of 2 /2
www.sberbank.hr 0800 0600 Paketi računa za male poduzetnike Mali poduzetnici su poslovni subjekti čiji ukupan prihod, zajedno s prihodom vlasnički povezanih poslovnih subjekata, ne prelazi 5 mio EUR godišnje jedinstvenom naknadom za paket zamijenite pojedinačne naknade ostvarite dodatni popust na određene naknade uz bankarske usluge unutar paketa dobivate i Triglav automobilsku asistenciju TRIGLAV ASISTENCIJA U slučaju teškoća s automobilom, osiguranjem automobilske asistencije, osigurana Vam je u Hrvatskoj i Europi 24-satna pomoć kod kuće i na cesti, kod problema s automobilskim ključevima, spašavanja, vuče ili prijevoza vozila, dostava goriva i zamjenskih dijelova u inozemstvo te carina i prijevoz na auto otpad ali i prijevoz korisnika, te Vam je osigurano zamjensko vozilo, smještaj u hotel, pratnja maloljetnih korisnika te pomoć u slučaju smrti u inozemstvu. Automobilska asistencija i Automobilska asistencija PLUS Visina pokrića troškova usluga asistencijskih usluga Asistencijske usluge Automobilska asistencija uz Green paket Automobilska asistencija PLUS uz Orange paket Pomoć kod kuće i na cesti U slučaju manjih kvarova pokriva troškove dolaska izvođača usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog slučaja Pomoć kod problema s automobilskim ključevima Pokriva troškove dolaska izvođača usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog slucaja, pokriva troškove dostave rezervnih ključeva Spašavanje vozila do 300 EUR do 600 EUR Vuča ili prijevoz vozila do 150 EUR do 300 EUR Dostava goriva Troškovi dostave goriva Dostava zamjenskih dijelova u inozemstvo Troškovi dostave zamjenskih dijelova Carina i prijevoz na auto otpad Troškovi postupka carinjenja i odvoza na otpad Prijevoz korisnika do 500 EUR za prijevoz svih osiguranika do 1000 EUR za prijevoz svih osiguranika Zamjensko vozilo najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 48 sati najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 72 sata Smještaj u hotelu do dva noćenja u hotelu najviše B kategorije za sve osiguranike Zamjenski vozač u inozemstvu Troškovi zamjenskog vozača Pomoć u slučaju smrti u inozemstvu Troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u Republici Hrvatskoj Posjet ozlijeđenom korisniku u inozemstvu Troškove jedne povratne karte za prijevoz javnim prijevoznim sredstvom za jednog člana obitelji korisnika Pratnja maloljetnih korisnika Troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvom za maloljetne korisnike i pratnju do mjesta njihovog prebivališta Informacije Pružanje informacija o načinu rješavanja posljedica događaja koji je uzrok asistencijskom slučaju Ukoliko ćete trebati pomoć, samo nazovite Asistencijski centar na 0800 9181 ili +385 1563 2793 i stručni suradnici će Vam pomoći u najkraćem mogućem roku. 0800 0600 www.sberbank.hr Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb

Paketi računa za male poduzetnike

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paketi računa za male poduzetnike

Paketi rauna za male poduzetnike
Mali poduzetnici su poslovni subjekti iji ukupan prihod, zajedno s prihodom vlasniki povezanih poslovnih subjekata, ne prelazi 5 mio EUR godišnje
jedinstvenom naknadom za paket zamijenite pojedinane naknade
ostvarite dodatni popust na odreene naknade uz bankarske usluge unutar paketa dobivate i Triglav automobilsku asistenciju
TRIGLAV ASISTENCIJA
U sluaju teškoa s automobilom, osiguranjem automobilske asistencije, osigurana Vam je u Hrvatskoj i Europi 24-satna pomo kod kue i na cesti, kod problema s automobilskim kljuevima, spašavanja, vue ili prijevoza vozila, dostava goriva i zamjenskih dijelova u inozemstvo te carina i prijevoz na auto otpad ali i prijevoz korisnika, te Vam je osigurano zamjensko vozilo, smještaj u hotel, pratnja maloljetnih korisnika te pomo u sluaju smrti u inozemstvu.
