of 20 /20
1 Patch Notes Update 5.4

Patch Notes Update 5 - cmsstatic.aion.gameforge.com · "Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy Pandemonium" Dawno temu, przed swoim ostatecznym zniszczeniem, Wieża Wieczności została

Embed Size (px)

Text of Patch Notes Update 5 - cmsstatic.aion.gameforge.com · "Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy...

1

Patch Notes Update 5.4

2

Instancje

"Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy Pandemonium"

Dawno temu, przed swoim ostatecznym zniszczeniem, Wiea Wiecznoci zostaa zamroona w

czasie. Jednak Pole Eteru chronice wie staje si coraz sabsze. Proces ostatecznego

zniszczenia postpuje.

Sama Ereshkigal, wadczyni Reshanty, ktra milczaa od czasu dawnych zaj, wyczua t

zmian i dostrzega w niej swoj szans. Wysaa Dredgion, aby napa Sanctum i

Pandemonium i zwikszy w ten sposb swoj wadz.

Dodano instancje "Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy Pandemonium".

Na pocztku czasu wejcia na rodku ekranu pojawia si komunikat "Wielka Inwazja Dredgionu", a w prawej dolnej czci ekranu pojawia si symbol wejcia.

Po aktywacji symbolu wejcia pozostaje on zachowany na 15 minut. W tym czasie mona zgasza wejcia albo wchodzi do instancji.

Elyosi mog wchodzi do "Pola Bitwy Sanctum", a Asmodianie do "Pola Bitwy Pandemonium".

Instancje "Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy Pandemonium" to instancje wyjtkowe. Jest generowana tylko jedna instancja na serwer. Wszystkie postacie wchodz do jednej i tej samej instancji. (Elyosi/Asmodianie po 1 instancji)

Osoby Poziom Czas wejcia Liczba wej

384 osoby Od poziomu 66 Niedz. godz. 21:00-21:15 Bez ogranicze

3

30 minut po rozpoczciu instancji pojawia si komendant Jubeda. Naley go zlikwidowa w cigu 5 minut. W innym przypadku zniknie z powrotem.

o Gdy Jubeda zniknie, pojawi si prd powietrzny, ktry prowadzi do terenu, na ktrym odbywa si ostatnia walka Dredgionu.

W przypadku mierci w instancjach nie s stosowane skutki mierci ani choroba duszy.

Do osignicia rang S-D w instancjach pl bitwy wymagane s nastpujce punkty.

Ranga Punkty

S 164 157

A 139 674

B 61 208

C 39 735

D 20 000

"Bomba Cinieniowa Strw" i "Pera Maskowania", dostpne w obrbie instancji, mog by uywane bez ogranicze z dowoln czstotliwoci. Czas regeneracji do ponownego uycia wynosi 60 sekund.

Zota Arena

Zmieniono czas wejcia do Zotej Areny.

Przedtem Od teraz

Weekend (sob. - niedz.) od 00:00 do 24:00

Weekend (sob. - niedz.) od 9:00 do 24:00

Na Zotej Arenie umiejtno "Zote Sokole Oko" jest aktywowana dopiero po rozpoczciu walki.

W niektrych oknach Zotej Areny zmieniono nastpujce ustawienia: o Przy wyborze przeciwnika jego poziom jest wywietlany w oknie celu. o Po zakoczeniu zawodw na Zotej Arenie nie mona ju stosowa adnych

umiejtnoci. o W oknie wynikw zwycistwa s wyrnione tym kolorem.

Zmieniono niektre funkcje wywietlania w trybie obserwacji na Zotej Arenie. o Umiejtno uywana przez obserwujc wanie posta jest wywietlana dopiero po

zakoczeniu uywania. o Nazwa obserwujcej postaci oraz przywoany duch s teraz wywietlane w tym

samym kolorze.

Zmiana: Zwycizc w finale Zotej Areny jest ten, kto zdobdzie najpierw 3 punkty. o Liczb punktw wymagan do zwycistwa zwikszono z 2 do 3.

Zmieniono warunki, wedug ktrych w przypadku remisu decyduje si o zwycistwie lub porace na Zotej Arenie.

o Zmiana: W przypadku remisu nie wygrywa ju posta o najwikszej liczbie pozostaych P, lecz ta, ktra zadaa wicej obrae.

