Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno ... sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya
Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno ... sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya

Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno ... sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno ... sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya

 • Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno Lanteri

  Mangyaring ipadala ang mga kahilingan sa panalangin sa:

  Oblates of the Virgin Mary • 2 Ipswich Street, Boston, MA 02215 brunolanteri@omvusa.org • www.omvusa.org/bruno-lanteri

  O Ama, bukal ng tanang buhay at kabanalan, binigyan mo si Benerable Bruno Lanteri ng dakilang pananalig kay Kristo na iyong Anak, ng buhay-na-buhay na pag-asa, at ng masigasig na pagmamahal para sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Ginawa mo siyang propeta ng Banal na Kasulatan at saksi ng iyong Awa. Magiliw ang pagmamahal niya kay Maria, at sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya ng katapatan sa Simbahan. Ama, dinggin ang panalangin ng iyong pamilya at, sa pamamagitan ni Benerable Lanteri, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling ngayon... Gawin mo sana siyang Santo ng Simbahan, upang makapagbigay kami sa iyo ng mas dakilang papuri. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong Anak, si Jesukristo, aming Panginoon. Amen.

 • Benerable Bruno Lanteri Mayo 12, 1759 - Agosto 5, 1830

  Tagapagtatag ng Oblates of the Virgin Mary