Automobilska asistencija i Automobilska asistencija PLUS
Visina pokria troškova usluga asistencijskih usluga
Asistencijske usluge Automobilska asistencija uz Green paket
Automobilska asistencija PLUS uz Orange paket
Pomo kod kue i na cesti U sluaju manjih kvarova pokriva troškove dolaska izvoaa usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog sluaja
Pomo kod problema s automobilskim kljuevima
Pokriva troškove dolaska izvoaa usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog slucaja, pokriva troškove dostave rezervnih kljueva
Spašavanje vozila do 300 EUR do 600 EUR
Vua ili prijevoz vozila do 150 EUR do 300 EUR
Dostava goriva Troškovi dostave goriva
Dostava zamjenskih dijelova u inozemstvo Troškovi dostave zamjenskih dijelova
Carina i prijevoz na auto otpad Troškovi postupka carinjenja i odvoza na otpad
Prijevoz korisnika do 500 EUR za prijevoz svih osiguranika do 1000 EUR za prijevoz svih osiguranika
Zamjensko vozilo najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 48 sati najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 72 sata
Smještaj u hotelu do dva noenja u hotelu najviše B kategorije za sve osiguranike
Zamjenski voza u inozemstvu Troškovi zamjenskog vozaa
Pomo u sluaju smrti u inozemstvu Troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u Republici Hrvatskoj
Posjet ozlijeenom korisniku u inozemstvu Troškove jedne povratne karte za prijevoz javnim prijevoznim sredstvom za jednog lana obitelji korisnika
Pratnja maloljetnih korisnika Troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvom za maloljetne korisnike i pratnju do mjesta njihovog prebivališta
Informacije Pruanje informacija o nainu rješavanja posljedica dogaaja koji je uzrok asistencijskom sluaju
Ukoliko ete trebati pomo, samo nazovite Asistencijski centar na 0800 9181 ili +385 1563 2793 i struni suradnici e Vam pomoi
u najkraem moguem roku.
Otvaranje Multivalutnog transakcijskog rauna
Voenje Multivalutnog transakcijskog rauna
Beskontaktna debitna Maestro kartica
Mobilno bankarstvo - Sberbank2go
Ugovaranje trajnih naloga
15% popusta na dio platnoprometnih naknada
15% popusta na naknadu za odobrenje i produenje korištenja prekoraenja po transakcijskom raunu (Overdraft)
15% popusta na naknadu za izdavanje fi zikog tokena za korištenje Internet bankarstva - Sberbank Business online
15% popusta na provoenje trajnih naloga
PREGLED USLUGA
GREEN paket uz jedinstvenu mjesenu naknadu ukljuuje sljedee proizvode i usluge bez naplate pojedinanih naknada
Ostvarujete i sljedee popuste:
izvan paketa *** GREEN paket
Debitna kartica lanarina 50,00 kn godišnje *** 1 4,17 kn 100%
Online bankarstvo
Mobilno bankarstvo (Sberbank2go) 20,00 kn mjeseno 1 20,00 kn 100%
Kreditni transfer (plaanja)
putem Online bankarstva *
Kunski unutarbankovni platni nalog 2,00 kn po nalogu 5 10,00 kn 15% na neogranien
broj naloga 8,50 kn
Kunski meubankovni platni nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 15% na neogranien
broj naloga 10,63 kn
SEPA interni platni nalog 2,00 kn po nalogu 5 10,00 kn 15% na neogranien broj naloga 8,50 kn
SEPA nacionalni meubankovni
platni nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 15% na neogranien
broj naloga 10,63 kn
SEPA prekogranini meubankovni platni
nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 15% na neogranien
broj naloga 10,63 kn
NON-SEPA plaanje u inozemstvo, unutar
Sberbank Grupe 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 15% na neogranien
