of 29 /29
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN eNCoral Digital Solutions Sdn Bhd 191053-W Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, MALAYSIA http://www.nc.com.my

Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

  • Upload
    doannga

  • View
    251

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Panduan Pengguna

untuk

Sub Modul Pendaftaran Online

JPN

eNCoral Digital Solutions Sdn Bhd 191053-W

Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, MALAYSIA

http://www.nc.com.my

Page 2: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 2/29]

13 January 2014

KANDUNGAN

1. PETUNJUK ..................................................................................................................... 3

2. LOG MASUK KE DALAM SISTEM ................................................................................ 4

2.1. LOG MASUK JPN...................................................................................................... 4

3. PENDAFTARAN SEKOLAH OLEH JPN ........................................................................ 7

3.1. CARIAN SEKOLAH/PUSAT .......................................................................................... 7 3.2. TAMBAH MAKLUMAT SEKOLAH/PUSAT BAHARU .......................................................... 8 3.3. KEMASKINI MAKLUMAT SEKOLAH/PUSAT .................................................................... 9 3.4. TAMBAH MAKLUMAT SUP ....................................................................................... 10 3.5. KEMASKINI & HAPUS MAKLUMAT SUP ..................................................................... 11 3.6. TAMBAH MAKLUMAT PUSAT .................................................................................... 12 3.7. KEMASKINI & PAPAR MAKLUMAT PUSAT................................................................... 14 3.8. JANA KATA LALUAN SEKOLAH ................................................................................. 15

4. PENDAFTARAN PPD ................................................................................................... 17

4.1. CARIAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) ......................................................... 17 4.2. TAMBAH/DAFTAR PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) ........................................... 18 4.3. PAPAR/KEMASKINI MAKLUMAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) ........................ 19 4.4. JANA KATA LALUAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) ........................................ 20

5. PENENTUAN PUSAT ................................................................................................... 21

5.1. CARIAN PUSAT ....................................................................................................... 21 5.2. PENGESAHAN PUSAT ............................................................................................. 22 5.3. ALIH CALON ........................................................................................................... 23 5.4. TUMPANG PUSAT ................................................................................................... 25

6. PENGURUSAN DAERAH ............................................................................................. 26

6.1. CARIAN DAERAH .................................................................................................... 26 6.2. KEMASKINI MAKLUMAT DAERAH .............................................................................. 27 6.3. TAMBAH DAERAH BAHARU ...................................................................................... 28

7. LOG KELUAR DARIPADA SISTEM ............................................................................. 29

7.1. LOG KELUAR DARIPADA SISTEM .............................................................................. 29

Page 3: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 3/29]

13 January 2014

[ 3/29] 13 January 2014

1. PETUNJUK

Berikut adalah petunjuk yang digunakan dalam manual pengguna ini:

(B) Butang

(M) Menu

(SM) Sub Menu

(I) Ikon

(L) Link

(T) Tab

JPN Jabatan Pelajaran Negeri

MPM Majlis Peperiksaan Malaysia

STPM Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia

MUET Malaysia University Examination Test

Page 4: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 4/29]

13 January 2014

[ 4/29] 13 January 2014

2. LOG MASUK KE DALAM SISTEM

2.1. Log Masuk JPN

Gambar rajah 1

Langkah 1 Sila layari laman utama portal rasmi MPM iaitu www.mpm.edu.my. Pengguna dikehendaki masuk ke dalam sistem melalui Log Masuk MeSP Langkah 2 Pengguna kemudiannya akan memperolehi skrin seperti dalam gambar rajah di atas. Sila tekan

pada (I) untuk memasuki sistem pendaftaran online sebagai pengguna JPN.

1

2

Page 5: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 5/29]

13 January 2014

[ 5/29] 13 January 2014

Gambar rajah 2

Langkah 3 Pengguna dikehendaki memasukkan Pengguna ID dan Katalaluan yang sah untuk memasuki sistem MeSP. Contoh: Screen Name - JPWKL Password – mpmadmin

Kemudian tekan (B) Langkah 4 Sekiranya pengguna lupa kata laluan yang telah diberikan oleh pihak MPM, pengguna boleh

tekan pada (L) dan gambar rajah seperti di bawah akan terpapar.

