of 52 /52
PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) Versi 5.3

PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

PANDUAN PENGGUNA (PP)

SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Versi 5.3

Page 2: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

2

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

ISI KANDUNGAN

1 PENGENALAN .................................................................................................................................. 4

1.1 Tujuan ..................................................................................................................................... 4

1.2 Definasi ................................................................................................................................... 4

1.3 Keperluan Sistem .................................................................................................................... 4

1.4 Penyenggaraan Pelayar WEB .................................................................................................. 4

2 LOGIN KE SISTEM PENDAFTARAN ................................................................................................... 5

3 FUNGSI-FUNGSI SISTEM .................................................................................................................. 7

3.1 Pengguna ................................................................................................................................ 7

Individu: Carian No. PIN .................................................................................................. 7 3.1.1

Individu: Carian No. PIN Menggunakan Nama ................................................................ 9 3.1.2

Individu: Kemas Kini Pembayar Cukai ........................................................................... 10 3.1.3

Individu: Carian Profil .................................................................................................... 12 3.1.4

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Carian ..................................... 13 3.1.5

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Carian Mengunakan Nama..... 13 3.1.6

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Pendaftaran Baru ................... 14 3.1.7

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Kemas Kini .............................. 15 3.1.8

e-Filing Organisasi: Carian Pengarah / Organisasi ........................................................ 16 3.1.9

e-Filing Organisasi: Daftar Pengarah ............................................................................. 19 3.1.10

e-Filing Organisasi: Tukar Status Pengarah ................................................................... 21 3.1.11

Semakan Pengesahan Penerimaan ............................................................................... 22 3.1.12

Senarai e-Lodgement .................................................................................................... 23 3.1.13

Senarai e-Permohonan Pindaan BE .............................................................................. 25 3.1.14

Carian dan Set Semula e-Borang ................................................................................... 26 3.1.15

Senarai Majikan Praisi ................................................................................................... 26 3.1.16

Senarai Pekerja Berpengetahuan .................................................................................. 27 3.1.17

AP Portal: Kod Pengaktifan Sementara Kata Laluan ..................................................... 28 3.1.18

Log: Log Cetakan No. PIN Individu dan Organisasi ....................................................... 29 3.1.19

Log: Log Cetakan No. PIN Firma Ejen Cukai .................................................................. 30 3.1.20

Log: Log Set Semula Kata Laluan ................................................................................... 31 3.1.21

Penyenggaraan: Tukar Kata Laluan ............................................................................... 32 3.1.22

Bantuan Sistem ............................................................................................................. 32 3.1.23

3.2 Penyelia ................................................................................................................................. 33

Page 3: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

3

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Individu: Arkib Fail ......................................................................................................... 33 3.2.1

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Set Semula Kekunci Kedua ..... 35 3.2.2

Firma Ejen Cukai: Carian No. PIN .................................................................................. 35 3.2.3

Firma Ejen Cukai: Pendaftaran No. PIN ......................................................................... 37 3.2.4

Firma Ejen Cukai: Kemas Kini Status Firma ................................................................... 39 3.2.5

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Firma ....................................... 40 3.2.6

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Ejen / Firma ............................ 40 3.2.7

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Staf / Firma ............................. 41 3.2.8

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Set Semula Hubungan Ejen / Firma ..................... 41 3.2.9

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Set Semula Kata Laluan Pentadbir Sistem ........... 42 3.2.10

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Sijil Digital Ejen Cukai ........................................... 43 3.2.11

CP204: Kemaskini Amaun Anggaran ............................................................................ 43 3.2.12

Log: Log Kekunci Kedua ................................................................................................. 44 3.2.13

Penyenggaraan: Senarai Pengguna Cawangan ............................................................. 45 3.2.14

Penyenggaraan: Set Semula Kata Laluan SPSD ............................................................. 45 3.2.15

3.3 Pentadbir Sistem ................................................................................................................... 46

Kes Luar Biasa / TAC: Semak Penghantaran TAC .......................................................... 46 3.3.1

Kes Luar Biasa / TAC: Carian dan Kemas Kini Sekatan / TAC ......................................... 47 3.3.2

Kes Luar Biasa / TAC: Pengecualian Sekatan / TAC bagi kes > RM450K ....................... 47 3.3.3

Kes Luar Biasa / TAC: Tambah Rekod Sekatan / TAC .................................................... 48 3.3.4

Penyenggaraan: Penambahan Cawangan ..................................................................... 48 3.3.5

Penyenggaraan: Senarai Pengguna Cawangan ............................................................. 49 3.3.6

Penyenggaraan: Kumpulan Pengguna .......................................................................... 50 3.3.7

Penyenggaraan: Profil Pengguna .................................................................................. 51 3.3.8

Penyenggaraan: Audit Rekod Pembayar Cukai ............................................................. 51 3.3.9

Penyenggaraan: Semak IP Address Penghantaran Borang ........................................... 52 3.3.10

Page 4: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

4

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

1 PENGENALAN

1.1 Tujuan Memberi panduan kepada Pegawai Pendaftar LHDNM (AP) untuk menggunakan Sistem Pendaftaran

Sijil Digital (SPSD).

1.2 Definasi

Authorised Personal (AP) Pegawai Pendaftar

Certification Authority (CA) Pihak Pemerakuan Sijil Digital

Digital Certificate Sijil Digital yang berfungsi sebagai pengenalan diri digital.

Digital Certificate (Roaming) Sijil Digital yang disimpan di dalam Roaming Server

Digital Certificate (MyKad) Sijil Digital yang disimpan di dalam MyKad.

1.3 Keperluan Sistem

Keperluan Butiran

Komputer/Prosesor Sekurang-kurangnya Intel Pentium® III 400Mhz

Memori Sekurang-kurangnya 128 megabait (MB)

Sistem Pengoperasian Sekurang-kurangnya Microsoft Windows® XP

Pelayar Web Microsoft Internet Explorer 11.0 atau ke atas Mozilla Google Chrome

enkripsi128-bit

Sijil Digital e-Filing

Sambungan Internet Akaun Internet

1.4 Penyenggaraan Pelayar WEB Bagi pengguna yang menggunakan Pelayar Web daripada Microsoft seperti Internet Explorer 11.0

dan keatas anda perlu menyenggara keatas Pelayar Web anda. Sila ikuti langkah-langkah berikut :

Membuang pop-up blocker

o Ke Tools – Internet Options – Privacy – Pop–up Blocker – Buang tanda pada Turn

On pop-up blocker.

