otyłość zwalczać na wf otyłość zwalczać na wf

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Program Pilotaowy w Polskim sPorcie

  Numer 2 (11) 2012

  otyo zwalcza na wfotyo zwalcza na wf

  Fizjolog Piotr mijewski:

  Licencje trenerskie wyeLiminuj sportowych hochsztaplerw

 • 2 forum trenera

  edytorial

  Jeli ma by cigo szkolenia od modzika do seniora, niech to prowadzi jedna instytucja polski zwizek sportowy czytamy w wywiadzie z Pawem Somiskim.

  Obecnie wiadomo, e niska sprawno fizyczna oraz niedostateczna aktywno fizyczna s niezalenymi czynnikami ryzyka chorb cywilizacyjnych i przedwczesnej miertelnoci.

  69

  1017Jeli wierzy powiedzeniu, e sport zaczyna si w szkole to znaczy, e jego funkcjonowanie zaley w Polsce od miosierdzia samorzdw.

  Serce walio, gdy odpalaem swoj pochodni od pochodni poprzednika. Tumy ludzi naokoo. To robio wraenie.

  1821

  5255

  w numerze

  Wydawca: Instytut Sportu w Warszawie

  Koordynator wydawniczy: Piotr Marek Redaktor Naczelny: Stefan TuszyskiRedaktorzy: Wojciech Osiski, Oskar Berezowski, Aleksandra Kauc, Marek Michaowski, Artur Rolak.

  Dzia naukowy: dr Andrzej Pokrywka, prof. Jan Gajewski, dr Dariusz SitkowskiZdjcia: Szymon Sikora, Bartomiej Zbororowski/PKOlOpracowanie graficzne, skad i amanie: Piotr PrzychodzeWebmaster: Marcin Szafert

  Sowo wstpne redaktora naczelnego 3

  Ciekawostki o trenerach 4

  WYWIAD NUMERUSystem musi by klarowny 6

  Rozmowa z Pawem Somiskim o reformie polskiego sportu

  SPORT DZIECI I MODZIEYZdrowe dziecko, bo w dobrej kondycji fizycznej 10

  Fizjolog Piotr mijewski o potrzebie aktywnoci fizycznej

  Miosierdzie gminy 18Jaka jest kondycja Uczniowskich Klubw Sportowych

  Chodzi o to, eby jutro by lepszy ni dzisiaj 22Psycholog sportu o tym, jak pracowa z najmodszymi zawodnikami

  TRENERSKIE SPRAWYSztunda na licencji 26

  W tenisie eliminuj szkolcych hochsztaplerw

  Potrzebny jest kompromis 28Czy za granic trzeba koczy studia, by zosta trenerem?

  Wemy przykad z Niemcw 30Trener reprezentacji Polski do lat 21 Stefan Majewski porwnuje systemy pracy z najmodszymi pikarzami w Niemczech i w naszym kraju.

  Wgrzy robi porzdek w szkoleniu 34Nasi bratankowie znakomicie startowali w igrzyskach w Londynie, a mimo to zaostrzaj system szkolenia trenerw

  PUBLICYSTYKAFelieton Marka Michaowskiego 37

  NAUKAMagiczne 10 tysicy godzin 38

  Naukowcy wyliczyli, ile potrzeba czasu, eby doj do mistrzostwa

  Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w roku 2013 42Przedstawiamy list rodkw zatwierdzonych przez WADA, ktrych sportowcy musz wystrzega si w nadchodzcym roku.

  PARAOLIMPIZMNie ma niepenosprawnych. S tylko mniej wytrenowani 44

  Opowie o Waldemarze Madeju, trenerze niewidomych pywakw

  LUDZIETata uczy si razem z crk 48

  Spotkalimy Karolin Woniack w Instytucie Sportu w Warszawie

  Ten co biega w NYC i z pochodni w Londynie 52Rozmowa z popularnym dziennikarzem sportowym Przemysawem Babiarzem

  Ankieta 56Wicemistrzyni olimpijska z Londynu w strzelectwie Sylwia Bogacka i trener Ryszard Taysner

  GADETYCieplej nawet w najwiksze mrozy 58

  Nowoci dla mionikw sportw zimowych

 • forum trenera 3

  Szanowni Pastwo!Lekkoatletyka, pywanie, wiolarstwo i eglarstwo wszyscy,

  ktrzy zajmuj si tymi letnimi dyscyplinami sportu, stanli przed trud-nym zadaniem. Jeli oczekiwali, e wybrane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki niektre sporty, okrelone jako priorytetowe, bd traktowane ulgowo, pomylili si. Pawe Somiski, doradca minister Joanny Muchy, opowiada Forum Trenera, jak trudne zadanie czeka teraz polskie zwizki wymienionych wczeniej sportw.

