija

Verica Vincek

Siniša Ištoković

Jozo Lazarus

Ivica Valenteković

Ivanka Hasanović

Kata Prtenjača

Jadranka Gruičić

Zdenka Smolčić

Marica Vajda

Sanja Sertić

Ljubica Varga

Mario Sertić

Anita Horvat

Dejan Obžetić

Anita Gelt

Josip Toth

Djelatnici škole 1996.

Nedugo nakon imenovanja Josipa Meštrovića ravnateljem škole, zemlju je zahvatio

ratni vihor tijekom kojeg je krvlju natopljena Hrvatska ostvarila svoj tisućljetni san o

samostalnosti. Promjene u društvenom i političkom životu dovele su i do promjena

u obrazovnom sustavu gdje su umjesto obilježja bivše socijalističke države uvedena

hrvatska nacionalna obilježja. U školama se tako zavijorila trobojnica s hrvatskim

grbom, hrvatsko-srpski jezik zamijenjen je hrvatskim, iz nastavnih programa uklonjena

je ćirilica, drugovi i drugarice postali su učitelji i učiteljice, nestali su narodni heroji,

Page 63: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

66

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

apriredbe povodom primanja u pionire zamijenjene su prigodnim obilježavanjima Dana

kruha i zahvalnosti za plodove zemlje ili Božića, a nakon gotovo pola stoljeća među

školske predmete vraćen je vjeronauk. I sam kalendar rada škole počeo se ravnati

prema datumima obilježavanja katoličkih blagdana pa je školska godina umjesto na

polugodišta prvih godina hrvatske samostalnosti prema Božiću i Uskrsu bila podijeljena

na tromjesečja. Uslijed navedenih promjena škola je 27. veljače 1992. godine

preimenovana u Osnovnu školu Suhopolje.

Za vrijeme rata nastava se odvijala u otežanim uvjetima te je škola jedno vrijeme bila

i zatvorena, dok Područna škola Levinovac nije uopće radila. Uspostavom normalnih

uvjeta rada škola je nastavila raditi u jednoj smjeni, što je bila praksa od dolaska Josipa

Meštrovića na mjesto ravnatelja. Na rad u dvije smjene škola se zbog pomanjkanja

prostora još jednom na nekoliko godina vratila početkom novog tisućljeća.

Školske godine 1995./1996. dječji je vrtić, koji je dugi niz godina djelovao u sklopu škole,

prestao biti pod školskom upravom. Iste je godine uvedena praksa biranja najboljeg

učenika iz redova osmaša pa je prvom najučenicom škole proglašena Vlasta Sertić.

Neposredno prije toga škola je za učenike uvela mogućnost pohađanja tečajeva

sintisajzera i engleskog jezika koje su plaćali roditelji učenika polaznika. Tako su se

učenici, osim izvannastavnim aktivnostima poput literarne, streljačke ili šahovske

skupine, u školi mogli baviti i glazbom te još jednim stranim jezikom uz tradicionalni,

gotovo pola stoljeća podučavani njemački.

Učenje stranih jezika seže u razdoblje neposredno nakon Drugog svjetskog rata kad se

u suhopoljskoj školi kao strani jezik počeo

učiti ruski. Njega je nedugo zatim zamijenio

njemački jezik koji se kao jedini strani jezik

u školi podučavao sve do školske godine

2003./2004. kad je kao izborni, drugi

strani jezik od 4. razreda uveden engleski.

Iste se godine njemački počeo učiti kao

prvi strani jezik od 1. razreda da bi se od

školske godine 2007./2008. kao prvi strani

jezik učila oba jezika, i njemački, i engleski.

Paralelno s uvođenjem drugog stranog

jezika kao izborni predmet za učenike od

5. do 8. razreda uvedena je informatika.

Tih su godina reforme školstva iz upotrebe

potisnule i školske knjižice koje su u svim

razredima zamijenjene svjedodžbama, a

dijelom povijesti postao je i naziv zemljopis

koji je zamijenjen nazivom geografija, dok

je predmet domaćinstvo, koji je bio od

velike koristi za svakodnevni život, još

početkom devedesetih iščeznuo iz škole.

Osim što je izmijenilo strukturu školskih

predmeta, novo je vrijeme postupno Ravnatelj Josip Meštrović - proslava 195 godina škole.

Page 64: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

67

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

donijelo potrebu i za pojačanim razvijanjem ekološke svijesti, a ona se intenzivno

poticala u prvoj dekadi novog tisućljeća kad je škola nekoliko godina sudjelovala u

međunarodnom programu Eko-škola.

Prilika za prisjećanje promjena koje je tijekom svoje povijesti doživljavala suhopoljska

škola pružala se prigodom obilježavanja obljetnica osnutka škole pa je tako 11. lipnja

1999. obilježena 185. godišnjica, a 27. prosinca 2009. godine 195. godišnjica škole.

Najbolji uvid u prošlost škole nudi njezina Spomenica koja nije bilježila samo događanja

u školi, već je zapisima pratila i razvoj samog Suhopolja. Tako je primjerice u Spomenici,

uz podatke poput onog da je matična škola u siječnju 1992. godine priključena na

gradski vodovod, zapisano i da je u lipnju 1989. godine otvorena ambulanta.

Kako bi škola uvijek pružala ugodan i siguran prostor za stjecanje novih znanja, s

vremenom je dotrajale zgrade područnih škola trebalo zamijeniti novim. Tako su

izgrađene zgrade dviju područnih škola. Dana 18. listopada 2000. godine tadašnji je

ministar prosvjete i sporta Vladimir Strugar svečano otvorio zgradu Područne škole u

Cabuni, dok je predsjednik Sabora Republike Hrvatske Vladimir Šeks 3. rujna 2006.

godine rezanjem vrpce označio početak rada novoizgrađene Područne škole u Borovi.

Uz navedene uglednike iz političkog života školu je 8. studenoga 2000. godine posjetio

i požeški biskup Antun Škvorčević.

PŠ Cabuna

PŠ Borova

Page 65: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

68

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

aAnto Škraba, u t reće stol jeće

Školske godine 2009./2010. ravnatelj Josip Meštrović otišao je u mirovinu pa je dužnost

ravnatelja 18. siječnja 2010. godine preuzeo Anto Škraba, profesor filozofije i religijske

kulture. S novim je ravnateljem naša škola završila svoje dvostoljetno postojanje i

zakoračila u treće stoljeće. I taj je prijelaz za našu školu obilježen novim usmjerenjem. O

njemu će govoriti povijest, no već danas znamo kako ovo novo doba jest doba obnove

i razvoja. Ovdje postoji i jedna zanimljivost. Onaj tko je pažljivo čitao, mogao je uočiti

kako su prvi učitelji još u počecima bili i vrsni orguljaši. Naš novi ravnatelj je u Suhopolju

poznat i po tome jer je još od 2004. godine on obnašao službu orguljaša u crkvi sv.

Terezije Avilske u Suhopolju. A i ovo je zanimljivo. Prvu pučku školu, kako već napisasmo,

u mjesecu svibnju 1812. godine osnovao je župnik Horvat koji je bio porijeklom iz

Orahovice. I naš je novi ravnatelj došao k nama iz Orahovice. O slučajnostima nećemo

govoriti, ako ih uopće u svijetu ima. Mi vjerujemo kako tu ima i Božje providnosti.

Ravnajući ovom školom već je u prvoj godini svoga mandata pokazao kako će za

ovu školu nesebično dati sva svoja znanja i umijeća. Osluškujući potrebe naše škole,

potrebe učenika i učitelja, roditelja, započeo je obnovu života i rada ove škole. No, o

svemu ovome pisat ćemo u poglavlju koje će govoriti o školi danas.

Ravnatelj Škraba pri otvorenju škole u Orešcu

Page 66: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

69

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A2

00

ško

lskih

go

din

a

Tijekom njegova dosadašnjeg mandata na školi su, uz pedagoginju Mladenu Duvnjak,

prema redoslijedu zapošljavanja, radili sljedeći učitelji:

Vera Malek

Radmila Popović

Katica Fett

Ljuba Bačić

Stjepan Mudri

Ivan Branko Fett

Dušan Vračarić

Gordana Mudri

Marija Matovina

Violeta Milošević

Davorka Caribrodski

Draženka Milinović

Jasna Jović

Anto Oljačić

Vlatka Valentić

Slavka Krznarić

Renata Galetić

Boris Šunk

Ivančica Fett-Škvarić

Vesna Martinko Hock

Dragica Silović

Marijana Bijuk

Mirko Šimić

Radenka Đurić-Komušanac

Danijela Jurlina

Marina Rokinger

Marija Mudrinić

Violeta Drvenkar

Višnja Juras

Lidija Jakupec Jendrašić

Davor Jendrašić

Matilda Tripalo

Predrag Pejić

Marijana Toplak

Andreja Glazer

Snježana Cukor

Antonija Sever

Lidija-Rozalija Škrinjarić

Jasmina Getoš

Valent Furjan

Ivana Plavšić

Mirna Dumić

Branka Bartulović rođ.

Alandžak

Mario Karakašić

Drijenka Rebrina-Kosić

Marija Đapić rođ. Švast

Mario Hrženjak

Ivana Marenić rođ. Mesić

Tomislav Polović

Igor Sudec

Ivan Bartulović

Boris Juhas

Matea Medić rođ. Marenić

Martina Babec

Sanela Hasanac Vidović

Krešimir Ćurić

Mirjana Kepec

Zdravka Matković

Marija Lach rođ. Mlinarić

Mirjana Štefanec

Marko Jozić

Maja Kiris

Monika Ružić

Ana Križanović

Ivana Vujnović rođ.

Šahinović

Mirela Duvnjak

Mirta Petraš

Ivana Kolomaz rođ. Pribil

Vanja Lukšec

Nataša Milinović

Marijan Kovačević

Sandra Pintarić

Kao administrativno i tehničko osoblje, prema redoslijedu zapošljavanja, radili su:

Dragica Bauman

Elizabeta Horvat

Dragica Kuzmić

Mirjana Keser

Ljubica Ivakić

Branka Tomšić

Zlata Filipović

Milinka Spahija

Verica Vincek

Siniša Ištoković

Jozo Lazarus

Kata Prtenjača

Zdenka Smolčić

Sanja Sertić

Ljubica Varga

Dejan Obžetić

Josip Toth

Mladen Šarić

Page 67: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

3S J E Ć A N J A

Page 68: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja
Page 69: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

72

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A SjećanjaSvoja sjećanja na školske dane s nama su podijelili i najstariji bivši učenici škole u

Suhopolju.

Ivana Medvecki ( 1926. )

Prije nego što sam krenula u školu, nekoliko godina išla sam u špilšul. To je bilo kao

danas vrtić, ali je bilo besplatno. Špilšul su vodile časne sestre, a u njega se moglo ići s

navršene tri ili četiri godine. Tamo se nije učilo pisati, nego se igralo, pjevalo, recitiralo i

učilo ručni rad. Išlo se samo dopodne i nije bilo spavanja kao u vrtiću danas. Baš mi je

bilo lijepo u špilšulu.

Sa sedam godina krenula sam u školu. U moje vrijeme osnovna škola je trajala šest

godina pa sam ja tako ovdje završila šest razreda, s tim da su samo prva četiri razreda

bila obavezna, a 5. i 6. razred je bio opetovnica u koju je išao tko je htio i u kojoj se

uglavnom samo utvrđivalo gradivo prethodnih razreda. Moja učiteljica u prva četiri

razreda zvala se Terezija Kapetan. U petom razredu mi je učiteljica bila Zlata Savanović,

a u šestom Marija Boršić. Učiteljicu Tereziju su zvali Teruška pa smo joj se i mi djeca

obraćali s: „Gospođo Teruško“. Inače mi učiteljima nismo govorili „Učiteljice“ ili „Učitelju“,

nego „Gospođo“ ili „Gospodine“, a kad smo nešto htjeli reći, morali smo dići ruku kao

što i danas djeca moraju.

Suhopoljski učitelji - Julka Kapetan, Marija Boršić, Terezija i Karlo Kovačević

Čitanka za opetovnice

Nastava je počinjala u 8 sati. Mislim da

smo imali zvono. Kad je ušla učiteljica,

morali smo se ustati i pozdraviti s Hvaljen

Isus. Zatim smo mi katolici molili svoj

Očenaš, a onda su pravoslavci molili

svoj tako da ja znam i njihov. U razredu

nas je bilo oko 30. Nije bilo redara, nego je učiteljica svaki dan prozivala učenike da vidi

jesu li svi u školi. U učionici smo sjedili odvojeno: s jedne strane su sjedili dečki, a s

druge djevojčice. Kad nismo bili dobri ili kad nismo znali, dobivali smo po rukama, po

Page 70: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

73

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

turu ili iza uha. Učiteljica Teruška nam je predavala hrvatski, matematiku, prirodu, risanje,

tjelovježbu, a kasnije i povijest i zemljopis. Strani jezik nismo imali. Postojala je dopunska

nastava za slabije učenike, a dodatne za napredne nije bilo. Školu su često posjećivali

kotarski nadzornici koji su kontrolirali rad učitelja i znanje djece. Znanje se ocjenjivalo

sličnim ocjenama kao i danas: nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), veoma dobar (4) i

izvrstan (5). Nakon svakog razreda izvrsni učenici bili su nagrađivani knjigama. Na satima

hrvatskog jezika učili smo i ćirilicu. Jako sam voljela učiti ćirilicu i matematiku, a nisam

voljela povijest i zemljopis.

Škola nije bila opremljena kao danas. Nije bilo ni knjižnice pa nismo imali ni lektiru kao

što danas djeca imaju. Za tjelovježbu nismo imali nikakvu posebnu odjeću. Obavljali

smo je vani, a ako je bilo loše vrijeme, onda je nismo ni imali. Nismo igrali rukomet

ili nogomet, nego smo samo ujednačeno izvodili kojekakve vježbe. Nije bilo nikakvih

sprava poput grede ili lopte. Za pjevanje nismo imali nikakve instrumente, nego smo

pjevali nasuho, a isto tako nije postojao školski pjevački zbor, nego samo crkveni.

Pernica

Osim učiteljice Terezije imali smo i učiteljicu Julku Kapetan, koja nas je poslije nastave s

učiteljicom Teruškom podučavala pjevanju i ručnom radu, te župnika, koji nam je

predavao vjeronauk. Vjeronauk smo uvijek imali petkom. Mi smo išli i subotom u školu,

ali zato nismo išli četvrtkom i nedjeljom. Četvrtak smo morali iskoristiti za čišćenje

pločica. Naime, mi nismo imali bilježnice kao danas. Svatko je imao samo jednu pločicu

koja je s jedne strane imala crte, a s druge kvadratiće. Po pločici smo pisali kamenčićem.

On je bio bijele boje i duguljast kao penkalo, a oštrio se na ciglu. Kamenčić smo kupovali

u trgovini. Kako na pločici nije bilo puno mjesta, sve što smo napisali vrlo brzo smo

morali obrisati. Zato je na pločicu bila privezana spužvica za brisanje. Znači, stalno smo

pisali samo po pločici, a jedino smo ponekad iz predmeta „Lijepo pisanje“ pisali u teke

(bilježnice) perom i plavom tintom. Tad smo koristili i upijač tinte da se ona što prije

osuši. Taj upijač smo zvali bugačica. Radove u tekama učiteljica je ispravljala crvenom

tintom.

Page 71: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

74

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Svjedodžba otpusnica Antuna Wintera iz 1900. godine

Page 72: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

75

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Alojzije Stepinac

Dvaput dnevno smo išli u školu: dopodne od 8

do pola 12 ili 12 i popodne od 2 do 4 ili pola 5.

U međuvremenu smo išli kući na ručak. Neki

đaci su si ponijeli i u školu ručak, a meni mama

nikad nije dala da si ponesem. Uvijek mi je bilo

krivo što nisam mogla jesti u školi. Kad su

djeca završila s jelom u školi, lijepo su se nakon

toga igrala, a ja nikad nisam smjela. Uvijek sam

morala doći kući na ručak. Poslije ručka nekad

smo morali napraviti i zadaću ili naučiti nešto

napamet za nastavu koja nas je čekala

popodne pa je to znalo biti malo naporno.

Pripremali smo puno priredbi i igrokaza.

Sjećam se da smo jednom uvježbali igrokaz

Ivica i Marica u kojem sam ja morala biti

Marica. Uopće nisam voljela nastupati, a uvijek

su me uzimali za nastupe pa sam jedva čekala

da završim školu da se riješim toga. I kad je

ovamo u posjet došao Alojzije Stepinac, isto sam morala nastupati. Mislim da je to bilo

1934. I danas znam napamet što sam mu tad recitirala:

„Ti tu pred nama stojiš

k’o hrast gord, ponosit.

Gledamo u te dječica mala

k’o pastira svog ovčice dobre.

I ti si zaista pastir naš dobri,

zamjenik Krista i ljubavi njegve,

tješitelj tužnih i skrbnik ubogara.

I riječ tvoja, toli blaga, toli mila,

nosi nam duše k Isusu dragom

da nas okrijepi božanskom snagom.

Kroz ljeta mnoga poživio tebe

na vječnu spomen i čast naroda hrvatskog.”

Kad sam završila s recitacijom, uhvatila sam mu ruku i poljubila prsten.

I mi smo imali praznike, recimo za Božić, ali ne tako duge kao danas. Za razliku od danas,

mi nismo imali nastavu na razne manje blagdane, naprimjer za Josipovo ili Spasovo. Za

1. maj smo učiteljici na ploču pisali: „Danas je 1. maj, dajte djeci fraj, da idemo cvijeće

brat, Majci Božjoj predat.“ Onda smo dvoje po dvoje išli u šetnju, znači, išli smo u školu,

ali nismo imali nastavu.

Na izlete nismo išli svake godine, nego smo samo u 4. razredu vlakom na jedno dva

dana išli na Sušak. Tad je to bio zasebni grad, a danas je dio Rijeke koja se tad zvala

Fiume jer je bila pod Talijanima.

Page 73: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

76

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Izlet na Sušak 1937.