Page 5: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

5

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

2 LOGIN KE SISTEM PENDAFTARAN

1. Layari https://ez.hasil.gov.my/spsd. Klik pada pautan “Login”.

2. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda. Semasa anda meletakkan kursor pada kotak teks Kata Laluan, Sistem akan membuat semakan kewujudan ID Pengguna,

Jika wujud dan anda mempunyai peranan AP, Sistem akan memaparkan skrin “Pengesahan Sijil Digital”.

Jika wujud dan anda tidak mempunyai peranan AP, langkah 3 tidak berkaitan dan sila ke langkah 4.

3. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) dan Kata Laluan sijil digital. Seterusnya, klik butang “Teruskan”. Nota: Jika anda tidak perlu mengakses menu AP Portal, klik butang “Batal”.

Page 6: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

6

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

4. Masukkan Kata Laluan SPSD dan klik butang “Hantar”.

5. Halaman utama SPSD akan dipaparkan. Fungsi sistem disebelah kiri, yang dipaparkan adalah berdasarkan peranan anda. *Makluman: Sistem SPSD mempunyai peranan Pentadbir Sistem, Penyelia dan Pengguna. Akses menu AP akan diberikan apabila anda melakukan Pengesahan Sijil Digital semasa login.

Page 7: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

7

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3 FUNGSI-FUNGSI SISTEM

Bahagian ini akan menerangkan fungsi –fungsi sistem berdasarkan peranan.

Pengguna pada muka surat 7.

Penyelia pada muka surat 33. Fungsi yang terdapat pada muka surat ini adalah fungsi

tambahan. Penyelia mempunyai akses kepada kesemua fugsi pada peranan Pengguna.

Pentadbir Sistem pada muka surat 46. Fungsi yang terdapat pada muka surat ini adalah

fungsi tambahan. Pentadbir Sistem mempunyai akses kepada kesemua fungsi pada peranan

Pengguna dan Penyelia.

3.1 Pengguna Fungsi yang boleh diakses oleh peranan penguna adalah seperti berikut:

Individu: Carian No. PIN 3.1.1

Carian No. PIN digunakan untuk menyemak No. PIN yang telah diberikan kepada pembayar cukai

melalui Borang Nyata Cukai Pendapatan atau bagi Pembayar Cukai yang tidak menerima borang

nyata tersebut.

1. Klik sub menu “Carian No. PIN” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Di paparan keputusan carian, klik butang “Hantar”. Jika Pembayar Cukai telah mempunyai sijil digital: Mesej “Sijil Digital telah wujud.

Cetakan No. PIN tidak dibenarkan” akan dipaparkan. No. PIN tidak boleh dicetak, sekiranya sijil digital telah wujud.

Page 8: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

8

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pembayar Cukai: Teruskan dengan klik butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pembayar Cukai” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

4. Apabila halaman No. Pin e-Filing dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Page 9: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

9

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Individu: Carian No. PIN Menggunakan Nama 3.1.2

Fungsi Carian No. PIN Menggunakan Nama adalah untuk membuat carian No. PIN bagi pemegang

No. Pasport dengan menggunakan nama sebagai kata kunci untuk carian.

1. Klik sub menu “Carian No. PIN Menggunakan Nama” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Nama dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Di paparan keputusan carian, klik butang “Cetak” pada rekod Pembayar Cukai yang dikehendaki.

Jika Pembayar Cukai telah mempunyai sijil digital: Mesej “Sijil Digital telah wujud. Cetakan No. PIN tidak dibenarkan” akan dipaparkan.

No. PIN tidak boleh dicetak, sekiranya sijil digital telah wujud.

3. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pembayar Cukai: Teruskan dengan klik butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pembayar Cukai” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

Page 10: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

10

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

4. Apabila halaman No. Pin e-Filing dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Individu: Kemas Kini Pembayar Cukai 3.1.3

Fungsi Kemaskini Maklumat Pembayar Cukai bertujuan untuk mengemaskini maklumat pembayar

cukai sama ada Nama, No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Untuk

mengemaskini Nama dan No. Rujukan (No. Pengenalan), Pembayar Cukai perlu mempunyai No.

Cukai Pendapatan manakala untuk mengemaskini Nama dan No. Cukai Pendapatan, Pembayar Cukai

perlu mempunyai No. Rujukan (No. Pengenalan).

1. Klik sub menu “Kemas Kini Pembayar Cukai” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika carian dibuat dengan menggunakan No. Rujukan: Maklumat yang boleh dikemas kini adalah Nama dan No. Cukai Pendapatan.

Page 11: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

11

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Jika carian dibuat dengan menggunakan No. Cukai Pendapatan: Maklumat yang boleh dikemas kini adalah Nama dan No. Rujukan.

Perhatian: Fungsi Kemaskini Maklumat Pembayar Cukai adalah bagi tujuan mengemaskini rekod iaitu jika sekiranya terdapat kesalahan atau pembetulan pada maklumat di dalam sistem. Walaubagaimanapun sistem tidak akan membenarkan maklumat sedia ada dikemaskini untuk di gantikan dengan rekod yang telah wujud atau yang telah pun didaftarkan.

2. Di paparan keputusan carian, kemas kini maklumat yang perlu dan klik butang “Hantar”. Jika mempunyai rekod pendua:

o Mesej “Fail pembayar cukai mempunyai rekod pendua. Sila rujuk penyelia bagi penghapusan fail pendua” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Jika penukaran tidak melibatkan No. Rujukan: o Jika No. Cukai Pendapatan telah wujud: Mesej “No. Cukai Pendapatan telah

wujud” akan dipaparkan. o Jika berjaya ditukar: Mesej “Rekod Telah Berjaya Dikemaskini” akan

dipaparkan. Jika penukaran melibatkan No. Rujukan:

o Jika Pembayar Cukai TIDAK mempunyai Sijil Digital: Mesej “Rekod Telah Berjaya Dikemaskini” akan dipaparkan.

o Jika Pembayar Cukai mempunyai Sijil Digital: Mesej “Rekod Telah Berjaya Dikemaskini. Sila Daftar Semula Sijil Digital Pembayar Cukai” akan dipaparkan.

Klik butang “OK”. Sistem akan menyimpan maklumat sebelum penukaran sebagai log.

Page 12: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

12

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Individu: Carian Profil 3.1.4

Carian Profil adalah untuk menyemak profil Pembayar Cukai.