Gambar rajah 3

Langkah 5

Pengguna perlu memasukkan pengguna ID dan kemudian sila tekan pada (B) untuk ke proses yang berikutnya.

3

4

5

Page 6: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 6/29]

13 January 2014

[ 6/29] 13 January 2014

Gambar rajah 4

Langkah 6 Pengguna akan memperolehi skrin seperti dalam gambar rajah di atas. Pengguna perlu memasukkan kod pengguna ID dan juga pengesahan teks pada ruangan yang telah disediakan.

Setelah itu sila tekan pada (B) . Pengguna akan memperolehi kata laluan yang baharu melalui email.

Page 7: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 7/29]

13 January 2014

[ 7/29] 13 January 2014

3. PENDAFTARAN SEKOLAH OLEH JPN

3.1. Carian Sekolah/Pusat

Gambar rajah 5

Langkah 1 Tekan (B) Peperiksaan → (M) Pendaftaran → (SM) Pendaftaran Sekolah. Skrin senarai sekolah/pusat akan terpapar. Langkah 2 Pengguna boleh membuat carian dengan memasukkan salah satu atau kesemua butiran seperti daerah, nama sekolah, jenis sekolah atau kod pusat pada ruangan yang telah disediakan.

Klik (B) dan sekolah/pusat yang dicari akan terpapar pada senarai sekolah/pusat. Langkah 3

Tekan (I) untuk melihat paparan maklumat sekolah/pusat hasil daripada carian yang telah dilakukan. Langkah 4

Tekan (B) untuk membuat penambah sekolah/pusat yang baharu.

1

2

3

4

Page 8: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 8/29]

13 January 2014

[ 8/29] 13 January 2014

3.2. Tambah Maklumat Sekolah/Pusat Baharu

Gambar rajah 6

Langkah 1 Pengguna perlu memasukkan segala butiran yang berkaitan dengan maklumat sekolah. Ruangan mandatori (*) wajib diisi maklumat oleh pengguna. Jika tidak validation mesej akan terpapar. Langkah 2

Tekan (B) untuk menyimpan segala butiran dan maklumat sekolah yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Langkah 3

Tekan (B) dan pengguna akan kembali pada skrin seperti pada Gambar rajah 5.

1

2

3

Page 9: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 9/29]

13 January 2014

[ 9/29] 13 January 2014

3.3. Kemaskini Maklumat Sekolah/Pusat

Gambar rajah 7

Langkah 1 Maklumat sekolah/pusat yang telah disimpan sebelum ini akan dipaparkan seperti dalam gambar

rajah di atas. Tekan (B) untuk mengemaskini semula maklumat sekolah yang telah berjaya disimpan di dalam sistem. Pengguna akan memperolehi semula skrin seperti pada Gambar rajah 6 di atas. Langkah 2

Tekan (B) dan pengguna akan kembali pada skrin seperti pada Gambar rajah 5.

1

2

Page 10: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 10/29]

13 January 2014

[ 10/29] 13 January 2014

3.4. Tambah Maklumat SUP

Gambar rajah 8

Langkah 1

Tekan (T) untuk menambah maklumat SUP bagi sekolah yang didaftarkan dan pengguna akan memperolehi skrin seperti pada Gambar rajah 8. Langkah 2

Tekan (B) untuk menambah maklumat SUP STPM dan masukkan segala maklumat SUP STPM. Skrin popup untuk masukkan maklumat SUP akan terpapar.

Tekan (B) untuk menyimpan maklumat SUP STPM

Tekan (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya. Langkah 3

Tekan (B) untuk menambah maklumat SUP MUET dan masukkan segala maklumat SUP MUET. Skrin popup untuk masukkan maklumat SUP akan terpapar.

Tekan (B) untuk menyimpan maklumat SUP MUET

Tekan (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya.

