9
Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora… ali i razmišljanja o sljedećem koraku vezano za razvoj karijere. Stoga predstavljamo programe i certifikate koji se traže u oglasima za radna mjesta iz područja računovodstva, financija i revizije. Organizator: Udruga Hrvatski računovođa Program za stjecanje zvanja „Ovlašteni računovođa“ ima za cilj profesionalnog računovođu usmjeriti znanjima potrebnim za njihove zadatke u suvremenom okruženju, a to su briga za uspješno poslovanje, priprema namjenskih informacija za odlučivanje, uvođenje novih informacijskih sustava, vrednovanje bilančnih pozicija, strateško odlučivanje, predviđanje ishoda poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, oporezivanje, savjetovanje uprave i drugo. Temeljni cilj je osigurati stalan profesionalni razvoj računovođa. Uvjeti za pristup: Najmanje visoka ili viša dodiplomska sprema ekonomskog područja znanja ili jednog od drugih područja znanja Vještina u obavljanju poslova voditelja računovodstva, pomoćnika voditelja, glavnog knjigovođe ili složenijim računovodstvenim poslovima Članstvo u Udruzi Hrvatski računovođa Nakon odslušanih 112 sati nastave i polaganja ispita stječe se zvanje „Ovlašteni računovođa“. Cijena za prošli ciklus iznosila je 4.500,00 kn + PDV. Opširnije: www.hrvatski-racunovodja.hr >>

Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011

Ljetoza razmišljanjeLjetoza razmišljanje

Ovlašteni računovođa

Ljeto je vrijeme odmora… ali i razmišljanja o sljedećem koraku vezano za razvoj karijere.Stoga predstavljamo programe i certifikate koji se traže u oglasima za radna mjesta iz područja računovodstva, financija i revizije.

Organizator: Udruga Hrvatski računovođa

Program za stjecanje zvanja „Ovlašteni računovođa“ ima za cilj profesionalnog računovođu usmjeriti znanjima potrebnim za njihove zadatke u suvremenom okruženju, a to su briga za uspješno poslovanje, priprema namjenskih informacija za odlučivanje, uvođenje novih informacijskih sustava, vrednovanje bilančnih pozicija, strateško odlučivanje, predviđanje ishoda poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, oporezivanje, savjetovanje uprave i drugo. Temeljni cilj je osigurati stalan profesionalni razvoj računovođa.

Uvjeti za pristup: • Najmanje visoka ili viša dodiplomska sprema ekonomskog područja znanja ili jednog od drugih područja znanja• Vještina u obavljanju poslova voditelja računovodstva, pomoćnika voditelja, glavnog knjigovođe ili složenijim

računovodstvenim poslovima • Članstvo u Udruzi Hrvatski računovođa

Nakon odslušanih 112 sati nastave i polaganja ispita stječe se zvanje „Ovlašteni računovođa“.

Cijena za prošli ciklus iznosila je 4.500,00 kn + PDV.

Opširnije: www.hrvatski-racunovodja.hr >>

Page 2: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

2

ACCA

Ovlašteni interni revizor(CIA)

Ovlašteni revizor Organizator: Association of Chartered

Certified Accountants

Ispiti za stjecanje međunarodno priznate titule Chartered Certified Accountant.

Pravo na ACCA titulu stječe se:• Polaganjem 14 ispita (postoji mogućnost priznavanja ispita s

hrvatskih sveučilišta)• Uz tri godine relevantnog praktičnog iskustva prije, tijekom ili

nakon polaganja ispita

Cijena: Inicijalni trošak registracije u ACCA je 69,00 GBP, godišnja članarina 69,00 GBP, materijali od 57 – 84 GBP / kom.

Opširnije: www.britishcouncil.org >> www.accaglobal.com >>

Organizator:The Institute of Internal Auditors (IIA)Ispit za CIA revizora je provjera znanja kandidata o suvremenim praksama u internoj reviziji, razumijevanju uloge i zadataka interne revizije te rizika i načina njihovog umanjenja ili otklanjanja. Ispit se sastoji od 4 dijela. Svaki dio sadrži 125 pitanja.