1. Klik sub menu “Carian Profil” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Pembayar Cukai dipaparkan seperti skrin diatas.

Page 13: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

13

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Carian 3.1.5

Fungsi carian No. PIN digunakan untuk membuat carian keatas No. PIN yang telah dikeluarkan

kepada Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selaian Individu yang telah mendaftar untuk

menggunakan sistem e-Filing.

1. Klik sub menu “Carian” di bawah menu Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Kategori Pembayar Cukai dan masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu akan dipaparkan seperti skrin diatas.

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Carian Mengunakan Nama 3.1.6

Fungsi Carian Menggunakan Nama adalah untuk membuat carian syarikat / majikan / selain syarikat

& selain individu dengan menggunakan nama sebagai kata kunci untuk carian.

Page 14: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

14

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

1. Klik sub menu “Carian Menggunakan Nama” di bawah menu Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Nama dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu akan dipaparkan seperti skrin diatas.

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Pendaftaran Baru 3.1.7

Fungsi Pendaftaran Baru adalah untuk mendaftar pembayar cukai bagi Syarikat / Majikan / Selain

Syarikat & Selain Individu yang baharu ataupun pembayar cukai yang tidak wujud di dalam

pangkalan data e-Filing.

1. Klik sub menu “Pendaftaran Baru” di bawah menu Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Nama, No. Rujukan (No. Pendaftaran) dan No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika berjaya: Mesej “Rekod ini telah berjaya didaftarkan” akan dipaparkan. Jika No. Cukai Pendapatan tidak sah atau tidak wujud pada pangkalan data: Mesej

“No. Cukai Pendapatan Tidak Sah” akan dipaparkan. Jika rekod telah wujud: Mesej “Rekod ini telah didaftarkan. Sila semak.” beserta

maklumat Nama, No. Rujukan (No. Pendaftaran) dan No. Cukai Pendapatan akan dipaparkan.

Klik butang “OK”.

Page 15: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

15

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Kemas Kini 3.1.8

Fungsi kemaskini Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu adalah bertujuan untuk

mengemaskini maklumat seperti Nama, No. Pendaftaran atau No. Cukai Pendapatan.

1. Klik sub menu “Kemas Kini” di bawah menu Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Kategori Pembayar Cukai dan masukkan No. Rujukan (No. Pendaftaran) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika carian dibuat dengan menggunakan No. Rujukan (No. Pendaftaran): Maklumat yang boleh dikemas kini adalah Nama dan No. Cukai Pendapatan.

Jika carian dibuat dengan menggunakan No. Cukai Pendapatan: Maklumat yang boleh dikemas kini adalah Nama dan No. Rujukan (No. Pendaftaran).

2. Kemas kini maklumat yang perlu dan klik butang “Hantar”. Mesej “Rekod Telah Berjaya Dikemaskini” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Page 16: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

16

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

e-Filing Organisasi: Carian Pengarah / Organisasi 3.1.9

Fungsi Carian Pengarah/Syarikat digunakan untuk melihat hubungkait di antara Pengarah Syarikat

dan Organisasi serta mencetak No. PIN Pengarah (OeF). Carian boleh dibuat melalui dua pilihan,

iaitu melalui Pengarah Syarikat atau Organisasi.

3.1.9.1 Pengarah Syarikat

Seorang individu boleh didaftarkan sebagai pengarah bagi lebih dari satu syarikat.

1. Klik sub menu “Carian Pengarah / Organisasi” di bawah menu e-Filing Organisasi. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Pilihan Carian sebagai Pengarah Syarikat. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Pengarah dan senarai Organisasi akan dipaparkan. Jika perlu mencetak No. PIN OeF, klik butang “Cetak No. PIN”.

o Jika Sijil Digital OeF telah wujud: Mesej “Sijil Digital telah wujud. Cetakan No. PIN tidak dibenarkan” akan dipaparkan.

Jika anda memilih untuk mencetak, sila ke langkah seterusnya.

Page 17: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

17

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pembayar Cukai: Teruskan dengan klik butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pembayar Cukai” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

4. Apabila halaman No. Pin OeF dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Page 18: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

18

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3.1.9.2 Organisasi

Syarikat boleh mempunyai lebih daripada satu pengarah dalam satu masa, namun hanya satu sahaja

pengarah yang boleh berstatus aktif.

1. Klik sub menu “Carian Pengarah / Organisasi” di bawah menu e-Filing Organisasi. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Pilihan Carian sebagai Organisasi. Pilih Kategori Pembayar Cukai dan masukkan No. Rujukan (No. Pendaftaran) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Organisasi dan senarai Pengarah akan dipaparkan.

Page 19: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

19

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

e-Filing Organisasi: Daftar Pengarah 3.1.10

Fungsi Daftar Pengarah digunakan untuk mendaftar Pengarah Syarikat bagi sesebuah organisasi.

1. Klik sub menu “Daftar Pengarah” di bawah menu e-Filing Organisasi. Skrin di atas akan dipaparkan.

Pada Carian Syarikat: Pilih Kategori Pembayar Cukai dan masukkan No. Rujukan (No. Pendaftaran) atau No. Cukai Pendapatan.

Pada Carian Pembayar Cukai: Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan.

Seterusnya klik butang “Hantar”. Jika rekod tidak wujud: Mesej “Organisasi Tidak Wujud. Sila lakukan Pendaftaran

Baru” atau “Pembayar Cukai Tidak Wujud. Sila lakukan Pendaftaran Baru” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Page 20: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

20

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

2. Maklumat Syarikat dan Pembayar Cukai akan dipaparkan. Klik butang “Daftar”. Jika berjaya: Mesej “Rekod ini telah berjaya didaftarkan” akan dipaparkan. Klik

butang “OK”. Jika perlu mencetak No. PIN OeF, klik butang “Cetak”.Sila ke langkah seterusnya.

(Butang “Cetak” boleh diakses selepas pendaftaran dilakukan).

3. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pengarah: Teruskan dengan klik butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pengarah” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

Page 21: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

21

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

4. Apabila halaman No. Pin OeF dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

e-Filing Organisasi: Tukar Status Pengarah 3.1.11

Fungsi Tukar Status Pengarah bertujuan untuk mengemaskini status Pengarah Syarikat apabila

berlakunya perubahan dalam struktur organisasi syarikat. Apabila Pengarah Syarikat tidak lagi

mempunyai kuasa untuk menghantar e-Borang bagi pihak syarikat, status Pengarah Syarikat perlu

ditukar daripada ‘Aktif’ kepada ‘Tidak Aktif’.