1

2

3

2 3

Page 11: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 11/29]

13 January 2014

[ 11/29] 13 January 2014

3.5. Kemaskini & Hapus Maklumat SUP

Gambar rajah 9

Langkah 1

Tekan (I) untuk mengemaskini semula maklumat SUP. Pengguna akan memperolehi skrin pop-up yang mengandungi maklumat SUP STPM/MUET untuk dikemaskini. Langkah 2

Tekan (I) untuk menghapuskan maklumat SUP STPM/MUET daripada senarai SUP. Jika proses hapus berjaya, nama SUP tidak akan dipaparkan lagi pada senarai SUP STPM/SUP MUET.

1 2

Page 12: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 12/29]

13 January 2014

[ 12/29] 13 January 2014

3.6. Tambah Maklumat Pusat

Gambar rajah 10

Langkah 1

Tekan (T) untuk menambah maklumat pusat bagi sekolah yang didaftarkan dan pengguna akan memperolehi skrin seperti pada Gambar rajah 10 di atas. Pengguna boleh melihat maklumat pusat bagi tahun-tahun sebelumnya dengan memilih tahun pada dropdown yang disediakan. Langkah 2

Tekan (B) untuk menambah maklumat pusat STPM dan masukkan segala maklumat pusat pada skrin popup yang disediakan.

Tekan (B) untuk menyimpan maklumat pusat STPM. Sistem akan secara automatik akan menambah pusat untuk kesemua penggal termasuk penggal ulangan.

1

2

3

4

Page 13: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 13/29]

13 January 2014

[ 13/29] 13 January 2014

Tekan (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya. Langkah 3

Tekan (B) untuk menambah maklumat pusat MUET dan masukkan segala maklumat pusat pada skrin popup yang disediakan.

Tekan (B) untuk menyimpan maklumat pusat MUET. Sistem akan secara automatik akan menambah pusat untuk kesemua sesi bagi tahun tersebut.

Tekan (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya. Langkah 4

Tekan (B) dan pengguna akan kembali pada skrin seperti pada Gambar rajah 5.

Page 14: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 14/29]

13 January 2014

[ 14/29] 13 January 2014

3.7. Kemaskini & Papar Maklumat Pusat

Gambar rajah 11

Langkah 1

Tekan (I) untuk melihat paparan maklumat pusat yang telah ditambah sebelum ini ke dalam sistem. Langkah 2

Tekan (I) untuk mengemaskini semula maklumat pusat. Pengguna akan memperolehi skrin pop-up yang mengandungi maklumat pusat untuk dikemaskini. Langkah 3

Tekan (B) dan pengguna akan kembali pada skrin seperti pada Gambar rajah 5.

1 2

3

Page 15: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 15/29]

13 January 2014

[ 15/29] 13 January 2014

3.8. Jana Kata Laluan Sekolah

Gambar rajah 12

Langkah 1 Pengguna akan memperolehi skrin seperti dalam gambar rajah 12 setelah pengguna menekan pada (B) kembali ke senarai sekolah daripada langkah yang diterangkan pada 3.7 di atas. Atau pengguna juga boleh memperolehi skrin di atas dengan cara berikut: Tekan (B) Peperiksaan → (M) Pendaftaran → (SM) Pendaftaran Sekolah. Skrin senarai sekolah/pusat akan terpapar. Untuk menjana kata laluan sekolah/pusat, pengguna terlebih dahulu perlu klik pada kotak

checkbox untuk memilih sekolah yang akan dijana kata laluan. Langkah 2

Setelah itu, sila tekan pada (B) untuk menjana kata laluan sekolah tersebut. Kata laluan yang telah berjaya dijana akan dipaparkan pada skrin. Langkah 3

Tekan (B) untuk mencetak maklumat sekolah seperti nama sekolah, kod sekolah, nombor pusat, kata laluan dan status untuk keseluruhan negeri. Pengguna akan memperolehi skrin yang mengandungi maklumat tersebut seperti dalam ganbar rajah di bawah. Pengguna boleh membuat cetakan daripada skrin tersebut.