Prvi dio: Uloga interne revizije u upravljanju, upravljanju rizicima i kontrolomDrugi dio: Izvođenje dužnosti interne revizijeTreći dio: Analiza poslovanja i ITČetvrti dio: Vještine poslovnog upravljanja

Prvi, drugi i treći dio ispita su strogo fokusirani na korporativno upravljanje i problematiku rizika te na IIA Okvir profesionalnog djelovanja (eng. Professional practises framework). Četvrti dio ispita je prilagođen regionalnim i specijaliziranim revizorskim testiranjima.

Uvjeti za pristup i stjecanje titule:• Minimalno dvije godine iskustva u internoj reviziji ili

ekvivalent• Sveučilišni preddiplomski studij ili ekvivalent• Kandidat mora položiti sva 4 dijela ispita

Cijena: 455,00 $ – 875,00 $

Opširnije: www.hiir.hr >>

Organizator: Hrvatska revizorska komora

Usluge revizije obavljaju ovlašteni revizori i druge osobe pod nadzorom revizora koje su zaposlene u revizorskom društvu.Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanjufinancijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

Revizija obuhvaća i druge poslove predviđene Zakonom o trgovačkim društvima te posebnim propisima.

Pravo na polaganje stručnog ispita za zvanje ovlaštenog revizora ima kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:• VSS• Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima

obavljanja revizije godišnjih pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, uz mentorstvo ovlaštenog revizora

• Hrvatsko državljanstvo• Aktivno se služi hrvatskim jezikom u govoru i pismu• Ima dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena

djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

Povjerenstvo za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje ima pravo ocijeniti radno iskustvo na poslovima revizije godišnjih pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja.

Kandidat koji nema visoko stručno obrazovanje ekonomske struke, prije nego pristupi polaganju ispita za stručno osposobljavanje ovlaštenog revizora, mora položiti ispite prema programu kojeg donosi Upravno vijeće komore, uz suglasnost Ministarstva financija.

Cijena programa obrazovanja i ispita iznosi: 17.500,00 kn (uz jednokratno plaćanje)

Opširnije: www.revizorska-komora.hr >>

Page 3: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Ovlašteni interni revizor

MBA - Master of BusinessAdministration

Organizator: Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

„Interna revizija je neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavna aktivnost rukovođena filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije.Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan i discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.“(Izvor: IPPF IIA)

Uvjeti za pristup:• VSS• Tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole i kontrolinga

Nastava traje 120 sati, 60 sati opći dio i 60 sati ovisno o modulu:A - banke i financijske institucijeB - gospodarstvoC - proračun, proračunski korisnici i neprofitne organizacije D - informacijski sustavi

Ispit se polaže pismeno, prvi dan opći dio, a drugi dan posebni dio. Nakon položenog pismenog ispita stječe se zvanje Ovlašteni interni revizor, Specijalist za područje: • Banaka i financijskih institucija • Gospodarstva • Proračuna, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija • Informacijskih sustava

Cijena: Naknada za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internogrevizora iznosi (5.000,00 kn + PDV), a za polaznike s priznatim certifikatima i završenim poslijediplomskim studijem (3.000,00 kn + PDV).

Opširnije: www.hiir.hr

MBA osigurava stjecanje znanja o poslovnom upravljanju, u teoriji i praksi. MBA potvrđuje da je polaznik stekao kompetencije u svim bitnim upravljačkim ulogama koje postoje u modernim korporacijama.

Udruga polaznika i diplomanata MBA studija Croatia (MBA Croatia) donosi usporedni pregled MBA studija u Hrvatskoj koji možete preuzeti na njihovoj Internet stranici: mba-croatia.camp9.org.Pregled sadrži podatke o tipovima MBA studija, uvjetima upisa i plaćanja, podatke o studiju i kolegijima, uvjetima diplomiranja, članstvu u svjetskim asocijacijama za akreditiranje poslovnih škola, stipendijama, networkingu, statističke podatke.

