Oznaen­ DUM 19 - 05 - Fa - DUM

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Označení DUM 19 - 05 - Fa - DUM. Autor Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup - PowerPoint PPT Presentation

Text of Oznaen­ DUM 19 - 05 - Fa - DUM

Prezentace aplikace PowerPoint

Oznaen DUM 19 - 05 - Fa - DUMAutorPjmen a jmno: Fichna Josef, Mgr. kola: Zkladn kola a Matesk kola tpnkovice, pspvkov organizace Adresa: Zahradn 10, tpnkovice, 747 28Pedmt a oekvan vstupRonk: 8. Datum: 20. 12. 2011Pedmt: ProdopisTematick celek: Savci - chudozubOekvan vstup: Charakterizuje chudozub savce. Uri vybran zstupce chudozubch a zaad je do hlavnch taxonomickch skupin. Porovnv zkladn vnj a vnitn stavbu vybranch chudozubch. Odvod zkladn projevy chudozubch v prod, objasn jejich zpsob ivota a pizpsoben se danmu prosted. Zhodnot vznam chudozubch savcv prod i pro lovka.Anotace: Prezentace pro ky, ve kter se dozv zkladn informace o chudozubch savcch. Vybran ci budou mt vlastn prezentace na vybran zstupce chudozubch.Klov slova: Chudozub, psovec, mravenenk, lenochod

CHUDOZUBObr. 1 Obr. 2

Obr. 3Zaazen do taxonomickch skupin 1. e ivoichov 2. pode Mnohobunn 3. kmen Strunatci 4. podkmen Obratlovci 5. nadtda elistnatci 6. tda Savci 7. podtda ivorod 8. nadd Placentlov 9. d - ChudozubCHARAKTERISTIKAMal skupina savc Nzev celho du je nepesn, psovci maj nejvce zub mezi savci (96 -104)Spolenm znakem je zvltn spojen hrudnch a bedernch obratl zkostnatn vazy, kter zpevuj pteMaj protaen enichNejdokonalejm smyslem je ich, ostatn smysly jsou nedokonalVskyt pouze Jin a Stedn Amerika

VSKYTObr. 4

ZSTUPCI(referty na vybran savce)Psovec ttinatMravenenk velkLenochod tprstPSOVEC TTINATObr. 5 Obr. 6

MRAVENENK VELKObr. 7 Obr. 8

LENOCHOD TPRSTObr. 9 Obr. 10

ZPISd Chudozub:Mlo poetn skupina savcSpolenm znakem je zvltn spojen hrudnch a bedernch obratl zpevnn pteeSmysly ich Vskyt pouze Jin a Stedn AmerikaZstupci psovec ttinat - mravenenk velk - lenochod tprstOPAKOVNDoplte text:Nejdokonalejm smyslem chudozubch savc je . . Hlava je protaen v . . Vyskytuj se pouze ve . a . . Krun z kostnch destiek pokrytch rohovinou maj ., kte maj velk poet . . Siln drpy k hrabn a dlouh jazyk v bezzub elisti m ., jeho potravu tvo hlavn . a . . Specialistou na ivot v korunch strom je . Na pednch konetinch m . drpy. Jeho koich me bt nazelenal dky ptomnm . .SPRAVN EENNejdokonalejm smyslem chudozubch savc je ich. Hlava je protaen v enich. Vyskytuj se pouze ve Stedn a Jin Americe. Krun z kostnch destiek pokrytch rohovinou maj psovci, kte maj velk poet zub. Siln drpy k hrabn a dlouh jazyk v bezzub elisti m mravenenk, jeho potravu tvo hlavn mravenci a termiti. Specialistou na ivot v korunch strom je lenochod. Na pednch konetinch m ti drpy. Jeho koich me bt nazelenal dky ptomnm asm.Autorizace

Autorizace zpouit literaturyVANKOV,I., SKBOV,J., MARKVARTOV,D., HEJDA,T. Prodopis 8 uebnice pro zkladn koly a vcelet gymnzia, Plze, Fraus 2006KANTOREK,J., JURK,J., FRONK,J. Prodopis 8, Olomouc, Prodos 1999SIGMUND,L., HANK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatc, Praha, Karolinum 1994

Autorizace zCMISObr. 1 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 2 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 3 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 4 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 5Pouitzdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 6 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]Obr. 7 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14] Obr. 8 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14] Obr. 9 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14] Obr. 10 Pouit zdroj: [cit. 2011-12-14]