1

2

3

Page 16: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 16/29]

13 January 2014

[ 16/29] 13 January 2014

Gambar rajah 13

Page 17: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 17/29]

13 January 2014

[ 17/29] 13 January 2014

4. PENDAFTARAN PPD

4.1. Carian Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Gambar rajah 14

Langkah 1 Tekan (B) Peperiksaan → (M) Pendaftaran → (SM) Pendaftaran PPD. Skrin senarai PPD akan terpapar. Langkah 2 Pengguna boleh membuat carian dengan memasukkan salah satu atau kesemua butiran seperti daerah dan nama PPD pada ruangan yang telah disediakan.

Tekan (B) dan PPD yang dicari akan terpapar pada senarai PPD. Langkah 3

Tekan (I) untuk melihat paparan maklumat PPD hasil daripada carian yang telah dilakukan. Langkah 4

Tekan (I) untuk menghapuskan PPD daripada senarai. Maklumat PPD tersebut tidak akan dipaparkan lagi pada sistem.

1

2

3

4

Page 18: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 18/29]

13 January 2014

[ 18/29] 13 January 2014

4.2. Tambah/Daftar Pejabat Pendidikan daerah (PPD)

Gambar rajah 15

Langkah 1

Untuk menambah PPD yang baharu, pengguna perlu menekan pada (B) pada gambar rajah 14 di atas dan skrin popup dalam gambar rajah 15 akan terappar. Masukkan segala maklumat PPD pada ruangan yang telah disediakan. Ruangan mandatory (*) wajib diisi oleh pengguna. Jika tidak, vadilation mesej akan terpapar. Langkah 2

Tekan (B) untuk menyimpan maklumat PPD yang didaftarkan tersebut. Langkah 3

Tekan (B) jika ingin kembali ke skrin senarai PPD seperti pada Gambar rajah 14.

1

2 3

Page 19: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 19/29]

13 January 2014

[ 19/29] 13 January 2014

4.3. Papar/Kemaskini Maklumat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Gambar rajah 16

Langkah 1 Maklumat PPD yang telah berjaya disimpan akan dipaparkan pada senarai PPD pada skrin

seperti dalam gambar rajah di atas. Tekan (I) untuk melihat paparan/mengemaskini maklumat PPD yang telah berjaya disimpan di dalam sistem. Langkah 2

Tekan (I) untuk menghapuskan PPD daripada senarai. Maklumat PPD tersebut tidak akan dipaparkan lagi pada sistem.

1

2

Page 20: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 20/29]

13 January 2014

[ 20/29] 13 January 2014

4.4. Jana Kata Laluan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)

Gambar rajah 17

Langkah 1

Tekan pada kotak checkbox untuk memilih PPD yang akan dijana kata laluan. Langkah 2

Tekan (B) untuk menjana kata laluan PPD tersebut. Kata laluan yang telah berjaya dijana akan dipaparkan pada skrin.

1

2

Page 21: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 21/29]

13 January 2014

[ 21/29] 13 January 2014

5. PENENTUAN PUSAT

5.1. Carian Pusat

Gambar rajah 18

Langkah 1 Tekan (B) Peperiksaan → (M) Pendaftaran → (SM) Penentuan Pusat. Skrin penentuan pusat akan terpapar. Langkah 2 Pengguna boleh membuat carian pusat dengan memasukkan maklumat mandatori iaitu Peperiksaan/Ujian, Tahun dan Penggal Sesi ataupun memasukkan kesemua maklumat lain seperti daerah, sekolah dan pusat pada ruangan yang telah disediakan.

Tekan (B) dan sekolah/pusat yang dicari akan terpapar pada senarai.

1

2

Page 22: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 22/29]

13 January 2014

[ 22/29] 13 January 2014

5.2. Pengesahan Pusat

Gambar rajah 19

Langkah 1

Tekan pada kotak checkbox , untuk membuat pengesahan pusat bagi sekolah yang telah didaftarkan. Langkah 2

Tekan (B) untuk membuat pengesahan pusat yang telah dipilih.