Većina MBA studija odabire polaznike na temelju testa (Graduate Management Admission Test), relevantnog radnog iskustvo, akademskih radova, referenci ili preporuka i osobnih intervjua.

Ukoliko vas interesiraju MBA studiji izvan Hrvatske posjetite Internet stranice kao što su www.find-mba.com ili www.mbaprograms.org.

Cijena MBA studija u Hrvatskoj kreće se od 9.000,00 – 18.000,00 EUR + PDV.

3

Page 4: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

CFA – Chartered Financial Analyst

Ovlašteni porezni savjetnik

Organizator: CFA Institute

CFA Program je program edukacije koji je temeljen na vrlo širokom području curriculuma koji su financijski stručnjaci prepoznali kao ključan prilikom procesa investiranja. Obuhvaća 10 glavnih područja financija i investiranja od financijske etike, investiranja u dionice i vrijednosne papire s fiksnim prinosom do portfolio managementa i ulaganja u alternativne investicijske oblike.

CFA Program je podijeljen u tri nivoa polaganja te je namijenjen samostalnom učenju postavljajući visoke profesionalne standarde znanja i primjene naučenog gradiva. Polaganjem ispita polaznik dobiva značajnu referencu u svom životopisu koja ga uz nastavak usavršavanja može izdvojiti kao kvalitetnog i ambicioznog financijskog stručnjaka, financijskog analitičara ili portfolio managera.

Uvjeti pristupa programu i stjecanja titule:• Da bi pristupio CFA programu, Level I, kandidat mora imati

diplomu sveučilišnog preddiplomskog studija ili 4 godine radnog iskustva u području investiranja ili kombinaciju radnog

iskustva i studiranja u trajanju 4 godine. • Levelu 2 može se pristupiti tek po stjecanju diplome

sveučilišnog preddiplomskog studija.• Da bi stekao CFA titulu kandidat mora položiti 3 ispita: Level

I, Level II, Level III, imati 4 godine radnog iskustva u području investiranja te biti član CFA Instituta.

Uobičajeno je da kandidati polažu po jedan ispit godišnje tijekom 3 godine (podrazumijevajući da sve ispite polože iz prvog pokušaja). Otprilike 11% kandidata koji pristupe prvom ispitu (Level 1), polože Level 3 te steknu CFA titulu.

Cijena polaganja za svaki ispit zasebno je od 710 $ do 955 $ plus dodatnih 400 $ do 480 $ za upis u program.

Pogledajte statistiku o poslodavcima te zanimanjima osoba koja imaju CFA titulu: www.newcfa.orgNapomena: CFA Hrvatska ne postoji, većina osoba u Hrvatskoj s CFA titulom član je CFA Austria.

Opširnije: www.cfainstitute.org >>

Organizator: Ministarstvo financija,Udruga poreznih savjetnika - preteča Komore poreznih savjetnika

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.

Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge.Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Prijavu za pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba ispunjava sljedeće uvjete:• Da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene

uvjete za državnog službenika,• Da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,• Da govori hrvatskim jezikom i piše latiničnim pismom i drugim

jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području na kojemu treba obavljati djelatnost,

• Da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog

savjetništva,• Da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik, s diplomom

priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima.

Radnim iskustvom na poreznim poslovima podrazumijeva se rad na poslovima koji uključuju poznavanje i primjenu poreznih propisa, kao što su poslovi obračuna poreznih obveza i podnošenja poreznih prijava, vođenje upravnih postupaka u svezi poreznih pitanja, održavanje nastave (predavanja) iz poreznih predmeta i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova iz područja poreza i drugi poslovi koji se po smislu mogu smatrati radom na poreznim poslovima.

Cijena ispita: 6.700,00 kn polaganje ispita, 300,00 kn pristupanje ispitu

Ispit za poreznog savjetnika sastoji se iz dva dijela, pisanog i usmenog, a polaže se iz predmeta:1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje,2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj,3. Porez na dobit,4. Porez na dohodak,5. Neizravni porezi,6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija,7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske,8. Pravo trgovačkih društava,9. Subjekti porezno-pravnog odnosa (ostali).

