Panuntunan Ng Larong Amazing Race

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Panuntunan Ng Larong Amazing Race

 • 7/26/2019 Panuntunan Ng Larong Amazing Race

  1/5

  Panuntunan ng larong AmazingRace

 • 7/26/2019 Panuntunan Ng Larong Amazing Race

  2/5

  1.Mahahati ang klase sa tatlonggrupo.

  2. Sa bawat grupo ay may tatlongistasyon na dapat tapusin at sabawat istasyon na iyon ay may

  nakahandang folder na naglalamanng larawan, pagkain at kahon nanaglalaman naman ng mga titik.

 • 7/26/2019 Panuntunan Ng Larong Amazing Race

  3/5

  3. Ang unang limang miyembro nggrupo ang gagawa sa unang istasyon,sunod na istasyon ay gagawin ng

  ikalawang limang miyembro nggrupo at ang ikatlong istasyon namanay gagawin ng mga natirang

  miyembro sa grupo.4. Ang unang gagawin ay bubuksan

  ang folder upang malaman kung

  anong larawan ang nasa loob nito.

 • 7/26/2019 Panuntunan Ng Larong Amazing Race

  4/5

  5. busin ang pagkain na nakahandasa bawat istasyon.

  !. "uksan ang kahon at ayusin angmga titik upang makabuo ng salita

  base sa kung ano ang nais ipahiwatigng nasa larawan.

 • 7/26/2019 Panuntunan Ng Larong Amazing Race

  5/5

  #. $dikit sa pisara ang larawan at ang

  nabuong salita.%. Sabay& sabay na basahin nang

  malakas ang nabuong salita at

  pagkatapos ay ipasa ang 'aglet sasusunod na limang miyembro nggrupo para sa ikalawang istasyon na

  gagawin. Susundan ito hanggang saikatlong istasyon.

  (. )apag natapos ang lahat ngistasyon ay itataaas lamang ang'a let at isi aw an kula n in on