of 13 /13
P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

  • Upload
    lekien

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ......

Page 1: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu

01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

Page 2: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Çevre Laboratuvarı

Page 3: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 3MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

Atık Su Analizleri

1. pH Ölçümü

2. Mikrodalga ile Parçalama

3. Askıda Katı Madde Tayini

4. Serbest (Bakiye) Klor Tayini

5. İndüktif Eşleşmiş Plazma Yöntemi ile Katyon Tayini

6. Yağ&Gres Tayini

7. Toplam Kjeldahl Azotu ve Amonyak Azotu Tayini

8. Toplam Sülfür Tayini

9. İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü

10. Adsorplanabilen Halojenli Organik Bileşik Tayini (AOX)

11. Kimyasal Oksijen İhtiyacı

İçindekiler

Page 4: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 4

Atıksu Analizleri

MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

1. pH Ölçümü

“Elektrometrik Yöntem” ile ölçüm yapılmaktadır.

Cihaz: WTW 330i PH METRE

Norm: SM 4500 H B

2. Mikrodalga ile Parçalama

ICP cihazında ölçümü yapılacak numunelerin nitrik asit yardımıyla elementel düzeyde parçalanması sağlanır.

Cihaz: Berghof Speedwave

Norm: EPA 3015 A:2007

Page 5: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 5MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

3. Askıda Katı Madde Tayini

Vakum filtre ve filtre kağıdı yardımıyla atıksusüzüldükten sonra etüvde kurutularak ölçüm gravimetrik olarak gerçekleştirilir.

Cihaz: KNF NEUBERGER Vakum Pompası

Sartorious GP GEM 2000Hassas terazi

Norm: SM 2540 D

Page 6: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 6MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

Ön işlem sonrasında amonyum demir iki sülfat hegzahidrat titrantı yardımıyla titrimetrik olarak analiz gerçekleştirilir.

Cihaz: Brand Dijital Büret

Norm: SM4500 –Cl: F DPD –DAS

4. Serbest (Bakiye) Klor Tayini

Page 7: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 7

5. İndüktif Eşleşmiş Plazma Yöntemi ile Katyon Tayini

MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonrasında; yüksek ısıyla işlem görmesi neticesinde ortaya çıkan ışımanın optik olarak ölçülmesi esasına dayanır. Demir, Krom, Nikel, Bakır, Kadmiyum, Çinko, Demir, Kurşun, Gümüş, Aluminyum, ve Kalay iyonlarının ölçümü için kullanılır.

Cihaz: PERKİN ELMER ICP OES 2100 DV Plazma&Optik Emisyon Spektrometre

Norm: EPA 200.7

Page 8: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 8MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

6. Yağ&Gres Tayini

Hegzan yardımıyla atıksuda bulunan yağın ayırma hunisinde ayrılması, buharlaştırma ve kurutma ile gravimetrik olarak ölçümü esasına dayanır.

Cihaz: HERAEUS ETÜV

Norm: SM 5520 B

Page 9: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 9MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

7. Toplam Kjeldahl Azotu ve Amonyak Azotu Tayini

Kjeldahl Azotu tayini yapılacak numuneler ön kaynatma işlemi ile amonyak azotu formuna çevrilir. Amonyak azotu tayini yapılacak numuneler kimyasal ilavesi ile distilasyon hattından geçirilerek borik asit içerisinde toplanır ve sülfirik asit ile titre edilir. Nitrit ve Nitrat azotları ise İyon Kromatografi ile tayin edilerek Toplam Azot hesaplanır

Cihaz: Gerhardt Distilasyon ve Yakma SistemiNorm: SM 4500 Norg. B + EPA 200.7

Page 10: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 10MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

8. Toplam Sülfür Tayini

Çinko asetat kullanılarak atıksuda tutulan sülfür, standart sodyum tiyo sülfat çözeltisi ile titre edilerek Iyodometrik yöntemle tayin edilir.

Cihaz: BRAND DİJİTAL BÜRET

Norm: SM 4500 S -2

Page 11: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 11MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

Anyon ölçümü için hazırlanmış kolon içerisinden geçirilen atıksuyun meydana getirdiği iletkenlik değişimi ile Klorür, Florür; Nitrit, Nitrat ve Sülfat Tayini gerçekleştirilir.

Cihaz: Dionex ICS 3000 Iyon Kromotografisi

Norm: SM 4110 A,B

9. İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü

Page 12: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 12MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

Atıksu numunesi; ön işlem olarak hazırlık aparatında azot gazı yardımıyla aktif karbon yüzeye tutturulduktan sonra, kulometrikyöntemle AOX cihazında ölçümü gerçekleştirilir.

Cihaz: BEHR CL 10 YAKMA & ELEKTROLİZ SETİ

Norm: EPA 1650

10. Adsorplanabilen Halojenli Organik Bileşik Tayini (AOX)

Page 13: P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · İyon Kromatografi ile Anyon Ölçümü ... MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt Atıksuyun mikrodalga ile ön işlemi sonras ında; yüksek ısıyla

Folie 13MB_P-B/QAL-MT_Tanıtımı.ppt

11. Kimyasal Oksijen İhtiyacı

Atıksu içerisindeki organik maddelerin potasyum dikromat kullanılarak yüksek asidik koşullarda, yoğunlaştırıcı sistem içerisinde ısıtılarak parçalanması ve sonrasında Amonyum Demir II Sülfat Hegza Hidrat ile ile titre edilerek hesaplanması ile bulunur.

Cihaz: GERHARDT TZ KOI SETİ

Norm: DIN 38409 Bl. 41