Opširnije: www.pravri.hr >>narodne-novine.nn.hr >>

4

Page 5: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Zastupnik u osiguranju, Posrednik u osiguranju i reosiguranju

Zastupnik u osiguranju

Zastupnik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje HANFA-e za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi u svezi s pripremom i sklapanjem ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društva za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.Zastupnik u osiguranju smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja odnosno drugoga pravnog odnosa u društvu za osiguranje, društvu za zastupanje u osiguranju odnosno obrtu za zastupanje u osiguranju.

Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju može se polagati za jedno od sljedećih područja poslova zastupanja u osiguranju:1. sve skupine osiguranja,2. skupina životnih osiguranja,3. skupina neživotnih osiguranja,4. skupina neživotnih osiguranja u vrstama osiguranja – osiguranje od nezgode i osiguranje od automobilske odgovornosti.

Uvjeti za pristupanje ispitu:• Poznavanje hrvatskog jezika• Najmanje SSS• Potvrda da osoba nije osuđivana za kaznena djela iz područja

gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom

Cijena: polaganje ispita 1.000,00 kn, administrativna pristojba100,00 kn

Posrednik u osiguranju i reosiguranju

Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje HANFA-e za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.Poslovi posrednika u osiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem

s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju. Poslovima posrednika u osiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje mogu obavljati samo posrednici u osiguranju i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti.Posrednik u osiguranju smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju.

Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju može se polagati samo za provjeru znanja u svim skupinama osiguranja.

Uvjeti za pristupanje ispitu:• Poznavanje hrvatskog jezika• Najmanje VSS• Potvrda da osoba nije osuđivana za kaznena djela iz područja

gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom• Najmanje jednogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja

Cijena: polaganje ispita 1.500,00 kn, administrativna pristojba 150,00 kn

Opširnije: www.ripe.hanfa.hr

Organizator: HANFA

Broker, Investicijski savjetnikBroker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja HANFA-e obavlja poslove zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanja naloga za račun klijenata.

Investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanja naloga za račun klijenata, upravljanja portfeljem,investicijskog savjetovanja, odnosnozaposlenik društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji na temelju odobrenja HANFA-e obavlja poslove upravljanja portfeljem, investicijskog savjetovanja.

Uvjeti za pristupanje ispitu:• Najmanje diploma preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se

stječe akademski naziv „sveučilišni prvostupnik“ ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv „stručni prvostupnik“.

• Nadalje, ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika može pristupiti osoba koja je priložila dokaz o položenom ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenje za rad brokera.

Obrazovni program za brokere traje najmanje 60 sati i obuhvaća kolegije

Kvantitativne metode, Osnove financijskog izvještavanja, Korporativno upravljanje i korporativne financije, Tržište kapitala i financijske institucije, Analiza vrijednosnih papira, Institucionalni okvir tržišta kapitala.

Obrazovni program za investicijske savjetnike traje najmanje 80 sati te osim kolegija koje obuhvaća obrazovni program za brokere, obuhvaća i dodatne kolegije pod nazivom Ekonomska politika i Teorija portfelja.

Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika.

Naknada za pohađanje obrazovnog programa: • Za brokere iznosi 4.000,00 kn• Za investicijske savjetnike iznosi 6.000,00 kn

Naknada za pristup ispitu u prvom ispitnom roku iznosi 2.500,00 kn, a u drugom ispitnom roku iznosi 1.000,00 kn. Drugom ispitnom roku mogu pristupiti samo oni kandidati koji pristupe prvom ispitnom roku, ali ga ne polože.

Opširnije: www.ripe.hanfa.hr

Organizator: HANFA

5

Page 6: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Učenje kao navikaUčenje kao navikaKako bi se najbolje odmorili naš mozak mora „pospremiti“ sve što smo primili u prvih pola godine u svoju glavu, leđa, srce, želudac... Kako bismo mogli ponovo osjetiti energiju stvaranja, kreativnosti, obnavljanja trebamo na neki način napraviti mjesta za novo.