Nota: Jika Pengarah telah menetapkan Kekunci Kedua, penukaran status daripada “Aktif” kepada

“Tidak Aktif” akan menghapuskan Kekunci Kedua yang telah ditetapkan oleh pengarah.

1. Klik sub menu “Tukar Status Pengarah” di bawah menu e-Filing Organisasi. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan atau No. Rujukan (No. Pengenalan) dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Page 22: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

22

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

2. Maklumat Pengarah dan senarai Organisasi akan dipaparkan. Klik butang “Aktif” untuk menukar status Pengarah yang Tidak Aktif kepada Aktif.

o Mesej “Rekod Diubah Status Kepada Tidak Aktif” akan dipaparkan. Klik butang “Tidak Aktif” untuk menukar status Pengarah yang Aktif kepada Tidak

Aktif. o Mesej “Rekod Diubah Status Kepada Aktif” akan dipaparkan.

Nota: Syarikat boleh mempunyai lebih daripada satu pengarah dalam satu masa, namun hanya

satu sahaja pengarah yang boleh berstatus aktif. Hanya Pengarah yang berstatus Aktif sahaja boleh menghantar e-Borang.

Jika Pengarah telah menetapkan Kekunci Kedua, penukaran status daripada “Aktif” kepada “Tidak Aktif” akan menghapuskan Kekunci Kedua yang telah ditetapkan oleh pengarah.

Semakan Pengesahan Penerimaan 3.1.12

Semakan Pengesahan Penerimaan bertujuan untuk menyemak borang cukai taksiran yang telah

dihantar oleh pembayar cukai.

1. Klik menu “Semakan Pengesahan Penerimaan”. Skrin di atas akan dipaparkan. Maklumat carian adalah berdasarkan Jenis Borang.

Jenis Borang: Borang Individu (BE, B, BT, M dan MT) dan Pindaan BE o Pilih Tahun Taksiran dan masukkan No. Kad Pengenalan / No. Polis / No.

Page 23: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

23

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Tentera / No. Pasport atau No. Cukai Pendapatan. Jenis Borang: P, C, R dan BNT C

o Pilih Tahun Taksiran dan masukkan No. Pendaftaran atau No. Cukai Pendapatan.

Jenis Borang: E, CP204 dan TF o Pilih Tahun Taksiran dan masukkan No. Cukai Pendapatan.

Jenis Borang: CP204A o Pilih Tahun Taksiran, Pindaan dan No. Cukai Pendapatan.

Klik butang “Hantar”. o Jika rekod tidak wujud: Mesej “Tiada rekod penerimaan melalui e-Filing”

akan dipaparkan.

2. Halaman Pengesahan Penerimaan akan dipaparkan pada tetingkap baharu.

Senarai e-Lodgement 3.1.13

Fungsi Senarai e-Lodgement adalah untuk Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT), adalah cukai yang

dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah.

1. Klik menu “Senarai e-Lodgement”. Skrin di atas akan dipaparkan. Pengguna boleh membuat carian berdasarkan

o Jenis borang (Mandatori) 1A 2A

o No. Pengenalan / No Cukai Pendapatan Pelupus atau Pemeroleh / Kod Cawangan (Mandatori)

Pengguna perlu memilih salah satu daripada kriteria ini dalam membuat carian

o Tahun Taksiran (Mandatori) o Tempoh Tarikh Terima (bulan/tahun)

Page 24: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

24

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Pengguna diberi pilihan untuk memilih tarikh tertentu atau tidak. Klik butang “Hantar”.

o Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan.

2. Di keputusan carian, maklumat yang dipaparkan adalah seperti di bawah. Klik pautan “Pilih” untuk memaparkan pengesahan penerimaan.

No. Siri o No ini adalah unik dan perlu dijadikan sebagai rujukan di Mainframe

No. Pengenalan o Jenis Borang CKHT 1A akan memaparkan No. Pengenalan Pelupus o Jenis Borang CKHT 2A akan memaparkan No. Pengenalan Pemeroleh

No. Cukai Pendapatan Pelupus No. Cukai Pendapatan Pemeroleh Tarikh Pelupusan/Pemerolehan No. Lot No. Hak Milik Kod Caw

o Merujuk kepada Kod Cawangan Penaksiran Tarikh Terima

o Merujuk kepada tarikh penghantaran e-Lodgement Tarikh Selesai

o Merujuk kepada tarikh kes diselesaikan di Mainframe Status Cetak

o Status cetak akan bertukar “1” sekiranya cetakan telah dibuat.

3. Halaman Pengesahan Penerimaan e-Lodgement CKHT akan dipaparkan pada tetingkap baharu. Pengguna dibenarkan membuat cetakan lebih dari sekali, tetapi selepas cetakan pertama, perkataan “SALINAN” akan dipaparkan pada cetakan.

Page 25: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

25

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Untuk mengemaskini status cetakan, klik butang “Status Cetak”. Status cetakan akan bertukar kepada “1”.

Untuk mencetak slip penerimaan, klik butang “Cetak Slip”. Untuk mencetak borang, klik butang “Cetak e-Lodgement CKHT”. Untuk keluar dari semakan penerimaan, klik butang “Keluar”.

Senarai e-Permohonan Pindaan BE 3.1.14

Fungsi Senarai e-Permohonan BE adalah untuk permohonan pindaan ke atas borang BE yang telah

dihantar oleh Pembayar Cukai.

1. Klik menu “Senarai e-Permohonan Pindaan BE”. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Jenis Borang. Pilih Tahun Taksiran. Masukkan No. Pengenalan atau No. Cukai Pendapatan atau pilih Kod Cawangan. Pilih Tempoh Tarikh Terima (bulan / tahun). Klik butang “Hantar”.

o Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan.

2. Di keputusan carian, klik pautan “Pilih”.

3. Halaman Pengesahan Penerimaan e-Permohonan Pindaan BE akan dipaparkan pada tetingkap baharu.

Page 26: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

26

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Carian dan Set Semula e-Borang 3.1.15

Fungsi ini adalah untuk membuat carian dan reset e-Borang untuk melepaskan e-Borang yang

berada di bawah pegangan seorang Pembayar Cukai individu, ejen cukai ataupun pengarah syarikat.

