Otyłość wieku rozwojowego, zespół metaboliczny

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Otyłość wieku rozwojowego, zespół metaboliczny. Beata Pyrżak Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Otyłość - światowa epidemia. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Otyłość wieku rozwojowego, zespół metaboliczny

 • Otyo wieku rozwojowego, zesp metaboliczny

  Beata PyrakKatedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Otyo - wiatowa epidemiaSlide 12 is The Global Epidemic 3D projections graph which is too big to store with this file: apologies. It is on the disk as: project.wmf and can be inserted as a picture on a slide. It can also be accessed through our Web Site and copied from there. http:/www.rri.sari.ac.uk/iotfIOTF/CDC 2006

 • Dynamika procesu Chiny wzrost o 8%/rok (Raport BBC)

 • Obecnie otye dzieci mog by pierwsz generacj, ktrej oczekiwana dugo ycia bdzie krtsza ni ich rodzicw Richard Carmona MD, US Surgeon General

 • Definicja Otyo jest stanem wynikajcym z zaburzenia homeostazy energii energi dostarczan z poywieniem a wydatkowan, w miar nasilania si tego procesu prowadzc do zwikszania si iloci tkanki tuszczowej w organizmie oraz w miar upywu czasu prowadzc do rozwoju zespou metabolicznego.

 • KIELCE D: N-4,5%; O-0,1% Ch: N-3,2%; O-4,8% KATOWICE D: N-9,2%; O-3,4% Ch: N-8,6%; O-2,5% KRAKW D: N-5,2%; O-1,8% Ch: N-7,6%; O-3,3% RZESZW D: N-6,9%; O-0,8% Ch: N-3,9%; O-3,9% WARSZAWA D: N-11,2%; O-2,9% Ch: N-11,1%; O-4,4% BIAYSTOK D: N-14,6%; O-2,1% Ch: N-7,5%; O-2,5% POZNA D: N-8,9%; O-3,2% Ch: N-5%; O-2,1% SZCZECIN D: N-6,5%; O-9,8% Ch: N-3%; O-0,1% E. Maecka-Tendera i wsp. 2002

 • Otyo i nadwaga u polskiej modziey w wieku 13-15 lat (1995 vs. 2005)9,911,94,16,27,810,23,54,9NadwagaOtyoOblaciska, Jodkowska 2007

 • Czynniki biorce udzia w rozwoju otyociCzynniki gentyczyneAktywno fizyczna

 • Mechanizmy regulujce rwnowag energetyczn organizmuDysregulacja sprzenia zwrotnego pomidzy bodcami wzrokowo-smakowo-zapachowymi, enterohormonami uwalnianymi pod wpywem poywienia, orodkami aknienia i sytoci w OUN, ukadem podwzgrzowo-przysadkowym, a czynnoci przewodu pokarmowego oraz wtroby i trzustkiZaburzenia w regulacji przemian metabolicznychZaburzenia kontroli orodkw godu i sytociZaburzenia stanu odywienia /Hipoteza termostatyczna, hipoteza glukostatyczna, hipoteza lipostatyczna, hipoteza hormonalna/

  Peptydy/hormonyPobudzajce apetytHamujce apetytNeuropeptyd Y (NPY)LeptynaPre-prooreksyny, oreksyny A i BCRH- corticotropin releasing hormonMCH-melanin concentrating hormoneCART cocaine-amphetanine-regulated transcriptEndokannabinoidy (anandamid, 2-arachidonoilglicerol) -MSH--melanocyte stimulating hormoneNorepinefrynaCholecystokinina,AGRP- agouti related proteinGlukagonGalanina,Dopomina,OpioidyBombezyna.Polipeptyd trzustkowyGrelina.SerotoninaGrelina

 • Okresy krytyczne rozwoju otyociWczesny okres dziecistwaU dzieci u ktrych otyo rozwina si we wczesnym dziecistwie do 4 r.. w ponad 70% pozostan otyymi w wieku dojrzaymOkres dojrzewania Obnienie insulinowraliwoci tkanek obwodowych, wzrost ste insuliny i glukozy na czczo (zwikszenie stenia GH, IGF-1 i IGF-2)Dzieci u ktrych otyo rozwina si w okresie przed skokiem pokwitaniowym oraz w czasie skoku maj szans pozostania szczupymi /20% pozostaje otyymi /