  Tak czy inaczej, modzi lekkoatleci, pywacy, wiolarze i egla-rze majcy potencja medalowy obecnie bd mieli wiksz szans na agodne przejcie z wieku juniora do wieku seniora, bo kariera najzdol-niejszych nie bdzie pozostawiona przypadkowi. Do tej pory nie byo oczywiste, e uzdolniony junior dotrwa do wieku seniora.

  Ale droga nawet do kategorii modzika te bywa krta. A naj-trudniej wyowi talent, bo moe on nie trafi nawet na lekcj wf. Nie ma w naszym spoeczestwie szacunku do aktywnoci ruchowej, kultury fizycznej, ktra byaby kultur ycia. Std coraz wiksza otyo wrd dzieci, coraz wczeniejsza zapadalno na choroby, ktre kiedy doty-czyy tylko dorosych. O tym w naszym kwartalniku pisze Piotr mijewski, fizjolog z Instytutu Sportu.

  Jak ju nieraz pisaem w tym miejscu, zdarza si, e rodzice widz, e ich dzieci s uzdolnione ruchowo. To wanie od tych rodzicw zaczyna si edukacja sportowa najmodszych Polakw. Ponosz napraw-d wielki wysiek, aby utworzy klub sportowy, i jeszcze wikszy, eby taki uczniowski klub sprawnie egzystowa. Rzadko uda im si znale podobnych pasjonatw w samorzdach czy w szkoach. Reforma sportu musi obj take ten obszar, bo z wziutkiej podstawy piramidy sporto-wej wyronie jeszcze wszy jej wierzchoek, a wic minimalna szansa na olimpijskie medale.

  Poruszamy w Forum Trenera jeszcze jeden temat deregulacji zawodu trenera. Wywouje on duo dyskusji. W opinii naszych rozmw-cw to wielka szansa dla sportu. Wbrew pozorom taka decyzja rzdu ma szans wyeliminowa dziaajcych dotd sportowych hochsztaple-rw. Teraz polskie zwizki sportowe bd miay prawo wydawa licencje dla szkoleniowcw, ktrzy potrafi uprawia ten zawd, doksztacaj si, a nie myl tylko o tym, by wyrwa od naiwnych fors za le pro-wadzone pseudolekcje wyczytane kiedy w podrczniku. To take szansa dla byych wybitnych sportowcw, ktrzy mog suy dowiadczeniem nastpnym pokoleniom, a nie mieli czasu podczas swojej kariery uko-czy stacjonarnych studiw.

  Mam nadziej, e w przedwitecznej gorczce znajd Pastwo czas na lektur Forum Trenera i na chwil refleksji nad polskim spor-tem, zwaszcza tym dzieci i modziey. W imieniu swoim i caej redakcji ycz naszym Czytelnikom, Sportowcom, Rodzicom przeszych mistrzw wesoych wit Boego Narodzenia, duo zdrowia i powodzenia w nad-chodzcym roku 2013.

  STeFAN TuSZYSKiredaktor naczelny

  edytorial

 • 4 forum trenera

  Michael Biegler wreszcie wolnyTrener polskich pikarzy rcznych Michael Biegler rozwiza wreszcie za porozumieniem stron kontrakt z TV Grosswaldstadt. Dziki temu niemiecki szkoleniowiec mg wznowi negocja-cje w sprawie umowy na prowadze-nie naszej kadry. Do porozumienia z bawarskim klubem doszo po prawie dwch latach. 9 wrzenia zarzd ZPRP wybra Bieglera na selekcjonera mskiej reprezentacji Polski. Kontrakt mia by podpisany kilka dni pniej, jednak 51-letni Niemiec musia najpierw upo-rzdkowa swoje sprawy zawodowe.