Page 74: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

77

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Helena Nuk ( 1933. )

Ja sam ovu školu pohađala od 1940. do 1944. godine, dakle četiri godine jer je tad

osnovna škola trajala samo četiri godine. Tko je htio, nakon 4. razreda mogao je još ići i u

5. i 6. razred. To se zvalo opetovnica. Ja nisam išla u opetovnicu jer sam nakon osnovne

škole išla u gimnaziju. Za vrijeme mog školovanja upraviteljica škole bila je Marija

Boršić. Učitelj mi je bio Karlo Kovačević i on mi je predavao sve predmete osim ručnog

rada, koji mi je predavala Julka Kapetan, i vjeronauka, koji mi je predavao župnik Franjo

Tuhi. Vjeronauk je tad bio na prvom mjestu na popisu predmeta. Predmeti su bili slični

današnjima, ali su se malo drugačije zvali. U 4. razredu smo primjerice imali vjeronauk,

hrvatski jezik, računstvo, poviest, zemljopis, poznavanje prirode, gospodarstvo ili

kućanstvo, risanje, liepo pisanje, pjevanje, tjelovježbu i ženski ručni rad.

Svjedodžba 4. razreda Helene Nuk iz 1944. godine

Page 75: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

78

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AZa razliku od danas nisu se opravdavali sati, nego dani pa su tako postojali ispričani i

neispričani dani. Budući da je mene zahvatilo školovanje i za vrijeme Nezavisne Države

Hrvatske, zahvatilo me i ocjenjivanje po uzoru na ono u Njemačkoj pa je tako najbolja

ocjena bila 1, a najgora 5. Ocjene su inače imale nazive slične današnjima: nedovoljan (5),

dovoljan (4), dobar (3), veoma dobar (2) i izvrstan (1), a vladanje se ocjenjivalo ocjenama:

uzorno (1), pohvalno (2), dobro (3) i slabo (4).

Stan mog učitelja Kovačevića nalazio se preko puta današnje škole, a u dvorišnim

zgradama bile su učionice 1. i 2. razreda, dok su učionice 3. i 4. razreda bile na mjestu

gdje se danas nalazi škola. Znači, ja sam u te dvije zgrade išla u školu i sa sobom

obavezno nosila pločicu jer mi nismo pisali u bilježnice, nego na pločice. Pločica je s

jedne strane imala crte, a s druge kvadratiće. Samo smo školske zadaće i krasopis pisali

tintom u teke. Ne samo da nismo imali bilježnice, nego nismo imali ni udžbenike. Imali

smo samo čitanku u kojoj su bili tekstovi bez ikakvih zadataka. Tekstovi nisu bili samo

književni, nego je bilo i poučnih tekstova, primjerice o običajima drugih vjera. Budući da

smo tad bili u NDH, nismo učili ćirilicu, a kako nije bilo knjižnice, nismo imali ni lektiru.

Za nastavu risanja nismo imali ništa drugo osim drvenih bojica, a često smo znali crtati

i po pločicama.

U školi smo se pozdravljali s “Hvaljen Isus” i dan započinjali s Očenašem. Nastava nam

je počinjala isto u 8 sati, ali nije bila u komadu, nego smo imali nastavu i dopodne i

popodne. Znači, u školi smo bili od 8 do pola 12, a onda smo išli kući ručati da bismo se

poslije opet vratili u školu i imali nastavu od 2 do 4 ili pola 5. U pauzi između dopodnevne

i popodnevne nastave morali smo napraviti i zadaću. Nekad smo u tom vremenu morali

naučiti napamet i pjesmicu, i to četiri strofe nekad. Nismo imali raspored sati ni zvono,

nego smo radili što učitelj odredi i kad on to odredi. Trajanje pauza između pojedinih

predmeta isto je ovisilo o učitelju. I dopodne i popodne imali smo po jedan odmor. Pod

odmorom smo se igrali loptom ili crtali škole pa bacali staklo i skakali.

Četvrtkom i nedjeljom nismo imali nastavu pa smo u četvrtak morali čistiti pločice,

odnosno izribati ih staklom. Nedjeljom smo se obično skupili ispred zgrade 3. i 4. razreda

i išli zajedno u crkvu dvoje po dvoje, i to na ranu misu jer su djeca pjevala na ranoj misi, a

moj učitelj Kovačević je svirao orgulje. Imali smo dva polugodišta koja je dijelio Božić. Za

blagdane kao što je recimo Josipovo, Spasovo ili Tijelovo nismo imali nastavu, ali smo je

zato imali za primjerice Praznik rada. Tad smo na ploču napisali: „Danas je 1. maj, pustite

djecu fraj.“ Bez obzira na to učitelj nas nije puštao i imali smo nastavu. Kad nešto nismo

znali, dobivali smo packe po rukama.

Uvijek smo pripremali puno priredbi te smo po tome uvijek bili bolji od Virovitičana.

Nismo išli na izlete kao danas. Pamtim samo da smo u 3. ili 4. razredu s učiteljem

Kovačevićem išli u park saditi drveće.

Nakon četiri godine u Suhopolju školovanje sam nastavila u gimnaziji u Virovitici. U

gimnaziju je išao tko je htio, a iz Suhopolja nas je malo išlo. Poslije gimnazije htjela sam

se školovati za učiteljicu, ali nisam mogla jer mi je tata bio domobran i jer sam redovito

išla u crkvu pa sam bila nepodobna za to zanimanje.

Page 76: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

79

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Vel imir Drakul ić ( 1936. )

Od 1940. do 1943. godine pohađao sam vrtić koji se tad zvao špilšul. Tamo smo se

uglavnom igrali, ali smo učili i ručni rad, i to ne samo djevojčice, nego i mi dječaci. U

vrtiću nije bila organizirana nikakva prehrana jer je bio besplatan, a vodile su ga časne

sestre. Svaki dan smo imali molitvu u kapeli na katu, a često smo išli i na izlete do kapele

u parku. Priređivali smo dosta priredbi te za njih učili dosta recitacija.

Velimir Drakulić u špilšulu

Godine 1943. krenuo sam u osnovnu školu. U 1. i 2. razredu te na početku 3. razreda

učiteljica mi je bila Julka Kapetan. Ona je bila odlična učiteljica, ali jako stroga pa nas je

često kažnjavala. Udarala nas je čime je stigla, a naročito nas je voljela povući za kosu

kod uha. U usporedbi s drugim učiteljicama bila je jako, jako pobožna. Osim učiteljice

Julke imali smo i župnika Antuna Novaka koji nam je predavao vjeronauk. Za razliku od

vrtića u osnovnoj školi dečki nisu morali učiti ručni rad, nego samo djevojčice, a ručni

rad im je predavala učiteljica Julka.

Godine 1944. je zbog rata na mjesec i pol bila prekinuta nastava. Na školi su bili polupani

prozori i odnesene klupe pa smo poslije sami morali od kuće donositi šamlice ili panjeve

ili sjediti na podu, a učitelji su po završetku nastave morali zabijati daske na prozore.

U 3. razredu su nam učiteljicu Julku zamijenili učiteljicom Ankom Rudanović. Ona

zapravo nije bila kvalificirana za učiteljicu, ali je bila požrtvovna i stroga. U 4. razredu

učitelj mi je bio Dimitrije Momčilović. On je bio jako strog, ali vrhunski pedagog.

Velimir Drakulić u 3. razredu s učiteljicom Ankom Rudanović, 1945./1946.

Tada nas je u razredu bilo negdje 50 jer su s nama bili i učenici starijih godišta koji su

prebjegli iz Bosne. Sestra našeg učitelja Zorka radila je kao učiteljica u Naudovcu pa

smo k njoj često išli na izlete, a onda se natjecali u brzom čitanju, pisanju i računanju. I

inače smo u prva četiri razreda znali ići na izlete u park do kapele ili u Naudovac, Rezovac

i Borovu.

Page 77: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

80

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ATu zadnju godinu školovanja u Suhopolju bili smo gotovo svaki dan fizički kažnjavani.

Učitelj bi prvo udario šibom po stražnjici sve dečke, koji su zatim morali otići van, pa

onda sve djevojčice, a nakon toga su se svi vraćali u učionicu. Nije se pitalo tko je nešto

napravio ili ukrao, nego su svi dobili batine. Budući da je učitelj uvijek tukao po desnoj

strani, ja sam si pripremio neki presavinuti jastuk koji sam si privezao svaki dan da ne

osjetim udarac. Jednom me tata vidio ujutro kako si to stavljam pa me napao: „Šta ti to

radiš? Umjesto da si dobar, ti se braniš od batina koje dobivaš jer nisi dobar!“

Za vrijeme mog pohađanja 1. i 2. razreda ovaj dio današnje Hrvatske bio je u sastavu

Nezavisne Države Hrvatske. Tad smo nastavu imali dopodne i popodne, a u pauzi

između dopodnevne i popodnevne nastave išli smo kući jesti. Najbolja ocjena bila

nam je 1, a najgora 5. Nismo učili ćirilicu, a učiteljima smo se obraćali s: „Gospođo!“ ili:

„Gospodine!“ Redovito smo molili i odlazili u crkvu, a četvrtkom i nedjeljom nismo išli u

školu.

Osnivanjem Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata dogodile su se promjene i

u školstvu. Ja sam tad išao u 3. razred. Nastava više nije bila dvaput dnevno, nego

samo dopodne. Budući da više nismo mogli ići kući jesti, u školu smo si počeli donositi

hranu od kuće pa smo je jeli pod odmorom. Učiteljima smo se obraćali s: „Druže!“ ili:

„Drugarice!“ U školu smo išli svim danima osim nedjelje i nije više bilo odlaska u crkvu

pa ni vjeronauka. Sjećam se da je dolaskom partizana župnik dobio batina jer nije htio

predati crkvene knjige novoj, komunističkoj vlasti. Najbolja ocjena postala je 5, a najgora

1. Onda smo počeli učiti i ćirilicu.

Školske pločice, kamenčići i torba

Page 78: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

81

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Naslovnica crtanke za osnovne škole i više narodne škole Andrije Medveckog

U školi nismo imali zvono. Tad u školi nije bilo ni struje, nego smo se služili petrolejkom

kad je bilo mračno, a zimi smo se grijali na drva. Pisali smo na pločice s drvenim okvirom

koji se često prljao pa smo ga morali izribati staklom. Po pločici smo pisali kamenčićem

koji je bio duguljast poput olovke, a na pločicu je bila privezana i spužvica za brisanje.

Nismo imali torbu za školu, nego smo pločice nosili u ruci zajedno s pernicom u kojoj je

bio kamenčić, olovka, gumica, pero i držalo za tintu.

Slika Andrije Medveckog „Ornamenat šljiva“ iz 4. razreda, 1937./1938.

Pero nam je trebalo za pisanje u teke koje smo ponekad koristili u školi. U njih smo pisali

krasopis i školske zadaće. Pritom smo u rupu na klupi stavili staklenu posudicu s plavom

tintom. Za nastavu risanja imali smo crtanke. To su bile tanke duguljaste bilježnice s

praznim listovima, slične kajdankama, u koje smo crtali drvenim bojicama.

Page 79: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

82

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ANakon prva četiri razreda krenuo sam u gimnaziju u Viroviticu, no budući da je po mom

završetku 1. razreda gimnazije osnovna škola s četiri godine produžena na sedam te

tako postala sedmoljetka, u 6. razredu vratio sam se u školu u Suhopolje, gdje sam

završio i 7. razred. Razrednik mi je bio Nikola Latković koji je predavao kemiju, a ravnatelj

je tad bio Stevan Krnić koji je inače predavao povijest. U gimnaziji se nisu koristile

pločice nego bilježnice pa smo i po povratku iz gimnazije u školu u Suhopolju nastavili

koristiti samo bilježnice. Od opreme učitelji su u prva četiri razreda na raspolaganju imali

samo ploču i kredu, a poslije u 6. i 7. razredu i zemljopisnu kartu Jugoslavije. Drugih

nastavnih sredstava i pomagala nije baš bilo pa tako nije bilo ni instrumenata za nastavu

pjevanja, nego smo pjevali bez ikakve glazbene pratnje. U prva četiri razreda imali smo

samo čitanku za nastavu hrvatskog jezika, a u 6. i 7. razredu postojali su već udžbenici

za sve predmete. Nije bilo knjižnice, a pred kraj školovanja u sedmoljetki od učiteljice

hrvatskog jezika počeli smo dobivati nekakve knjige kao lektiru.

Pod nastavom tjelovježbe u četiri razreda osnovne škole igrale su se samo dječje

igre poput Ringe, ringe, raja i izvodile vježbe razgibavanja. Uvođenjem sedmoljetke

tjelovježba je dobila naziv fiskultura, a nju nam je po dolasku na ovu školu počeo

predavati Branko Jirasek. On je inače bio vrlo svestran te je osim bavljenja sportom

vodio pjevački zbor i dramsku sekciju.

Mislim da je učitelj Jirasek došao 1948.; kad sam ja išao u 6. razred. Uglavnom on nam

je nakon prvog sata pričao o novoj igri koja se zove rukomet. Rekao nam je da se igra

na nogometnom igralištu s 11 igrača, da se lopta nosi rukom, ali se svaka tri koraka

mora lupiti o zemlju i da se ne smije prići golmanu bliže od 16 metara. Tako smo mi s

učiteljem Jirasekom počeli igrati rukomet u školi, a to su ujedno bili i počeci rukometa

u Suhopolju.

Cijelo vrijeme mog školovanja, dakle svih sedam godina, dječaci i djevojčice morali

su sjediti odvojeno u učionici. Imali smo redare koji su morali brisati ploču kao i danas,

ali u prve četiri godine nisu morali govoriti koga nema u školi, nego je učiteljica sama

prozivala učenike. U 6. i 7. razredu redari su morali govoriti i tko nije prisutan. I dok u

prva četiri razreda nismo učili strani jezik, u gimnaziji smo učili ruski, a ruski smo nastavili

učiti i po povratku u školu u Suhopolju. Inače, školu u Suhopolju u nižim su razredima

pohađala samo suhopoljska djeca, a u više razrede pješke ili biciklom dolazila su i djeca

iz ostalih sela. Sa školom smo nekad znali čistiti okoliš škole ili ulice i park, a u 6. razredu

smo, noseći crijep, ciglu i ostali građevni materijal, sudjelovali i u izgradnji Zadružnog

doma. Danas je to zgrada Hrvatskog doma. U 6. i 7. razredu postojali su i popravni ispiti,

a znalo se dogoditi i da netko padne razred. Po završetku 7. razreda polagao se niži

tečajni ispit, a to bi danas bila mala matura.

Page 80: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Sje

ćan

ja

83

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Page 81: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

I ZŽ I V O T AŠ K O L E

4

Page 82: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

IZVANUČIONIČKA NASTAVA - IZLETI I EKSKURZIJE

NATJECANJA I SUSRETI - NAJUČENICI

PROGRAMI I PRIREDBE

RIJEČI - KNJIGE - „ ISKRICE“

PROJEKTI

Page 83: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

86

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A Iz života školeSve do sada rečeno bilo je o životu i radu škole. Najprije smo to načinili prema raznim

zapisima, a onda smo donosili priče onih koji život škole nose u svojim sjećanjima. I

u ovom novom poglavlju govorit ćemo o životu škole. Svima je jasno da se u školi

poučava i uči, odnosno da se događa obrazovanje. Međutim, škola je više od toga.

U školi se događaju razne aktivnosti koje kod djece potiču kreativnost, koje ih potiču

na još veću marljivost i rad. Na sljedećim stranicama ćete moći pročitati o životu škole

nekad i danas. Možda ćemo više riječi i fotografija upotrijebiti za ono kako je nekada

bilo. Ne zamjerite. O ovom našem vremenu prosuđivat će drugi. A da svako vrijeme

ima nešto svoje, razumljivo je. Ipak, u životu škole ima jedna konstanta: naša znatiželjna

mladost.

Izvannastavne i izvanškolske akt ivnost i

Uz redovnu, izbornu i dodatnu nastavu učenicima se u školi i izvan nje nude različiti

oblici izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Da djeci nije dovoljna samo poduka u

čitanju, pisanju i računanju te ostalim nastavnim sadržajima, shvatio je i učitelj Antun Fržić

koji je još davne 1863. godine učenike podučavao gospodarstvu i plesu te priređivao

učeničke plesove. Iz Spomenice škole može se iščitati da su i kasnijih godina učitelji s

učenicima provodili i vrijeme izvan nastave pa su tako 1886. godine učenici zajedno s

učiteljima organizirali svibanjske zabave koje su nazivali majalis, a na kojima su do osam

sati navečer igrali razne „djetinje i narodne igre“.

Prave početke izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti mogli bismo smjestiti u početak

pedesetih godina prošlog stoljeća kad je u sklopu velike osmodnevne izložbe, na kojoj

su osim učeničkih radova bila izložena sva nastavna sredstva te predstavljen rad škole

tijekom cijele godine, po prvi put održan fiskulturni nastup koji je pobudio velik interes

mještana. Bilo je to školske godine 1950./1951. Tijekom pedesetih godina svake su se

godine održavale osmodnevne izložbe zajedno s fiskulturnim nastupima. Fiskulturno

društvo s vremenom je obuhvatilo nogometnu, rukometnu, košarkašku, stolnotenisku i

lakoatletsku sekciju, a pod imenom Školsko sportsko društvo djeluje i danas kada nudi

bavljenje nogometom za dječake, rukometom za djevojčice, badmintonom te atletikom.

Kako bi se odmalena ukazalo na važnost bavljenja sportom, za najmlađe učenike

organizirana je i sportska igraonica. Osim u školi učenici se danas sportom bave i izvan

škole pa tako neki učenici treniraju nogomet u HNK Suhopolje, neki rukomet u Virovitici,

a neki karate i streljaštvo u klubu Mladost Suhopolje. Fizičkom aktivnosti učenici se mogu

baviti i u DVD-u Suhopolje koji već godinama odgaja mlade vatrogasce, dok prometna

pravila već desetak godina mogu primjenjivati u sklopu školske prometne jedinice.

Page 84: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

87

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Uspješni u nogometu 2014. godine

Karatisti

Uspješni u atletici 2015. godine

Page 85: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

88

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Rukometašice

Rukometaši

Nogometaši

Page 86: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

89

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Uspješni u badmintonu 2014. godine

Strijelci 1992. godine

Page 87: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

90

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AIako je dramska sekcija, sudeći po pričanjima mještana, postojala već i prije, Spomenica

dramsku sekciju prvi put spominje tek školske godine 1951./1952. kad je u sklopu

trodnevne završne svečanosti na kraju nastavne godine posebno za djecu i posebno

za građanstvo izveden igrokaz „Snjeguljica“ u šest slika. Dramsku sekciju tih je godina

vodila učiteljica Mira Badaj koja je svake godine s djecom priređivala nove igrokaze.