Zmieniono dystrybucj punktw za zawody, ktre otrzymuje si w sezonie jako nagrod na Zotej Arenie. Nagrody sezonu zostay dostosowano do nowego sposobu dystrybucji.

4

Szczelina Zapomnienia

Duchy przywoane dodatkowo przez bossw w Szczelinie Zapomnienia znikaj teraz przy zmianie formy.

Usunito bd, przez ktry u niektrych potworw w Szczelinie Zapomnienia efekt wzmocnienia znika w okrelonych sytuacjach.

Oglne

W niektrych instancjach otrzymuje si teraz od niektrych potworw PO.

Instancje Nazwa potwora

Szczelina Zapomnienia Przywdca Gegares

Kryjwka Arkhala Arkhal

Baza Kroban Genera Brygady Tahabata

Stranik Artefaktw Kroban

Informacje wywietlane w oknie "Informacje o instancjach" zostay zmienione. o Informacje na temat poziomie dostpu zastpiono informacjami na temat

rekomendowanego poziomu.

o Graficzna wizualizacja poziomu trudnoci () zostaa usunita. Poziom trudnoci okrelany jest teraz w liczbach.

o Informacje na temat poziomu wstpu mona nadal sprawdza na mapie wiata (M) przez informacje o instancji.

5

Nie mona ju tworzy grup, ktrych liczba czonkw przekracza maksymaln dozwolon liczb osb w instancji.

o Gracze znajdujcy si w instancji gracza pojedynczego nie mog ju doczy do adnej grupy. Doczanie do grupy moliwe jest dopiero po opuszczeniu instancji.

Dodano: Na poziomach 66-75 Areny Dyscypliny dostpne s punkty za zawody. o Dodano punkty za zawody, ktre w zalenoci od zwycistwa lub poraki s dostpne

na Arenie Dyscypliny. o Punkty za zawody s dostpne w trakcie ustawionego okresu sezonu, a nagrod

otrzymuj tylko te postacie, ktre wziy udzia w rozgrywce kwalifikacyjnej 5 razy. o Mona sprawdzi pod [Menu] - [Spoeczno] - [Lista rankingowa] - [Arena

Dyscypliny] - [Moja dokumentacja]. o W oknie wynikw Areny Dyscypliny wywietlane s zmienione punkty za zawody,

ktre s stosowane odpowiednio do wskanikw zwycistw poszczeglnych postaci. o Na podstawie otrzymanych punktw za zawody pod [Moja dokumentacja] ustala si

rang na caym serwerze i zgodnie z ni wydaje si rne nagrody.

6

UI

Dodane elementy

Dodano Ksig Potworw. o Przy likwidowaniu potworw w regionach Esterra i Nosra otrzymuje si odpowiednie

wpisy do Ksigi Potworw. o Po pokonaniu zdefiniowanej liczby potworw mona otrzyma nagrody za odnone

poziomy. Mona sprawdzi pod [Menu] - [Ksiga Potworw].

Ksiga Potworw

o 1) Przydzielenie do Elysei/Asmodae oraz Esterry/Nosry odbywa si automatycznie na podstawie frakcji.

o 2) Potwory s podzielone odpowiednio do swojej klasyfikacji. o 3) Po pokonaniu odpowiedniego potwora aktywowana zostaje odnona ikona z

wizerunkiem potwora i w zalenoci od poziomu otrzymuje si rne nagrody. o Za pomoc funkcji [Poka lokalizacj] mona szuka lokalizacji potworw. Nie dotyczy

to jednak wszystkich potworw. Niektre z nich musz zosta znalezione przez was.

7

W oknie [Wzmocnij/modyfikuj] dodano funkcje.