  Skoczkowie wiczyli w... TurcjiKadra skoczkw narciarskich, prowa-dzona przez trenera ukasza Kruczka, przebywaa na tygodniowym zgrupo-waniu leczniczo-kondycyjnym w turec-kim orodku sportowym w pobliu Antalyi. Zawodnicy nie mieli treningw narciarskich, ale leczyli drobne urazy i pracowali te nad si.

  lepiSToe pomaga Szkoli modzie Wybitny fiski trener skokw narciar-skich Hannu Lepistoe przez kilka dni prowadzi zajcia z uczniami i trene-rami Szkoy Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach koo Bielska-Biaej. Szkoleniowiec podj si poprowadzenia treningw dziki Stanisawowi Okasowi, ktry spdzi 20 lat w Finlandii i ktrego dwaj syno-wie ucz si obecnie w SMS Szczyrk.

  Trener pokona miSTrza polSkiDo niecodziennej sytuacji doszo w Quatra Ekstralidze Szachowej. W jednej z ligowych rund w meczu pomidzy Stilonem Gorzw a Poloni Votum Wrocaw rozegrano parti, w ktrej trener kadry mczyzn Micha Krasenkow pokona mistrza Polski Mateusza Bartla. Druyna Krasenkowa zwyciya zesp Bartla 4,5:1,5.

  aktualnociaktualnoci

  SukceSy polaka w porTugaliiZa sukcesami portugalskich kajakarzy wtegorocznychmistrzostwachwiataw maratonie stoi polski szkoleniowiec Ryszard HoppepodkrelalizboskagazetaRecord.PortugalczycyzdobyliwRzymieczterysrebrneidwabrzowemedale,zajmujctrzeciemiejscewklasyfikacjimedalowej.Wedugportugalskichmediwrzymskisukcesdowodzi,ejedynymedalolimpijskidlaPortugaliiwywalczony na igrzyskach w Londynie przez podopiecznychHoppegokajakarskdwjkniebyprzypadkiem.

  chwali ligowych TrenerwAndrea Anastasi jest zadowolony z poziomu prezentowanego przez druyny PlusLigi. Woski trener reprezentacji Polski podkreli, e w ligowych rozgrywkach wystpuje wielu modych siatkarzy, a szkoleniowcy rozsdnie wprowadzaj ich do zespow i pozwalaj im nabywa dowiadczenia w konfrontacji z wyma-gajcymi przeciwnikami.

  Szybka rezygnacjaRzadko si zdarza, aby trener zre-zygnowa z pracy zaledwie dzie po podpisaniu kontraktu. Do takiej sytuacji doszo w bugarskim klubie pikarskim Lokomotiw Powdiw, ktry sabo rozpocz tegoroczne rozgrywki ligowe, wygrywajc zaledwie jedno z omiu spotka. Georgi Iwanow mia poprawi fataln gr zespou, ale po pierwszym treningu wypowiedzia umow ze wzgldu na organizacyjny chaos, ktry zasta w klubie.

  oczySzczony z zarzuTwTrener kadry ywiarzy USA w short-tracku Koreaczyk Jae-su Chun zosta oczyszczony z zarzutu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec swoich podopiecznych. 13 ywiarzy domagao si jego dymisji, twierdzc, e szkoleniowiec rzuca butelkami i krzesami, jednego z zawodnikw popchn na cian, a take drwi sobie z nadwagi niektrych zawodni-czek. 43-letni Chun zaprzeczy temu i uzyska poparcie 9 innych czonkw kadry.

 • forum trenera 5

  aktualnoci

  Technika w Subie TechnikiTrener Borussii Dortmund Juergen Klopp zatrudni...robota,ktrypomagamuudoskonalaumiejtnocitechnicznepikarzy.UrzdzenienazywasiFootbonautidziaawtakisposb,jakbydziesiciugraczybyoustawionychwokjednegozawodnikaiwjednymmomenciechciaopodamupik.Tenzkoleimusiumietaksiustawi,byprzyjjaknajwicejpoda,anastpnieszybkoicelnieoddapik.

  nie yje wSpTwrca maraTonu pokojuW Warszawie w wieku 81 lat zmar dr Zbigniew Zaremba, byy trener kadry biegw dugich, wsp-twrca wsplnie z Tomaszem Hopferem i Jzefem Wgrzynem Maratonu Pokoju (obecnie Maraton Warszawski), a take zaoyciel pisma Jogging. W gronie jego podopiecznych, jako szkoleniow-ca, byli m.in. uczestnicy mistrzostw Europy Henryk Piotrowski i