Click here to load reader

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı – Verici Adaylarının Genetik Değerlendirilmesi

 • View
  77

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı – Verici Adaylarının Genetik Değerlendirilmesi. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Böbreğin Kistik Hastalıkları. Polikistik Böbrek Hastalığı (Dominant-Resesif) Tubero-sklerozis: OD, 1/10.000 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı – Verici Adaylarının Genetik...

 • Otozomal Dominant Polikistik Bbrek Hastal Verici Adaylarnn Genetik DeerlendirilmesiDr. Kenan KevenAnkara niversitesi Tp FakltesiNefroloji B.D.

 • Bbrein Kistik HastalklarPolikistik Bbrek Hastal (Dominant-Resesif)Tubero-sklerozis: OD, 1/10.000Von-Hippel Lindau: OD, 1/50.000Medller Snger Bbrek:1/5000Orofasiodigital sendrom: ok nadir, Xe balBasit renal kist: Yala art gsteriyorKazanlm renal kistik hastalk

 • ODPKBHBbrein en yaygn genetik hastaldr1/500-1/1000SDBHna sahip hastalarn %5i ODPKBH%50den az tan almakta

 • ODPKBH-Tipleri Kromozom 16 PKD1 : Hastalarn %85 kadarndan sorumlu

  Kromozom 4 PKD2 : Yaklak %15inde gzkmekte

  PKD1- Polycystin 1i kodlamakta

  PKD2-Polycystin 2yi kodlamaktaCilia da lokalizeDier kistojenik proteinlerleTubuloepitelyal hcrelerdemekanosensor

 • ODPKBH-TanPKD1 geni iin geerli olmak zereYa

  60

  Tan Kriteri

  >2 kist, uni veya bilateral

  >2 kist her bbrekte

  >4 kist her bbrekteUS 30 yana kadar hastal ekarte edemez

  MRI ve CT daha yksek oranda kist belirlemekteSensitiviteSpesifite

  %96%100

  %100%100

  %100%100

  Ravine, Lancet 1994

 • ODPKBH-TanPKD genotip bilinmiyorYa

  60

  Tan Kriteri

  >3 kist, uni veya bilateral

  >2 kist her bbrekte

  >4 kist her bbrektePei, JASN 2008

 • ODPKBH-Klinik zelliklerErken ocuklukta, fetusda dahi grlebilirHematri, hipertansiyon, lomber kitleEkstra renal bulgular dikkat ekiciKaracierde kistlerMitral valv prolapsusuKolon divertiklleriBeyinde anevrizma

 • ODPKBH:Genotip-Fenotip PKD1 daha ciddi seyirli. SDBH5474 ya PKD1 PKD2PKD2 erkeklerde daha hzl seyirliPKD1 iin cinsiyet farkll yok

 • ODPKBH-Spontan Mutasyon%5 spontan mutasyon olduu bildirilmi1/1000 sklk gz nne alnrsa1/20.000 de novo mutasyon olacaktr

 • ODPKBH-Molekler Tan: KimeA.B.D.de ODPKBH nedeni ile 2322 hasta kadavra bekleme listesine eklenirken667 hasta canl vericiden bbrek nakli olmutur (175 donor-alcnn ocuu veya kardei)Ka canl donor aday muhtemel ODPKBH phesi ile geri evrildi?ODPKBH olan hastalarda daha az canl vericili nakil gereklemekteODPKBH alcya 30 ya ve altnda akraba verici varlnda genetik test yaplmalHuang, Transplantation 2009

 • ODPKBH-Genetik TanPKD1 16p: 46 exona sahip ve polycyctin 1 proteini kodlamakta (4303 amino asit)PKD2 4q: 15 exona sahip ve polycyctin 2 proteini kodlamakta (968 a.a)Her iki gende de yksek allojenik heterojenite varPKD1 iin tanmlanm 298 mutasyonPKD2 iin tanmlanm 136 mutasyon http://pkdb.mayo.edu