1. Klik menu “Carian dan Set Semula e-Borang”. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan. Pilih Jenis Borang dan Tahun Taksiran. Klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Borang masih belum didaftarkan” akan dipaparkan. Jika borang tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Jika borang telah dihantar: Mesej “Borang sudah dihantar” akan dipaparkan.

Nota: Sila pilih jenis borang “Borang Individu (BE, B, BT, M dan MT)” bagi borang BE, B, BT, M atau MT.

2. Di keputusan carian, klik butang “Set Semula”. Mesej “e-Borang berjaya direset” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Tindakan set semula borang akan dilog ke dalam sistem dan akan dipaparkan semasa keputusan carian.

Senarai Majikan Praisi 3.1.16

Fungsi ini adalah untuk memaparkan, mencetak atau memuat turun senarai majikan praisi.

Page 27: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

27

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

1. Klik menu “Senarai Majikan Praisi”. Halaman Senarai Majikan Praisi akan dipaparkan pada tetingkap baharu.

2. Letakkan kursor pada bahagian bawah. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih untuk memuat turun atau mencetak senarai majikan praisi.

Senarai Pekerja Berpengetahuan 3.1.17

Fungsi ini adalah untuk memaparkan, mencetak atau memuat turun senarai pekerja

berpengetahuan.

1. Klik menu “Senarai Pekerja Berpengetahuan”. Halaman Senarai Pekerja Berpengetahuan akan dipaparkan pada tetingkap baharu.

2. Letakkan kursor pada bahagian bawah. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih untuk memuat turun atau mencetak senarai pekerja berpengetahuan.

Page 28: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

28

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

AP Portal: Kod Pengaktifan Sementara Kata Laluan 3.1.18

Fungsi ini hanya boleh diakses, apabila pengguna membuat Pengesahan AP semasa login. Fungsi ini

membolehkan pengguna mencetak Kod Pengaktifan Sementara Kata Laluan bagi pembayar cukai

yang hadir ke cawangan. Kod ini digunakan oleh Pembayar cukai untuk set semula kata laluan

ezHASiL yang telah disekat atau terlupa.

1. Klik sub menu “Kod Pengaktifan Semula Kata Laluan” di bawah menu AP Portal. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Pembayar cukai tidak mempunyai sijil digital” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Sijil digital milik Pembayar Cukai akan dipaparkan. Klik butang “Cetak” untuk sijil digital yang berkaitan. Log Kod Pengaktifan Sementara Kata Laluan akan memaparkan lima (5) tindakan cetakan kod yang terkini untuk rujukan.

Page 29: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

29

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3. Apabila halaman Kod Pengaktifan Sementara dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Jika cetakan adalah untuk sijil individu, Jenis Sijil Digital dipaparkan sebagai Individu. Jika cetakan adalah untuk sijil organisasi, Jenis Sijil Digital dipaparkan sebagai

Organisasi.

Log: Log Cetakan No. PIN Individu dan Organisasi 3.1.19

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menyemak cetakan No. PIN yang telah dilakukan

keatas rekod Pembayar Cukai.

1. Klik sub menu “Log Cetakan No. PIN Individu dan Organisasi” di bawah menu Log. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan dan pilih Jenis Sijil yang berkaitan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod log cetakan No. PIN tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Page 30: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

30

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

2. Senarai log akan dipaparkan.

Log: Log Cetakan No. PIN Firma Ejen Cukai 3.1.20

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menyemak cetakan No. PIN yang telah dilakukan

keatas rekod Firma Ejen Cukai.

1. Klik sub menu “Log Cetakan No. PIN Firma Ejen Cukai” di bawah menu Log. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai log akan dipaparkan.

Page 31: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

31

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Log: Log Set Semula Kata Laluan 3.1.21

Fungsi ini hanya boleh diakses, apabila pengguna membuat Pengesahan AP semasa login. Fungsi ini

adalah untuk membolehkan pengguna menyemak log set semula kata laluan yang telah dilakukan

oleh Pembayar Cukai.

Senarai Jenis Tindakan adalah seperti di bawah:

1. Jana Kod –SPSD Kod Pengaktifan Sementara telah dijana atau dicetak.

2. Jana Kod – SMS Kod Pengaktifan Sementara telah dijana melalui SMS.

3. SMS – Tidak berjaya Kod Pengaktifan Sementara tidak berjaya dihantar.

4. Mohon melalui e-mel Permohonan untuk set semula kata laluan melalui pautan e-mel telah dibuat oleh Pembayar Cukai.

5. Kod telah diaktifkan Kod Pengaktifan Sementara telah digunakan oleh Pembayar Cukai untuk set semula kata laluan.

6. Reset kata laluan – e-mel Pembayar Cukai telah set semula kata laluan melalui pautan e-mel.

1. Klik sub menu “Log Set Semula Kata Laluan” di bawah menu Log. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) atau No. Cukai Pendapatan. Pilih Jenis sijil yang berkaitan. Jika perlu, masukkan Tarikh dari dan hingga untuk mencari pada tarikh yang tertentu. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai log akan dipaparkan. Klik butang “Terperinci” untuk memaparkan maklumat lanjut

log. Sila letak kursor pada icon untuk memaparkan penerangan Jenis Tindakan.

Page 32: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

32

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3. Butiran terperinci log akan dipaparkan di bawah senarai log.

Penyenggaraan: Tukar Kata Laluan 3.1.22

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menukar kata laluan.

1. Klik sub menu “Tukar Kata Laluan” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Kata Laluan Baru dan Kata Laluan Baru (semula). Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Mesej “Rekod Berjaya Dikemaskini” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Bantuan Sistem 3.1.23

Menu Bantuan Sistem akan menyenaraikan panduan pengguna yang telah disediakan untuk rujukan

pengguna. Ia merangkumi:

Panduan Pengguna SPSD

Panduan Pengguna SPSD – AP

Panduan Pengguna Sistem OeF

Panduan Pengguna e-Lodgement

Panduan Pengguna e-KIOSK

Panduan Pengguna Setting IE 8.0

Panduan Pengguna Pemasangan SSL G2

Klik pada pautan untuk memaparkan panduan pengguna. Panduan pengguna akan dipaparkan di

dalam format PDF.

Page 33: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

33

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3.2 Penyelia Fungsi yang terdapat pada muka surat ini adalah fungsi tambahan. Penyelia mempunyai akses

kepada kesemua fugsi pada peranan Pengguna. Sila rujuk fungsi pengguna pada muka surat 7.