Podzia Moliwe do uycia menu

Dotychczasowe funkcje Dodane funkcje

Wzmacnianie Zaczarowanie, ewolucja wyposaenia, osadzanie kamieni many Osadzanie boskich kamieni, wzmocnienie Estimy

Fuzja broni

Zmienianie Uszlachetnienie, ulepszenie Idianu, nowa identyfikacja, ponowne wzmocnienie umiejtnoci, Ulepszenie / przyznanie magii, zmniejszenie zalecanego poziomu

Uzyskiwanie Ekstrakcja czarodziejskiego proszku, ekstrakcja PO

Wygld/handel Farbowanie, pakowanie, usuwanie powizania z dusz

Zmiana wygldu

Usuwanie Usuwanie kamienia many, demonta broni Usuwanie koloru, usuwanie wygldu

o Jeli okno wzmocnienia/modyfikacji zostanie otwarte przez przedmiot, zostanie automatycznie otwarty pierwszy dostpny punkt menu.

Okno [Wzmocnij/modyfikuj]

8

Zmienione elementy

Przycisk eventu ( ) nie jest ju wywietlany po wybraniu w oknie eventu opcji "Nie pokazuj dzi wicej".

o Po zalogowaniu si w tym stanie do gry, w oknie "Wane informacje" wywietlane bd informacje odnoszce si do eventu.

o Poprzez Zdarzenie / [Menu] [Zdarzenie] mona aktywowa okno zdarzenia. o Poniewa okno eventu suy do wywietlania eventw, przy ktrych mona

otrzymywa przedmioty, okno to nie bdzie wywietlane poza czasami trwania eventw.

Zmieniono wiadomo na ekranie, ktra zostaje aktywowana, gdy na Niebiaskiej Wyspie w Esterra/Nosra pojawia si flota natarcia wrogiej frakcji.

Zmiana Punktw Tworzenia jest teraz atwiejsza. o na przycisk "Zmie PT" prowadzi do zwikszenia/zmniejszenia o

odpowiednio 10 punktw. o na przycisk "Zmie PT" prowadzi do zwikszenia/zmniejszenia

maksymalnej liczby punktw tej wartoci / tej umiejtnoci.

Ulepszenie "Nadaj Moc Tworzenia"

W wiadomoci pokazywanej przy wzmocnieniu ldowiska w grnej Otchani wywietlany jest teraz rwnie poziom wzmocnienia.

Ulepszenie: Punkty s zmieniane zgodnie z liczb klikni rwnie przy szybkim przyciskaniu przycisku "Nadaj Moc Tworzenia".

Na mapie wiata (M) zmieniono metod przechodzenia midzy mapami nadrzdnymi i podrzdnymi oraz dodano map pogldow (map Atrei).

o Lewym klikniciem myszki mona tak jak dotychczas przechodzi do map podrzdnych.

o Prawym klikniciem myszki przechodzi si do map nadrzdnych. o Klikniciem na przycisk "Mapa wiata" w prawym grnym rogu przechodzi si do

mapy pogldowej.

Podczas dokonywania zakupu u agenta handlowego wywietlane s ceny przed zakupem w rnych kolorach, w zalenoci od wysokoci ceny kupna.

Okno [Potwierd zakup]

9

Dodano "Energi Srebrnej Gwiazdy". o Podczas gdy "Energia Srebrnej Gwiazdy" jest naadowana, otrzymuje si wicej PO. o "Energia Srebrnej Gwiazdy" jest stosowana w nastpujcy sposb:

Efekt jest stosowany Efekt nie jest stosowany

PO dostpne przy polowaniu na potwory PO dostpne przy zamianie reliktu

PO dostpne przy pokonaniu wrogiej frakcji PO dostpne przy ekstrakcji wyposaenia

PO nagrody instancji PO nagrody misji

o "Energi Srebrnej Gwiazdy" mona doadowa przez "Srebrn Gwiazd Lodasa".

Zmieniono ikon dla "Rozbitego Spinela".

Przedtem Teraz

Walka o Niebiaskie Wyspy: Wiadomo systemowa przy pojawianiu si floty natarcia Niebiaskiej Wyspy pojawia si teraz rwnie w oknie czatu.

Walka o Niebiaskie Wyspy: Po zakoczeniu oblenia przez flot natarcia Niebiaskiej Wyspy wywietlana jest teraz odpowiednia wiadomo w regionie.

Pod [Menu] - [Pomoc] - [Podgld wskazwek] dodano wskazwki dotyczce adowania.

