Paqui 2 power point - reunió pares 2n de batxillerat

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Diapositiva 1

REUNI DE PARES COLLECTIVA

CURS 2014-2015

2n DE BATXILLERAT

REUNI DE PARES 2n BATX 17 de setembre Curs 2014-2015TUTORA: Francisca Cabanillas AmboadesCOORDINADORA: Maite Carbonero

HORARI ESCOLARMAT: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00. Divendres de 8:30 a 15:00.

2n BATXILLERATALGUNES NORMES INTERNES DEL CENTRE

- NO PODEN SORTIR DEL CENTRE DURANT LESBARJO.- NO PODEN FUMAR.- PROHIBIT FER SERVIR EL MBIL.- MXIMA PUNTUALITAT: Lescola estar oberta 5 minuts abans de comenar les classes.

3S DE LAGENDAABSNCIES, SORTIDES I RETARDS.Tota absncia, retard o sortida sha de comunicar a secretaria o al tutor mitjanant lagenda escolar, amb data i signatura dels pares o tutors.

IMPOSSIBILITAT DE FER UN EXAMEN PER MALALTIA.Lalumne/a que per qestions de salut no pugui fer un examen el dia indicat pel professor/a duna matria haur de presentar un justificant mdic obligatriament per poder realitzar-lo i no perdre la convocatria.Si l'alumne ha de prendre algun medicament durant el seu horari lectiu al centre, tamb se'ns haur d'informar mitjanant una anotaci a l'agenda. El centre no permetr que un alumne/a prengui medicaci sense autoritzaci dels pares.

S DE L AGENDACONTROL DEL RENDIMENT ACADMIC DE LALUMNE

El pare, mare o tutor de l alumne/a haur de controlar si hi ha a lagenda algun informe per part dels professors en relaci al rendiment acadmic i tasques a realitzar durant tot lany acadmic.Informarem i penalitzarem la passivitat i actituds negatives repetitives que dificultin un bon desenvolupament de treball i objectius a nivell individual, de grup o descola. Una actitud passiva recurrent es podria penalitzar com a falta greu.

SORTIDES CURS 2014 20152n BATXILLERATTEATRE: MAR I CEL: 11/12/2014 Teatre Victria (a Barcelona)

PORTES OBERTES UAB: 9 de gener de 2015 (a Cerdanyola)

ABAT OLIVA: _______ (a Barcelona)

FI DE CURS: Juny de 2015 - ROMA

CALENDARI DAVALUACIONSINFORME ALS PARESINFORMATIVES 1 AVALUACI: 17/10/20141 AVALUACI: 28/11/2014

INFORMATIVES 2 AVALUACI: 16/01/20152 AVALUACI: 27 /02/2015

INFORMATIVES 3 AVALUACI: 10/04/20153 AVALUACI: 15/05/2015

FINAL: 26/05/2015(27 i 28 /05/2015: dies revisi dexmens)

EXTRAORDINRIA: 26/06/2015(27 i 28/06/2015: dies revisi dexmens)

Proves daccs a la universitat (PAU): - 9, 10 i 11 de juny 2015.- _________ de setembre de 2015.

AVALUACIEXAMEN DAVALUACI POT TENIR MS PES QUE EL PARCIAL.

MATRIES PENDENTS DE 1r:-ES RECUPERARAN DURANT EL CURS: 1 convocatria Del 12 al 16 de gener.2 convocatria Del 20 al 24 dabril.

MATRIES SUSPESES DE 2n: -ES PODEN REPETIR SOLTES.

AVALUACI FINAL DE BATXILLERAT:- MITJANA ARITMTICA DE TOTES LES MATRIES.

DURANT I DESPRS DEL PERODE DEXMENS DAVALUACIRECORDEU:Lalumne/a haur de respectar lhorari de curs durant els perodes dexmens i no podr deixar dassistir a classe.

Noms es suspendran les classes durant el perode dexmens globals de la 3 avaluaci al maig i de suficincia al juny de 2015, que ser quan puguin assistir noms per realitzar els exmens convocats.

Criteri davaluaci: Els exmens parcials es valoraran amb menys percentage que els exmens globals per obtenir la nota final de lavaluaci. Cada professor/a informar als seus alumnes sobre aquests percentatges.DURANT I DESPRS DEL PERODE DEXMENS DAVALUACIEls professors/es informaran sobre com i quan es pot recuperar una assignatura suspesa.

Lalumne/a t 48 hores per demanar revisi dexamen des que reben linforme.

s important que tant el pare com la mare o tutor signin el comprovant de que l informe sha rebut i que lalumne/a el doni a la seva tutora dins del marge duna setmana.

HBITS DESTUDI I TEMPS LLIURE DISCIPLINA ORGANITZACI (Apunts, resums, exercicis, recerca, lectures) CONSTNCIA 3 HORES DESTUDI MNIM (depenent de lalumne) REFOR SI S NECESSARI

TEMPS LLIURE TAMB S NECESSARI. CONTROLAR EL TEMPS AMB INTERNET, VIDEO JOCS I TV.

11TREBALL DE RECERCAQU S? TREBALL DINVESTIGACI INDIVIDUAL.CONTROLAT PER UN PROFESSOR.EQUIVAL A 6 CRDITS.10% DE LA NOTA FINAL DE BATXILLERAT.PRESENTACI ORAL I ESCRITA:ESCRITA (memria): 16 de DESEMBRE.ORAL (davant un tribunal format per professors): 15 de GENER. AVALUACI: 40% DE PROCEDIMENT30% DE MEMRIA30% DEXPOSICI ORAL

SORTIDES UN COP FINALITZAT EL BATXILLERATUNIVERSITAT : SHAN DE FER LES PAU (Proves daccs a la universitat)CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS) :-De formaci professional especfica.-Darts plstiques i disseny.-Desport.

LA MODALITAT DE BATXILLERAT IMPLICA UNA PRIORITAT PER AL CICLE FORMATIU AL QUAL ES VULGUI ACCEDIR.

ENSENYAMENTS SUPERIORS ARTSTICS.MN LABORAL.

HORARI TUTORIAREUNIONS INDIVIDUALS AMB PARES: DIVENDRES 16:00 17:00DADES DE CONTACTE FRANCISCA CABANILLAS AMBOADES

fcabanillasa@escolagoar.cat

Tlf personal: 646 01 93 89

GRADUACI 2n de BATXILLERAT29 de maig de 2015

LES NOSTRES WEBS!!www.escolagoar.catwww.batxilleratgoar.wordpress.com

Aqu podreu trobar:Informaci donada a la reuni de pares.Lhorari de classe.Les circulars que rebin els alumnes.Horaris amb dates dexmens i lliurament de notes.Sortides realitzades.Links dinters acadmic, beques i ajuts (aquestes tenen el dia 30 de setembre de 2014 com a ltim dia per a la presentaci de la sollicitud ), etc.

www.franciscabanillas1ri2nbatxillerat.blogspot.com.es Blog per aprendre i revisar angls.

EL BLOG TENIU ACCS AL BLOG DE BATXILLERAT MITJANANT LA WEB DE LESCOLA GOAR.

ES RECOMANA QUE ES CONSULTI UN COP A LA SETMANA.

OBJECTIU COM A TUTORAIDENTIFICAR LES DIFERENTS NECESSITATSINFORMAR CONTROLAR CREAR BONA DINMICA DE TREBALLPROMOURE BON AMBIENTACONSEGUIR UN GRUP ACTIU MOTIVAR PER OBTENIR EL MILLOR RENDIMENT ACADMIC