Tako se ističu „Crvenkapica“, „Šegrt Hlapić“, „Car Trajan“, koji je izveden uz glazbu

tamburaša, „Emil i detektivi“, „Junaci Pavlove ulice“ te „Snježna kraljica“. Igrokazi su bili

rado gledani i vrlo hvaljeni. Kasnije je u školi osnovano i kazalište lutaka, no ono danas

više nije aktivno. Danas učenici sa svojim učiteljicama povremeno za školske priredbe

znaju uvježbati kraće igrokaze, no u sklopu škole nemaju više prilike biti uključeni ni u

dramsku sekciju, već im se ta mogućnost nudi u obliku izvanškolske aktivnosti koju vodi

Dramski studio iz Virovitice.

Dramska skupina sa Snjeguljicom

Kazalište lutaka pod vodstvom učiteljice Ivke Bačar i Marije Jukić

Page 88: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

91

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Školske godine 1951./1952. učitelj Ivan Romaj osnovao je tri tamburaška zbora za koje

je kulturno-umjetničko društvo „Matija Gubec“ iz Suhopolja školi darovalo komplet od

dvanaest tambura. Sljedećih godina zborovi su na priredbama skupljali novac kojim

su kupovali nove instrumente. Tamburaški zborovi, kojima su se kasnije pridružili i

harmonikaši, sudjelovali su na različitim smotrama te postizali zapažene rezultate. Uz

povremene prekide tamburaški orkestar djeluje i danas, no danas je obogaćen različitim

instrumentima od violine preko klavijatura, harmonike, flaute i klarineta do bubnjeva

kako bi pokazao svestranost glazbenog talenta naših učenika koji svoje glazbeno

umijeće osim u školi stječu i u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky u Virovitici.

Mandolinski zbor s učiteljem Ivanom Romajem

Tamburaški zbor s učiteljem Brankom Jirasekom

Page 89: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

92

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Tamburaški orkestar s učiteljicom Verom Slanac

Orkestar danas

Page 90: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

93

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Koncert dislociranog odjela Glazbena škole Jan Vlašimsky u Suhopolju

Nastup Magdalene Matković u Bitoli

I dok su prije učitelji svirali u crkvi te vodili

crkvene zborove u kojima su pjevala i

djeca, promjenom vlasti poslije Drugog

svjetskog rata te progonom crkve iz škole

ukazala se potreba za osnivanjem školskih

pjevačkih zborova pa je tako osnovan

pjevački zbor pod vodstvom učitelja

Branka Jiraseka. Zbor je redovito

sudjelovao na različitim priredbama i

smotrama te osvajao brojne nagrade i

priznanja, a radio je i uz pratnju

tamburaškog zbora. Pjevački zbor bez

prekida djeluje i danas te redovito

obogaćuje školske priredbe, a ljubav

prema glazbi najmlađi učenici danas

razvijaju i na glazbenoj igraonici. A da su

danas izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti vrlo uspješne, pokazuju brojna

gostovanja naših učenika na glazbenim

festivalima, kako u Hrvatskoj, tako i u

inozemstvu. Naravno, sve ovo potiču naši

učitelji koji ponekad i svojim primjerom i

nastupom pokažu učenicima svoja

umijeća.

Page 91: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

94

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Pjevački zbor i orkestar danas

Zbor - Božić 2014.

Božić 2013. - I učitelji zapjevali

Page 92: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

95

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Učiteljica Deša Senica osnovala je i baletnu skupinu koja je uspješno djelovala tijekom

pedesetih godina te osvajala nagrade. I dok je baletna skupina prestala s radom,

folklorna skupina, koja je s radom počela pedesetih godina, radi i danas, no danas

okuplja učenike nižih razreda, dok se učenici viših razreda mogu uključiti u folklor izvan

škole u sklopu KUS-a Suhopolje. Osim narodnim plesom, učenici se danas mogu baviti

i suvremenim plesom ako se uključe u plesnu skupinu koja već godinama uspješno

djeluje na školi.

Baletna skupina 1950. godine

Pjevački zbor 1930. godine

Page 93: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

96

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Folklorna skupina danas

Ritmička skupina s učiteljicom Marijom Sobol

Od ostalih izvannastavnih aktivnosti koje su na školi djelovale od pedesetih godina

nadalje danas su još aktivni recitatori, literarna skupina, likovna skupina i novinarska

družina. Svoju kreativnost djeca nižih razreda danas mogu razvijati kroz rad u kreativnim

skupinama, a učenicima viših razreda u sklopu karitativne radionice ponuđena je

mogućnost da uz kreativnost razvijaju i osjećaj potrebe za pomaganjem drugima jer

izradom različitih predmeta te njihovom prodajom prikupljaju sredstva za najsiromašnije

stanovnike.

I dok su se neke aktivnosti kojima su se učenici od pedesetih godina nadalje mogli

baviti izvan nastave zadržale do danas, neke je druge aktivnosti, poput fotoamatera,

elektrostrojara, mladih građevinara, astronoma, prirodnjaka, malih švelja, šahovske

sekcije, podmlatka Crvenog križa i društva Naša djeca, vihor vremena odnio u prošlost.

Isto se dogodilo i sa školskom radionicom koja je bila osnovana školske godine

1952./1953. sa zadatkom da izrađuje i održava učila. U sklopu te radionice djelovali su

stolari, električari, metalci, rezbari, knjigovešci i radioamateri. Do danas nije opstala ni

meteorološka stanica koja je nabavljena školske godine 1954./1955. kako bi učenicima

omogućila redovito vršenje meteoroloških zapažanja i mjerenja te pravljenje dnevnih

i mjesečnih analiza vremena. Nadamo se kako ćemo neke aktivnosti oživjeti u skorijoj

budućnosti i potaknuti interes učenika.

Page 94: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

97

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Knjižničari na susretu s piscem

Književni susret danas sa Željkom Horvat-Vukelja

Glumci i recitatori danas

Page 95: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

98

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Šahisti na natjecanju u školskoj dvorani

Meteorološka stanica bila je od velike koristi i seoskim poljoprivrednicima jer su se

putem razglasne stanice davali stalni meteorološki izvještaji za Suhopolje. Naime, iste

je godine obnovljena te s redovitim radom započela razglasna stanica kojom je bilo

ozvučeno cijelo selo. Otad su se redovito održavale emisije od 13 do 14 sati i od 16 do

20 te nedjeljom još i prijepodne od 10 do 12, a po potrebi su se održavale i izvanredne

emisije. Budući da je bila smještena u školi, uz nju se koristio i školski radio i gramofon

za opće dobro mjesta. Petnaest zvučnika riješilo je i problem oglašavanja jer su se dotad

od davnine važne obavijesti davale putem bubnja. Tom prigodom ozvučeno je i sedam

učionica te školsko dvorište čime je riješen problem masovnog slušanja radija. Odbor

razglasne stanice davao je programe prije početka nastave i za vrijeme velikog odmora,

a i sami učenici sudjelovali su u programima čitanjem svojih referata i radova. Prigodom

većih praznika razglasna stanica davala je prigodne koncerte po željama, kao i čestitke.

Osim razglasne stanice, za školu je školske godine 1959./1960. nabavljen i kinoprojektor

pa je otad škola svaki drugi petak davala besplatno nastavne filmove za učenike, a

navečer ih je Narodno sveučilište davalo za građanstvo. Iste je godine škola dobila

i televizijski prijemnik čime je učenicima omogućeno besplatno gledanje svih dječjih

emisija, dok je navečer KUD Matija Gubec organizirao gledanje emisija za mještane.

Pisac Spomenice navodi da su se najviše gledale nogometne utakmice. Petnaestak

godina kasnije u sklopu škole je bilo otvoreno pravo kino koje je četvrtkom, subotom i

nedjeljom građanima i učenicima omogućivalo uživanje u kinopredstavama.

Kao što danas više nema kina, tako nema ni školskog vrta. Škola je još krajem 19. stoljeća

posjedovala zemljišta na kojima je uređivala vrt. Tako u Spomenici čitamo kako su se i

uz dječačku i uz djevojačku školu protezali vrtovi u kojima su učenici cijepili voćke, dok

su prije uređivali vrt na kraju sela. Vrt je s vremenom bio ne samo premještan, nego i

zapuštan, a prvi pravi školski vrt osnovan je u ožujku 1953. godine i već je prve godine

bio najbolji i najljepši u okolici. Bio je zasađen vrtnim i ratarskim kulturama, a u njegovu

sastavu nalazio se i mali drveni pčelinjak s deset košnica i svim potrebnim pčelarskim

priborom. Inače škola je još 1901. godine posjedovala pčelinjak koji se nalazio u vrtu

ravnajućeg učitelja. U radu u novom školskom vrtu pomagali su i roditelji učenika, a

njihova pomoć bila je naročito dobrodošla u pčelinjaku.

Page 96: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

99

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Osim u radu u vrtu, učenici su sudjelovali i u uređenju parka oko škole. Tako su školske

godine 1955./1956. za novoizgrađeni akvarij s četiri tisuće litara vode smješten ispred

glavne školske zgrade donijeli obične ribe i kornjače jer škola nije mogla nabaviti zlatne

ribice te se sami brinuli za životinje time što su im donosili hranu i sami mijenjali vodu. Iste

je godine izgrađeno klijalište iz kojeg su se mještani snabdijevali sadnicama. Sljedeće

godine uređen je vjeveričnjak u kojem se prva vjeverica zvala Miško, a iz Botaničkog

vrta iz Zagreba besplatno su dobivene zlatne ribice za vanjski akvarij.

Te školske godine 1956./1957. osnovana je i Školska peradarska zadruga s peradarnjakom

od sto pilića i dvanaest starih kokoši. Uz hranjenje životinja zadrugari su bili zaduženi i

za sjetvu zobi i kukuruza za kokoši. Školske godine 1957./1958. pod slobodnu aktivnost

u 4. i 5. razredu uvedena su dva sata zadružnih oblika u Školskoj poljoprivrednoj zadruzi

u koju su tad spadali peradari. Osim peradarstvom ti su se razredi bavili i povrtlarstvom

u školskom vrtu, no i ostali su razredi imali svoja zaduženja. Tako je 6. razred radio

u botaničkom dijelu vrta, 7. je razred bio zadužen za klijalište, cvjećarstvo i grmoliko

voće, a 8. se razred bavio vinogradarstvom i pčelarstvom. Na taj je način učenicima

bilo omogućeno da od 4. do 8. razreda sustavno prijeđu sve grane gospodarstva čime

su se osposobljavali za rukovođenje poljoprivrednom zadrugom koja je postojala u

svim selima. Godine 1957./1958. osnovan je ratarski ogranak Školske poljoprivredne

zadruge gdje su se učenici učili najsuvremenijoj obradi ratarskih kultura, a 1958./1959.

peradarskom i ratarskom ogranku pridružio se i pčelarski ogranak pa je tako već

sljedeće 1959./60. Školska poljoprivredna zadruga obuhvaćala peradarski ogranak,

ratarski ogranak, pčelarski ogranak, povrćarski ogranak u Borovi, povrćarski i kunićarski

ogranak u Kapanu te ratarski ogranak u Naudovcu. Zadruga je kasnije promijenila naziv

u Učenička zadruga.

S vremenom je aktivnost zadruge nešto opala da bi opet živnula 1975. godine. U sastavu

Učeničke zadruge djelovale su ratarska, vrtlarska, cvjećarska i voćarska sekcija, a svaka

je imala svog učitelja voditelja. Ratarska sekcija je na površini od 20 do 35 jutara zemlje

uzgajala grah, krumpir, papriku, šećernu repu, kamilicu, pšenicu i, na najvećem dijelu

obradive površine, kukuruz te je posjedovala dva traktora, prikolice, plugove, drljače i

ostale priključne strojeve.

Školska zadruga

Povrtlarska sekcija sadila je sve potrebno povrće za učenički restoran: luk, mrkvu, peršin,

kupus, kelj, ciklu i salatu. Cvjećarska sekcija njegovala je cvijeće u školskoj zgradi te

Page 97: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

100

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

Auređivala okoliš škole. Voćarska sekcija brinula se o višnjama koje su bile zasađene

u Borovi. Učenici su u Učeničkoj zadruzi radili najviše u proljeće, kad je trebalo sve

posaditi i posijati, te u jesen, kad je trebalo sve obrati i uskladištiti. Dio uroda školske

zadruge koristio se u školskom restoranu, a višak se prodavao kako bi se nabavila nova

sredstva i pomagala za što suvremeniju nastavu.

Osim Učeničke zadruge dio povijesti ove škole postale su i brojne radne akcije.

Spomenica navodi da su primjerice školske godine 1949./1950. učenici sudjelovali u

sljedećim javnim radovima: pošumljavanje pčelićkog brda, zasađivanje biljaka u Ilovi i

uređivanje parka u mjestu. Kasnije je čak Statutom škole bilo određeno da učenici do

deset dana godišnje provedu na društveno korisnom radu čime su pomagali privrednim

organizacijama kao što su bili PIK i Zadruga te se upoznavali s poljoprivrednom

proizvodnjom. Osim toga učenici starijih razreda morali su sudjelovati u lakšim

komunalnim radovima u mjestu poput gradnje nogostupa. U radnim akcijama tijekom

osamdesetih godina učenici su uređivali okoliš škole i vrtića te mjesni park, zatim

sadili ukrasno grmlje i čemprese na groblju, postavljali koševe za otpatke po mjestu i

pošumljavali goleti.

Brojne generacije učenika ove škole svoje školske dane pamte po skupljanju i sađenju

žireva, branju grožđa i kukuruza, perušanju kukuruza te okopavanju repe i kukuruza.

I dok su neke aktivnosti odrađivane besplatno, većinom aktivnosti zarađivali su se

novci koji su se koristili za potrebe škole poput krečenja i nabavljanja novih nastavnih

sredstava i pomagala ili za potrebe učenika poput sufinanciranja ekskurzija i prehrane

u školskom restoranu.

Učenici s učiteljicom Emom Vrban u skupljanju žireva

Učenici u berbi grožđa

Page 98: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

101

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Ljeti su se djeca preko škole svojevoljno mogla uključiti i u akciju trganja metlica

sjemenskog kukuruza u PIK-u čime su si mogla zaraditi svoj prvi džeparac, a ta je

akcija jedno vrijeme za učenike 8. razreda i njihove razrednike bila obavezna jer su

si njome zarađivali većinu novca potrebnu za plaćanje maturalne ekskurzije koja je

bila obavezna za sve učenike. Danas djeca više ne smiju sudjelovati u aktivnostima

čija je svrha zarađivanje novaca pa se tako nemaju ni prilike upoznati s poljodjelskim

poslovima te zaraditi novce za osobne potrebe ili potrebe škole.

Radna akcija 1975.

Učenici s učiteljem Matom Jukićem na perušanju kukuruza

Page 99: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

102

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Radna akcija u polju

Metlice 1992. godine

Nastava u prirodi u Borovi (2013.)

Page 100: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

103

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Izvanučionička nastava - iz let i i ekskurzi je

Uz redovnu nastavu u učionici važnu ulogu u obrazovanju oduvijek ima i izvanučionička

nastava u koju se ubrajaju izleti, ekskurzije, terenska nastava, škola u prirodi, škola

plivanja te posjeti različitim ustanovama, lokalitetima i manifestacijama. Taj oblik nastave

učenicima pruža mogućnost da na zanimljiv način u praksi vide nešto od sadržaja koje

su teoretski obrađivali u nastavi u učionici ili da nauče nešto novo, a ujedno i da upoznaju

različite krajeve svog zavičaja ili domovine s njihovim prirodnim ljepotama i kulturnim

znamenitostima. I dok izleti obuhvaćaju poludnevne ili cjelodnevne odlaske učenika i

učitelja u mjesto u kojem je škola ili izvan njega, ekskurzijama se nazivaju višednevna

putovanja u udaljena mjesta.

O dugoj tradiciji odlaska učenika naše škole na izlete svjedoči Spomenica škole u kojoj

se navodi izlet djece u zvjerinjak 21. lipnja 1881. godine te izlet učenika u kapansku

šumicu isto tako na blagdan svetog Alojzija 21. lipnja 1890. godine. Školske godine

1891./1892. zakonski su propisani školski izleti na nižim pučkim školama, a s vremenom

su kratki izleti prerasli u duže ekskurzije što znači da su poludnevni ili jednodnevni

odlasci s učenicima u Suhopolje i okolicu ili bliža mjesta zamijenjeni ili upotpunjeni i

višednevnim odlascima u udaljenija odredišta. Tako već školske godine 1909./1910.

čitamo kako je ravnajući učitelj nastojao uvesti poučnu ekskurziju učenika 4. i 5. razreda

koja bi se ostvarila ako bi se organiziranjem zabava skupilo dovoljno sredstava. Je li

naum ostvaren, nije nam poznato, ali zato sa sigurnošću možemo reći kako je 3. i 4.

razred školske godine 1934./1935. išao na naučno putovanje u Zagreb, dok su školske

godine 1937./1938. učenici išli na izlet na Sušak.

Školska ekskurzija s učiteljicom Marijom Boršić 1936. godine

Page 101: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

104

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Uspomena na Savi 1937. godine

Kako bi svoj djeci bio omogućen odlazak na ekskurzije, školske godine 1938./1939.

organizirane su i priredbe te gledanje filmova sa skupljanjem dobrovoljnih priloga, a

sličnim akcijama te štednjom tijekom cijele godine prikupljana su sredstva i sljedećih

godina. Tako je godine 1950. uz sedam jednodnevnih izleta u najbližu okolicu Suhopolja

organizirana i prva prava višednevna ekskurzija u sklopu koje su učenici 7. razreda u

sedam dana posjetili Zagreb, Ljubljanu, Postojnu, Rijeku i Rab. Broj dana provedenih na

ekskurziji s vremenom je rastao te je godine 1955. dosegao svoj vrhunac kad su učenici

8. razreda u čak dvanaest dana imali priliku obići Zagreb, Ljubljanu, Postojnu, Rijeku,

Opatiju, Split, Dubrovnik, Sarajevo i Osijek. Za tako veliku ekskurziju, koja je uključivala

hranu i smještaj u hotelima, učenici su morali izdvojiti samo trećinu potrebnog novca,

dok je drugu trećinu dala općina, a treću prikupio posebni odbor od sabirnih akcija i

prve maturalne zabave koja je u korist maturalne ekskurzije održana sredinom travnja.