Usunite bdy

Usunito bd, przez ktry w okrelonych sytuacjach informacje o postaciach nie byy wywietlane na licie rankingowej.

Usunito bd, przez ktry klient by nieraz zamykany, gdy moc tworzenia bya przydzielana/zmniejszana.

10

Misje

Dodane misje

Dodano misje, ktre mona przeprowadza w instancjach "Pole Bitwy Sanctum" i "Pole Bitwy Pandemonium". Mona je otrzyma przy wejciu do instancji.

Frakcja Nazwa misji

Elyosi [Pilny rozkaz] Agresor z Pola Bitwy Sanctum

[Pilny rozkaz] Ochrona Pola Bitwy Sanctum

Asmodianie [Pilny rozkaz] Agresor z Pola Bitwy Pandemonium

[Pilny rozkaz] Obroca Obszaru Walki Pandemonium

Dodano misje dzienne, ktre mona przechodzi w poszczeglnych twierdzach. Ponadto zwikszono nagrody za misje w okrelonych twierdzach.

o Nowe twierdze mona przyjmowa w Grnej/Dolnej Otchani oraz w Twierdzy Anoha u Centuriona/Przywdcy Ldowiska.

Nazwa misji NPC Elyosw NPC Asmodianw

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Zamku Obronnego Krotan

Larania

Abori

[Unia] Zgadzenie Wysokiego Rang Oddziau Rozpoznawczego z Zamku Obronnego Krotan

[Unia] Zniszczenie Bramy do Zamku Obronnego Krotan

[Unia] Zgadzenie Oddziau Stranikw z Twierdzy Miren

[Unia] Zgadzenie Wysokiego Rang Oddziau Rozpoznawczego z Twierdzy Miren

[Unia] Zniszczenie Bramy do Twierdzy Miren

[Unia] Zgadzenie Oddziau Stranikw z Twierdzy Kysis

[Unia] Zgadzenie Wysokiego Rang Oddziau Rozpoznawczego z Twierdzy Kysis

[Unia] Zniszczenie Bramy do Twierdzy Kysis

[Unia] Zgadzenie Obrocy Twierdzy Anohy Alphion

Pint

[Unia] Zgadzenie Komendanta Twierdzy Anohy

[Unia] Zniszczenie Bramy do Twierdzy Anohy

[Unia] Zgadzenie Elitarnych onierzy z Zachodniej Twierdzy Siel

Nereus

Lakadi

[Unia] Zgadzenie Komendantw z Zachodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zniszczenie Bramy do Zachodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zniszczenie Elitarnych onierzy ze Wschodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zgadzenie Komendantw ze Wschodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zniszczenie Bramy do Wschodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zgadzenie Elitarnych onierzy z Twierdzy Drzewa Siarkowego

[Unia] Zgadzenie Komendantw z Twierdzy Drzewa Siarkowego

[Unia] Zniszczenie Bramy do Twierdzy Drzewa Siarkowego

11

Frakcja Nazwa misji

Elyosi/Asmodianie

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Zamku Obronnego Krotan

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Twierdzy Miren

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Twierdzy Kysis

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Twierdzy Anohy

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Zachodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw ze Wschodniej Twierdzy Siel

[Unia] Zgadzenie Generaa Stranikw z Twierdzy Drzewa Siarkowego

Zmiany w misjach

Przy misji wykonywanej w grnej Otchani zgodnie z poziomem ldowiska dodano jako nagrod "Rozbity Spinel".

NPC, u ktrego mona przyj/odrzuci misj przeprowadzan w skarbcu Twierdzy Otchani, zosta zastpiony zarzdc w pobliu skarbca.

o Nagrody z tej misji mona poczwszy od teraz otrzymywa przez przycisk [Natychmiastowa nagroda].

Zmieniono okrelonych NPC misji wykonywanej na Stalgrabie. o "Aurunerk/Ickulnerk" z Otchani zostali zastpieni "Kurochinerkiem/Hudrunerkiem" z

Heironu/Beluslanu.

Zwikszono liczb odznak honoru / medali walki przyznawanych w Otchani jako nagrody misji.

o Ponadto zwikszono liczb przedmiotw otrzymywanych przy otwieraniu pakietu z medalami walki, ktry jest przyznawany jako nagroda misji.

