of 23 /23
PANDUAN PENGGUNA SISTEM Modul Pendaftaran (Perumahan Bandar) Versi 1.0 Copyright © 2019 by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) All rights reserved.

PANDUAN PENGGUNA SISTEM Modul Pendaftaran (Perumahan …eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/uploads/dload/panduan_pengguna.pdf · Page 5 of 23 PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PANDUAN PENGGUNA SISTEM

Modul Pendaftaran (Perumahan Bandar)

Versi 1.0

Copyright © 2019 by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

All rights reserved.

Page 2 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Isi Kandungan Carta Alir Permohonan .................................................................................................... 3

Capaian Sistem ................................................................................................................. 4

Nama Proses: Log Masuk ................................................................................................. 5

Nama Proses: Daftar Pengguna ....................................................................................... 7

Nama Proses: Reset Katalaluan ..................................................................................... 10

Nama Proses: Profil Pengguna ....................................................................................... 12

Nama Proses: Pendaftaran Permohonan...................................................................... 18

Nama Proses: Log Keluar ............................................................................................... 23

Penambahbaikan Sistem E-Perumahan dan Integrasi Bersama Core System (2018/A164)

Page 3 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Daftar Akaun

Pengguna

Melengkapkan Profil

Pengguna

Daftar Permohonan 1.Rumah Sewa

2.Perumahan Band 3. Belia/Beliawanis.

4.Rumah Kedai

Pengaktifan Akaun

Pengguna Melalui Emel

Menekan Butang

Hantar Permohonan

Carta Alir Permohonan

Page 4 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Capaian Sistem

Untuk mencapai sistem ini, anda perlu memasukkan alamat URL: http://eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/ pada pelayar internet.

Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Gambarajah 1

Page 5 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Log Masuk

Peranan: Pengguna Sistem

1. Untuk Log Masuk, sila masukkan Nombor Kad Pengenalan dan Katalaluan seperti gambarajah 1. Kemudian, klik pada butang ‘Log Masuk’.

Gambarajah-1

2. Selepas log masuk, sistem akan memaparkan halaman seperti gambarajah di bawah bagi pengguna yang masih tidak meneyempurnakan profil pengguna.

Gambarajah-2

Page 6 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

4 Selepas log masuk, sistem akan memaparkan halaman seperti gambarajah di bawah bagi pengguna yang telah meneyempurnakan profil pengguna.

Gambarajah-3

3 Jika Pengguna Tidak Berjaya Log Masuk, sistem akan memaparkan skrin seperti gambarajah dibawah.

Gambarajah -4

Gambarajah -5

Page 7 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Daftar Pengguna

Peranan: Pemohon

1. Klik pada pautan ‘Daftar Pengguna Baharu’ seperti Gambarajah di bawah

Gambarajah-1

2. Skrin akan memaparkan maklumat yang perlu di isi oleh Pengguna seperti Gambarajah di bawah dan menekan butang daftar.

i. Mengisi Maklumat Daftar Akaun a) Pengguna Perlu Mengisi Maklumat yang diminta.

b) Pengguna wajib mengisi ruangan

• Nama

• Warganegara / Bukan Warganegara

• No. Kad Pengenalan / No. Passport

• Taraf Perkahwinan

• Emel

• Katalaluan (wajib Minima 8 aksara, Huruf Besar, Huruf Kecil, Nombor dan

Aksara Khusus (! @ $ % & * ?)

• Boleh klik untuk papar katalaluan

• Pengesahan Katalaluan (wajib sama dengan katalaluan)

c) Emel yang didaftarkan mestilah emel yang aktif, sebarang notifikasi dari sistem

adalah melalui Emel Yang didaftarkan.

d) Dan klik butang “Daftar”

Page 8 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-2

ii. Pengaktifan Akaun

a) Setelah pengguna berjaya daftar, sistem akan memaparkan Message seperti Gambarajah di bawah.

Gambarajah-3

Page 9 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

b) Pengguna perlu menyemak emel yang didaftarkan untuk proses pengesahan akaun. c) Pengguna perlu menekan pautan yang diberikan untuk pengesahan akaun seperti

gambarajah di bawah

Gambarajah -4 d) Pengesahan berlaku dan pengguna akan menerima paparan seperti gambarajah

dibawah.

Gambarajah -5

e) Sistem Tidak Akan Membenarkan Pengguna Mengakses ke Dalam Sistem Jika Pengesahan Akaun Tidak Di laksanakan.

Page 10 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Reset Katalaluan

Peranan: Pengguna Sistem

1. Pengguna Perlu Klik Pautan ‘Lupa Katalaluan’ jika terlupa katalaluan.

Gambarajah-1

2. Sistem akan memaparkan seperti skrin di Gambarajah di bawah:

Gambarajah-2 a) Pengguna perlu mengisi nombor kad pengenalan pada ruangan yang disediakan dan

menekan butang “Tukar Password” b) Skrin akan memaparkan seperti Gambarajah di bawah:

Gambarajah-3

Page 11 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

3. Menyemak emel yang di hantar oleh sistem a) Pengguna perlu menyemak emel yang dihantar oleh sistem seperti gambarajah dibawah b) Pengguna perlu klik pautan yang diberikan di dalam emel

Gambarajah-4

4. Sistem akan memaparkan paparan seperti Gambarajah di bawah. a) Pengguna perlu mengisi katalaluan baharu dengan menepati syarat-syarat wajib iaitu

minima 8 aksara, Huruf Besar, Huruf Kecil, Nombor dan Aksara Khusus (! @ $ % & * ?) b) Pengguna boleh klik untuk paparan katalaluan c) Pengguna juga perlu mengisi Pengesahan Katalaluan (wajib sama dengan katalaluan) dan

menekan butang Tukar Katalaluan. d) Pengguna boleh log masuk ke dalam sistem semula.