Najsiromašnije učenike financirale su društvene organizacije pa su tako ekskurziji

prisustvovali svi maturanti osim nekolicine koja je bila bolesna. Tradicija maturalnih

zabava kojima su se prikupljala sredstva za maturalnu ekskurziju zadržala se sve do

sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Page 102: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

105

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Pedesetih godina prošlog stoljeća izleti i ekskurzije postali su sastavni dio aktivnosti

tijekom školske godine. U početku su samo učenici starijih godišta imali mogućnost ići

na izlete i ekskurzije, a do kraja pedesetih godina taj je oblik izvanučioničke nastave

zaživio u svih osam razreda. Tako školske godine 1958./1959. u Spomenici čitamo da su

učenici naše škole išli na sljedeće izlete i ekskurzije:

1. razred - jedan dan u Viroviticu

2. razred - jedan dan u Daruvar

3. razred - jedan dan u Osijek

4. razred - tri dana u Ozalj, Karlovac i Zagreb

5. razred - četiri dana u Beograd

6. razred - tri dana u Bled

7. razred - tri dana na Plitvička jezera

8. razred - deset dana u Zagreb, Ljubljanu, Postojnu, Rijeku, Split, Dubrovnik, Sarajevo i Osijek

Ta je ruta narednih godina uz manje izmjene postala ustaljena ruta odlaska na izlete

i ekskurzije, a zahvaljujući novcu koji su učenici mogli zaraditi u radnim akcijama

provođenim u suradnji s tadašnjim PIK-om bili su ostvarivi svim učenicima. Godinama

su učenici preko radnih akcija zarađivali glavninu iznosa potrebnog za financiranje

putovanja. Iako su gotovo svi učenici svih razreda svake godine išli na izlete i ekskurzije,

odlazak na ekskurziju bio je obavezan samo za učenike 8. razreda koji su za potrebe

njezina financiranja između ostalog sa svojim razrednicima obavezno morali ići

petnaestak dana u metlice. Ne samo da su učenici 8. razreda metlicama zarađivali za

svoju ekskurziju, nego su i svi učenici viših razreda pod motom „Svi za osmi razred“

trganjem metlica prikupljali sredstva za ekskurziju učenika 8. razreda. S vremenom je

taj oblik zarađivanja za putovanja zamro pa su roditelji postali jedini financijeri učeničkih

izleta i ekskurzija. I dok se u početku na putovanja išlo za vrijeme nastavne godine, s

vremenom se ta aktivnost premjestila u dane nakon završetka nastave da bi se danas

putovanja opet realizirala za trajanja nastave.

Zadnjih godina prije osamostaljenja Hrvatske raspored izleta i ekskurzija izgledao je

otprilike ovako:

1. razred - jedan dan u Viroviticu

2. razred - jedan dan u Daruvar

3. razred - jedan dan u Osijek

4. razred - dva dana u Zagreb

5. razred - dva dana u Beograd

6. razred - tri dana u Bled i Bohinj

7. razred - dva dana na Plitvička jezera

8. razred - sedam dana u Split, Dubrovnik i Sarajevo

Page 103: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

106

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Učenici 6. razreda na Bledu s učiteljicom Veronikom Brabec

Osim navedenih izleta i ekskurzija učenici petih razreda od sedamdesetih su godina

svako ljeto u suradnji s Crvenim križem obavezno odlazili na ljetovanje u Šibuljine gdje

im je bila organizirana škola plivanja tako da je svako dijete u osnovnoj školi imalo priliku

naučiti plivati. Dio novca za školu plivanja izdvajali su roditelji, a ostatak se namirivao

odlaskom učenika u radne akcije koje su se ostvarivale u suradnji s PIK-om. Domovinski

rat nepovratno je prekinuo ovu lijepu tradiciju, a teška gospodarska situacija u državi te

uskraćivanje mogućnosti djeci da radom u polju zarade novac za izlete postupno su

doveli do toga da su današnji izleti i ekskurzije neusporedivi s onima prije rata i

neposredno nakon završetka rata.

Učenici u Šibuljinama s učiteljicom Veronikom Brabec

Page 104: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

107

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Danas učenici za vrijeme nastave idu uglavnom na poludnevne ili jednodnevne izlete te

terensku nastavu u blizini (u Jankovac, Višnjicu, Našice, Slavonski Brod, Osijek, Daruvar,

Sisak, Zagreb, Molve, Varaždin, Trakošćan, Krapinu, Vukovar, Kopački rit...), a pred kraj

školovanja u ovoj školi i na trodnevno putovanje na more (na Plitvička jezera, u Zadar,

Šibenik, Split, Trogir, Makarsku...). Nizu posjeta gradovima u Hrvatskoj školske godine

2013./2014. pridružila se i jedna inozemna destinacija jer su učenici 8. razreda posjetili

Beč. Osim toga učenici svake godine odlaze i u kazalište i u kino (u Virovitici, Zagrebu

ili Osijeku). Usto se uvela i praksa nagradnih putovanja učenika pa se tako primjerice

učenici pojedinog razreda za najljepše uređenu učionicu povodom Božića ili najveću

količinu skupljenog starog papira znaju nagraditi odlaskom u kino u Osijek ili Zagreb.

Ponekad učenici 4. razreda znaju otići i na tjedan dana škole u prirodi (obično u Split),

a u sklopu IPA projekta s Mađarima škola u prirodi bila je omogućena i učenicima od 5.

do 8. razreda.

Učenici šestih razreda u Varaždinu 2014. godine

Učenici šestih razreda kod crkve sv. Lucije u Jurandvoru 2009. godine

Page 105: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

108

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Učenici petih razreda u posjetu Hrvatskom saboru 2013. godine

Učenici šestih razreda u Krapini 2014. godine

Page 106: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

109

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Osmi razredi u Vukovaru 2012. godine

Učenici četvrtih razreda u posjetu Tehničkom muzeju 2014. godine

Page 107: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

110

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Izlet osmih razreda u Beč 2014. godine

Izlet šestih razreda u Trakošćan 2014. godine

Page 108: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

111

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Natjecanja i susret i - najučenic i

Uspjesi na natjecanjima

Uloga je škole osmišljavati i provoditi pedagoške procese koji će omogućiti svakom

učeniku stjecanje znanja te maksimalan rast i razvoj njegovih sposobnosti kako bi

jednog dana svoja umijeća i vještine mogao upotrijebiti za vlastito i opće dobro. Naša

je škola desetljećima u učenicima poticala kreativnost, budila želju za znanjem, razvijala

njihov natjecateljski duh te ih pripremala za različita natjecanja u znanju i sportu.

Iako je Spomenica tijekom povijesti zabilježila brojna važna zbivanja iz života škole,

nije nažalost zabilježila podatke o pojavi natjecanja kao sastavnog dijela obrazovnog

procesa pa o razdoblju do školske godine 1992./1993., kad je tadašnji ravnatelj Josip

Meštrović počeo zapisivati uspjehe učenika na natjecanjima, u njoj ne nalazimo nikakve

podatke, no možemo ih iščitati sa zadnjih stranica prvih brojeva našeg školskog lista

Iskrice. Budući da su tamo pobrojeni samo uspjesi učenika i učeničkih skupina, a nisu

navedena imena njihovih mentora, ne možemo poimence izreći hvalu tim vrijednim i

kvalitetnim učiteljima bez čijeg znanja, truda i predana rada ne bi bilo ovakvih zavidnih

rezultata od kojih ćemo navesti samo najznačajnije.

U sklopu natjecanja iz pojedinih predmeta pod nazivom „Nauka mladima“ učenici naše

škole sudjelovali su na općinskim, regionalnim, republičkim i saveznim natjecanjima

bivše države iz matematike, biologije, fizike, kemije, tehničkog odgoja i astronomije.

Najveći uspjeh ostvaren je 1974. godine kad je na republičkom natjecanju iz astronomije

Branko Grisogono osvojio III. mjesto, a Dobroslav Šimić V. mjesto. Branko Grisogono

sudjelovao je i na saveznom natjecanju, a na republička natjecanja sljedećih su se

godina plasirali i Kata Kostelac iz biologije, Darko Stojevski iz fizike, biološka skupina,

koju su činile Božica Vizinger, Mirjana Galić, Olivera Saraga i Ljiljana Beg, s pisanim

radom „Zašto kidamo metlice“, Boris Rajković iz prometa te Jozo Šimić i Hermina Lovrić

iz matematike.

Svoj umjetnički duh i stvaralaštvo učenici su razvijali kroz rad u literarnoj, novinarskoj,

recitatorskoj, dramskoj i likovnoj skupini te folkloru, kazalištu lutaka, pjevačkom zboru i

tamburaškom orkestru. Taj rad osamdesetih je godina polučio također brojne uspjehe

među kojima s ponosom ističemo one ostvarene na republičkim natjecanjima na kojima

su u dva navrata nastupili i recitatori naše škole, zatim učenici Igor Rajković i Biljana

Španović sa svojim literarnim radovima te sedam godina zaredom članovi novinarske

družine. Među njima valja istaknuti sljedeća imena: Ivanka Pemper, Marija Tot, Valentina

Merki, Marija Matovina, Sanja Vidaković, Mirjana Petak, Klaudija Culej, Zvjezdana Kos,

Dubravka Ojurović, Dubravka Kulaš, Predrag Šakotić i Marijana Brožek. Na republičkoj

smotri sudjelovali su i naši folkloraši te članovi kazališta lutaka.

Page 109: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

112

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ANišta slabije rezultate naši učenici nisu ostvarivali ni na sportskim natjecanjima gdje

su snage s učenicima s područja bivše općine odmjeravali u nogometu, rukometu,

atletici i šahu, no najzapaženije rezultate ostvarivali su na natjecanjima u streljaštvu.

Teško je pobrojiti sve uspjehe strijelaca na natjecanjima pa ćemo u moru odličnih

rezultata navesti samo neke. Tako su godine 1978. učenici Saša Brabec, Vladimir

Nuk, Marijan Grba i Zdravko Rengel osvojili III. mjesto na republičkom natjecanju te se

plasirali na savezno da bi već sljedeće godine 1979. Saša Brabec, Vladimir Nuk, Davor

Nuk i Mladen Grba osvojili i I. mjesto na republičkom natjecanju. Sljedeći veliki uspjeh

ostvario je 1985. godine Zoran Radijevac osvojivši III. mjesto na republičkom natjecanju,

a njegovim stopama krenuo je i Igor Valenteković koji je 1987. godine osvojio II. mjesto

na republičkom natjecanju, dok je 1988. godine osvojio I. mjesto na republičkoj dopisnoj

ligi. Tijekom osamdesetih godina na republičkim i saveznim natjecanjima u streljaštvu

sudjelovali su i Marica Matovina, Marijan Međimurec, Siniša Ištoković, Svjetlana Drinić,

Mario Gojević te brojni drugi strijelci koji su ekipno predstavljali našu školu.

Osim natjecanja na najvišoj državnoj razini, osamdesetih su godina organizirana i

natjecanja učenika nižih razreda u prometu na kojima su prezentirali svoja umijeća u

vožnji malog i poni bicikla te vožnji na koturaljkama. Zanimljivo je kako je u isto vrijeme

unutar škole postojalo i natjecanje učenika od 5. do 8. razreda u disciplini kako bi

se potaknuli na što bolje vladanje. U tom su natjecanju učitelji ocjenjivali disciplinu u

razredu prije, za vrijeme i poslije nastavnog sata te urednost učionice. Ocjene su bile:

primjereno, dobro, zadovoljava i ne zadovoljava, a prva mjesta bila su nagrađivana

slobodnim danom za jednodnevni izlet poput kupanja u Daruvaru. Danas takvu nagradu

učenici mogu osvojiti na natjecanju za najljepše uređenu učionicu koja se unutar škole

organizira u predbožićno vrijeme.

Tijekom godina povećao se broj predmeta iz kojih učenici na natjecanju mogu pokazati

svoja znanja i sposobnosti, a kroz prošlost su se promijenile i razine natjecanja tako da

danas postoje školska, županijska te državna natjecanja i smotre, a u nekim predmetima

poput matematike i regionalna. Na priredbi povodom Dana škole svim učenicima

koji su na natjecanjima postigli zapažene rezultate uručuju se knjige s pohvalom, a

na isti način nagrađuju se i učenici koji su sve razrede završili s odličnim uspjehom.

Od mnoštva dobrih rezultata koje su učenici naše škole ostvarili na natjecanjima od

početka devedesetih do danas izdvojit ćemo samo prva tri mjesta na županijskim te sva

sudjelovanja naših učenika na državnim natjecanjima i smotrama.

Page 110: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

113

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Hrvatski jezik

1999./2000. Nikolina Borčić, 7. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Renata Galetić)

2000./2001. Nikolina Borčić, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Renata Galetić)

2003./2004. Sanela Vrbos, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett)

2005./2006. Dina Čolić, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

2009./2010. Luka Marek, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

2010./2011. Dora Kožulj, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marijana Toplak)

2012./2013. Stela Zidar, 7. r. - I. mjesto na županijskom te II. mjesto na državnom

natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

Lovrena Kos, 7. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

Ana Grčić, 7. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

2013./2014. Stela Zidar, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

Lovrena Kos, 8. r. - II.mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

2014./2015. Luka Brtan, 7. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

Luka Kos, 7. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivančica Fett-Škvarić)

Priznanje Steli Zidar za 2. mjesto - Državno natjecanje iz hrvatskog jezika 2013.

Page 111: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

114

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ANjemački jezik

1996./1997. Lidija Škrinjarić, 8. r. - IV. mjesto na državnom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

1997./1998. Loredana Šoić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Jasna Richter)

1999./2000. Nataša Blažević, 8. r. – I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

Dragana Mlikota, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

2000./2001. Nikolina Borčić, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Sanela Hasanac, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

2001./2002. Marija Valenteković, 8. r. - I. mjesto na županijskom te V. mjesto na

državnom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Nikola Blažević, 8. r. - I. mjesto na županijskom te IX. mjesto na

državnom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

2003./2004. Ivan Vrbanić, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

Aljoša Kukić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

Kristina Teskera, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

2004./2005. Izabel Gagulić, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Bruno Dan, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Marina Gudeljević, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Dubravko Podnar, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

Ivan Valenteković, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

2005./2006. Marjan Teskera, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Melita Götzl)

Mario Šalinger, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Ivica Čuljak)

2008./2009. Gabrijel Gagulić, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

2009./2010. Luka Marek, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Lidija Škrinjarić)

Page 112: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

115

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

2010./2011. Ema Grba, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Lidija Škrinjarić)

Sara Maras, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Lidija Škrinjarić)

2011./2012. Tomislav Knežević, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Snježana Cukor)

2012./2013. Karlo Huber, 8. r. – II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Vera Malek)

2013./2014. Martina Blažević, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ana Križanović)

Ana Grčić, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ana Križanović)

2014./2015. Filip Šikić, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Sandra Pintarić)

Pohvalnica Tomislavu Kneževiću 2012. godine - Županijsko natjecanje iz Njemačkog jezika

Pohvalnica Lidiji Škrinjarić 1997. godine - Državno natjecanje iz njemačkog jezika

Page 113: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

116

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AMatematika

1994./1995. Franjo Fleinek, 5. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Mladena Duvnjak)

1995./1996. Franjo Fleinek, 6. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ljuba Bačić)

Matematičari 1995. godine

1996./1997. Valentino Pančić, 4. r. - I. mjesto na županijskom te II. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

1997./1998. Valentino Pančić, 5. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

1998./1999. Igor Juran, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

2000./2001. Željka Velenderić, 4. r. - sudjelovanje na regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

2001./2002. Željka Velenderić, 5. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

2002./2003. Tibor Kovač, 4. r. - I. mjesto na županijskom te IV. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

Ivan Valentić, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ljuba Bačić)

Željka Velenderić, 6. r. - III. mjesto na županijskom te XI. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

2003./2004. Tena Marek, 4. r. - IV. mjesto na regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

2004./2005. Juraj Holec, 4. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju te sudjelovanje

na regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

Željka Velenderić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

Page 114: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

117

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

2005./2006. Damir Nemet, 4. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Violeta Milošević)

Valentina Đurinić, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Slavka Krznarić)

2006./2007. Ivana Pančić, 4. r. - III. mjesto na županijskom te XI. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Rade Milošević)

2007./2008. Luka Marek, 6. r. - sudjelovanje na regionalnom natjecanju

(mentorica: Ljuba Bačić)

2010./2011. Ana Grčić, 5. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ljuba Bačić)

2014./2015. Noa Ristanović, 5. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Mirela Duvnjak)

Kemija

1993./1994. Senka Pasarić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

1994./1995. Marina Keser, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

1997./1998. Luka Škala, 7. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

2003./2004. Tatjana Kezele, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

2007./2008. Hana Marek, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

2009./2010. Luka Marek, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

2011./2012. Karolina Bijelić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Katica Fett)

Povi jest

2005./2006. Anja Fosić, 7. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

Ana Kožul, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

2009./2010. Dalibor Toplak, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

2012./2013. Stela Zidar, 7. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

2013./2014. Antonijo Martinović, 7. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

Stela Zidar, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Matilda Tripalo)

Page 115: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

118

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A Barbara Valentić, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marija Mudrinić)

Geograf i ja

1993./1994. Vlasta Sertić, 6. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

1994./1995. Vlasta Sertić, 7. r. - I. mjesto na županijskom te V. mjesto na državnom

natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Nataša Dlab, 7. r. - I. mjesto na županijskom te VI. mjesto na

državnom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

1995./1996. Petar Bumba, 6. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

1997./1998. Nikolina Borčić, 5. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

1998./1999. Hrvoje Perković, 5. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Goran Perišić, 5. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Nikolina Borčić, 6. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

1999./2000. Nikola Blažević, 6. r. – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Nikolina Borčić, 7. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

2001./2002. Senjin Dobreta, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Nikola Blažević, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

2002./2003. Markus Bošnjaković, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Senjin Dobreta, 6. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

2003./2004. Martino Grba, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Senjin Dobreta, 7. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Sanela Vrbos, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

2004./2005. Markus Bošnjaković, 7. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

Senjin Dobreta, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Marica Vizinger)

2014./2015. Tomislav Matovina, 6. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Lidija Jakupec-Jendrašić)

Page 116: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

119

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Vjeronauk

2001./2002. Vjeronaučna skupina - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentorica: Ivona Boljevčan)

2004./2005. Vjeronaučna skupina - II. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na biskupijskom natjecanju

(mentorica: Danijela Jurlina)