Individu: Arkib Fail 3.2.1

Fungsi Arkib Fail digunakan untuk mengarkibkan fail pendua Pembayar Cukai daripada SPSD bagi

Individu dan Syarikat.

3.2.1.1 Individu

1. Klik sub menu “Arkib Fail” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Pilihan Carian sebagai “Individu”.

2. Masukkan No. Rujukan (No. Pengenalan) dan klik butang “Hantar”. Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang

“OK” untuk carian semula.

3. Di keputusan carian, klik butang “Arkib” pada rekod yang berkenaan. Mesej “Adakah anda pasti untuk melakukan proses arkib fail bagi pembayar cukai

ini?” akan dipaparkan. Klik butang “OK”. o Mesej “Rekod fail pendua berjaya diarkib dan dihapuskan” akan dipaparkan.

Klik butang “OK”.

4. Log arkib akan disimpan untuk rujukan.

Page 34: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

34

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3.2.1.2 Syarikat

1. Klik sub menu “Arkib Fail” di bawah menu Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Pilihan Carian sebagai “Syarikat”.

2. Masukkan No. Pendaftaran (No. ROC) dan klik butang “Hantar”. Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang

“OK” untuk carian semula.

3. Di keputusan carian, klik butang “Arkib” pada rekod yang berkenaan. Mesej “Adakah anda pasti untuk melakukan proses arkib fail bagi syarikat ini?” akan

dipaparkan. Klik butang “OK”. o Mesej “Rekod fail pendua berjaya diarkib dan dihapuskan” akan dipaparkan.

Klik butang “OK”. Log arkib akan disimpan untuk rujukan. (Rujuk Individu)

Page 35: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

35

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu: Set Semula Kekunci Kedua 3.2.2

Fungsi Set Semula Kekunci Kedua, akan menghapuskan Kekunci Kedua yang telah ditetapkan oleh

Pengarah berdasarkan No. Cukai Pendapatan.

1. Klik sub menu “Set Semula Kekunci Kedua” di bawah menu Syarikat / Majikan / Selain Syarikat & Selain Individu. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod berkenaan tidak mempunyai sebarang Kekunci Kedua” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Klik butang “Set Semula” untuk menghapus Kekunci Kedua. Mesej kepastian “Adakah anda pasti untuk menghapus kekunci kedua bagi rekod

ini?” akan dipaparkan. Klik butang “OK”. Mesej “Set Semula Kekunci Kedua berjaya” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Firma Ejen Cukai: Carian No. PIN 3.2.3

Fungsi Carian No. PIN digunakan untuk membuat carian keatas No. PIN yang telah dikeluarkan

kepada Firma Ejen Cukai yang telah mendaftar untuk menggunakan sistem e-Filing.

Perhatian:

Firma Ejen Cukai akan diberikan satu No. PIN. Jika Firma Ejen Cukai mempunyai cawangan masing-

masing, No. PIN akan dikeluarkan mengikut cawangan yang memohon.

1. Klik sub menu “Carian No. PIN” di bawah menu Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud. Sila Semak atau Daftar di STSNC” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika rekod belum didaftarkan: Mesej “Pendaftaran No. PIN belum wujud. Sila ke

Page 36: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

36

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

pendaftaran No. PIN firma ejen cukai” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

2. Di keputusan carian, klik butang “Cetak”.

3. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pentadbir Firma Ejen Cukai: Teruskan dengan klik

butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pentadbir Firma Ejen Cukai” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

4. Apabila halaman No. Pin e-Filing dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Page 37: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

37

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Firma Ejen Cukai: Pendaftaran No. PIN 3.2.4

Fungsi Pendaftaran No. PIN adalah untuk mendaftar No. PIN Syarikat Ejen Cukai yang baharu

ataupun yang tidak wujud di dalam pangkalan data e-filing.

1. Klik sub menu “Pendaftaran No. PIN” di bawah menu Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Jenis Firma dan masukkan No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Cari”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Setelah maklumat berjaya dipaparkan, masukkan Pegawai Dihubungi, No. Pengenalan Pegawai, No. Telefon dan e-mel Firma. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Mesej “Rekod ini telah berjaya didaftarkan” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Page 38: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

38

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3. Klik butang “Cetak” untuk mencetak No. PIN.

4. Pada skrin “Maklumat Permohonan No. PIN Oleh”, Jika permohonan dibuat oleh Pentadbir Firma Ejen Cukai: Teruskan dengan klik

butang “Cetak”. Jika permohonan dibuat oleh Wakil:

o Pilih “Wakil Pentadbir Firma Ejen Cukai” dan masukkan maklumat Nama Wakil dan No. Pengenalan Wakil. Seterusnya, klik butang “Cetak”.

Page 39: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

39

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

5. Apabila halaman No. Pin e-Filing dipaparkan pada tetingkap baharu, sila pilih dan teruskan proses cetakan pada printer anda.

Firma Ejen Cukai: Kemas Kini Status Firma 3.2.5

Fungsi Kemaskini Status Firma adalah untuk mengemaskini status firma seperti Senarai Hitam, Aktif

dan Tidak Aktif.

1. Klik sub menu “Kemas Kini Status Firma” di bawah menu Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Rujukan (No. Pendaftaran) atau No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud. Sila Semak atau Daftar di STSNC” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Jika perlu disenarai hitam, klik butang “Senarai Hitam”. o Mesej “Rekod ini berjaya diproses. Firma Ejen Cukai ini telah disenarai

hitam“ akan dipaparkan. Klik butang “OK”. Jika perlu menukar status kepada Aktif, klik butang “Status Aktif”.

o Mesej “Rekod ini berjaya diproses. Firma Ejen Cukai ini telah ditukar status kepada Aktif“ akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Jika perlu menukar status kepada Tidak Aktif, klik butang “Status Tidak Aktif”. o Mesej “Rekod ini berjaya diproses. Firma Ejen Cukai ini telah ditukar status

kepada Aktif“ akan dipaparkan. Klik butang “OK”. Untuk rujukan, tindakan penukaran status akan dilogkan dan dipaparkan di bawah tajuk “Log kemaskini status firma”.

Page 40: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

40

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Firma 3.2.6

Fungsi Carian Hubungan Firma adalah untuk mencari hubungan antara Ejen Cukai, Penyelia dan Staf.

1. Klik sub menu “Carian Hubungan Firma” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud. Sila Semak atau Daftar di STSNC” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai Pentadbir Sistem, Ejen Cukai, Penyelia dan Staf akan dipaparkan.