Zmieniono nagrody za misje na Dredgionie Ashunatal. o Zmieniono czas do ponownego pojawienia si "skrzyni z broni" potrzebnej do

postpu w misji.

Frakcja Nazwa misji

Elyosi

[Instancja/Codz/Gru] Zdobycie Broni Dredgionu Ashunatal

[Instancja/Codz/Gru] Walka z Kapitanem Dredgionu

Asmodianie [Instancja/Codz/Gru] Bro Dredgionu Ashunatal

[Instancja/Codz/Gru] Walka z Kapitanem

Misje unii, dla walki o twierdz, mog by teraz dzielone rwnie przez czonkw innych sojuszy w unii wojennej.

W przypadku misji dotyczcych obrocw twierdz w Grnej Otchani i Twierdzy Anoha zwikszono nagrody z punktw chway i rozbitego Spinella.

o Zwikszono rwnie liczb przedmiotw uzyskiwanych z pakietw.

Zmieniono ustawienia dla przedmiotw potrzebnych do [Instancja/Codz/Gru] Bro Dredgionu Ashunatal.

Z nagrd misji usunito rodki odbarwiajce.

Funkcji "Porzu misj" mona uywa rwnie we wskaniku misji.

12

Nowy przycisk "Zrezygnuj z misji"

Maksymaln liczb moliwych do przyjcia misji zwikszono z 40 do 50.

Zmieniono cz kategorii i nazw misji wojennych. o Usunito bd, przez ktry misja bya klasyfikowana jako misja wojenna, mimo e

wrogiej frakcji nie trzeba zwalcza. o Zmienione misje wdruj do zakadki Misja. o Nazwy okrelonych misji wojennych zostay oznaczone przez [pilny rozkaz].

Liczb potworw do pokonania w misjach Elyosw "Sprawdzanie Lojalnoci" i w misji Asmodianw "Uczynno i Oddanie" dostosowano do poziomu misji.

Znaczniki misji, w ktrych mona otrzyma tytuy, s teraz wywietlane zawsze, niezalenie od poziomu gracza.

Usunite bdy

Usunito bd, przez ktry w stanie "Misja zakoczona" nazwa nagrody [nieznana ] nie bya prawidowo wywietlana.

Usunito bd, przez ktry w ramach nagrody za kampani Elyosw "Dotrzymuj Sowa" i kampani Asmodianw "Koczca Prba" byo przydzielane wyposaenie, ktrego poziom by niszy ni poziom wykonywania misji.

13

Przedmioty

Nowe przedmioty

Dodano zwoje objazdowej podry. o Mona je kupowa u Sprzedawcw Artykuw Wielobranowych w stolicach.

Elyosi (Sanctum) Asmodianie (Pandemonium)

Himusus Nekai

o Jeli w cigu 10 minut po uyciu Zwoju Objazdowej Podry zostanie przycinity przycisk zawrcenia, mona powrci do pocztkowej pozycji.

o Powrt do okrelonych regionw nie jest moliwy, dlatego system pokae wiadomo o braku moliwoci zawrcenia, a uycie przycisku zawrcenia nie bdzie moliwe.

Zmiany w przedmiotach

Wyposaenie Arcy-Daeva dostpne od aktualizacji 5.3. w Grnej Otchani mona teraz otrzyma rwnie w instancjach Pole Bitwy Sanctum i Pole Bitwy Pandemonium.

W oknie "Magiczne Wytwarzanie" przy wyborze opcji "Tylko kompl. wzory" bdzie teraz wywietlany rwnie materia dla dodatkowych metod znajdujcych si w twoim posiadaniu.

Usunito czas regeneracji dla wytwarzania karmy dla mioli.

Usunito czas regeneracji dla wytwarzania fragmentw krysztaw gwiezdnego wiata i fragmentw.

Poprzez magiczne wytwarzanie moliwe jest rwnie wyprodukowanie duego eliksiru.

"Magiczny wzr: Kapelusz Szlachty" mona kupi tylko od NPC Orpheusa (Elyosi) i Nielona (Asmodianie).