Donosimo jedan jednostavan, ali ne i trivijalan, alat koji vam može pomoći u iskorištavanju prošlih iskustava za učenje i planiranje budućnosti.

Izradite 4 kutije. Mogu biti različitih boja, možete ih ukrasiti naljepnicama, kolažem ili ih možete napraviti raznih veličina i oblika.

Kutija prva: konkretna iskustvaNa prvu kutiju napišite: Što sam sve doživjela u proteklih 7 mjeseci? U nju ubacite sve događaje koji su vas na neki način potaknuli, dodirnuli, bili za vas važni. Sva iskustva koja su bila nova, neobična, dramatična, vesela ili možda čudna. Svaki taj događaj opišite, što se točno događalo i što je dovelo do tog događaja.

Kutija druga: promatrajući sebe Na drugu kutiju napišite: Kako je meni bilo u tim situacijama? Ovdje ubacite sve svoje misli, osjećaje, ponašanja kojih se možete dosjećati. Zamislite da ste bili promatrač, mala kamera koja je snimala vas u tim situacijama, što bi ona zabilježila? Kako ste se ponašali, što ste osjećali, što ste mislili dok su se događale sve te situacije?

Kutija treća: učenjeNa treću kutiju napišite: Što sam naučila? Možete li donijeti neku zaključak, ima li što zajedničko u vašem ponašanju, osjećajima ili mislima? Što ste naučili o sebi, drugima? Da li se ponašate drugačije, da li mislite drugačije o ljudima, situacijama sebe? Da li vas je neko od iskustva promijenilo kao osobu, vaše vrijednosti?

Kutija četvrta: budućnostNa četvrtu kutiju upišite: Kako ću ovo učenje iskoristiti u budućnosti? Hoćete li nešto promijeniti, nešto novo naučiti, potražiti neko novo iskustvo za učenje? Na koji način možete učenja koja ste „izvukli“ primijeniti u budućnosti? Kako će okolina vidjeti tu promjenu? Treba li vam podrška nekog bliskog da zaista te promjene i uvedete.

Sretno učenje!! Ugodan odmor!!

Rajka MarkovićZvjezdana DragojevićPrava Formula d.o.o.Upravljanje ljudskim potencijalimawww.pravaformula.hr

6

Page 7: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

INTERVJU – MOJA KARIJERAINTERVJU – MOJA KARIJERASPECIJALIST.HR predstavlja rubriku „Intervju – Moja karijera“ u kojoj financijski stručnjaci govore o svom školovanju, prvom radnom mjestu, ravnoteži poslovnog i privatnog života, po njima najbitnijim faktorima za uspješnu karijeru…Cilj je mladima predstavili profesije te mogućnosti koje im se nude nakon završetka fakulteta.

Ovim putem zahvaljujemo financijskim stručnjacima koji su odvojili vrijeme i podijelili s nama svoja iskustva. Nove intervjue možete pratiti na: INTERVJU – MOJA KARIJERA >>

“Uspjeh čini 80% trud, a 20% talent. Također, emotivna inteligencija i sposobnost rada s ljudima je za rukovodeće pozicije čak možda i važnija od stručnih znanja i formalnog obrazovanja...”

“Mladim ljudima preporučujem da na početku karijere budu skromni, vrijedni i da se ne libe prihvatiti posla ali i dodatnog učenja i usavršavanja. Trebaju biti pouzdani, na raspolaganju i ne trebaju se libiti reći svoje mišljenje i dati svoje prijedloge. I naravno inicijativu i ideje koje predlože trebaju i znati sprovesti do kraja...”

“Ja svaki dan naučim nešto novo i to saznanje uvijek izaziva jedan dobar osjećaj.”

“Ne uzimati baš sve poslovne postavke zdravo za gotovo, usuditi se pitati i preispitivati, kako sebe tako i posao jer uvijek postoji mogućnost za unapređenje i poboljšanje. Svoje ideje i mišljenja iznositi bez straha, argumentirano. Istovremeno, biti otvoren za sagledavanje materije iz raznih kutova.”

