Otyłość dzieci i młodzieży dzieci i młodzieży –– czy można ... ?· Otyłość dzieci i młodzieży…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Otyo Otyo dzieci i modziey dzieci i modziey

czy mona jej zapobiec?czy mona jej zapobiec?czy mona jej zapobiec?czy mona jej zapobiec?

Dr n. med. Andrea Dr n. med. Andrea HorvathHorvathDr n. med. Piotr DziechciarzDr n. med. Piotr Dziechciarz

Klinika PediatriiKlinika PediatriiWUMWUM

Zaburzenie rwnowagi energetycznej

wyraonej nadmiernym odkadaniem tkanki wyraonej nadmiernym odkadaniem tkanki

tuszczowej i zwizanej z tym zwikszeniem tuszczowej i zwizanej z tym zwikszeniem tuszczowej i zwizanej z tym zwikszeniem tuszczowej i zwizanej z tym zwikszeniem

masy ciaamasy ciaa

Identyfikacja grup ryzyka

Epidemiologia Epidemiologia

Powikania

Zalecenia

Bilans 4.latka

chopiec chopiec wysoko 101 cm masa 18.6 kg

BMI = 18.3

Masa ciaa 50 - 75 cc Wysoko 10 - 25 cc

BMI chopcy

Siatki centylowe BMI 2-20 r.

Otyo BMI 95 cc (USA)

BMI 97 cc (PL)

Nadwaga

Niedoywienie 5 pc 85 pc

BMI 85-94 (USA)

BMI 90-97 (PL)

Fady tuszczowe Fady tuszczowe maa precyzja pomiarumaa precyzja pomiaru

Obwd w pasie Obwd w pasie brak norm brak norm

Wskanik taliowoWskanik taliowo--biodrowy WHR (waist to hip ratio)biodrowy WHR (waist to hip ratio)brak norm brak norm

Wskanik taliowoWskanik taliowo--biodrowy WHR (waist to hip ratio)biodrowy WHR (waist to hip ratio) M > 0,9M > 0,9

K > 0,8 K > 0,8

lepsza ni BMI korelacja z czynnikami ryzyka powika lepsza ni BMI korelacja z czynnikami ryzyka powika otyoci otyoci

DEXA, BIA DEXA, BIA uyteczne w badaniach naukowychuyteczne w badaniach naukowych

2-5 years

Populacja badana

8 tys. dzieci; 13-15 r.

5 wojewdztw 5 wojewdztw

pomorskie, kujawsko-pomorskie,

podlaskie, lubelskie, maopolskie

Czsto wystpowania

otyo 4,5%

nadwaga 13%IMIDZ 2005

Populacja badana

1304 dzieci; 7-10 r.

13 losowych szk 13 losowych szk

Biaystok

Czsto wystpowania

otyo 5,4%

nadwaga 11,3%

Tendera Maecka 2006

31 maja 2010 OLAF

pocztek listopad 2007

patronat: Europejski Obszar Gospodarczy i

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Norweski Mechanizm Finansowy oraz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego

grupa reprezentatywna 17 573 wiek 7-18 r.

10 orodkw

nadwaga K: 10.9% (11.8 IOTF) M: 10.0% (14.2)

otyo K: 6,7% (2.7 IOTF) M: 8.2% (4.4)

Otye dzieci = otyli doroli

1/3 otyych przedszkolakw 1/3 otyych przedszkolakw

pozostanie otya

1/2 otyych dzieci szkolnych

pozostanie otya

3/4 otyych nastolatkw pozostanie

otya

Braddon BMJ 1986; 293;299Stark BMJ 1981; 283;13

Czynniki Genetyczne Hormonalne

hypothyroidozahyperkortyzolemia hyperkortyzolemia nadczynno przysadki

Metaboliczne

rodowiskowe Tryb ycia Dieta

Baker D. Br Med J 1995; 311: 171-4Barker D. BMJ Publishing Group 1994

Czynniki epigenetyczne

metylacja DNA modyfikacja

(geny milczce) acucha

histionowego

Acetylacja

Metylacja

Fosforylacja

Heterochromatyna

zmiana struktury III.rzdowej

chromatyny

transkrypcja wyselekcjonowanych genw

Euchromatyna

Randomizacja N=1138

N=564

Mleko modyfikowane

z ma zawartoci biaka

1.77 g/100 kcal mleko pocztkowe

N=574

Mleko modyfikowane

z du zawartoci biaka

2.9 g/100 kcal mleko pocztkowe1.77 g/100 kcal mleko pocztkowe

2.2 g/100 kcal mleko nastpne

przez 12 miesicy

2.9 g/100 kcal mleko pocztkowe

4.4 g/100 kcal mleko nastpne

przez 12 miesicy

Ocena w 2. r.

N=313

Masa i dugo ciaa

Z-score dla masy

nalenej dla dugoci ciaa

BMI

Ocena w 2. r.

N=423

Masa i dugo ciaa

Z-score dla masy

nalenej dla dugoci ciaa

BMI

Wniosek Wysze stenie biaka w mleku modyfikowanym

wpywa na wiksze przyrosty masy ciaa w pierwszych 2

latach ycia, ale nie ma wpywu na dugo ciaa.latach ycia, ale nie ma wpywu na dugo ciaa.

Mniejsze spoycie biaka w okresie niemowlcym moe

zmniejszy ryzyko nadwagi i otyoci w pniejszym

okresie.

Koletzko et al. Am J Clin Nutr 2009;89:1836-45

Spoycie biaka

Spoycie biaka Stenie aminokwasw Stenie aminokwasw

(g. rozgazionych waliny, leucyny, izoleucyny)

Insulina IGF1

0-24 m.Przyrosty masy ciaa

Wg Koletzko et al. Am J Clin Nutr 2009;89(suppl.):1502S-8S

Czego nie znamy:

efektu na BMI w kolejnych latach

wpywu na procesy metaboliczne i hormonalnewpywu na procesy metaboliczne i hormonalne

wyjanienia mechanizmw

interakcji geny ywienie

dugofalowego bezpieczestwa np. wpywu na OUN

Zaangaowanie rodziny!!!

Zmiana przyzwyczaje ywieniowych

zmniejszenie wielkoci porcji zmniejszenie wielkoci porcji

zwikszenie iloci posikw: 5-6

jedzenie powoli

do uczucia sytoci - nie penoci!

zwikszenie poday wody

zmniejszenie napojw sodzonych

ograniczenie poday soli w diecie

Zaangaowanie rodziny!!!

Zmiana przyzwyczaje ywieniowych

Zwikszenie aktywnoci fizycznej

Techniki motywacyjne i behawioralne: Techniki motywacyjne i behawioralne:

rozpoznanie okolicznoci sprzyjajcych objadaniu

si

realne cele

kontrakty pisemne

dzienniczek ywieniowy, samokontrola

nagradzanie za sukcesy

Zaangaowanie rodziny!!!

Zmiana przyzwyczaje ywieniowych

Zwikszenie aktywnoci fizycznej Zwikszenie aktywnoci fizycznej

Leczenie powika

McGovern L J Clin Endocrinol Metab 2008

Zaangaowanie rodziny!!!

Zmiana przyzwyczaje ywieniowych

Zwikszenie aktywnoci fizycznej Zwikszenie aktywnoci fizycznej

Leczenie powika

Postpowanie dugotrwae

metoda drobnych kroczkw

Apetyt poczony z przekonaniem, e

si go zaspokoi, nazywa si nadziej.Thomas Hobbes

DzikujDzikuj

Zesp ywieniowyWUM

22 45 23 292