 • ODPKBH-Genetik TanPKD1 iin: %67 mutasyon patojenik (frameshift, nonsense) ve %33 missense.PKD2 iin: %92 truncating ve %8 frame

 • ODPKBH-Molekler TanLinkage testlerMutasyon analiziTicari kitler mevcuthttp://www.genetests.com

 • ODPKBH-Molekler Tan: Linkage Analiz DNA sekans analizinden daha hzl ve cost efektiftir (3 haftada 2500 vs 6 hafta5000 US dolar) En az 3 hasta aile bireyi Etkilenmemi aile bireyleri olmal Deiik kuaktan bireyler

 • ODPKBH-Molekler Tan: Mutasyon AnaliziLinkage analizin yaplmas iin uygun aile yaps olmayan olgularda yaplmaldrDefinitif mutasyon saptanamayan olgular %10 sklkla gzkrkenDeiik polymorfizm veya indetermine mutasyonlarda gzlenebilmektedir

 • ODPKBH-Molekler Tan: Mutasyon Analizi

 • Olgu 1, 2Anne ODPKBH nedeni ile SDBHocuk verici adaylar ve 30 ya altndaVerici USGde kist yok

  Linkage analizYeterli aile bireyi yokMutasyon analiziOlgu1.PKD1 Exon 45: 12608delC, codon pozisyon 4133Frameshift mut.PKD1 Exon 15: G3694A, T1161XStop codonVerici adaylarnda mutasyon saptanmadndan nakil gerekletirildiHuang,Transplantation 2009,

 • Olgu 345 yanda kadn verici aday36 yanda erkek kardeine (ODPKBH) bbrek vermek istiyor. Ancak genetik test ile ODPKBH olmadndan emin olduunda bbreini balayacan ifade ediyorMRIda 3 adet sa renal kist(her iki bbrekte 2 kist yok) Ailede yeterli sayda hasta olmadndan linkage analiz yaplamyorAlc mutasyon analiziPKD1 Exon 1: 364delC, codon 51Frameshift mutasyonVerici mutasyon analizinde patoloji saptanmyor ve verici bbrek ban kabul ediyorHuang,Transplantation 2009,

 • Olgu 473 yanda ODPKBH hasta (PKD2?)35 yanda olu verici adayDonor CT: solda 3 adet kist, sa normalAilede baka hasta yok Linkage analiz yaplamyorAlc mutasyon analizi

 • Olgu 4

 • Olgu 4Bilinen mutasyon saptanamyorDonor iin ileri molekler inceleme, alcda sonu alnamamas nedeni ile yaplmyorVerici olamyor

 • Olgu 526 yanda SDBH 24 yanda: kist yok55Y,Evre 3 KBH

 • Olgu 5 De novo mutasyona sahip bireyde somatik ve germ line mutasyon iin mozaik yap olabilir Bu yap hastada daha hafif klinik tabloya yol aarken aktard sonraki kuakta %100 gei ile daha ciddi klinik oluur

 • ODPKBH:Allel-Fenotip likisiPKD2 iin 71 aileden 461 hasta analiz edildiinde Mutasyon tipiMutasyon pozisyonuPKD1 iin5 mutasyon 3 yl daha erken SDBHA gidiGeberthSDBH anne veya babada var ise ocuktaAnne veya babada SDBH ortaya k yandan 26 yl erken veya 27 yl ge olabilirPKD1 iin fenotip %18-59 genetik olarak ngrlebilirHastalk ciddiyeti ile ilikili deilRosetti, JASN 2007

 • SonuODPKBH olan hastalarn potansiyel verici akrabalar 30 ya altnda ise genetik test yaplabilirSon yllarda MRI ve CT ile kistlerin daha iyi tanmlanmas genetik testin kullanmn azaltabilirGenetik testler pahal, zaman alc ve her zaman sonu vermiyorAncak gerektiinde uygulanmal

Search related