Specjalne sloty dla prastarych kamieni many w przedmiotach wyposaenia zostay zamienione w osadzenia dla zwykych kamieni many.

o Zwyke pradawne kamienie many mog by osadzane w slotach na zwyke kamienie many.

o W przedmiotach wyposaenia Arcy-Daeva nie mog by jednak osadzane adne prastare kamienie many.

o W przypadku przedmiotw wyposaenia, w ktrych osadzono prastary kamie many w specjalnym slocie, zwyky kamie many mona osadzi dopiero po usuniciu prastarego kamienia many.

Prastare kamienie many poziomu "Epicki" nie s ju dostpne. o Nagrody za misje, dropowane przedmioty i osignicie okrelonej rangi w walce

terytorialnej dla legionw zostay odpowiednio zmienione.

Ograniczenia rangi dla "Magicznego ulepszenia" w przypadku przedmiotw Otchani zostay

14

usunite i mog by doadowywane niezalenie od wasnej rangi.

Ze sklepw usunito rodki odbarwiajce i usuwacze wygldu i nie da si ich ju kupi. o Pozostae rodki odbarwiajce i usuwacze wygldu zostay zakwalifikowane jako

przedmioty do wyrzucenia.

Przedmioty, ktre otrzymuje si w przypadku niepowodzenia wzmocnienia przedmiotw Arcy-Daeva, zostay zmienione.

o Prawdopodobiestwo otrzymania z powrotem kamienia many / boskiego kamienia w przypadku nieudanego wzmocnienia zostao zwikszone.

o Magiczny proszek, ktry otrzymywano do tej pory w przypadku nieudanego wzmocnienia, nie jest ju dostpny. Materiay produkcyjne s za to dostpne tak jak do tej pory.

Usunite bdy

Usunito bd polegajcy na tym, e w przypadku niektrych przedmiotw z obszaru pasa dwik odtwarzany przy otrzymywaniu i poruszaniu brzmia nienaturalnie.

Usunito bd, przez ktry resetowanie kosztw magicznej przemiany (codziennie o godz. 9:00) w okrelonych sytuacjach nie odbywao si prawidowo.

Usunito bd, przez ktry przy przedmiotach, wzgldem ktrych zastosowano efekt zmniejszenia poziomu, efekt ten nie przedkada si prawidowo na wartoci magicznego naadowania.

Usunito bd, przez ktry przy adopcji mioli nie mona uywa adnych akcesoriw.

Usunito bd, przez ktry przy noszeniu "Stroju Folklorystycznego" przez msk posta obszar szyi wyglda nienaturalnie.

Usunito bd, przez ktry przy czci przedmiotw wyposaenia, ktrych przedni slot kamienia many by pusty i w ktrym osadzono pomylnie kamie many, ten kamie many nie dostawa si do slotu.

Usunito bd polegajcy na tym, e przy kupnie przedmiotu od NPC efekty nie byy prawidowo dostosowywane do nowego waciciela, gdy wzgldem przedmiotu stosowane byy efekty wzmocnienia umiejtnoci innej klasy.

15

Walka o twierdz i Otcha

Otcha

Dodano: Odpowiednio do rangi Otchani przydzielana jest tygodniowa nagroda. o W oknie [Ranking] pod "Tygodniowa nagroda" mona sprawdzi informacje dotyczce

nagrd za dan rang. o W kady poniedziaek o godz. 12:00 (w poudnie) ustalana jest ranga, a "Tygodniowa

nagroda" jest dostarczana poczt.

Wsparcie Oddziau Handlowego Shugo przy walce o twierdz w Dolnej Otchani zostao czciowo zmienione.

o Poprzez rozmow z NPC mona wysya wedug upodobania najemnikw NPC do twierdzy.

o Wysani NPC-najemnicy wspieraj przez 10 minut walk przeciwko Balaurom / wrogiej frakcji.

Oddzia handlowy Shugo

Dotychczas Zmiany

Statek Joarinerka (Wyspa Zefirw)

Buff, ktry na 10 minut zwiksza obron PvP

Wzmocnienie przez NPC-najemnikw w twierdzach w Dolnej Otchani.