 • Tkanka tuszczowa brunatna regulator termogenezyLokalizacja u dzieciCharakterystyczna budowa; dua ilo mitochondriw, maa ilo lipidw, bogaty skad enzymatyczny, glikogenu, nienasyconych kwasw tuszczowych cholesterolu i witamin. Gromadzi i syntetyzuje hormony steroidowe, ulega regulacji hormonalnej (androgeny, estrogeny)Leptyna aktywuje brunatn tkank tuszczow poprzez aktywacj systemu melanokortynyWpywa na syntez lipidw, gospodark wglowodanow

  Podlega kontroli ukadu nerwowego autonommicznegopoprzez aktywacj receptorw -adrenergicznych (2 i 3 ). Regulacja w trakcie gorczki, zimna, stresu, wicze fizycznychU osb otyych wraz z wiekiem zmniejszona ilo tkanki brunatnej i zmniejszona termogeneza (utrata wraliwoci na leptyn) Dzieci s wraliwsze na termogenez

 • Biaa tkanka tuszczowaU dzieci w yciu podowym pojawia si w okolicy gowy i szyi nastpnie na tuowiu i koczynach, ok. 28 hbd. we wszystkich typowych obszarach

  W okresie niemowlcym bardziej otuszczone s koczyny

  Okoo 5. roku ycia przesunicie otuszczenia w kierunku tuowia

  Dymorfizm pciowy w okresie pokwitania

 • Adipocytokiny

  Adipocytokiny produkowane przez adipocyty, makrofagi, komrki zrbu tkanki tuszczowej, komrki endotelium, minie szkieletowe i inne

  Kluczowe znaczenie w utrzymaniu regulacji energetycznej organizmu, metabolizmie tuszczw, wglowodanw, w angiogenezie, przebudowie naczy, regulacji cinienia ttniczego

  W otyoci wystpuje dysregulacja wydzielania adipocytokin w tkance tuszczowej obwodowej i wisceralnej na skutek zaburzonej adipogenezy oraz dysfunkcja okoonaczyniowej tkanki tuszczowej.

 • Biaa tkanka tuszczowaadiponektynaOtyoMiadycaCukrzycaChoroby reumatyczneChoroby wtrobyNadcinienie ttniczerezystynaOtyoCukrzycaBezdechy nocnePrzewleke choroby nerekMiadycaZapalenie stawwStuszczenie wtrobyleptyna

  Oporno na insulinZapalenie stawwChoroby reumatyczneZapalenie wtrobyChoroby zapalne przewodu pokarmowegoSepsaEncefalopatia

  wisfatynaCukrzyca 2 typuChoroby reumatoidalneSepsaChoroby pucApelinaVaspinaOmentynahepcidina

  IL-1IL-1RAIL-6TNFIL-10

  PAI1NGFVEGF

  Kwasy tuszczoweCholesterolRetinolProstaglandynySteroidy pciowe

  ChemokinyCCL2CXCL8CXCL10CCL5

 • Stenia adipocytokin u osb z otyoci i ich wpyw na insulinowraliwo i rozwj miadycy

  STENIE W SUROWICY U OSB OTYYCHWPYW NA INSULINOWRALIWOWPYW NA ROZWJ MIADYCYLEPTYNA TNF-INTERLEUKINA -6ADIPONEKTYNAINHIBITOR AKTYWATORA PLAZMINOGENU-1 /PAI-1/ANGIOTENSYNOGEN /AGT/REZYSTYNAAPELINA ?WISFATYNA?

