OTYŁOŚĆ I NADWAGA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY EPIDEMIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OTYŁOŚĆ I NADWAGA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY EPIDEMIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI. NIK ALARMUJE CO PIĄTY UCZEŃ MA NADWAGĘ!!!. W czasie ogólnopolskiego projektu przebadano podstawówki, gimnazja i licea z całego kraju. Na 52 skontrolowane szkoły, tylko w dwóch nie występował - PowerPoint PPT Presentation

Text of OTYŁOŚĆ I NADWAGA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY EPIDEMIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

Slajd 1

OTYO I NADWAGA WRD DZIECI I MODZIEY

EPIDEMIA WSPCZESNEJ CYWILIZACJI

NIK ALARMUJE CO PITY UCZE MA NADWAG!!!

W czasie oglnopolskiego projektu przebadano podstawwki, gimnazja i licea z caego kraju. Na 52 skontrolowane szkoy, tylko w dwch nie wystpowa problem nadwagi i otyoci wrd uczniw.

Otyo

Charakteryzuje j patologiczne zwikszanie si iloci tkankituszczowej w organizmie, zlokalizowanej gwnie w tkance podskrnej i w okolicach pasa biodrowego, klatki piersiowej, brzucha, koczyn dolnych i grnych, jak rwnie w innych czciach ciaa, a take wok narzdw wewntrznych jamy brzusznej. Wraz z odkadaniem si nadmiaru tkanki tuszczowej zwiksza si masa ciaa.Nadwaga

Za nadwag przyjmuje si wielko masy ciaa u badanej osoby wynoszc od 10 do 20% ponad warto redni rwienikw, uwzgldniajc obecn wysoko ciaa i pe; mas ciaa wynoszc ponad 20% redniej wartoci okrela si jako otyo, natomiast mas ciaa wynoszc do 10% powyej redniej przyjmuje si za odchylenie mieszczce si w granicach normy fizjologicznej.

Ile powinno si way ?

Prawidowe proporcje masy ciaa do wzrostu wzalenoci od wieku ipci s wzgldnie stae iopracowano wiele wzorw itabel umoliwiajcych ocen wasnych "wymiarw".Jednym ze sposobw sprawdzenia prawidowej wagi jest wskanik BMI (Body Mass Index)Jednake nadwag u dzieci diagnozuje si raczej przy uyciu siatek centylowych, a rzadziej wykorzystujc wskanik BMI, jak ma to miejsce w przypadku dorosych.

BMI dla dzieci od 2 18 lat wytyczne WHO i siatki centylowe

Wytyczne WHO, Royal College of Pediatrics oraz Centre of Disease Control and Prevention wraz ze szczegowymi wykresami BMI dla dzieci z podziaem na chopcw i dziewczynki.

Jedyne co trzeba wiedzie to wzrost i waga dziecka. BMI nie liczy si dla dzieci poniej 2 roku ycia, wyniki jakie si uzyskuje s bardzo niedokadne. Wyniki BMI uzyskane po obliczeniu nie mog suy do interpretacji wagi wedug tabel dla dorosych! Fakt ten spowodowany jest dwoma czynnikami: zawarto naturalnej tkanki tuszczowej zmienia sie wraz z wiekiem, szczeglnie za w latach rozwoju i dojrzewania zawarto tuszczu w organizmie jest inna dla dziewczynek i chopcw.

OTYO I NADWAGA WRD DZIECI I MODZIEY

Powstawanie otyoci wie si ze sposobem ywienia, trybem ycia i ograniczeniem aktywnoci fizycznej.

Wykazano, e dzieci majce nadwag w 1 roku ycia s obcione ryzykiem wystpienia otyoci w wieku 6-8 lat. Zarwno chopcy, jak i dziewczynki, ktrzy w wieku 10-13 lat mieli nadwag, maj kilkakrotnie wiksze ryzyko wystpienia otyoci w wieku dojrzaym. Natomiast u chopcw, a szczeglnie u dziewczt wykazujcych otyo w okresie dojrzewania prawdopodobiestwo, e bd wykazywali rwnie otyo w wieku dorosym wynosi 70%, czyli 2/3 dziewczt otyych w tym okresie ycia to kandydatki na osoby otye. Badania retrospektywne wykazay take, e ok. 30% osb dorosych z otyoci wykazywao nadwag ju w okresie dziecistwa.

Dlatego otyo obok cukrzycy i chorb ukadu krenia, uwaana jest powszechnie za jedn z chorb wspczesnej cywilizacji.

U dzieci w 95% wystpuje otyo prosta. Jest to otyo bez zaburze hormonalnych, a jej wystpowanie wie si ze sposobem ywienia (dieta bogatoenergetyczna), trybem ycia i ograniczeniem aktywnoci ruchowej.

Oglnie przyjmuje si, e otyo i nadwaga powstaj na skutek zachwiania rwnowagi midzy dowozem energii zawartej w poywieniu a wielkoci i tempem jej zuycia podczas wysiku fizycznego, pracy miniowej i aktywnoci ruchowej.TYPY OTYOCICZYNNIKI WPYWAJCE NA OTYO I NADWAGU DZIECI I MODZIEY:Nadwaga u dzieci w wieku szkolnym jest efektem kilku czynnikw, ktre czsto wystpuj w poczeniu i wwczas trudniej jest sobie z nimi radzi. Przede wszystkim za nadwag u dzieci odpowiadaj zbyt due iloci kalorii dostarczane modemu organizmowi, ktre przewyszaj jego potrzeby energetyczne. Nadwyka kaloryczna powoduje, e mody organizm nie jest w stanie przetworzy wszystkich kalorii w energi i odkada je w postaci tkanki tuszczowej.