1

2

Page 23: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 23/29]

13 January 2014

[ 23/29] 13 January 2014

5.3. Alih Calon

Gambar rajah 20

Langkah 1

Bagi proses alih calon, pengguna perlu menekan pada (I) dan gambar rajah seperti di bawah akan terpapar.

1

Page 24: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 24/29]

13 January 2014

[ 24/29] 13 January 2014

Gambar rajah 21

Langkah 2 Kemudian pengguna perlu memilih daerah dan pusat baharu di mana calon tersebut akan dialihkan.

Langkah 3

Sila klik pada kotak checkbox pada nama calon yang akan dialihkan ke pusat baharu. Tekan

pada (B) untuk teruskan proses alih calon. Calon tersebut akan dialihkan ke pusat baharu dan maklumat calon etsrebut tidak akan wujud lagi pada pusat yang lama.

2

3

Page 25: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 25/29]

13 January 2014

[ 25/29] 13 January 2014

5.4. Tumpang Pusat

Gambar rajah 22

Langkah 1

Bagi proses tumpang pusat, pengguna perlu menekan pada (I) dan gambar rajah seperti di bawah akan terpapar.

Gambar rajah 23

Langkah 2 Kemudian pengguna perlu memilih daerah dan nombor pusat baharu di mana kesemua calon

pada pusat asal akan ditumpangkan. Sila tekan pada (B) untuk teruskan proses tumpang pusat. Kesemua calon pada pusat asal akan dipindahkan ke pusat baharu.

1

2

Page 26: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 26/29]

13 January 2014

[ 26/29] 13 January 2014

6. PENGURUSAN DAERAH

6.1. Carian Daerah

Gambar rajah 24

Langkah 1 Tekan (B) Peperiksaan → (M) Pendaftaran → (SM) Pengurusan Daerah Skrin senarai daerah bagi negeri tersebut akan terpapar. Langkah 2 Pengguna boleh membuat carian daerah dengan memasukkan nama daerah pada ruangan

yang telah disediakan. Setelah itu, sila tekan pada (B) untuk memulakan carian. .

1 2

Page 27: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 27/29]

13 January 2014

[ 27/29] 13 January 2014

6.2. Kemaskini Maklumat Daerah

Gambar rajah 25

Langkah 1

Untuk mengemaskini maklumat daerah, sila klik pada (I) dan skrin popup seperti dalam gambar rajah di atas akan terpapar. Langkah 2 Pengguna boleh mengemaskini maklumat daerah seperti nama daerah dank od daerah pada

ruangan yang telah disediakan. Setelah itu sila tekan pada (B) untuk mengemaskini

maklumat daerah yang telah diubah atau tekan pada (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya.

1

2

Page 28: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 28/29]

13 January 2014

[ 28/29] 13 January 2014

6.3. Tambah Daerah Baharu

Gambar rajah 26

Langkah 1

Sila tekan pada (B) untuk menambah daerah yang baharu pada negeri tersebut. Skrin popup seperti dalam gambar rajah di atas akan terpapar.

Langkah 2 Pengguna wajib memasukkan nama daerah dan juga kod daerah pada ruangan yang telah

disediakan. Setelah itu sila tekan pada (B) untuk mendaftar daerah baharu tersebut

atau sila tekan pada (B) untuk kembali ke skrin sebelumnya.

1

2

Page 29: Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

[ 29/29]

13 January 2014

[ 29/29] 13 January 2014

7. LOG KELUAR DARIPADA SISTEM

7.1. Log keluar Daripada Sistem

Gambar rajah 27

Langkah 1

Untuk log keluar daripad sistem, pengguna hanya perlu klik pada (I) yang terdapat pada sebelah atas bahagian kanan skrin. Jika pengguna telah berjaya log keluar daripada sistem, penguna akan memperolehi skrin seperti di bawah. Pengguna boleh log masuk semula ke dalam sistem.

Gambar rajah 28

1