“Kada se ispuni očekivanja poslodavca, beneficije dolaze same od sebe. Svakako savjetujem pametan odabir prvog zaposlenja i jer ono na neki način određuje cijelu karijeru – to je bitno i u smislu učenja i u smislu „građenja CV-a“.

Ivana Barać Član Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima, VB Invest >>Mirjana Ostojić Rukovoditelj Službe financija i plana, Jadranski naftovod d.d. >>Krešimir Jušinski Predsjednik Uprave, Antea brokeri d.o.o. >>Igor Garača Izvršni direktor, Sektor računovodstva, Hrvatska pošta d.d. >>Irena Sekirica Operativni direktor, Sektor za kontroling Hrvatski Telekom d.d. >>Nada Cerovac Glavni menadžer, PBZ Leasing d.o.o. >>Anica Gabrovec Članica Uprave, Victoria životno osiguranje d.d. >>Ivan Mihoković Direktor odjela kontrolinga, SG Splitska banka d.d. >>Manuela Bukovec Prokurist / Direktor financija, SG Leasing d.o.o. >>Maja Milinović Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga, DB Schenker >>

Anita Koštić Voditelj riznice, Unicredit Leasing Croatia d.o.o. >>Mladen Meter Direktor, Poslovna učinkovitost d.o.o. >>Vedran Nojić Član Uprave, Erste Factoring d.o.o. >>Nadica Marinković Članica Uprave, Ilirika Investments d.o.o. >>Siniša Resanović Financijski direktor, RTL Hrvatska d.o.o. >>Andreja Radić Član Uprave, KD životno osiguranje d.d. >>Ivan Ivin Predsjednik Uprave, Ilirika Investments d.o.o. >>Ivana Gažić Predsjednica Uprave, Zagrebačka burza d.d. >>Lolita Kalinski Voditelj računovodstva, Hypo - Leasing Steiermark d.o.o. >>Kristina Dujmović Članica Uprave, Immoconsult d.o.o. >>

“Ako ste zadovoljni bit ćete i uspješni i to se vjerujte prepozna. Karijera...? Zašto robovat karijeri. Vrlo često ona ovisi o simpatijama a u većim kompanijama o poslovnim odlukama koje baš i ne bi uvijek trebale biti naš život. Mislim da je dobro “biti svoj”.”

“Ako postoji volja, želja i upornost da se u životu postigne zadani cilj onda nema prepreke da to i ostvarite.”

“Želja. Od nje sve kreće, ako je nema, nema ni napretka.”

“Volim učiti i nije mi neugodno priznati da nešto ne znam.”

“Treba staviti naglasak na kvalitetu, a ne na kvantitetu vremena posvećenog, bilo poslu, bilo privatnom aspektu života.”

7

Page 8: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Nova je godina i vi biste htjeli napraviti godišnju analizu koja pokazuje koji klijenti su kupovali više ili manje u 2010. u odnosu na 2009. godinu. Razmotriti ćemo četiri metode za sastavljanje ovakvog izvještaja.

Recimo da imate knjigu IRA za 2010. godinu u jednom radnom listu i knjigu IRA za 2009. godinu na drugom radnom listu. Struktura izvještaja će varirati ovisno o vašem sustavu, ali pretpostavimo da svaki izvještaj ima minimalno stupac Klijent i stupac Prihod.

Metoda 1: Pivot tablica za usporedbu dva popisaDodajte novi prazni radni list u vašu radnu knjigu. Napravite tri stupca: Klijent, Prihod i Godina. Kopirajte stupce Klijent i Prihod iz radnog lista 2009 u stupce A i B u praznoj radnoj knjizi. Stupac C popunite sa „2009“ za sve zapise. Ispod ovih podataka kopirajte stupce Klijent i Prihod iz radnog lista 2010, te ispunite stupac C sa „2010“ za sve zapise.Izaberite jednu ćeliju u podatkovnom nizu. Izaberite opciju Pivot Table iz naredbe Data (Excel 2003) ili iz kartice Insert (Excel 2007). Kliknite OK ili Finish kako bi stvorili praznu pivot tablicu. Dovucite polje Klijent u Područje retka, polje Godina u Područje stupca i polje Prihodi u Područje podataka. Kako bi poboljšali izvješće uklonite redak Ukupno pomoću dijalog okvira PivotTable Options. Dodajte Izračunatu stavku zvanu Delta, koja izračunava 2010/2009 – 1. U PivotTable Options, dodajte kvačicu kraj „For Error Values Show“ i ostavite okvir za tekst prazan kako bi prikrili grešku dijeljenja sa nulom. Sada imate izvješće kao što je pokazano na slici 1.