2011./2012. Vjeronaučna skupina (Anja Dumenčić, Stela Zidar, Rita-Krin Boduljak i

Bernarda Kožul) - I. mjesto na županijskom te V. mjesto na

biskupijskom natjecanju

(mentorica: Danijela Jurlina)

2012./2013. Vjeronaučna skupina (Iva Daria Bešen, Antonijo Martinović,

Anja Dumenčić i Anamarija Bošnjak) - II. mjesto na županijskom te V.

mjesto na biskupijskom natjecanju

(mentorica: Danijela Jurlina)

2013./2014. Vjeronaučna skupina (Iva Daria Bešen, Antonijo Martinović, Luka

Brtan i Luka Kos) - I. mjesto na županijskom te IV. mjesto na

biskupijskom natjecanju

(mentorica: Danijela Jurlina)

2014./2015. Vjeronaučna skupina (Iva Daria Bešen, Antonijo Martinović, Lucija

Šojat i Tomislav Matovina) - II. mjesto na županijskom te VIII. mjesto

na biskupijskom natjecanju

(mentorica: Danijela Jurlina)

Županijsko natjecanje iz vjeronauka 2011. godine

Page 117: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

120

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ALiDraNo

1998./1999. Sanja Šakotić, 8. r. - sudjelovanje na državnoj smotri s literarnim

radom Oluja u mojim snovima

(mentorica: Renata Galetić)

1999./2000. Ivana Švast, 5. r. - literarni rad Središnje mjesto predložen za državnu

smotru

(mentorica: Renata Galetić)

2001./2002. Dramska družina - sudjelovanje na državnoj smotri sa skupnim

scenskim nastupom Sve što trebam znati naučio sam u školi

(mentorice: Renata Galetić i Vlatka Valentić)

2002./2003. Dramska družina - sudjelovanje na državnoj smotri sa skupnim

scenskim nastupom Čovječe, ne ljuti se, iliti kako doći do dobre ocjene

(mentorice: Renata Galetić i Vlatka Valentić)

2004./2005. Dramska družina - sudjelovanje na državnoj smotri sa skupnim

scenskim nastupom Priručnik za roditelje

(mentorice: Renata Galetić i Vlatka Valentić)

2008./2009. Jurica Fapali, 8. r. - literarni rad Ne tako ( jako) strašna priča predložen

za državnu smotru

(mentorica: Renata Galetić)

2009./2010. Vedran Tovarović, 6. r. - sudjelovanje na državnoj smotri s literarnim

radom Obiteljska slika (i prilika)

(mentorica: Renata Galetić)

2010./2011. Vedran Tovarović, 7. r. - sudjelovanje na državnoj smotri s literarnim

radom O bratskoj ljubavi ili kako sam postajao muško

(mentorica: Renata Galetić)

2011./2012. Martin Marek, 5. r. - sudjelovanje na državnoj smotri s literarnim

radom Gosti u našoj kući (svakog gosta za pola sata dosta)

(mentorica: Renata Galetić)

2012./2013. Iva Daria Bešen, 6. r. - sudjelovanje na državnoj smotri s literarnim

radom Rođendani

(mentorica: Renata Galetić)

2014./2015. Luka Knežević, 8. r. - literarni rad Muške i ženske stvari predložen za

državnu smotru

(mentorica: Renata Galetić) 

Novinarska družina - školski list Iskrice predložen za državnu smotru

(mentorice: Marina Rokinger i Ivančica Fett-Škvarić)

LiDraNo 1995. godine

Page 118: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

121

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

LiDraNo 2005. godine LiDraNo 2013. godine

LiDraNo 2010. godine

Page 119: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

122

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ALikovno stvaralaštvo

2000./2001. Stjepan Penava, 5. r. - sudjelovanje na državnoj smotri

(mentorica: Tugomila Reder)

Jelena Tomšić, 6. r. - sudjelovanje na državnoj smotri

(mentorica: Tugomila Reder)

2002./2003. Dean Bočiluk, 7. r. - II. mjesto na državnoj smotri

(mentorica: Tugomila Reder)

2009./2010. Karolina Bijelić, 6. r. - rad predložen za državnu smotru

(mentorica: Andreja Glazer)

2010./2011. Antonia Karačić, Martina Blažević, Martina Lukinić, Matea Lukinić, 5. i

6. r. - II. mjesto u županiji na natječaju Volim Hrvatsku

(mentorica: Andreja Glazer)

2011./2012. Ines Šabanagić, 8. r. - rad predložen za državnu smotru

(mentorica: Andreja Glazer)

Barbara Marek, 8. r. - rad predložen za državnu smotru

(mentorica: Andreja Glazer)

Prometna jedinica i mladi tehničar i

2002./2003. Prometna jedinica - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mirko Šimić)

2003./2004. Prometna jedinica: Martino Grba, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mirko Šimić)

2004./2005. Prometna jedinica - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mirko Šimić)

2005./2006. Prometna jedinica - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mirko Šimić)

2007./2008. Mladi tehničari: Ema Grba, 5. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mirko Šimić)

Nogomet

2001./2002. Nogomet: dječaci - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2003./2004. Mali nogomet: dječaci - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2005./2006. Mali nogomet: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

2008./2009. Nogomet: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

2009./2010. Nogomet: dječaci (5. i 6. r.) - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

Nogomet: dječaci (7. i 8. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

2013./2014. Nogomet: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

Page 120: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

123

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Rukomet

1998./1999. Rukomet: dječaci - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2001./2002. Rukomet: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2004./2005. Rukomet: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2009./2010. Rukomet: dječaci (7. i 8. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

2013./2014. Rukomet: djevojčice (5. i 6. r.) - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

Kros, at let ika i badminton

1999./2000. Kros: Branko Vukomanović, 8. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2001./2002. Kros: djevojčice (5. i 6. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

Kros: djevojčice (7. i 8. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2003./2004. Kros: djevojčice - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2004./2005. Kros: Renato Karačić, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2007./2008. Kros: dječaci (5. i 6. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Zlatko Richter)

2009./2010. Kros: dječaci (5. i 6. r.) - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

Kros: Josip Vuzem, 6. r. - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

Kros: Krunoslav Klepač, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Predrag Pejić)

2010./2011. Kros: dječaci (7. i 8. r.) - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Trčanje na 1000 m: Josip Vuzem, 7. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Štafeta 4 x 80 m: dječaci- II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Skok u dalj: Alen Podnar, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Skok u vis: Kristijan Graša, 8. r. - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

2012./2013. Skok u vis: Marina Farkaš, 6. r. – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Štafeta 4 x 80 m: dječaci – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Page 121: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

124

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A Badminton: dječaci - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

2013./2014. Trčanje na 600 m: Maja Farkaš, 6. r. - I. mjesto na županijskom

natjecanju (mentor: Mario Hrženjak)

Trčanje na 1000 m: Goran Ivanović, 8. r. - II. mjesto na županijskom

natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Bacanje kugle: Darijo Šamec, 7. r. - II. mjesto na županijskom

natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Kros: djevojčice (5. i 6. r.) - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Kros: Maja Farkaš, 6. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Badminton: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

2014./2015. Bacanje kugle: Darijo Šamec, 8. r. - I. mjesto na županijskom

natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Skok u dalj: Ivana Gelt, 8. r. - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Trčanje na 600 m: Maja Farkaš, 7. r. - III. mjesto na županijskom

natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Štafeta 4 x 80 m: djevojčice - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Badminton: dječaci – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Badminton: djevojčice – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Mario Hrženjak)

Županijsko natjecanje u badmintonu 2014. godine

Page 122: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

125

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Bacanje kugle 2015. godine

Atletičari 2015. godine

Page 123: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

126

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AStrel jaštvo

1994./1995. Strijelci - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

1996./1997. Strijelci: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: dječaci – II. mjesto na županijskom natjecanju

te sudjelovanje na državnom natjecanju (mentor: Vladimir Brabec)

1997./1998. Strijelci: djevojčice - I. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju

Strijelci: Jelena Bumba - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Darija Trgovčić - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Mirjana Polović - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Hrvoje Hasanec - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

1998./1999. Strijelci: dječaci – I. mjesto na županijskom natjecanju

te sudjelovanje na državnom natjecanju (mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice – I. mjesto na županijskom natjecanju

te sudjelovanje na državnom natjecanju (mentor: Vladimir Brabec)

1999./2000. Strijelci: dječaci - I. mjesto na županijskom te IX. mjesto na državnom

natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice - I. mjesto na županijskom te VII. mjesto na

državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2000./2001. Strijelci: dječaci – II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice – III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2001./2002. Strijelci: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju te sudjelovanje

na državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na državnom natjecanju (mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Milan Milojević - III. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2002./2003. Strijelci: djevojčice - II. mjesto na županijskom te VIII. mjesto na

državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2003./2004. Strijelci: Edita Fett - III. mjesto na županijskom natjecanju te

Page 124: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

127

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Slavko Zekonjić- sudjelovanje na državnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2004./2005. Strijelci: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju te

sudjelovanje na regionalnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2005./2006. Strijelci: dječaci - I. mjesto na županijskom te V. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice - III.mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Matej Vincek - III. mjesto na regionalnom natjecanju

2006./2007. Strijelci: dječaci - I. mjesto na županijskom te VI. mjesto na državnom

natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju te VII.

mjesto na poluzavršnici natjecanja

(mentor: Vladimir Brabec)

2007./2008. Strijelci: dječaci - I. mjesto na županijskom natjecanju te III. mjesto na

poluzavršnici natjecanja

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Matija Bišćan - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Jure Egri - III. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

2008./2009. Strijelci: dječaci - II. mjesto na županijskom natjecanju te V. mjesto na

poluzavršnici natjecanja

(mentor: Vladimir Brabec)

Strijelci: Jure Egri - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Vladimir Brabec)

Naši uspješni strijelci

Page 125: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

128

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AŠah

1998./1999. Šah: dječaci - I. mjesto na županijskom natjecanju te sudjelovanje na

državnom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

2002./2003. Šah: djevojčice i dječaci - I. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

2003./2004. Šah: djevojčice - I. mjesto na županijskom te V. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

Šah: dječaci - II. mjesto na županijskom te V. mjesto na regionalnom

natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

2004./2005. Šah: dječaci - I. mjesto na županijskom natjecanju te sudjelovanje na

regionalnom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

Šah: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju te sudjelovanje

na regionalnom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

2005./2006. Šah: dječaci - I. mjesto na županijskom te IV. mjesto na regionalnom

natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett).

2006./2007. Šah: dječaci - I. mjesto na županijskom te IX. mjesto na regionalnom

natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

Šah: djevojčice - II. mjesto na županijskom te VII. mjesto na

regionalnom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

2007./2008. Šah: djevojčice - II. mjesto na županijskom natjecanju

(mentor: Ivan Branko Fett)

Šahisti u našoj knjižnici

Page 126: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

129

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Priznanja i zahvalnice

Da su naši učenici uspješni

te da sudjeluju na raznim

natjecanjima i smotrama

pokazuju i brojne zahvalnice i

priznanja koja čuvamo u našoj

školi. Dovoljna je činjenica

kako ne bismo imali dovoljno

prostora na zidovima kada

bismo sve htjeli izložiti. Dokaz

je to da se u ovoj školi na

rad uvijek poticalo, a iznimni

uspjesi zadnjih godina

na natjecanjima iz znanja

pokazuju kako se rad isplati i

uvijek nagradi.

Osvojeni pehari u holu škole

Page 127: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

130

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ANajučenic i škole

Od školske godine 1995./1996. škola iz redova osmaša bira učenika koji prema svojim

uspjesima u svim razredima te na različitim natjecanjima kao i uzornim ponašanjem,

savjesnim odnosom prema radu te sudjelovanju u izvannastavnim i izvanškolskim

aktivnostima biva proglašen najučenikom. Na priredbi povodom Dana škole taj učenik

dobiva vrijednu nagradu, a po završetku nastavne godine na svečanosti svih osnovnih i

srednjih škola u Virovitici pod nazivom „Zbogom, školo, do jeseni“ svim se najučenicima

škola s područja cijele Virovitičko-podravske županije uručuju prigodne nagrade. A u

zadnje vrijeme najučenika nagrađuje i naša Općina. Isplati se biti najbolji!

1. Vlasta Sertić, šk.god. 1995./1996.

2. Lidija Škrinjarić, šk.god. 1996./1997.

3. Marina Slabinac, šk.god. 1997./1998.

4. Luka Škala, šk.god. 1998./1999.

5. Dragana Mlikota, šk. god. 1999./2000.

6. Nikolina Borčić, šk.god. 2000./2001.

7. Nikola Blažević, šk.god. 2001./2002.

8. Ivana Švast, šk.god. 2002./2003.

9. Sanela Vrbos, šk.god. 2003./2004.

10. Željka Velenderić, šk.god. 2004./2005.

11. Dina Čolić, šk.god. 2005./2006.

12. Tibor Kovač, šk.god. 2006./2007.

13. Nikolina Gojević, šk.god. 2007./2008.

14. Juraj Holec, šk.god. 2008./2009.

15. Luka Marek, šk.god. 2009./2010.

16. Ivana Pančić, šk.god. 2010./2011.

17. Barbara Marek, šk.god. 2011./2012.

18. Ivana Vuković, šk.god. 2012./2013.

19. Stela Zidar, šk.god. 2013./2014.

Najučenica škole Stela Zidar prima nagradu od načelnika Općine Suhopolje

Page 128: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

131

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Programi i pr i redbe

Škola je napor, trud, rad, obveza i odgovornost, ali i izvor radosti i zadovoljstva. Škola,

osim obrazovne, ima i odgojnu ulogu. Odgojni je rad u našoj školi organiziran planski

i metodički kulturnom i javnom djelatnošću škole, a ona se ostvaruje mnogobrojnim

priredbama i programima kojima se obilježavaju značajni datumi i obljetnice. Već se

sam početak školske godine obilježava misom u suhopoljskoj crkvi na kojoj sudjeluju

učenici i učitelji škole. Taj Zaziv Duha Svetoga poznat je još iz najstarijih Spomeničkih

zapisa, a iz njih se može iščitati da je i kraj školske godine obilježavan misom na kojoj

se pjevala zahvalna pjesma Tebe Boga hvalimo.

Začetke povezivanja škole i lokalne zajednice nalazimo sredinom prošlog stoljeća kad

se u Spomenici navodi tradicionalno održavanje višednevne izložbe na kraju školske

godine. Bila je to prilika da škola široj javnosti predstavi svoj rad tijekom cijele godine

zajedno sa svim reprezentativnim učeničkim radovima te nastavnim sredstvima i

pomagalima. Ta velika i rado posjećivana izložba bila je uvertira za završnu školsku

svečanost koja se održavala krajem lipnja. U tri ili četiri dana, koliko je trajala svečanost

čiji je vrhunac bila podjela svjedodžbi, učenici su, posebno za učenike i posebno za

mještane, izvodili prigodne programe među kojima su se naročito isticali igrokazi poput

„Snjeguljice“, „Crvenkapice“, „Cara Trajana“, „Šegrta Hlapića“ i „Junaka Pavlove ulice“.

U želji da svi učenici tijekom svog osnovnoškolskog obrazovanja budu u mogućnosti

desetak dana provesti u upoznavanju najudaljenijih krajeva naše domovine sredinom

pedesetih godina organizirana je i prva maturalna zabava na kojoj su se skupljala sredstva

za tako bogatu maturalnu ekskurziju. Tradicija maturalnih zabava sa spomenutim ciljem

održala se do sedamdesetih godina.

I dok su se maturalne zabave održavale prvenstveno zbog materijalne koristi, sve ostale

školske priredbe pripremane su s namjerom da se široj javnosti predstavi rad škole

te rad učenika u izvannastavnim aktivnostima poput tamburaškog i pjevačkog zbora,

dramske i recitatorske družine, kazališta lutaka te ritmičke i folklorne skupine. Upravo su

te skupine bile glavni akteri školskih priredbi od druge polovice 20. stoljeća, a bez njih

su nezamislive i današnje školske priredbe.

Pjevački zbor i tamburaški orkestar 80-ih

Page 129: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

132

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Tamburaški orkestar - voditelj Stjepan Egri, 1955. godine

U narodnoj nošnji

Nastup folklorne skupine prigodom Dana škole 1995. godine

Page 130: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

133

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Danas škola tijekom cijele godine priprema i provodi različite aktivnosti, radionice,

programe i priredbe od kojih ćemo ovdje kronološkim redom navesti samo neke.

Proslava jezične raznolikosti i poticanja učenja stranih jezika od početka se novog

tisućljeća krajem rujna tradicionalno obilježava Europskim danom jezika. Uveden

kao tihi razredni projekt, u želji da se otvori javnosti, tijekom godina prerastao je u

pravu malu mjesnu manifestaciju. Obilježavanje Europskog dana jezika u Suhopolju

pamti prolazak okićenih konjskih zaprega s limenom glazbom i djecom kroz ulice,

bacanje letaka iz aviona s porukama na stranim jezicima, gostovanja Češke besede i

predstavnika mađarske manjine iz Osnovne škole Gradina, nagradne kvizove, štandove

s poslasticama tipičnim za pojedino govorno područje te pjesme, plesove, recitacije i

kratke igrokaze u izvedbi učenika naše škole i njihovih gostiju. I dok je od svog uvođenja

mijenjala mjesto održavanja, zadnjih se godina proslava ustalila u parku. Prilika je to i za

humanitarnu prodaju kolača kojih ne bi bilo bez dobrote mama, baka i ostalih prijatelja

škole. Snagom riječi, pjesmom i plesom učimo kako je jezik blago prema kojem se svaki

čovjek treba odnositi s ljubavlju i poštovanjem.

Europski dan jezika 2013. godine u parku

Početkom listopada učenici nižih razreda obilježavaju Međunarodni dan starijih osoba.

Tog su dana gosti naše škole bake i djedovi učenika. Poučno je slušati zanimljive crtice

iz njihova djetinjstva, izrađivati igračke od različitog materijala te zajedno pjevati davno

zaboravljene pjesme.

Listopad je vrijeme kad obilježavamo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.

Njegovanjem hrvatske kulturne baštine nastojimo osvijestiti važnost kruha u

svakodnevnom životu te učimo kako blagovati kruh svagdanji. Predvorje škole zamiriše

tad finim pecivima, kruhovima i dizanim kolačima pripremljenim vještim rukama mama i

baka, a njihovom se prodajom prikuplja novci za humanitarne svrhe.