Statek Temirunerka (Wyspa Leibo)

Buff, ktry na 10 minut zwiksza si ataku przeciwko Balaurom

Wzmocnienie przez NPC-najemnikw w twierdzach w Dolnej Otchani albo w

Komnacie Generaa Stranikw

Statek Shairinerka (Wyspa Orkanw)

Buff, ktry na 10 minut zwiksza obron PvP

Wzmocnienie przez NPC-najemnikw w twierdzach w Dolnej Otchani.

16

Czas obecnoci obrocy, ktry pojawia przy okrelonej liczbie podbi twierdzy w Grnej, Dolnej Otchani i Kaldor, wyduono z 1 godziny do 2. Po upywie tego czasu potwr znika, niezalenie od tego, czy walka zostaa ju zakoczona, czy te nie.

Czas pozostay do pojawienia si obrocy w twierdzy w Grnej Otchani jest teraz wywietlany w formie wiadomoci systemowej.

W pobliu Twierdzy Anoha w Kaldor nie mona ju ustawia adnych kiskw.

Usunito bd, przez ktry niektrzy elioscy/asmodyjscy NPC w pobliu Twierdzy Anohy nie wszczynali pocigu, mimo e rozpoznawali wrog frakcj.

Walka o twierdz

Dodano wiadomo dotyczc zwikszonej iloci Punktw Otchani otrzymywanych przy doczaniu do unii wojennej lub opuszczaniu jej.

Dodano "Przepikn Bro Oblnicz", ktr Arcy-Daeva mog stosowa podczas walki o twierdz.

o Bro oblnicza mona wyprodukowa w drodze Magicznego Wytwarzania. o Cz materiaw mona kupi u handlarza wyposaeniem za magiczne przedmioty

do wytwarzania w Esterra/Nosra.

Elyosi Asmodianie

Ipis Albanis

Ulsaruk w twierdzach w Dolnej Otchani nie otrzymuje ju efektu wzmocnienia tarczy ochronnej (absorpcja okrelonej iloci obrae).

Usunito bd, przez ktry przy wchodzeniu do unii wojennej nazwy postaci niektrych innych czonkw unii / unii wojennej byy wywietlane na biao.

Usunito bd, przez ktry w okrelonych sytuacjach przystpowanie do unii wojennej nie przebiegao prawidowo.

Usunito bd, przez ktry tre listu wysyanego przy nieudanym obleniu twierdzy bya czciowo wywietlana nieprawidowo.

17

Posta

Elementy dodane u postaci

W oknie profilu mona teraz zaoy wiele zestaww wyposaenia. o Klikajc [Ustawienia zestaww wyposaenia] mona zapisa i zmieni zestawy

wyposaenia. o Poprzez dodanie tego menu wywietlanie peleryny legionu zostaje przesunite nad

skrzyda.

Profil [P]

Dodano: Pomidzy grupami moliwe jest ponowne czenie w grupy. o Grup mona stworzy, gdy zostanie si zaproszonym do grupy albo gdy jedna grupa

zostanie zaproszona do istniejcej grupy. o Funkcja identyczna z tradycyjn funkcj zapraszania do grupy, przy czym

wysya/akceptowa zaproszenia moe tylko dowdca grupy. o Zaproszenie moliwe jest tylko wtedy, gdy po zaproszeniu grupy grupa bdzie miaa

maksymalnie 6 czonkw. o Gracz, ktry zaprosi inn grup, stanie si dowdc nowo powstaej grupy.

W zalenoci od wielkoci grupy stosowane jest wzmocnienie "Korzy dla grupy". o W zalenoci od liczby czonkw grupy korzyci si zmieniaj. o Czonkowie grupy bdcy offline (wylogowanie, zmiana serwera itd.) nie s

uwzgldniani.

18

Wzmocnienie Czonkowie Efekt

Korzy dla grupy I 2-3 osoby Atak +1, wzmocnienie magii +5, PD +3%

Korzy dla grupy II 4-5 osb Atak +3, wzmocnienie magii +15, PM +100, PD +6%

Korzy dla grupy III 6 osb Atak +5, wzmocnienie magii +25, PM +100, P +100, PD +10%

Usunito bd, przez ktry czciowo nie dochodzio si do posterunku zwiadowczego, gdy poruszao si za pomoc "Oficera Floty Obronnej" z Esterry/Nosry w poblie Niebiaskiej Wyspy.