Metoda 2: Pivot tablica s grupiranjem podatakaOva metoda jako dobro funkcionira ako su vaši „2009“ i „2010“ stupci u istom formatu i ako vaši podaci imaju polja s datumom računa. Kopirajte podatke iz2010. godine (bez naslova) ispod podataka iz 2009. godine. Izaberite jednu ćeliju i napravite pivot tablicu. Dovucite polje Datum računa u Područje retka. Desnim klikom kliknite na prvi datum i izaberite opciju Group. U okviru za dijalog izaberite oboje i mjesece i godine i kliknite OK.PivotTable područje vam sada nudi virtualno polje nazvano Godine. Dovucite polje Godine u Područje stupca. Otklonite polje Dan iz Područja retka. Dodajte Klijenti u područje retka. Dodajte Prihod u Područje podataka. Kao i u metodi 1, možete ukloniti redak Ukupno za retke u okviru za dijalog PivotTable Options. Budući da ste grupirali Područje podataka, ne možete dodati izračunatu stavku da vam izračuna Deltu. Ovu kalkulaciju ćete morati unijeti kao formulu pored Pivot tablice. Dok radite formulu nemojte izabirati ćelije pomoću miša ili strelica već umjesto toga natipkajte formulu, jer bi inače mogli dobiti GetPivotData funkciju, koja se ne kopira dobro.Obje metode neće biti dobre ako kombinirani podaci iz vaših knjiga IRA sadrže više redaka nego što ih vaša verzija Excela nudi. U tom slučaju možete koristiti metodu Konsolidacije.

Metoda 3: KonsolidacijaNaredba Konsolidacija radi s jednim stupcem oznaka u lijevom stupcu i bilo kojim brojem numeričkih polja. Tako možete konsolidirati višestruke raspone. Excel će povezati klijente u prvom stupcu svakoga raspona i pokazati zbroj. Napravite raspon s Klijenti u stupcu A i 2009 Prihod u stupcu B. Provjerite da naslov u B1 uključuje godinu, na primjer „2009 Prihod“. U redu je ako se klijenti ponavljaju više puta u rasponu, stoga možete kopirati direktno iz knjige IRA.Napravite sličan raspon sa Klijenti u stupcu D i 2010 Prihod u stupcu E. Izaberite prazan dio vašeg radnog lista, npr. ćeliju G1. Iz kartice Data izaberite naredbu Consolidate.U dijalog okviru Consolidate, odaberite raspon u stupcima A i B. Kliknite Add. Zatim izaberite raspon u stupcima D i E. Kliknite Add. Na dnu dijaloga, izaberite oboje, i Top Row i Left column. Kliknite OK. Slika 2 pokazuje dijalog Consolidate.Rezultat će biti skup podataka svih klijenata pronađenih u oba popisa. Budući da stupci B i E imaju različite naslove, imati ćete dva numerička stupca nadesno od klijenata. Primijetite da će naslov Klijenti uvijek nedostajati u ćeliji G1. Također, klijenti neće biti sortirani. Izaberite ćeliju G1 i kliknite Sort dugme kako bi sortirali kupce. Zatim možete dodati Delta stupac.