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Ejen / Firma 3.2.7

Fungsi Carian Hubungan Ejen/Firma adalah untuk menyemak status hubungan antara Ejen Cukai

dengan mana-mana firma yang ia telah mendaftar.

1. Klik sub menu “Carian Hubungan Ejen / Firma” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai syarikat / firma bagi ejen cukai akan dipaparkan.

Page 41: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

41

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Carian Hubungan Staf / Firma 3.2.8

Fungsi Carian Hubungan Staf/Firma adalah untuk menyemak status hubungan antara Staf dengan

mana-mana firma yang ia telah mendaftar.

1. Klik sub menu “Carian Hubungan Staf / Firma” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai syarikat / firma dan jawatan bagi staf akan dipaparkan.

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Set Semula Hubungan Ejen / Firma 3.2.9

Fungsi Hubungan Ejen/Firma adalah untuk melepaskan hubungan antara Ejen cukai dengan firma

atau firma-firmanya.

1. Klik sub menu “Set Semula Hubungan Ejen / Firma” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai syarikat / firma bagi ejen cukai akan dipaparkan. Klik butang “Set Semula”. Mesej “Rekod telah berjaya direset” akan dipaparkan.

Ejen Cukai tidak lagi berada dibawah firma tersebut.

Page 42: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

42

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Set Semula Kata Laluan Pentadbir Sistem 3.2.10

Fungsi Set Semula Kata Laluan Pentadbir adalah untuk menukar Kata Laluan Pentadbir sistem

kepada Kata Laluan Default.

Nota: Kata Laluan Default adalah password.

1. Klik sub menu “Set Semula Kata Laluan Pentadbir Sistem” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod Tidak Wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Klik butang “Set Semula”. Mesej “Kata Laluan berjaya direset” akan dipaparkan.

Kata laluan akan disetkan kepada password. Log Set Semula Kata Laluan Pentadbir Sistem akan dipaparkan sekiranya ada. Log ini merangkumi tindakan pentadbir sistem set semula kata laluan melalui emel pada sistem TaeF dan pengawai SPSD.

Page 43: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

43

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Firma Ejen Cukai – Penyenggaraan: Sijil Digital Ejen Cukai 3.2.11

Fungsi Sijil Digital Ejen Cukai adalah untuk menyemak maklumat berkenaan sijil digital ejen cukai

tersebut.

1. Klik sub menu “Sijil Digital Ejen Cukai” di bawah menu Penyengaraan bagi Firma Ejen Cukai. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Tiada maklumat Ejen Cukai bagi No. Rujukan (No. Pengenalan ini” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat Sijil Digital ejen cukai dipaparkan.

CP204: Kemaskini Amaun Anggaran 3.2.12

Fungsi Kemaskini Amaun Anggaran membolehkan pengguna membuat kemaskini amaun anggaran

bagi Syarikat. CP204 boleh diakses oleh Akronim IPCK, JAPP dan JTM.

1. Klik sub menu “Kemaskini Amaun Anggaran” di bawah menu CP204. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan pilih Tahun Taksiran. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Pada keputusan carian, kemaskini amaun anggaran di STS dan klik butang “Simpan”. Mesej “Rekod telah berjaya ditambah” akan dipaparkan.

Page 44: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

44

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Log: Log Kekunci Kedua 3.2.13

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menyemak pendaftaran dan penghapusan Kekunci

Kedua yang telah dilakukan oleh Pembayar Cukai dan Pegawai SPSD.

Maklumat status adalah seperti di bawah:

Status Huraian

CI – Daftar Didaftarkan oeh Pembayar Cukai

CI – Hapus Dihapuskan oleh Pembayar Cukai

SPSD – Set Semula Dihapuskan oleh Pegawai SPSD

SPSD – Set Semula (Tukar Status Pengarah)

Dihapuskan oleh Pegawai SPSD semasa menukar status pengarah daripada Aktif kepada Tidak Aktif. (Tindakan penghapusan dilakukan secara automatik oleh sistem)

1. Klik sub menu “Log Kekunci Kedua” di bawah menu Log. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan (C atau E). Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Senarai log akan dipaparkan.

Page 45: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

45

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Penyenggaraan: Senarai Pengguna Cawangan 3.2.14

Fungsi Senarai Pengguna Cawangan bagi Penyelia adalah untuk melihat senarai pengguna cawangan

sahaja.

1. Klik sub menu “Senarai Pengguna Cawangan” di bawah menu Penyenggaraan. Senarai penguna akan dipaparkan.

Penyenggaraan: Set Semula Kata Laluan SPSD 3.2.15

Fungsi ini adalah untuk set semula kata laluan SPSD.

1. Klik sub menu “Set Semula Kata Laluan SPSD” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Pilih Cawangan atau masukkan ID Pengguna. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Pada keputusan carian, klik butang “Set Semula”. Mesej “Kata laluan berjaya direset” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Kata Laluan akan direset kepada “password”.

Page 46: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

46

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

3.3 Pentadbir Sistem Fungsi yang terdapat pada muka surat ini adalah fungsi tambahan. Pentadbir Sistem mempunyai

akses kepada kesemua fungsi pada peranan Pengguna dan Penyelia. Sila rujuk fungsi pengguna pada

muka surat 7 dan fungsi penyelia pada muka surat 33.

Kategori yang mengguna pakai TAC adalah seperti berikut:

Staff LHDNM

Pembayar cukai yang pertama kali melaporkan pendapatan melebihi RM450K

PC lejer tidak aktif 3 tahun taksiran kebelakangan dan melaporkan pendapatan > RM 1 juta

Salah guna ID atau kes yang diragui yang dilaporkan oleh Cawangan

Kes Luar Biasa / TAC: Semak Penghantaran TAC 3.3.1

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menyemak status penghantaran TAC. Sekiranya

status berjaya tetapi masih belum terima TAC, kemungkinan lain adalah:

Shortcode 63660 disekat oleh telefon bimbit

Tiada liputan

Syarikat telekomunikasi sedang melakukan penyelenggaraan

1. Klik sub menu “Semak Penghantaran TAC” di bawah menu Kes Luar Biasa / TAC. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Pengenalan, piih Jenis Pengenalan, Jenis Borang dan Tahun Taksiran. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika rekod wujud: Mesej “Rekod telah berjaya ditambah” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

2. Senarai penghantaran dan status penghantaran akan dipaparkan. Nota: Sekiranya status adalah ‘Berjaya’ tetapi pengguna tidak menerima TAC, sila buat “Carian dan Kemaskini Sekatan / TAC”.