 • Metody pomiaru insulinoopornociInsulina na czczo 15 mU/ml, lub pik insuliny w trakcie OGTT 150 mU/ml

  HOMA Glu(mmol/l) x Ins 0 min(U/ml) ------------------------------------------------------------- 22,5

 • Metody pomiaru insulinoopornociQuicki 1 ---------------------------------------- log (Ins 0 min) +log (Glu 0 min)

  Belfiore 2 -------------------------------------------------(AUC insulin x AUC glucose) +1

 • Przyczyny otyociInternational Obesity TaskForce Childhood Obesity Group Report 2004 rokZmniejszenie aktywnoci fizycznej poprzez wzrost motoryzacji np. dowoenie dzieci do szkWzrost czstoci uprawiania form rekreacji biernejZwikszenie ogldalnoci TV w wolnym czasieZwikszenie kalorycznoci jedzenia, zwikszenie iloci spoywania wysokokalorycznych przeksekPromocja za porednictwem mediw wysokokalorycznych przeksek, atwy i szeroki dostp do ywnoci wysokokalorycznej Czstsze korzystanie z barw szybkiej obsugi i restauracjiWiksze porcje jedzenia za t sam cen reklamy fast- foodwJedzenie przy kadej okazji; np. wyprawa na majwk, grilowanie przy okazji spotka towarzyskichZnaczny wzrost spoywania napojw sodzonych

 • Przyczyny zwizane z rozwojem otyoci - badania w PolscePiramida ywienia reklam skierowanych dzieciom w PolsceStowki szkolne / brak kontroli jakoci, normy a skad posikw/ Sklepiki szkolne, dostpno maszyn sprzedajcych ywno w szkoachDroga do szkoy /ponad 80% dzieci dowoonych jest jeeli droga jest dusza ni 1 km)Uczszczanie na zajciach WF /zbyt czste zwalnianie dzieci z zaj/Czas spdzany aktywnie po zajciach w szkole Media w dziecicym pokoju /brak tylko w ok. 7%)Opieka medyczna w szkoachCzas jaki powicaj lekarze otyemu dziecku w poradniach D umiejtno korzystania z siatek centylowych BMI

 • Niska masa urodzeniowa13 milionw dzieci rodzi si z nisk mas ciaaW USA od 5-6% w grupie rasy kaukaskiej i 10-12,5% w rasie czarnej. Ogem dzieci z SGA -2,5%

  W krajach europejskich okoo 2,3-2,5% dzieci z SGA

  POLSKA

  Wykres1

  24396231002310422447220472301123741238912489225065

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Liczba urodze dzieci z mas ciaa 500-2499g w latach 1999-2008 wg GUS

  Arkusz1

  199924396

  200023100lataliczba dzieci

  20012310424396199,924,396199924396

  2002224472310023100200023100

  2003220472310423104200123104

  2004230112244722447200222447

  2005237412204722047200322047

  2006238912301123011200423011

  2007248922374123741200523741

  2008250652389123891200623891

  2489224892200724892

  2506525065200825065

  lata1999200020012002200320042005200620072008

  liczba24396231002310422447220472301123741238912489225065

  Arkusz1

  0000000000

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Liczba urodze dzieci z mas ciaa 500-2499g w latach 1999-2008 wg GUS

  Arkusz2

  Arkusz3

 • SGA /small for gestational age/WHO 1961 - niska masa urodzeniowa to dzieci z mas ciaa poniej 2500 g. SGA to dzieci urodzone z mas ciaa poniej 10c w stosunku do wieku ciowego.

  International SGA Advisory Board Panel 2001, w 2007 roku uznane przez ISPE i GHRSSGA to dzieci urodzone z mas i/lub dugoci poniej -2SD w stosunku do wieku ciowego

  Management of the Child Born Small for Gestational Age through to Adulthood: A Consensus Statement of the International Societies of Pediatric Endocrinologyand the Growth Hormone Research SocietyP. E. Clayton, S. Cianfarani, P. Czernichow, G. Johannsson, R. Rapaport and A. RogolJournal of Clinical Endocrinology & Metabolism , 2007

 • IUGRIUGR /intrauterine growth restriction/ zaburzenia wzrastania podu, dotyczy rwnie noworodkw z SGA, u ktrych stwierdzono istnienie czy