Metoda 4: Korištenje nekog drugog alataAko vam se sve ove metode čine preteškim, postoji nekoliko programa koji će vam pomoći da pomoću nekoliko klikova usporedite par radnih listova. Svi nude probni period koji će vam omogućiti da završite godišnje izvješće dok ih isprobate. Easy-XL (www.easy-XL.com) nudi naredbu „Usporedi listove“. Izaberite da usporedite knjigu IRA 2010. Grupirajte ju po klijentima i izaberite Prihod iz oba lista.Popularni revizorski softver Active Data (www.information Active.com) nudi također slične postupke. Također DigDB (www.DigDB.com) nudi Roll Up naredbu. Prvo, ručno kombinirajte podatke obje godine u jedan radni list, kao i u Metodi 2. Zatim idite na Column-Convert-Data To-Year. Naposljetku koristite Roll Up naredbu.Nakon što napravite ove analize sa bilo kojom od ove četiri metode, moći ćete se fokusirati na dvije specifične klase klijenata. Potražite klijente koji su imali prihod u 2009. godini a u 2010. godini ga nemaju. Zašto su ovi klijenti otišli? Također fokusirajte se na one klijente koji su prvi put kupovali kod vas u 2010. godini. Saznajte kakvim vas smatraju i da li su zadovoljni vašim odnosom prema njima.

Izvor: Strategic Finance, Siječanj 2010

GodišnjeAnalize

8

Page 9: Ovlašteni računovođa - specijalist.hr · Broj izdanja: 17 Godina izdanja: 2011 Ljeto za razmišljanje Ljeto za razmišljanje Ovlašteni računovođa Ljeto je vrijeme odmora…

Pravne napomene: SPECIJALIST d.o.o. ne preuzima odgovornost za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija i njihovom interpretacijom osim u slučaju ugovornog odnosa s klijentima - korisnicima.S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti zaštite sadržaja ovih stranica, SPECIJALIST d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke ili podataka uslijed tehničkih problema. SPECIJALIST d.o.o. zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju putem ovih stranica.

SPECIJALIST.ZanimljivostiSPECIJALIST.Zanimljivosti

+ Fina i tvrtka Računi.hr d.o.o. u suradnji s bankama grade jedinstvenu infrastrukturu za isporuku i plaćanje e-računa.

www.fina.hr

Specijalist d.o.o., Vrbik 10b, HR - 10000 Zagrebtel / fax +385 (0)1 619 42 00 / +385 (0)1 604 05 04e-mail [email protected] www.specijalist.hr

+ Za nepuna dva mjeseca na ulice Zagreba stiže ekotaksi, prva taksi tvrtka u svijetu koja isključivo ima hibridne automobile. Vozni park obnavljat će se svake dvije godine, a od 50-ak Priusa vlasnici očekuju da će “osvojiti srca Zagrepčana i ponuditi alternativu”

www.vecernji.hr

+ Novosti iz Japana:

Kravata na napuhavanje za pospane radnike.

www.metro-portal.hr

“Klimatizirani sako” komad je ljetne odjeće u Japanu gdje se stanovništvo pokušava rashladiti ne trošeći previše energije...

www.profitiraj.hr

+ Ispred zagrebačkog Energetskog instituta “Hrvoje Požar” otvorena je prva punionica za električna vozila u našem glavnom gradu.

www.vecernji.hr

+ GfK Custom Research je nedavno proveo međunarodno istraživanje (19 zemalja) o povjerenju građana prema 20 grupa profesija ili organizacija – “2011 GfK Trust Indeks“. Na toj međunarodnoj razini vatrogasci uživaju najviši stupanj povjerenja...

www.limun.hr

+ Hrvatska reprezentacija mladih informatičara osvojila je tri zlatne i jednu brončanu medalju na netom završenoj 23. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Pattayi u Tajlandu, a ekipno je prva u Europi i druga u svijetu, objavio je Hrvatski savez informatičara.

www.tportal.hr

+ Ako vas zanima kako je vaša okolina izgledala u prošlosti ili volite gledati stare fotografije od različitih mjesta na kojima ste bili ili koja biste voljeli posjetiti, Historypin bi vam se mogao svidjeti.

www.bug.hr

+ Dva odvojeno provedena istraživanja pokazala su da se velik broj ljudi bez interneta osjeća usamljeno te pokazuju znakove ovisnosti slične ovisnostima o cigaretama i alkoholu.

www.dnevnik.hr