Page 47: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

47

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Kes Luar Biasa / TAC: Carian dan Kemas Kini Sekatan / TAC 3.3.2

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menyemak dan melepaskan sekatan keatas

Pembayar Cukai. Kes-kes luar biasa dan Staf LHDNM akan melalui sekatan / TAC. Kemaskini semua

rekod dengan status sekatan / TAC ‘Ya’.

1. Klik sub menu “Carian dan Kemas Kini Sekatan / TAC” di bawah menu Kes Luar Biasa /TAC. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak ditemui” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Pada keputusan carian, jika perlu melepaskan sekatan, klik butang “Kemaskini”. Mesej “Kemaskini kes telah berjaya dilakukan” akan dipaparkan.

Pembayar Cukai tidak lagi berada dibawah sekatan. ID dan Tarikh Lepas Sekatan akan dikemaskini dengan tarikh tindakan.

Kes Luar Biasa / TAC: Pengecualian Sekatan / TAC bagi kes > RM450K 3.3.3

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menambah pengecualian sekatan atau paparan

TAC kepada Pembayar Cukai yang mempunyai pendapatan melebihi RM450K. Pembayar cukai

berpendapatan > RM450K yang tiada dalam senarai akan disekat / TAC.

1. Klik sub menu “Pengecualian Sekatan / TAC bagi kes > RM450K” di bawah menu Kes Luar Biasa / TAC. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “No. Cukai Pendapatan Tidak Sah” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika rekod wujud: Mesej “Rekod telah berjaya ditambah” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Page 48: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

48

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Kes Luar Biasa / TAC: Tambah Rekod Sekatan / TAC 3.3.4

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna membuat sekatan keatas Pembayar Cukai. Kes –kes

yang diragui akan melalui sekatan / TAC.

1. Klik sub menu “Tambah Rekod Sekatan / TAC” di bawah menu Kes Luar Biasa / TAC. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “No. Cukai Pendapatan tidak sah” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Jika rekod wujud: Mesej “Rekod telah berjaya ditambah” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Penyenggaraan: Penambahan Cawangan 3.3.5

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menambah cawangan lhdn.

1. Klik sub menu “Penambahan Cawangan” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Akronim, Cawangan, Penyelaras, E-mel dan No. Telefon. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Rekod yang berjaya ditambah akan dipaparkan di dalam senarai cawangan.

Page 49: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

49

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Penyenggaraan: Senarai Pengguna Cawangan 3.3.6

Fungsi Senarai Pengguna Cawangan bagi Pentadbir Sistem adalah untuk mengemaskini atau

menghapus pengguna cawangan.

1. Klik sub menu “Senarai Pengguna Cawangan” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin diatas akan dipaparkan.

Pilih Cawangan. Klik Sila pilih AP untuk memaparkan AP sahaja. Atau masukkan Id Pengguna Atau No. Pengenalan. Klik butang “Hantar”.

o Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Kemaskini

2. Pada keputusan carian, klik butang “Kemaskini”.

3. Kemaskini maklumat yang perlu dan klik butang “Simpan”. Mesej “Rekod telah berjaya dikemaskini” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Hapus

4. Pada keputusan carian, klik butang “Hapus”. Mesej “Rekod telah berjaya dihapuskan” akan dipaparkan. Klik butang “OK”.

Page 50: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

50

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Penyenggaraan: Kumpulan Pengguna 3.3.7

Fungsi ini adalah untuk membolehkan pengguna menambah, mengemaskini dan menghapus

kumpulan pengguna.

1. Klik sub menu “Kumpulan Pengguna” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan Nama Kumpulan Penguna dan klik butang “Hantar”.

Rekod yang berjaya ditambah akan dipaparkan di dalam senarai kumpulan pengguna.

Kemaskini

2. Pada senarai Kumpulan Pengguna, klik butang “Kemaskini”. Kemaskini maklumat Nama Kumpulan Pengguna dan klik butang “Kemaskini” sekali lagi setelah selesai.

Rekod akan dikemaskini dengan maklumat yang baharu. Klik butang “Batal” untuk membatal tindakan kemaskini.

Hapus

3. Pada senarai Kumpulan Pengguna, klik butang “Hapus”. Rekod akan dihapuskan dari senarai kumpulan pengguna.

Page 51: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

51

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

Penyenggaraan: Profil Pengguna 3.3.8

Fungsi ini adalah untuk menambah pengguna SPSD.

1. Klik sub menu “Profil Pengguna” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan.

Masukkan Nama, No. Pengenalan, ID Pengguna dan Email. Pilih Kumpulan Pengguna dan Cawangan. Jika berkaitan, pilih Penyelaras Cawangan dan Pelulus Cawangan.

o Penyelaras dan Pelulus Cawangan adalah peranan tambahan untuk pelantikan AP.

Seterusnya klik butang “Hantar”. o Mesej “Rekod ini telah berjaya didaftarkan” akan dipaparkan. Klik butang

“OK”.

Penyenggaraan: Audit Rekod Pembayar Cukai 3.3.9

Fungsi Audit Rekod Pembayar Cukai adalah untuk penguna melihat tindakan kemaskini maklumat

keatas Pembayar Cukai.

1. Klik sub menu “Audit Rekod Pembayar Cukai” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

Page 52: PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL … Pengguna SPSD V5.3... · PANDUAN PENGGUNA (PP) SISTEM PENDAFTARAN SIJIL DIGITAL (SPSD) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Sistem Pendaftaran Sijil Digital – PP

52

© Digicert Sdn Bhd (Versi 5.3)

2. Senarai audit penukaran maklumat pembayar cukai akan dipaparkan.

Penyenggaraan: Semak IP Address Penghantaran Borang 3.3.10

Fungsi Semak IP Address Penghantaran Borang adalah untuk penguna melihat maklumat alamat IP

pembayar cukai semasa penghantaran borang.

1. Klik sub menu “Semak IP Address Penghantaran Borang” di bawah menu Penyenggaraan. Skrin di atas akan dipaparkan. Masukkan No. Cukai Pendapatan dan Tahun Taksiran. Seterusnya klik butang “Hantar”.

Jika rekod tidak wujud: Mesej “Rekod tidak wujud” akan dipaparkan. Klik butang “OK” untuk carian semula.

2. Maklumat alamat IP Pembayar Cukai akan dipaparkan.