OTYŁOŚĆ A ANOREKSJA

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OTYO A ANOREKSJA. OTYO. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • OTYOA ANOREKSJA

 • OTYO

 • OTYO- jest to patologiczne nagromadzenie tkanki tuszczowej w organizmie, przekraczajce jego fizjologiczne potrzeby i moliwoci adaptacyjne, mogce prowadzi do niekorzystnych skutkw dla zdrowia. Za otyo uwaa si stan, w ktrym tkanka tuszczowa stanowi wicej ni 20% cakowitej masy ciaa u mczyzn oraz 25% u kobiet. Otyoci towarzyszy nadwaga , czyli nadmierna masa ciaa powyej masy optymalnej.

 • ANOREKSJA

 • ANOREKSJA zaburzenie odywiania polegajce na celowej utracie wagi wywoanej i podtrzymywanej przez osob chor. Obraz wasnego ciaa jest zaburzony. Lk przybiera posta uporczywej idei nadwartociowej, w zwizku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Najwiksze zagroenie zachorowaniem dotyczy wieku midzy 14 a 18 rokiem ycia. Po raz pierwszy opisa to zaburzenie XVII wiekuRichard Morton.

 • Wyrnia si 2 rodzaje anoreksji: jadowstrt psychiczny i jadowstrt psychiczny atypowy

  Anoreksj cechuje szybko postpujce wyniszczenie organizmu, ktre pozostawia czsto ju nieodwracalne zmiany. Nieleczona prowadzi do mierci w okoo 10% przypadkw . W 75% przypadkw rozpoczyna si przed 25 rokiem ycia.

 • PRZYCZYNY ANOREKSJIPrzyczyn moe by bardzo wiele, a wikszo z nich wynika z zaburze osobowoci i problemw z akceptacj siebie nie tylko na paszczynie wizualnej. Poniej kilka najbardziej znanych i najczciej spotykanych powodw: Zaburzone postrzeganie wasnego ciaaNiezadowolenie z figury Panujce przekonanie, e szczupa sylwetka jest wyznacznikiem wartoci czowieka Lk przed dojrzewaniem Niska samoocena i brak wiary w siebieNadopiekuczo w domuProblemy w rodzinie i rodowisku

 • Do czego prowadzi anoreksja ?Nie leczona anoreksja prowadzi do powanego uszkodzenia organizmu :narzdy zostaj pozbawione odpowiedniej dawki witamin i skadnikw budulcowych przez co , nie s w stanie poprawnie funkcjonowapowane osabienie serca, ktre moe doprowadzi do zawau, bd ustania jego pracy na skutek dostarczanie nie wystarczajcej iloci skadnikw odywczych poczonego z nadmiernym wysikiem i przecieniem organizmu. zanik menstruacji - zdarza si w sytuacjach, ktre organizm odczuwa jako niekorzystne wydarzenie albo silny stres. Przy anoreksji oba te warunki s spenione.Skrajne wycieczenie ciaa, wyniszczony organizm zaczyna odmawia posuszestwaZaburzenia pracy ukadu pokarmowego, nerwowego, hormonalnego i rozrodczegoWpyw na urod : wypadanie wosw, wiotczenie skry, psucie si zbwBle gowy, brak energii w dzie, bezsenno w nocyOmdlenia spowodowane niedotlenieniem mzgu, zwykle powstae na tle zaburze krenia mzgowego UWAGA :nawet u modych osb moe wystpowa osteoporoza czyli choroba polegajc na postpujcym ubytku masy kostnej i dezorganizacji struktury przestrzennej koci. W efekcie koci staja si kruche i podatne na zamania.

 • PRZYKRY KONIEC ANOREKSJIAnoreksja bardzo czsto koczy si mierci z wycieczenia, czasem zdarza si te, e osoby cierpice na t chorob popeniaj samobjstwo. W najlepszym wypadku dochodzi jedynie do zachwiania funkcji yciowych, skrajnego wycieczenia, zaniku menstruacji.

  Jednak leczenie wczenie wykrytej anoreksji moe zakoczy si sukcesem. To bardzo trudny proces, poniewa osoby chore czsto odzwyczaiy ju swj organizm od przyjmowania pokarmu. Aby pokona anoreksje naley wystrzega si rodowisk majcych negatywny wpyw i podda si kontroli lekarskiej na dugi czas, czsto na cae ycie.

 • Leczenie anoreksji zazwyczaj doprowadza organizm do odpowiedniego stanu, czyli takiego, w ktrym moe prawidowo funkcjonowa. Najczciej stosowan terapi jest izolacja od toksycznego rodowiska, czsto nawet od rodziny. Trzeba zmieni miejsce pracy, bd szko, a zwaszcza osoby, ktre dopingoway chorego przy odchudzaniu. Dopiero kolejnym etapem, po dugotrwaej psychoterapii, jest przywrcenie bd wdroenie prawidowych sposobw odywiania. Bez specjalistycznej pomocy psychologicznej i dietetycznej nie jest moliwe samodzielne wyleczenie z anoreksji.

 • NAJCZSTSZE PRZYCZYNY OTYOCIPrzekarmianie - zbyt duawarto energetyczna poywienia w stosunku do zapotrzebowania organizmu Brak aktywnoci fizycznejCzynniki genetyczneCzynniki biologiczneCzynniki farmakologiczne np. przez leki, ktre zaywamy Czynniki rodowiskowe np. brak aktywnoci fizycznejCzynniki psychologiczne np. zaburzenia nastroju

 • DO CZEGO PROWADZI OTYO?zesp metabolicznycukrzyca typu 2choroby ukadu ruchunadcinienie ttniczezawa sercaimzguwylewzatorowozwyrodnienia krgosupachoroby nerekmiadycakamica ciowaWiksze tendencje do nowotworw

  rozstpyZ otyoci s dodatnio skorelowane:rzadsze i mniej bezpieczne uprawianie seksu,mniejszy mzg,bycie postrzeganym jako starszy ni w rzeczywistoci,mniejsze zarobki,rzadsze zgony w wypadkach drogowych,mniejsza odporno na bl,krtsza oczekiwana dugo ycia

 • METODY LECZENIA OTYOCIW zalenoci od stopnia otyoci oraz obecnoci chorb towarzyszcych, metody leczenia obejmuj :leczenie dietetyczne,leczenie farmakologiczneleczenie chirurgiczne.terapi behawioraln,zmian stylu ycia,zwikszenie aktywnoci fizycznej

  UWAGA : Aby osign dugotrway efekt leczenia istotny jest stay, powolny spadek masy ciaa oraz jej stabilizacja. Wskazany jest 5 -10% spadek masy ciaa w stosunku do masy wyjciowej w czasie do 6 miesicy. W kolejnym etapie pacjent utrzymuje osignita mas ciaa i nabiera nowych zwyczajw ywieniowych i behawioralnych.

 • KONIECDominika WjcikKl. 2 b LO