Gambarajah-5

Page 12 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Profil Pengguna

Peranan: Pemohon

1. Bagi pengguna yang Pertama Kali menggunakan sistem ePerumahan yang baharu. Pengguna wajib menyempurnakan profil pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang permohonan. Sistem akan bertukar ke paparan utama dan akan membenarkan pemohon untuk melakukan sebarang permohonan setelah profil pengguna selesai diisi. Untuk mengemaskini profil atau ingin melihat profil pengguna boleh klik pada profil pengguna seperti Gambarajah di bawah.

Gambarajah-1

2. Sistem akan memaparkan skrin profil dan mempunyai 5-tab bagi bujang dan 6-tab bagi yang berkahwin. Pengguna boleh mengemaskini dengan menekan butang ‘Kemaskini’ seperti Gambarajah di bawah.

Page 13 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-2

• Pengguna boleh melihat profil dengan menekan pilihan tab yang disediakan seperti Pemohon, Pasangan (Bujang Tiada), Alamat, Maklumat Anak (Bujang Tiada), tanggungan lain dan Harta.

Page 14 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

3. Sistem akan memaparkan kemaskini profil. Pengguna boleh mengisi maklumat yang diminta dan menekan butang ‘simpan’. Untuk menukar muka paparan, pengguna boleh menekan tab yang disediakan seperti Pemohon, Pasangan (Bujang tiada), Pendapatan, Alamat, Maklumat Anak (Bujang tiada), Tanggungan lain, dan Harta. Pengguna boleh melihat Gambarajah di bawah.

Gambarajah-3

• Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruagan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

Page 15 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-4

• Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

Gambarajah-5

• Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

Page 16 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-6

• Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

• Pengguna boleh menambah bilangan tanggungan dengan mengisi semula ruangan yang disediakan dan menekan butang ‘simpan’

Gambarajah-7

• Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

• Pengguna boleh menambah bilangan tanggungan dengan mengisi semula ruangan yang disediakan dan menekan butang ‘simpan’

Page 17 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-8

Gambarajah -9

• Pengguna boleh memuat naik gambar profil dengan menekan ikon kamera seperti Gambarajah-8

• Sistem akan memaparkan paparan seperti Gambarajah-9 dan pengguna boleh menekan Choose File untuk memilih gambar yang bersesuai untuk memuat naik gambar dan menekan butang ‘simpan’

Page 18 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Pendaftaran Permohonan

Peranan: Pemohon

1. Sistem akan memaparkan jenis permohonan yang diberikan oleh pihak ePerumahan DBKL.

Gambarajah-1

2. Pengguna perlu menekan butang mohon untuk permohonan Perumahan Bandar.

Gambarajah-2

3. Sistem akan memaparkan Syarat-syarat Perumahan Bandar. Pengguna perlu klik ‘Klik untuk

Pendaftaran’ untuk meneruskan proses.

Mohon

Page 19 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Gambarajah-3

Page 20 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

4. Sistem akan memaparkan 3 tab yang perlu di ambil perhatian oleh pengguna. Tab yang pertama adalah data profil yang diambil dari Profil Pengguna. Pengguna perlu menyemak data peribadi yang didaftarkan didalam profil pengguna. Sebarang Perubahan Pengguna boleh mengemaskini profil di profil pengguna. Untuk meneruskan proses pengguna boleh menekan butang ‘Halaman Seterusnya’.

Gambarajah-4

Page 21 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

5. Tab yang kedua. Perlu memuat naik dokumen yang diperlukan. Pengguna boleh melihat dokumen yang diperlukan dari senarai yang disediakan. Pengguna boleh klik untuk semakan bahawa kesemua dokumen yang diminta telah disediakan. Pengguna perlu memuat naik keseluruhan dokumen di dalam satu file. File perlulah di dalam format .rar atau .zip. Pengguna boleh memuat naik dengan klik ‘choose file’ dan memilih file yang berkenaan Setelah selesai, pengguna perlulah menekan butang ‘Halaman Seterusnya’ Pengguna juga boleh menekan butang ‘Halaman Sebelumnya’ untuk ke paparan sebelum ini. Jika sistem gagal untuk memuat naik fail, sistem akan memaparkan Sila muat naik dokumen

dalam format ZIP atau RAR.

Gambarajah-5

6. Tab yang ketiga, Perlu klik tanda saya setuju dan menekan butang hantar.

Pengguna juga boleh menekan butang ‘Halaman Sebelumnya’ untuk ke paparan sebelum ini.

Gambarajah-6

Page 22 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

7. Pengguna Berjaya Daftar Permohonan dan akan menerima paparan seperti Gambarajah di bawah.

Gambarajah-7

Page 23 of 23

PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

Nama Proses: Log Keluar

Peranan: Pemohon

1. Untuk Log Keluar, pengguna boleh klik pada Log Keluar seperti Gambarajah di bawah.

Gambarajah-1