Page 131: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

134

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Dani kruha 1992. godine

Dani kruha 2010. godine

Page 132: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

135

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Svake se godine od polovice listopada do polovice studenog obilježava Mjesec

hrvatske knjige. Cilj je Mjeseca hrvatske knjige ukazati na važnost knjige kao jedne

od najvećih bogatstava duha, uma i kulture. Tijekom tog mjeseca školska knjižnica

postaje mjesto susreta učenika s književnicima te održavanja različitih kvizova kojima

se učenike želi potaknuti na čitanje.

Žrtava koje su utkane u samostalnost Republike Hrvatske prisjećamo se 18. studenog

obilježavanjem Dana sjećanja na Vukovar. Paleći lampione ispred spomenika

poginulim braniteljima te stvarajući od njih svjetlosni bedem na ogradi škole učenici i

učitelji odaju poštovanje Gradu Heroju te čuvaju od zaborava strahote koje je grad na

Dunavu pretrpio na putu do hrvatske slobode.

Dan sjećanja na Vukovar

Dan sjećanja na Vukovar

Page 133: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

136

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AProsinac je tradicionalno vrijeme darivanja koje otvara proslava blagdana svetog Nikole.

Naša je škola u predbožićno vrijeme dom brojnim prigodnim aktivnostima koje slažu

lijepu i ugodnu sliku o Božiću kao simbolu zajedništva, ljubavi, prijateljstva i osmijeha.

Vrijeme je to održavanja radionica na kojima zajedničkim trudom roditelja, učenika i

učitelja nastaju božićni ukrasi i razni drugi suveniri namijenjeni humanitarnoj prodaji

na Božićnom sajmu. Mjesec darivanja začinjuje Božićna priredba koja nas pjesmom,

plesom i riječju uvodi u proslavu blagdana Isusova rođenja. Božićne priredbe održavaju

se ne samo u matičnoj nego i u područnim školama, a prati ih i podjela božićnih darova

najmlađima.

Božićni sajam 2013. godine

Božićna priredba 2010. godine

Page 134: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

137

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Veljača je vrijeme karnevala, a on naročito veseli učenike nižih razreda koji se svake

godine zajedno sa svojim učiteljicama prerušavaju u najmaštovitije likove. Tog su dana

u školi na jelovniku obavezno ukusne pokladnice ili, kako mi to volimo reći, krofne

ili krafne. Vesela povorka maškara nerijetko izađe i na ulice na veliko zadovoljstvo

mještana koji ih dočekuju slatkim iznenađenjima. Otprilike se u isto vrijeme kad

i maškare obilježava i Dan zaljubljenih koji je prigoda da se učenici sedmih i osmih

razreda na Valentinovskom plesu, uz grickalice i druženje, okušaju u zabavnim igrama i

plesovima. Proslava Valentinova zaslađena je izborom miss i mistera škole.

Maškare 1998. godine

Valentinovo 2015. godine

Page 135: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

138

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

APreduskrsno vrijeme opet je prilika da roditelji i učenici udruže snage u zajedničkom

izrađivanju uskrsnih suvenira koje će potom prodavati u središtu mjesta kako bi prikupili

novac za humanitarne svrhe.

Svibanj je već godinama rezerviran za glazbenu manifestaciju Teenfest na kojoj se

otkrivaju mlade pjevačke zvijezde. Pjevajući poznate domaće i strane hitove pred

mnogobrojnom publikom učenici naše škole trude se zadiviti stručno povjerenstvo te

osvojiti prva tri mjesta koja donose vrijedne nagrade.

Teenfest 2013.

Rezultati rada učenika u izvannastavnim aktivnostima utkani su u priredbu povodom

Dana škole koja krajem svibnja polako najavljuje dolazak ljetnih praznika. Prilika je to

da se uz pjesmu, ples i usmenu riječ prisjetimo svih uspjeha koje su učenici ostvarili

tijekom nastavne godine na izmaku te da ih primjereno nagradimo, ali i da proglasimo

najučenika škole koji će našu školu predstavljati na završnoj svečanosti svih škola

Virovitičko-podravske županije pod nazivom “Zbogom, školo, do jeseni”.

Page 136: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

139

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Dan škole 2014.

Nastup naših učenika na Zbogom školo do jeseni 2010.

Početkom lipnja učenici nižih razreda naše škole gosti su grada Orahovice gdje sudjeluju

u Cvjetnom korzu u sklopu Orahovačkog proljeća. Šećući u maštovitim cvjetnim

kostimima ulicama Grada pod Ružicom učenici podsjećaju na vremena kad je i naša

škola njegovala ovu lijepu tradiciju. Naime, prvi Cvjetni korzo u našoj je školi održan još

u lipnju davne 1964. godine da bi ga nakon 1991. godine ratna zbivanja potisnula sa

školske pozornice, no kostimirane povorke mališana, u kojima je svaki razred

predstavljao zasebnu tematsku cjelinu, zauvijek će ostati u lijepom sjećanju tadašnjim

učenicima i mještanima Suhopolja.

Page 137: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

140

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AOpisane aktivnosti već su godinama sastavni dio života škole, no kako učitelji uvijek

tragaju za novim idejama kojima će privući učenike te u njima probuditi ljubav prema

umjetnosti i znanju, u prosincu je 2013. godine u Područnoj školi Cabuna organizirana

interaktivna radionica pod nazivom Večer matematike na kojoj su učenici, učitelji i roditelji

s oduševljenjem uspješno rješavali matematičke mozgalice. Druženje je pokazalo da

matematika nije bauk, već da može biti zabavna zanimacija za cijelu obitelj.

Cvjetni korzo 1964. godine

Posljednji Cvjetni korzo 1991. godine

Page 138: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

141

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Naši učenici na Cvjetnom korzu u Orahovici 2014. godine

Večeri matematike prethodila je Večer duhovne poezije kojom su se u travnju 2011.

godine učenici i učitelji čitanjem duhovnih pjesama te pjevanjem duhovnih šansona

prisjetili Isusove muke te tako prigodno obilježili nadolazeći Uskrs. Jednu od pjesama

te su večeri otpjevali i odsvirali i sami učitelji želeći tako pružiti učenicima primjer

zajedništva te ugodno iznenaditi publiku što su potom učinili i na priredbi povodom

Dana škole. Ljubav prema glazbi učitelji su nastavili njegovati i u sljedećim godinama

pa su tako u lipnju 2013. godine u crkvi svete Terezije Avilske u Suhopolju održali

cjelovečernji koncert duhovnih pjesama pod nazivom Večer duhovne šansone.

Pozitivne kritike potaknule su učitelje i na pripremu božićnog koncerta koji je uz

Suhopoljske tamburaše u prosincu iste godine uspješno održan također u

suhopoljskoj crkvi.

Učitelji sviranju i pjevaju - Dan škole 2011. godine

Page 139: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

142

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ARi ječi - knj ige - „ Iskr ice“

Školska knjižnica

„…zatim bijahu pobirani prinesci za našu knjižnicu, koja nam hvala Bogu liepo cvate,

a to se ima osim podupirajućih članovah, još i Iv. Kovaču, knjižničaru naše knjižnice u

zaslugu pripisati, koj se svojski pobrinuo za što ljepša i koristnija pedagogička djela.“

(Napredak, glasilo učiteljske „Zadruge“, 1866. godine)

Posebnim se mjestom svake škole smatra knjižnica. Svaka je školska knjižnica riznica

znanja, mjesto za opuštanje, uživanju u svijetu knjiga, maštanje, ali i bijeg od školskih

briga. Prema povijesnim je izvorima školska knjižnica započela s radom davne 1867.

godine, a prvi je školski knjižničar bio Ivan Kovač. U to su vrijeme stalni učitelji plaćali

članarinu, a privremeni je učitelji nisu plaćali. Davne 1866./1867. godine učitelj Josip

Pleša napravio je prvi popis knjiga i časopisa. Školska je knjižnica u začetku imala samo

pet knjiga, a od tiska je dobivala časopise Napredak i Hrvatski učitelj.

Krajem 19. stoljeća školska knjižnica broji 170 djela učiteljske i 212 djela učeničke

literature. Učitelji su se redovito stručno usavršavali čitajući pedagoško-metodičke

sadržaje iz časopisa: Napredak, Županijski vjesnik, Hrvatska pčela, Smilje, Vjerni drug i

Službenik glasnik.

Prema zapisnicima sjednica Učiteljskoga zbora (1925.-1949.) školska je knjižnica radila

i nedjeljom od 9 do 11 sati. Za izdavanje knjiga bile su zadužene učiteljice Ana Bereš i

Slavica Galetović.

Tijekom Drugoga svjetskoga rata školska knjižnica nije bila otvorena od 7. siječnja 1942.

do 1. rujna 1943. godine. Zbog prevelikih obveza učitelja hrvatskoga jezika, učenici su

lektiru čitali tek od šestoga razreda, stoga su učitelji organizirali razredne knjižnice za

potrebe nadopunjavanja stečenoga znanja.

Današnja je knjižnica svoja vrata otvorila godinu dana nakon otvaranja nove školske

zgrade, 29. studenoga 1972. godine. Nakon početnih poteškoća (nabave novih knjiga i

katalogizacije) u knjižnicu dolazi gospodin Mustafa Ćeman koji mijenja postojeći izgled

knjižnice te zajedno s učiteljicom Zorom Kuklom uvodi knjige u Inventar knjiga. Prvu je

knjigu, Julesa Vernea, Petnaestogodišnji kapetan, posudila učenica šestoga razreda,

Vesna Bačar.

Od školske godine 1972./1973. rad knjižnice vodi Zora Kukla, učiteljica hrvatskoga jezika.

U radu knjižnice djeluje skupina školskih knjižničara koja sudjeluje u obilježavanju Dana

dječje knjige, brojnim literarnim natječajima, svečanostima te uređuje izložbeni prostor

škole. Učenici imaju slobodan pristup knjigama te mogućnost samoizbora. Knjižni je

fond bogat i učeničkim i nastavničkim sadržajima. Školska knjižničarka Zora Kukla

samoinicijativno nabavlja nove lektirne naslove.

Page 140: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

143

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Školski fond knjižnice broji 15 384 knjige, a dio književnoga fonda postaju i elemet-

-filmovi. Svi učenici škole postaju članovi knjižnice, učlanjeni po razrednim odjelima

te je uveden abecedni stručni katalog knjižne građe. Nastavnici hrvatskoga jezika u

knjižnici redovito održavaju satove lektire i sastanke literanih skupina. U knjižnici se

održavaju satovi male lektire te književna popodneva posvećena obljetnicama rođenja

i smrti istaknutih književnika. Mladi su knjižničari priređivali različite tematske izložbe.

Ekološka je svijest bila vrlo razvijena. Školske godine 1980./1981. učenici su četvrtoga

razreda s učiteljicom Emicom Vrban dio zarađenoga novca od sakupljenih boca donirali

za kupnju knjiga školskoj knjižnici.

O životu i radu školske knjižnice može se iščitati iz Spomenice knjižnice koju je predano

vodila učiteljica Zora Kukla.

Knjižničarka Zora Kukla s knjižničarkama

Page 141: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

144

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ARad školske knjižnice preuzeo je školske godine 1990./1991. učitelj hrvatskoga jezika

Dušan Vudrag koji u knjižnici radi godinu dana. Od školske godine 1991./1992. brigu o

radu školske knjižnice preuzima učitelj Vladimir Brabec.

Knjižničar Vladimir Brabec u radu s djecom

Školska knjižnica ulazi u razdoblje modernizacije. Do 2007. godine cjelokupna knjižna

građa u potpunosti je uvedena u računalni sustav Matične knjižnice.Gospodin Vladimir

Brabec te civilni ročnici Igor Juran i Duško Rudić knjižnu su građu uvrstili u računalni

katalog.

Lijepi i sadržajno bogati književni susreti u organizaciji školske knjižnice obogatili su

mnogobrojni književnici: Vladimir Županić, Anton Ingolić, Stanislav Femenić, Ivan Kušan,

Nada Iveljić, Sunčana Škrinjarić, Pero Zlatar, Zvonimir Balog, Veljko Kovačević, Danko

Oblak, Anđelka Martić, Zvonimir Majdak, Pajo Kanižaj, Mladen Bjažić, Dragutin Horkić,

Zlatko Krilić, Branko Hribar, Joža Horvat, Mladen Kušec, Anto Gardaš, Jadranko Bitenc.

Page 142: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

145

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Književnica Nada Iveljić s malim knjižničarima 1977. godine

Susret s književnicom Sunčanom Škrinjarić

Susret s književnikom Zvonimirom Balogom

Page 143: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

146

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ADanas u knjižnici radi Vlatka Valentić. Knjižnica se svojim aktivnostima nastoji uključiti i

aktivno podržavati moderne oblike i zahtjeve suvremene nastave. U knjižnici se redovito

odvijaju sati knjižničarskoga obrazovanja na kojima se učenici poučavaju vještinama

potrebnima za pronalaženje informacija u tiskanim ili elektroničkim medijima. Knjižnica

pruža odgovore na sve informacijske upite učenika i nastavnika te ih upućuje na

dodatne izvore znanja.

Knjižnica aktivno sudjeluje u ostvarivanju aktivnosti iz Školskoga kurikuluma te

Kurikuluma knjižnice. U okviru svoga javnoga i kulturnoga rada knjižnica se uključuje u

školske projekte ili osmišljava projekte kojima je nositelj: npr. projekt 195 godina školstva

u Suhopolju ostvaren 2009. godine, Učitelji na drugačiji način - priredba ostvarena

2008. godine, U potrazi za Ivanom - projekt ostvaren s učenicima trećih razreda u školi

i na terenskoj nastavi u Slavonskom Brodu tijekom 2008./2009 školske godine, Čitanje

s razumijevanjem - potprojekt širega školskoga projekta Učimo učiti ostvaren tijekom

školske godine 2008./2009. i 2009./2010.

Predstavljanjem suvremenih književnika za djecu: Branka Primorac, Nada Brajko-

-Livaković, Željka Horvat-Vukelja, Jadranka Čunčić-Bandov, nastoji se učenicima približiti

proces književnoga stvaranja i pružiti zanimljiv estetski doživljaj književnoumjetničkoga

teksta.

Ipak, na kraju moramo reći kako u današnjem informatičkom dobu i djeca i odrasli sve

rjeđe koriste knjižničnu građu. Nažalost, posljedica je toga vrlo niska kultura čitanja. Kod

učenika primjećujemo sve lošiju sposobnost čitanja s razumijevanjem i premalen fond

riječi u svakodnevnom komuniciranju.

Trebalo bi pronalaziti nove načine kako knjižnicu danas učiniti mjestom gdje će učenici

rado dolaziti, gdje će ih se na njihov način povezati sa tisućama stranica koje ih na

policama željno čekaju. To je izazov modernoj školi, to je izazov današnjim knjižničarima.

Kako ćemo se u tom izazovu snaći, ovisi o materijalnim mogućnostima, ali još više o

novim načinima i novim idejama.

Vlatka Valentić i knjižničari

Page 144: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

147

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Školski list “Iskrice”

Pano - “Iskrice”

Uz školske knjižničare i članove literarne družine pojavila se skupina učenika koji uz svoj

izuzetni literarni talent posjeduju smisao za sažetije, informativnije pisanje te kritičko

promišljanje svijeta oko sebe. Na taj je način osnovana nova izvannastavna aktivnost-

novinarska družina. Sve se tri navedene družine međusobno nadopunjuju, održavaju

zajedničke sastanke te se rađa ideja o pokretanju školskoga lista koji bi izlazio jednom

godišnje i u kojem bi se objavljivali najuspjeliji radovi učenika. Podršku školskome listu

dali su članovi Nastavničkoga vijeća i Uprava škole.

Školske godine 1971./1972. izašao je prvi broj “Iskrica”, ujedno i prvi školski list na

području današnje Virovitičko-podravske županije. Školski je list dobio ime Iskrice

budući da u svakom djetetu postoji iskra kreativnosti koju učitelji nastoje otkriti, razvijati

i njegovati. Mladi knjižničari preuzimaju ulogu školskih novinara te redovito objavljuju

događaje iz života škole. List “Iskrice” nastajao je u skromnim tehničkim uvjetima

(izvučen na šapirografu i uvezan klamericom). Za likovni izgled lista bile su zadužene

učiteljice likovne kulture, Veronika Brabec i Tugomila Reder. Za grafičko oblikovanje i

tiskanje lista bili su zaduženi učitelji Vjekoslav Kukla i Antun Santo. Najbolje literarne

radove za školski list odabirale su učiteljice Marija Jovetić i Julijana Rukavina.

Kao i prije mnogo godina, i danas njegujemo rad novinarske družine. Tijekom

Domovinskoga rata rad je novinarske družine bio prekinut, a učiteljica Danijela Sabol

ponovo okuplja mlade novinare i pokreće školski list “Iskrice”. U suvremeno doba

Iskrice poprimaju novi vizualni identitet.

Page 145: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

148

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Prve “Iskrice” svibanj 1972. godine Školski list “Iskrice” danas

Broj članova novinarske družine povećava se, a Iskrice prate život škole te život Općine

Suhopolje. Kako je to i uobičajeno u našim školama, voditeljice novinarske družine su

učiteljice hrvatskoga jezika ili knjižničarke. U našoj školi su već duži niz godina to

učiteljice Ivančica Fett-Škvarić i Marina Rokinger, premda nećemo zaboraviti ni našu

učiteljicu Marijanu Toplak koja je dvije godine također vodila naše novinare. Radovi

članova novinarske družine odišu neposrednošću, čistoćom izraza i iskrenošću, stoga

je školski list svake godine predložen za državnu smotru LiDraNo.

Ne možemo zaobići važnu pomoć u današnjem nastajanju našeg školskog lista.

Naravno, to su naši spoznori. Bili su to i gospodin Tomislav Marek i gospodin Davor

Hock, naravno, naša Općina. Ipak, najveću zahvalu dugujemo tvrtki Diba d.o.o. koja nas

vjerno prati zadnjih šest godina bez prekida. Od srca hvala.

Školski list “Iskrice” - zadnjih pet brojeva

Page 146: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

149

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Projekt i

Suvremeni način poučavanja nezamisliv je bez provedbe projekata koji učenicima

omogućuju da se samostalno uhvate u koštac s određenim problemom te ga riješe

na vlastit način uz malenu pomoć učitelja. Uz malene osobne projekte, koje učenici

izrađuju samostalno ili u skupinama, postoje i razredni projekti, koje provodi cijeli razred

zajedno te projekti koje provode učenici cijele škole ne bi li zatim njihove rezultate

predstavili javno u školi ili naselju.