NIEODPOWIEDNIE ODYWIANIE Za tycie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym odpowiadaj take ze nawyki ywieniowe. Zabiegani rodzice zamiast penowartociowego obiadu serwuj swoim pociechom dania zakupione w fast-foodach czy pizzeriach. Pozwalaj take, by zamiast owocw czy zdrowych kanapek dzieci zabieray do szkoy i przedszkola chipsy, batoniki czy inne sodycze. Ze nawyki ywieniowe i zbyt szybki sposb ycia rodzicw przekada si w tym wypadku na sposb odywiania dzieci i przyczynia si do ich nadwagi.

NIEODPOWIEDNIE ODYWIANIE

Ze nawyki ywieniowe oznaczaj take picie nieodpowiednich napojw. Rodzicom wydaje si czsto, e doskonaym rozwizaniem jest zastpienie cola-coli sokami owocowymi. Jest to bdne mylenie, poniewa wikszo sokw owocowych zawiera due iloci cukru, ktre nieprzetworzone przez organizm odkadaj si w postaci tkanki tuszczowej.

Aby rodzice mogli prawidowo wykona swoje powoanie naley im przekaza wiedz o racjonalnym ywieniu iaktywnoci fizycznej. O wanoci regularnych posikw, w tym czsto pomijanych niada, o waciwym wyborze produktw, prawidowym przygotowywaniu da i negatywnym wpywie nadmiaru sodkich napojw iniezdrowych przeksek. BRAK RUCHU Ze nawyki ywieniowe i nieodpowiedni sposb odywiania to tylko cz przyczyn, ktre odpowiadaj za nadwag u dzieci. Omawiajc problem, nie sposb bowiem nie wspomnie o braku ruchu, ktry w wielu przypadkach czy si ze zymi nawykami ywieniowymi. Dzieci uwielbiaj spdza godziny przed ekranem telewizora czy komputera, podjadajc wwczas chipsy i sodycze. Zamiast jazdy na rowerze czy deskorolce w wolne popoudnia wybieraj mao aktywn rozrywk, podczas ktrej nie mog spala kalorii.

STAN EMOCJONALNY

Nadwaga u dzieci w wieku szkolnym jest spowodowana take problemami emocjonalnymi. Ucze, ktry ma problemy emocjonalne, unika kontaktu z rwienikami, zamyka si w domu a wtedy jedzenie staje si doskona ucieczk od jego problemw. Otyo to zamknite koo - dziecko wstydzi si swojej otyoci, co powoduje u niego niech do wsplnych zabaw z rwienikami i uprawiania sportu . Tak zamyka si to bdne koo, ktre w znaczny sposb utrudnia rozwizanie problemu.

NIEBEZPIECZESTWA I KONSKWENCJE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO: Nadwaga i otyo u dzieci wywieraj negatywny wpyw na ich samopoczucie. Dzieci otye s czsto dyskryminowane i krytykowane i to nie tylko przez swoich kolegw oraz koleanki, ale take przez dorosych. Znacznej otyoci czsto towarzysz stany depresyjne oraz niska samoocena. Takie zaburzenia psychologiczne mog mie trway charakter.

Ponadto u dzieci i modych dorosych z otyoci stwierdza si czstsze ni u ich zdrowych rwienikw wystpowanie powanych problemw fizjologicznych. Do typowych zaburze nale: zbyt szybkie tempo wzrastania i dojrzewania, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, stuszczenie wtroby i kamica ciowa. Rzadziej wystpujce powikania to nadcinienie, guzy mzgu, bezdechy w czasie snu, powikania ortopedyczne oraz niektre choroby jajnikw Dziecko z nadwag prawdopodobnie bdzie miao problemy z otyoci w wieku dorosym. PODSUMOWNIE:

Istnieje pilna potrzeba edukacji zdrowotnej dzieci i modziey, gdy prawie 1/3 populacji modziey z nadmiern mas ciaa ma cechy zespou metabolicznego. Zarwno rodzice, szkoa jak i lekarze, powinni uwiadamiadzieciom i pacjentom konieczno stosowania prawidowej, zbilansowanej diety, unikania sytuacji sprzyjajcych tyciu, jak i propagowania aktywnego trybu ycia.

Adresatem tych zalece powinny by nie tylko osoby otye, ale i szczupe, poniewa prawidowa masa ciaa w czasie dziecistwa, dojrzewania i modoci wcale nie chroni przed rozwojem nadwagi w pniejszym okresie.SZCZUPE SPOECZESTWO = ZDROWE SPOECZESTWOrda:Portal www.forumzdrowia.plDoc. dr hab. med. Czesaw Szmigiel

Portal http://parenting.plEwelina Stanios

Portal http://wisenutrition.wordpress.com/Mgr Bartosz Kopczynski

Otyo u dzieci - najwiesze spojrzeniemgr in. Aneta Gbyl - dietetyk OTC

Fragment publikacji: "Domowy poradnik medyczny" pod redakcj Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

PREZENTACJE WYKONAA DLA:

EWELINA GRSKA