broj naloga 10,63 kn
Trajni nalog
Defi niranje u sustavu 100,00 kn jednokratno *** 1 8,33 kn 100%
Unutarbankovni * 3,00 kn po nalogu 5 15,00 kn 15% na neogranien broj naloga 8,50 kn
Meubankovni * 4,00 kn po nalogu 5 20,00 kn 15% na neogranien broj naloga 8,50 kn
Overdraft ** Prekoraenje po raunu Naknada za odobrenje *** 1 375,00 kn 15% na naknadu za odobrenje 318,75 kn
Dodatne pogodnosti Triglav asistencija - Automobilska asistencija
Ukupan iznos naknade (mjeseno) 576,67 kn 100,00 kn 495,25 kn
Mjesena ušteda na paketu 81,42 kn
Paket poslovnog rauna
* Informativni izraun naknada baziran na 5 pojedinanih transakcija u jednom mjesecu ** Informativni izraun naknade za odobrenje Prekoraenja po raunu u iznosu od 300.000 HRK i redovnu godišnju naknadu u visini od 1,5% od iznosa Prekoraenja. Odobrenje i produenje
korištenja Prekoraenja po raunu (Overdraft) podlijee zasebnom zahtjevu, potrebnoj dokumentaciji, kao i donošenju pozitivne odluke Banke o mogunosti odobrenja ili produenja Prekoraenja. *** Jednokratne i godišnje naknade svedene na mjesenu razinu
ORANGE
Otvaranje Multivalutnog transakcijskog rauna
Voenje Multivalutnog transakcijskog rauna
Beskontaktna debitna Maestro kartica
Mobilno bankarstvo - Sberbank2go
Ugovaranje trajnih naloga
30% popusta na dio platnoprometnih naknada
30% popusta na naknadu za odobrenje i produenje korištenja prekoraenja po transakcijskom raunu (Overdraft)
30% popusta na naknadu za izdavanje fi zikog tokena za korištenje Internet bankarstva - Sberbank Business online
30% popusta na provoenje trajnih naloga
PREGLED USLUGA
ORANGE paket uz jedinstvenu mjesenu naknadu ukljuuje sljedee proizvode i usluge bez naplate pojedinanih naknada
Ostvarujete i sljedee popuste:
izvan paketa *** ORANGE paket
Debitna kartica lanarina 50,00 kn godišnje *** 1 4,17 kn 100%
Online bankarstvo
Mobilno bankarstvo (Sberbank2go) 20,00 kn mjeseno 1 20,00 kn 100%
Kreditni transfer (plaanja)
putem Online bankarstva *
Kunski unutarbankovni platni nalog 2,00 kn po nalogu 5 10,00 kn 30% na neogranien
broj naloga 7,00 kn
Kunski meubankovni platni nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 30% na neogranien
broj naloga 8,75 kn
SEPA interni platni nalog 2,00 kn po nalogu 5 10,00 kn 30% na neogranien broj naloga 7,00 kn
SEPA nacionalni meubankovni
platni nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 30% na neogranien
broj naloga 8,75 kn
SEPA prekogranini meubankovni platni
nalog 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 30% na neogranien
broj naloga 8,75 kn
NON-SEPA plaanje u inozemstvo, unutar
Sberbank Grupe 2,50 kn po nalogu 5 12,50 kn 30% na neogranien
broj naloga 8,75 kn
Trajni nalog
Defi niranje u sustavu 100,00 kn jednokratno *** 1 8,33 kn 100%
Unutarbankovni * 3,00 kn po nalogu 5 15,00 kn 30% na neogranien broj naloga 8,50 kn
Meubankovni * 4,00 kn po nalogu 5 20,00 kn 30% na neogranien broj naloga 8,50 kn
Overdraft ** Prekoraenje po raunu Naknada za odobrenje *** 1 375,00 kn 30% na naknadu za odobrenje 262,50 kn
Dodatne pogodnosti Triglav asistencija PLUS - Automobilska asistencija
PLUS
Ukupan iznos naknade (mjeseno) 576,67 kn 140,00 kn 468,50 kn
Mjesena ušteda na paketu 108,17 kn
Paket poslovnog rauna
* Informativni izraun naknada baziran na 5 pojedinanih transakcija u jednom mjesecu ** Informativni izraun naknade za odobrenje Prekoraenja po raunu u iznosu od 300.000 HRK i redovnu godišnju naknadu u visini od 1,5% od iznosa Prekoraenja. Odobrenje i produenje