Usunito bd, przez ktry przy szybujcej postaci po przyciniciu przycisku Do przodu nie byy pokazywane skrzyda.

Usunito bd, przez ktry w oknie informacji o postaci chmurki nie byy wywietlane prawidowo w odniesieniu do Estimy.

Umiejtnoci Dodano now funkcj do tworzenia wasnych acuchw dla umiejtnoci.

o Gdy zwyke umiejtnoci, umiejtnoci aktywowania lub zbierania s przecigane po kolei do slotu, mog by uywane jako umiejtno acuchowa.

o Ta funkcja jest dostpna w oknie umiejtnoci w zakadce "Dopasowane wykorzystanie umiejtnoci".

o Dla kadego acucha mona wpisa maksymalnie 4 umiejtnoci i dostpnych jest do 5 acuchw.

o acucha mona uy dopiero wtedy, gdy pierwsza ikona acucha zostanie przecignita do paska skrtw.

o W przypadku umiejtnoci acuchowych wystarczy wpisa tylko pierwsz umiejtno, a nastpnie przechodzi si do kolejnej umiejtnoci dopiero po wykonaniu tej umiejtnoci acuchowej. (Przykadowo po wpisaniu kolejno to: .)

19

Dopasowane wykorzystanie umiejtnoci

Ikony statusu mona teraz umieszcza w pasku skrtw. o Przy spenieniu warunkw statusu ikona umieszczona w pasku skrtw zmienia si w

ikon moliw do uycia. o Ikony statusu mona sprawdzi pod [Umiejtnoci - acuchy].

Warunki ikon statusu

Usunito bd, przez ktry poziomy zaczarowania umiejtnoci klas Arcy-Daeva nie s prawidowo stosowane.

20

NPC Maksymalne P bramy twierdzy w Dolnej Otchani zostay zmniejszone.

Dodano NPC, u ktrych mona wymieni odznaki honoru i medale walki. o Chodzi o nastpujcych NPC na Ldowisku w Grnej Otchani:

Frakcja Funkcja NPC

Elyosi Asmodianie

Manes

Belak

Wymiana medali walki na odznaki honoru

Adelina

Sharin

Wymiana odznak honoru na medale walki

Dokonano fuzji funkcji, dziki czemu teraz mona przywoywa miole rwnie u opiekunw mioli: Amis (Elyosi) i Erdil (Asmodianie).

Zaklinacze Anioa Stra w Sanctum i Pandemonium zostali usunici. Aniow Strw mona teraz przywoywa rwnie u Zaklinacza Mioli.

Usunito funkcj wzmacniania/modyfikowania przedmiotw u Usuwaczy Kamieni Many, Mistrzw Modyfikacji i Oficerw Fuzji Broni.

o Z wyjtkiem Sanctum/Pandemonium usunito wszystkich Usuwaczy Kamieni Many.

Walka o Niebiaskie Wyspy: Zwikszono czasy midzy pojawianiem si floty natarcia Niebiaskiej Wyspy.

Atak "Uciliwych Owadw Draky" przy Gniedzie Drzewa Siarkowego w Dolnej Otchani zosta zmniejszony.

Usunito bd, przez ktry potwr "Krlowa Pori Drzewnych" znajdowa si w niewaciwym miejscu.

System

Zmieniono cz obszaru zote Prby Ognia.

Dodano dwik, ktry sycha, gdy zakada si "Skrzyda Wachlarzowego Kota" i lata si z nimi.

Dwik niektrych potworw zosta zmieniony.

Usunito bd, przez ktry w okrelonych miejscach areny nie by odtwarzany aden dwik.

Usunito bd, przez ktry na niektrych obszarach Zotej Prby ognia syszalny jest nienaturalny dwik.

Usunito bd, przez ktry tekst tytuu dymka nie by prawidowo wywietlany.

Usunito bd, przez ktry czas regeneracji przedmiotw nie by prawidowo pokazywany.