I u suhopoljskoj se školi svake godine provode različiti projekti. Tako se primjerice mogu

izdvojiti razredni projekti vezani za promoviranje pravilne prehrane, poticanje učenika

na redovito kretanje i bavljenje sportom, razvijanje ekološke svijesti, stjecanje ljubavi

prema knjigama i čitanju, učenje kvalitetnog učenja ili upoznavanje starinskih igara i

igračaka.

Razvijanje ljubavi prema čitanju u sklopu projekta „Čitajmo mi u obitelji svi“

Skakanje u vrećama u sklopu projekta Starinske igre i igračke

Page 147: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

150

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

APored malih razrednih projekata u školi svake godine svoje mjesto nalaze i veliki projekti.

Krajem rujna već se godinama obilježava Europski dan jezika, kojim se uz prigodni

program i kušanje međunarodnih slastica izrađenih vrijednim rukama mama i baka

učenika naše škole ili naših gostiju ukazuje na važnost učenja materinskog i stranih

jezika, dok je listopad rezerviran za Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, na

kojima se također može uživati u pekarskim proizvodima čiji se mirisi školom isto tako

ne bi širili da nema spremnosti roditelja na suradnju. Oba navedena projekta prilika su

za prigodnu prodaju kolača i kruha kojom se skupljaju novci za humanitarne svrhe.

Zadnje dvije godine novac zarađen tim projektima upotrijebljen je između ostalog i za

jedan drugi projekt u kojem škola također sudjeluje. Riječ je o projektu Škole za Afriku

u kojem se skupljaju novci za školovanje siromašne djece u Africi. Budući da siromaštva

nažalost ima i u našem kraju, škola provodi i projekt Naša djeca kojim se prikupljaju

sredstva za najsiromašnije učenike naše škole. Priliku za pomaganje drugima učenici

stječu i izradom suvenira na radionicama u suradnji s roditeljima te njihovom prodajom

uoči Božića i Uskrsa.

Europski dan jezika 2010. godine - njemački štand

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Page 148: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

151

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Škole za Afriku - zahvalnica

I dok su neki projekti redovito prisutni svake školske godine, neki su se svojom

jedinstvenošću upisali u povijest ove škole. Tako su u svibnju školske godine 2011./2012.

mještanima predstavljeni rezultati velikog školskog projekta Volim Suhopolje u

sklopu kojeg su učenici istraživali znamenitosti i vrijednosti svog mjesta: od značajki

suhopoljskog govora preko autohtonih suhopoljskih jela okupljenih u hrvatsko-

njemačkoj Omaminoj kuharici, povijesnih i geografskih obilježja naselja, posebnosti

crkve svete Terezije Avilske, prikaza dječjeg vrtića u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,

pronalaska staništa rijetke i zaštićene biljke kockavice do stvaranja poezije na temu

rodnog Suhopolja.

Page 149: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

152

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Program prezentacije projekta Volim Suhopolje

Iako je tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća između naše škole i škole iz

Barča postojala tradicija redovitih uzajamnih posjeta, čiji su vrhunac bili desetodnevni

boravci naših učenika na Balatonu te mađarskih učenika u Šibuljinama, prava suradnja

s Mađarima ostvarena je tek u sklopu IPA programa prekogranične suradnje koji je

započeo 2011. godine. Bio je to najveći projekt u kojem je škola sudjelovala, a omogućio

je razmjenu učenika naše škole s učenicima Javnog obrazovnog instituta dravske regije

(Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény) koji obuhvaća škole u Csokonyavisonti,

Daranju i Lukovišću. Sredstva za tako zahtjevan projekt kojem su prethodili mjeseci i

mjeseci pomne pripreme i čija je ukupna vrijednost bila 183 282,31 eura osigurali su

pretpristupni fondovi Europske unije, iz kojih je dobiveno 85 % novca, te Virovitičko-

-podravska županija, koja se pobrinula za preostalih 15 %. Većina od 99 908,00 eura,

koliko je u projektu pripalo našoj školi, uložena je u uređivanje prostora za smještaj

mađarskih učenika u potkrovlju Područne škole Cabuna koje je svečano otvoreno

početkom lipnja 2012. godine, a uz adaptaciju potkrovlja ostalo je novca i za informatičko-

tehničko opremanje škole te provođenje različitih aktivnosti u sklopu projekta.

Page 150: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

153

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Otvaranje projekta HU-CR JOSP

Sam projekt pod naslovom Zajednički program škole u prirodi te akronimom

HU-CR JOSP (Hungary - Croatia Joint open-air school program) otvoren je prigodnim

programom krajem rujna 2011. godine u Suhopolju te se provodio tijekom cijele

2011./2012. školske godine i početkom 2012./2013. da bi sredinom listopada 2012.

godine u Lukovišću bio svečano zatvoren. Oko četiri stotine učenika sudjelovalo je u

dvadeset četiri tjedna razmjene koja im je pružila priliku za druženje s vršnjacima iz

susjedne zemlje i upoznavanje prirodnih ljepota, povijesti i kulture Hrvatske i Mađarske.

Naši učenici u Mađarskoj

Page 151: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

154

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

APrvo su učenici naše škole početkom listopada 2011. godine krenuli put mađarskog

Dravatamasija gdje su u skupinama po desetak učenika u pratnji jednog učitelja boravili

po pet dana. Vožnja konjskim zapregama, jahanje, izrada bedževa, streličarstvo, kupanje

u Barču, obilazak poučne staze pored Drave, biciklistička tura u Lukovišće, obilazak

hrvatske zavičajne kuće, večera uz logorsku vatru te sportska natjecanja redovito su

ispunjavali dane od ponedjeljka do petka u četrnaest tjedana koliko je trajao boravak

naših učenika u Mađarskoj.

Mađarski učenici kod nas

Mađarski učenici kod nas

Page 152: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

155

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Završetkom radova na uređenju potkrovlja u Cabuni stvoreni su uvjeti za dolazak

mađarskih učenika u Hrvatsku te je u svibnju 2012. godine započela serija od deset

tjedana uzvratnih posjeta naših susjeda koja je dovršena sredinom listopada 2012.

godine. Za vrijeme boravka mađarskih učenika u Hrvatskoj na programu su obavezno

bili jezična radionica, posjet imanju Pustara Višnjica uz upoznavanje uzgoja batata,

jahanje i kreativne radionice, likovna radionica uz lončarsko kolo i ostale umjetničke

tehnike, radionica origami umijeća, radionica tehničke kulture i oblikovanje likova

iz stiropora, obilazak poljoprivredne tvrtke „Diba“ i suhopoljskog vinskog podruma,

obilazak Parka prirode Papuk i izletišta Jankovac, obilazak izletišta „Orah“ u Orahovici

te sportske aktivnosti.

Svečano zatvaranje projekta - mađarski ples

Razni razredni projekti, kako u matičnoj tako i u područnim školama, trend su u našoj školi.

Ipak, u zadnje vrijeme, po pitanju naših školskih projekata, prednjači Područna škola

Orešac. Naše vrijedne učiteljice, iz mjeseca u mjesec, zajedno s djecom i roditeljima,

mještanima Orešca organiziraju razne aktivnosti. Pod nazivom „Veliki za male“ događaju

se velika čuda u malenom mjestu. Projekt se provodi međupredmetno tijekom cijele

školske godine kroz mjesečne posjete iz različitih sfera javnog djelovanja i kroz izradu

plakata. Međupredmetnim pristupom učiteljice su pospješile upotrebu interaktivnih

nastavnih metoda učenja i poučavanja usmjerenih na iskustveno, timsko, suradničko i

radioničko učenje povezano s istraživanjem, analiziranjem, zaključivanjem, rješavanjem

problema uz pomoć kojih se osim stjecanja znanja razvijaju vještine i vrijednosti.

Page 153: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

156

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Policijski službenici simuliraju aktivnosti na mjestu prometne nesreće

U okviru ovoga projekta djeca su ugostila ljude različitih zvanja. Od policajaca do

glazbenika i glumaca, pa sve do ljudi koji se aktivno bave arheologijom. Proučavajući

povijest Orešca učenici su zaronili u davnu prošlost i upoznali rimski Orešac, u to doba

poznat pod nazivom Bolentio. O važnosti Bolentija govore i razni zapisi povjesničara i

nalazi arheologa. Na srednjovjekovnom prijepisu rimske Peutingerove karte zabilježena

su dva naselja na virovitičkom području, Bolentio i Sirotis. Od navedenih naselja uz

rimsku cestu oko Virovitice najveće je Bolentio, koje je još u 19. stoljeću Ivan Kukuljević

Sakcinski smjestio u Orešac, 20-ak km jugoistočno od Virovitice.

Posjet izložbi Orešac - Bolentio u Gradskom muzeju Virovitica

Page 154: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Iz ž

ivo

ta š

ko

le

157

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Evo kako o istom progovoriše učiteljice: „Potaknuti povijesnim činjenicama i mi smo

se uputili na arheološko istraživanje. S uzbuđenjem smo dočekali 17. ožujka. U školu

smo došli u toploj odjeći i čizmama. Ponijeli smo bilježnicu i olovku. Zaputili smo se na

arheološki lokalitet Dvorina. Tamo nas je dočekala gospođa Silvija Salajić viša kustosica

- arheologinja iz Muzeja grada Virovitice koja nam je predstavila zanimanje arheolog.

Nakon kratkih uputa naši su učenici postali pravi arheolozi. Šećući lokalitetom, pronašli

su mnoštvo keramičkih fragmenata, stakla i građevinskog materijala iz rimskog doba.

Naučili smo kako se nalazi čiste i peru te kako se sortiraju i označavaju. Sve prikupljeno

izložit ćemo u prostorima naše škole u sklopu arheološke izložbe.“

Dao Bog da ovakvih i sličnih projekata u školama ima sve više. Vidimo kako naša

škola zavidno prednjači u svemu. Naravno, sve su ove aktivnosti uspješne zahvaljujući

brižnom i marljivom radu naših učiteljica.

Page 155: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Š K O L A D A N A S-K A M O I K A K OD A L J E

5

Page 156: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Š K O L A D A N A S-K A M O I K A K OD A L J E

Page 157: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

160

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A Škola danas - kamo i kako dalje?Najteže je, a poprilično nezahvalno, govoriti o sebi. Osnovna škola Suhopolje nakon dva

stoljeća povijesnog hoda i danas živi, djeluje. Vremena su se mijenjala, mijenjali su se

razni politički sustavi, nismo imali i imali smo - gledajući državotvorno i materijalno. Sve

je to utjecalo na odgoj i obrazovanje, na život škole. Kakva je to danas škola, pokušat

ćemo izreći u ovom poglavlju.

Izgled škole danas

Osnovna škola Suhopolje u 2014./2015. školskoj godini broji 462 učenika koji su

raspoređeni u 31 razredni odjel - 20 odjela iste generacije i 11 kombiniranih odjela u

područnim školama. Od prvog do četvrtog razreda nastavu pohađa 219, a od petog do

osmog 243 učenika. Osim nastave u matičnoj školi koju pohađa 373 učenika, nastava

se održava još i u šest područnih škola: Borova, Cabuna, Pčelić, Pepelana, Levinovac i

Orešac. Nastavu u područnim školama pohađa 89 učenika. Ako se prisjetimo školske

godine 1971./1972. kada je škola imala 1616 učenika i dvanaest područnih škola, bit će

nam jasno koji je danas naš najveći problem. Možda ga ponekad nismo dovoljno svjesni.

Da to nije samo problem nastao nakon Domovinskog rata, vidljivo je iz usporedbe

broja učenika iz školske godine 2009./2010. kada je naša škola brojila 542 učenika. U

pet školskih godina broj se smanjio za 80 učenika. To su, vjerovali ili ne, gotovo četiri

razreda prema današnjim pedagoškim standardima. Problem je ovo koji prati većinu

škola u našoj županiji, a nažalost i u cijeloj Hrvatskoj.

Premda su gore navedeni podaci naša stvarnost, vjerujemo kako će ovu školu pohađati

brojne generacije i sljedećih dvjesto godina. I upravo tako živi škola u Suhopolju danas:

odgajamo i poučavamo našu djecu u istini, dobroti, ljubavi prema svakom čovjeku i

Domovini, kako bi naraštaji nakon nas imali lijepu prošlost i bogatu budućnost.

Page 158: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

161

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Odgoj je najzahtjevnija stvarnost koja pogađa najprije obitelj, roditelje, a onda i školu

kao ustanovu kojoj je smisao postojanja odgoj i obrazovanje. Odgojiti poštena čovjeka,

usaditi u mlado biće trajne vrijednosti, osposobiti ga za život i dati mu znanje koje koristi,

zadaće su koje danas pogađaju sve koji se bave odgojem. Biti učitelj nije samo tek

posao, to je - usudimo se reći - više i od zvanja. Naime, bez ljubavi nema odgajatelja,

bez istine nema učitelja. Učitelj je zaljubljeni tragač. Uvijek i iznova traži nove načine

kako doprijeti do jednog novog srca i kako um „zavesti“ istinom. Takvi su i naši učitelji.

Oni predvode cijeli tim zaposlenih koji se brinu o našim učenicima. Njima, djelatnicima

koji danas odgajaju nove generacije, neka ovaj spomen imena bude svojevrsna hvala.

Popis djelatnika Osnovne škole Suhopolje:

Uči tel jsko v i jeće

1. Andreja Glazer, učiteljica likovne kulture

2. Anto Škraba, ravnatelj

3. Antonija Sever, učiteljica engleskog jezika

4. Boris Šunk, učitelj fizike

5. Branka Bartulović, učiteljica matematike

6. Danijela Jurlina, vjeroučiteljica

7. Davor Jendrašić, učitelj glazbene kulture

8. Davorka Caribrodski, učiteljica razredne nastave

9. Dragica Silović, učiteljica razredne nastave

10. Draženka Milinović, učiteljica razredne nastave

11. Gordana Mudri, učiteljica razredne nastave

12. Ivana Kolomaz, učiteljica razredne nastave

13. Ivana Marenić, učiteljica razredne nastave

14. Ivana Plavšić, učiteljica razredne nastave

15. Ivančica Fett-Škvarić, učiteljica hrvatskog jezika

16. Jasmina Getoš, vjeroučiteljica

17. Jasna Jović, učiteljica razredne nastave

18. Lidija Jakupec Jendrašić, učiteljica geografije

19. Lidija-Rozalija Škrinjarić, učiteljica njemačkog jezika

20. Maja Kiris, učiteljica engleskog jezika

21. Marija Đapić, učiteljica razredne nastave

22. Marija Lach, učiteljica razredne nastave

23. Marija Mudrinić, učiteljica povijesti

24. Marijan Kovačević, učitelj matematike

25. Marijana Bijuk, učiteljica razredne nastave

26. Marina Rokinger, učiteljica hrvatskog jezika

27. Mario Hrženjak, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

28. Marko Jozić, učitelj biologije i kemije

29. Matea Medić, učiteljica razredne nastave

30. Matilda Tripalo, učiteljica povijesti i geografije

Page 159: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

162

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A31. Mirela Duvnjak, učiteljica matematike

32. Mirjana Kepec, učiteljica prirode i biologije

33. Mirjana Štefanec, učiteljica razredne nastave (zamjena)

34. Mirko Šimić, učitelj tehničke kulture

35. Mirna Dumić, učiteljica razredne nastave

36. Mirta Petraš, učiteljica njemačkog jezika

37. Mladena Duvnjak, pedagoginja

38. Monika Ružić, učiteljica razredne nastave (zamjena)

39. Nataša Milinović, učiteljica razredne nastave

40. Predrag Pejić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

41. Radenka Đurić-Komušanac, učiteljica razredne nastave

42. Renata Galetić, učiteljica hrvatskog jezika

43. Sandra Pintarić, učiteljica njemačkog jezika

44. Sanela Hasanac Vidović, učiteljica razredne nastave

45. Tomislav Polović, vjeroučitelj

46. Valent Furjan, vjeroučitelj

47. Vanja Lukšec, učiteljica razredne nastave (zamjena)

48. Vesna Martinko-Hock, učiteljica informatike

49. Violeta Drvenkar, učiteljica razredne nastave

50. Violeta Milošević, učiteljica razredne nastave

51. Vlatka Valentić, knjižničarka

52. Zdravka Matković, učiteljica razredne nastave

Učiteljsko vijeće

Administrativno-tehničko osoblje

Page 160: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

163

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Administrat ivno i tehničko osobl je

1. Branka Tomšić, čistačica

2. Dejan Obžetić, čistač

3. Dragica Kuzmić, voditelj računovodstva

4. Elizabeta Horvat, tajnica

5. Josip Toth, čistač

6. Jozo Lazarus, domar

7. Kata Prtenjača, čistačica

8. Ljubica Ivakić, čistačica

9. Ljubica Varga, čistačica

10. Milinka Spahija, pomoćna kuharica

11. Mirjana Keser, čistačica

12. Mladen Šarić, čistač

13. Sanja Sertić, čistačica

14. Siniša Ištoković, domar-ložač

15. Verica Vincek, čistačica

16. Zdenka Smolčić, čistačica

17. Zlata Filipović, kuharica

Tehničko osoblje uvijek u akciji - Josip Toth

Druženje zaposlenika u Baranji

Page 161: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

164

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AU naslovu ovog poglavlja izrekli smo pitanja koja govore o našem cilju i našim načinima

kako do toga cilja. Ovdje ćemo progovoriti o viziji naše škole - što i na koji na čin želimo;

kakvu Osnovnu školu Suhopolje želimo. Viziju naše škole definirali smo uopćeno, ali

sadržajno jednoznačno i jezgrovito: razviti mikro-obrazovno-odgojni sustav koji će

znanje posredovati svakom učeniku na njemu dostupan i jasan način; kroz međusobno

uvažavanje i poštivanje izgraditi sustav pomoći svakom odgojno-obrazovnom sudioniku

u kojem će se osjećati prihvaćeno, poželjno, zadovoljno i sretno. Sve to postići na način

da se svakome bez obzira na mogućnosti i socijalno-ekonomsko stanje pomogne u

osobnom razvoju. Ponudom različitih aktivnosti, programa i projekata davati dobru

podršku za razvoj temeljnih ljudskih vrednota. Na poseban način poticati izvrsnost,

kritičnost, inovativnost i kreativnost, odgajati za važnost suosjećanja i pomoći

potrebnome te stvoriti dobre preduvjete za daljnje školovanje i izbor zvanja.

Cilj je postavljen i on odgovara na pitanje kamo želimo. Međutim, potrebno je još

odgovoriti kako. Potrebno je progovoriti o svim mogućim načinima, već ostvarenim, ali i

onim budućim. I ovdje ćemo se hvaliti i hvaliti. Zapravo, ovdje ćemo objelodaniti ono što

se o školi možda uopće ne zna. Ovdje ćemo govoriti o zajednici i pojedincima koji za

našu školu jednostavno čine sve, a osvrnut ćemo se na posljednjih pet godina.

Stvaranje bol j ih prostornih uvjeta

Odgojno-obrazovni rad osim učenika i učitelja, metoda i nastavnih pomagala, zahtijeva

najprije adekvatan prostor. Zahvaljujući našem osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji,

našoj Općini Suhopolje i našem ravnatelju, prostorni uvjeti su se u zadnje vrijeme znatno

poboljšali. U rujnu 2010. godine otvorili smo novu zgradu Područne škole Pčelić, a u

rujnu 2011. otvorena je potpuno obnovljena zgrada Područne škole Orešac. U okviru

IPA projekta HU-HR JOSP (Joint open-air school programm - Zajednički program škole

u prirodi) izgrađeno je potkrovlje zgrade Područne škole Cabuna. Osim navedenog,

izgrađena su malonogometna igrališta uz Područnu školu Caubna i Područnu školu

Orešac.

Page 162: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

165

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Presijecanje vrpce pri otvorenju PŠ Pčelić

I

Župan Tomislav Tolušić pri otvorenju škole u Orešcu

Page 163: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

166

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Izgrađeno potkrovlje PŠ Cabuna

I u našoj matičnoj zgradi, zgradi škole u Suhopolju, radilo se i adaptiralo. Razumljivo je

da se i moralo. Izgrađena 1971. godine, zgrada naše škole odavno već zove na cjelovitu

obnovu. Iznimnim zalaganjem našega ravnatelja, njegovim racionalnim upravljanjem

financijskim sredstvima, u školi smo napravili neke već velike stvari. Uspjeli smo u cijeloj

školi izmijeniti rasvjetna tijela.

Adaptirali smo školski restoran i kuhinju, a naše su učionice nakon četrdeset godina

doživjele prvo brušenje parketa. Dovršena je i izmjena stolarije na ulazu u školu te na

spoju škole i školskog restorana. Pročelje naše zgrade u Suhopolju dobilo je izgled

koji mami prolaznike, a i novo popločeno parkiralište daje doprinos tomu. Budući da

nam ne nedostaje ideja, unutrašnjost škole svake godine postane po jednoj i drugoj

„sitnici“ ljepša i za naše učenike ugodnija. Puno je toga napravljeno premda su teška

financijska vremena, a sve zahvaljujući racionaliziranjem sredstava, pomoći Osnivača i

pomoći naše Općine. Da je u svemu velika zasluga ravnatelja moramo priznati. Njegovu

predanost u radu prepoznali su mnogi pa i nagradili.

Upravo zbog starosti, zbog veće svijesti o štedljivijem i zdravijem životu, zgrada naše

matične škole priželjkuje temeljitiju obnovu. Najprije obnovu i izmjenu azbestnog

krovišta. A tu je i ovojnica (fasada) naše zgrade koju treba izolirati. Tu su i naši sanitarni

prostori, odvodne i dovodne instalacije. Jednostavno rečeno, mnogo toga. Voljeli bismo

mi i novu sportsku dvoranu. Ali neka, po redu i prema prioritetima. Ove bismo godine

bili zadovoljni novim krovištem. Nadamo se da će naš osnivač, Virovitičko-podravska

županija, pronaći načina da nam u tome pomogne.

Page 164: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

167

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Priznanje Općine Suhopolje ravnatelju Anti Škrabi

Ne možemo zaboraviti ni naše područne škole. Gledajući budućnost i broj djece mislimo

kako bi bilo dobro izgraditi novu zgradu Područne škole Pepelana. I na tome se aktivno

radi. Dao Bog da se planovi ostvare pa ove godine obnovimo krovište i izgradimo školu u

Pepelani. Onda bismo imali sve zgrade područnih škola novijeg datuma gradnje. Nismo

zaboravili Levinovac, ali nažalost trenutno u tom našem naselju nemamo dovoljan broj

djece uzrasta od 1. do 4. razreda.

Školski restoran nekad Školski restoran danas

Školska zgrada nekad Školska zgrada danas

Page 165: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

168

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ANastavna sredstva i pomagala - informat izaci ja

Bez kvalitetnih nastavnih pomagala, bez informacijsko-komunikacijske tehnologije

danas ne možemo zamisliti nastavu. Nekada je učitelj u razred došao i na raspolaganju

mu je bila ploča i kreda, eventualno neki kazetofon, gramofon, kasnije dijaprojektor

i grafoskop. U današnje suvremeno, računalno doba, navedena pomagala uz svu

umješnost učitelja više nisu dovoljna. Suvremenu učionicu danas ne možemo zamisliti

bez multimedijalnog projektora, pristupa širokopojasnom internetu, bez interaktivnih

ploča i nadasve učitelja koji se u svemu tome poprilično dobro snalazi.

Dnevnik i imenik - otišli u zaborav

Na našu sreću ni na ovom polju ne

zaostajemo, naprotiv. Osluškujući

znakove ovog modernog

informacijsko-komunikacijskog

vremena, izvanrednim umijećem za

pronalaženje načina, naš je ravnatelj

Škraba uspio i matičnu i područne

škole u zavidnom postotku

informatizirati. Svakom je učitelju

dostupan multimedijalni projektor,

prijenosno ili stolno računalo te

pristup internetu. Naravno, još ima

prostora za poboljšanje i ono će, ne

sumnjamo, uskoro doći. Od rujna 2014. godine, kao primjer svim drugim školama u

našoj županiji, naša je škola umjesto nekadašnjih imenika i dnevnika počela koristiti

e-Dnevnik. To je mrežna aplikacija za vođenje razredne knjige (imenika i dnevnika) u

elektroničkom obliku. Prva smo škola u našoj županiji koja je ovu aplikaciju uvela u

matičnoj i svim područnim školama, a koliko je naše zadovoljstvo i ponos, izrazit će

činjenica da ovu aplikaciju koristi tek jedna trećina svih odgojno-obrazovnih ustanova

osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj. I ponovno najveću zaslugu za

ostvarenja ovoga pothvata ima naš ravnatelj koji svojom kreativnošću i svojim idejama

ovu školu drži na samom vrhu. Nije mu bilo teško moliti i tražiti,

e-Dnevnik

a o utrošenom slobodnom vremenu

da i ne pričamo. Opremu smo uz

pomoć Općine uspjeli kupiti, no

trebalo je sve to posložiti, programski

osposobiti. Na tome mu, neka to

ovdje bude zapisano, posebno

hvala. Mi koji radimo u školi smo već

naučili na njegove načine i nije nam

čudno kad u uđemo u njegov ured a

ravnatelj s odvijačem u ruci i s tri

računala na stolu.

Page 166: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

169

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Suvremeno opremljena učionica - prilika za rad

I ne staje sva priča na ovome kada je u pitanju informatizacija naše škole. Ove smo se

2014./2015. školske godine prijavili za CARNetov pilot projekt e-Škole koji kreće od

2015. i provodi se do 2017. godine. E-škole su digitalno zrele škole, spojene na ultra brzi

Internet, visoko su opremljene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, s

informatiziranim procesima poslovanja te učenja i poučavanja. U e-Školi digitalno

kompetentni nastavnici i učenici u svom svakodnevnom radu koriste računalnu i mobilnu

opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale. Zaista želimo da naša

škola bude e-Škola. Našim nastojanjima pokazujemo kako i u modernim vremenima

ova škola očito ima svoju budućnost.

Znanje iznad svega - kreat ivnost - poštenje

Sve već navedeno, učinjeno ili ono što se još treba dogoditi, odgovori su na pitanje kako

dalje. No, jasno je da sve to, i poboljšavanje prostornih uvjeta i informatizacija, služe

samo jednoj svrsi, iznad svega znanju. Čovjek bez znanja i umijeća ne može ostvariti

svoj život. A mi u školi djecu pripremamo upravo za to, za život. Vizionarski u školi

pokušavamo znanje posredovati svakom učeniku na njemu dostupan i jasan način. To

je i prva zadaća škole. Upravo zbog ovoga zvanje učitelja jest zahtjevno. Učitelj se mora

prilagoditi svakom djetetu, doći do njegova svijeta i u tom svijetu pripremiti mjesto za

novo. Raduje nas što naša škola ima takve učitelje koji to iz dana u dan pokušavaju i

uspijevaju. Razvidno je to i iz natjecanja i iz uspjeha učenika općenito. No, bez obzira na

uspjehe, jer oni na kraju uvijek jesu odraz učeničke sposobnosti i marljivosti, mi smo put

života jasno škole zacrtali i odgovorili na pitanje kamo dalje.

Page 167: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

170

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

ADanas u svijetu uspijevaju ne samo oni koji znaju, nego oni koji su u znanju izvrsni. I to

je usmjerenje naše škole: poticati na izvrsnost. A izvrsnost uvijek, uz učenje, uključuje i

promišljanje. U svakodnevnom nastavnom procesu pokušavamo kod učenika potaknuti

upravo takvo znanje. Samo promišljanjem, odnosno kritičkim stavom prema stvarnostima

koje spoznajemo, možemo doći do plodonosnog znanja. Tu je i ishodište kreativnosti.

Ući u svijet mladog bića, spoznati njegove mogućnosti, pomoći mu da pokaže ono što

i kako može, zadaće su učitelja. Ali još važnija zadaća učitelja jest pokazati djetetu da

može i na drugi način. Tu se nadograđuje osobna kreativnost koju svako ljudsko biće

posjeduje. U svemu rečenom naša škola pokušava pronaći svoj vlastiti put. To pokazuje

i naš školski kurikulum koji je prepun aktivnosti.

I na kraju (ili na početku) odgoj. Znanje koje ne potiče razvoj temeljnih ljudskih

vrijednosti nije znanje. To je ideologija kojoj je mladi čovjek često izložen, a koja počiva

na iskrivljenim istinama, na lažima. Tek znanje koje počiva na istini jest znanje koje

odgaja. A odgoj nužno vodi prema istinskom znanju. Ta isprepletenost jest stvarnost

života škole. Zato smo se i mi u našoj školi opredijelili za ovakav put. Odgajati našu

djecu kako bi jednoga dana postali istinski znalci koji poštenjem i radom kroče put

nekim novim načinima života zajednice. U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu,

kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, kroz sve programe, na poseban način

razvijamo kod učenika osjećaj za poštenje. A potičući ih na sudjelovanje u dobrotvornim

i humanitarnim akcijama, razvijamo suosjećanje i svijest važnosti osjećaja za potrebe

onih koji oskudijevaju. Ukratko, ostvarujući viziju škole, pokušavamo stvoriti dobre

preduvjete za daljnje školovanje i izbor zvanja.

Zahvalnost i domol jubl je

Od ranih godina, od malih nogu, učimo dijete jednoj od najljepših riječi: “hvala”. Oko

riječi “hvala” mi se u školi još malo više trudimo. Ova čarobna riječ jest izričaj zahvalnosti.

No, zahvalnost je puno više. Ona je stav cijelog čovjeka u susretu drugima, s prirodom,

s cjelokupnom stvarnošću. Odgajati zahvalnosti najteži je zadatak odgajatelja. Usaditi

osjećaj kako je svaki trenutak dar, kako je život i životni prostor dar, zadaća je učitelja.

Page 168: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

171

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Naši učenici u Vukovaru

Posjet domoljubnog pisca - Ante Nadomir Tadić Šutra

U suvremenoj školi danas, u Osnovnoj školi Suhopolje, učimo djecu kako je ova naša

Domovina dar. I to nije bilo kakav dar. Rijetki se narodi mogu pohvaliti ovako dugom i

bogatom poviješću, kulturnim nasljeđem i po krajoliku prelijepom državom. Svaki izlet,

svaka terenska nastava ili ekskurzija, svaki posjet ima taj cilj: našoj djeci osvijestiti koliki

dar imamo. A naša Domovina, naša Hrvatska jest poseban dar, neprocjenjiv. I tu ih, osim

zahvalnosti, učimo i istinskom i pravom domoljublju. Voljeti svoj dom, svoje mjesto, svoju

državu, znak je zrela i samosvjesna čovjeka. Upravo takvu mladež i budućnost želimo:

zahvalnu i domoljubnu. Zato njegujemo odlazak u Vukovar gdje učenici imaju priliku

slušati i osjetiti kolika je žrtva podnesena za Domovinu. Tamo ih učimo zahvalnosti i

važnosti njegovanja sjećanja na sve one koji su za našu slobodu dali svoje živote.

Page 169: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

172

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

AŠkola u zajednic i

Posljednje godine u našoj školi obilježene su i vraćanjem škole društvu i zajednici,

odnosno vraćanjem zajednice školi. Škola živi i djeluje u zajednici. Zajednica se za nju

brine, čuva je i budno pazi da budućnosti, djeci osiguramo sve potrebno. Nažalost, ne

tako rijetko, dogodi se da život škole i lokalne zajednice teče bez međusobne interakcije.

Zahvaljujući razboritom vodstvu naše škole, kod nas to nije slučaj. Ostvarujući dobru

suradnju s roditeljima, sa svim važnim akterima društvenog života, naša škola kreira

nenametljivo upravo ovu stvarnost: suživot škole i njenog društvenog okružja. Kako

bismo rekli danas, dogodio se „klik“ i ovaj je suživot krenuo dobrim smjerom. Škola

se vratila zajednici, a zajednica u školi prepoznaje partnera koji stvara budućnost.

Da je tomu tako vidi se na brojnim programima, priredbama i događanjima s kojima

škola obogaćuje društveni život zajednice. A oni koji zajednicu vode, sa zahvalnošću

posjećuju te događaje i doživljavaju ih kao uspjeh i dar. Dao Bog da tako ostane bez

obzira na političku opciju, osobu ravnatelja ili učitelja.

Naš načelnik Marijan Brlek s najboljim učenicima

Školske priredbe - Prepun Hrvatski dom u Suhopolju

Page 170: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

173

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Ravnatelj Škraba se uvijek prigodnim riječima obrati vjernoj publici

Zlatna plaketa za dugogodišnju uspješnu suradnju

Priznat ćete da bi opisujući 200 godina škole u Suhopolju bilo jako teško spomenuti

imena i prezimena svih učenika. Bilo bi teško objaviti baš sve fotografije generacija. Do

nekih ne bismo nikada došli, a za ono dostupno ne bi nam bile dovoljne ni tisuće

stranica. Žao nam je što će neki ostati razočarani i što se neće u ovom spomenu pronaći.

Ipak, ove nove jubilarne generacije ćemo pokazati jer su to generacije koje moraju

bdjeti nad dugom poviješću svoga mjesta, svoje škole. Neka im ovo bude poticaj da

njeguju svoje običaje i tradiciju, proučavaju povijest, a kulturu nadograđuju svojim

načinima. I naravno, neka im ovo bude poticaj da poštenjem i marljivošću svakodnevno

pokazuju ljubav prema Domovini.

Page 171: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

174

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Jubilarna generacija - 8.a

Jubilarna generacija - 8.b

Page 172: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

175

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Jubilarna generacija - 8.c

8.a - generacija 2013./2014.

Page 173: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

176

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

8.b - generacija 2013./2014.

8.c - generacija 2013./2014.

Page 174: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

177

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

8.a - generacija 2014./2015.

8.b - generacija 2014./2015.

8.c - generacija 2014./2015.

Page 175: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

178

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Generacija 1985. - 20 godina male mature

Page 176: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

Ško

la d

an

as

- ka

mo

i ka

ko

da

lje

179

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Page 177: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

180

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A Završna riječ

Odškrinuli smo vrata

Prošlost vratili, budućnost prizvali

I sad neka žive snovi

Životi ovi mladi i novi

Neka se dogodi ljubav

Neka pričati imaju o čemu

Ove nove „čudne“ generacije

Ovaj naš hod započeli smo stihovima, njima i završavamo. Zaista želimo da ovo bude

himan našoj školi. Na kraju uočavamo kako je teško u ovaj snop listova pretočiti stoljeća

dva. Nije nam to bio ni cilj. Neka ovo bude smjer novim generacijama.

Svaki je govor o povijesnom obojen nekim bojama. I mi smo imali nekoliko boja.

U svakom slučaju, ne jednu, nego pet. I drago nam je da je ova knjiga možda malo

šarena. Ne toliko po otisku, već po govoru. Možda taj govor nije uvijek bio jasan. Nije

slučajno. Neke rečenice su napisane da izazovu, i kritike i ideje.

Žao nam je što nismo zadovoljili sve drage čitatelje. Žao nam je što nismo mogli biti

cjeloviti i objaviti sve. Vjerujte, imamo materijala za tisuće stranica. Hrabro je bilo odabrati

nešto. Takav je život - svaki dan novi izbor. I u ovom poslu svjesni smo bili toga. Onima

koji se na ovim stranicama nisu pronašli jedna molba: pročitajte uvodnu riječ!

Za sada toliko. Umorni od svega, mi smo sretni. Osjećamo se poput učenika ili studenta.

Nakon neprospavanih tolikih noći, bdijenja uz žute stranice, dobili smo odličnu

ocjenu. Pitate se o kakvoj ocjeni govorimo. Naravno, o onoj koju dajemo sami sebi.

Ta je ocjena najvažnija.

I što još reći na kraju?

Za

vršn

a r

iječ

Page 178: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

181

OS

NO

VN

A Š

KO

LA

SU

HO

PO

LJ

E

S

TO

LJ

A

Hvala onima koji su pomogli.

Hvala vama koji ste ovu knjigu prihvatili kao dar.

Za

vršn

a r

iječ

Page 179: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja
Page 180: OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJEos-suhopolje.skole.hr/upload/os-suhopolje/images... · Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 86 Izvanučionička nastava - izleti i ekskurzije 103 Natjecanja

O S N O V N A Š KO L A

SUHOPOLJE

18121812

ISBN 978-953-58568-0-1

OS

NO

VN

A Š

KO

LA S

UH

OP

OLJ

ES

TO

LJE

ĆA