Patientrörlighets- direktivet m.m

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Patientrörlighets- direktivet m.m. Planerad vård i andra länder. Ansvaret och regler i Sverige för planerad vård i andra länder Antalet patienter som får plan- erad vård utanför Sverige - PowerPoint PPT Presentation

Text of Patientrörlighets- direktivet m.m

 • *

  Patientrrlighets- direktivet m.m.

 • *Planerad vrd i andra lnderAnsvaret och regler i Sverige fr planerad vrd i andra lnder

  Antalet patienter som fr plan- erad vrd utanfr Sverige

  Bakgrund och implementering av patientrrlighetsdirektivet samt ev. verfring av EU-vrd frn staten till landstingen

 • *Reglering av planerad vrd i andra lnder

  Landstingen. Hlso- och sjuk- vrdslagen Frskringskassan (staten). Frordning (EEG) 883/2004 Frskringskassan (staten). Frdraget

 • *Landstingen r 2010 Antal patientbesk i ppen vrd, lkare och annan hlso- och sjukvrdspersonal, uppgr rligen till omkring 64 miljoner.

  Vrdtillfllen i sluten vrd omkring 1,6 miljoner.

  Landstingens nettokostnad 197 miljarder kr.

 • *Landstingen Landstingen har mjlighet, inte skyldighet, att remittera patienter utomlands fr vrd. Remittering sker bde till andra EU-lnder och USA. T.ex. hjrt-, gonoperationer och fosterdiagnostik. Landstingen beslutar och betalar. Vanlig patientavgift.

 • *Landstingen Landstingen har mjlighet, inte skyldighet, att erbjuda plane- rad vrd till personer som ute- slutande ker till Sverige fr att f planerad vrd Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Inte inkrkta p landstingens mjligheter att ge god vrd till den egna befolkningen.

 • *Frskringskassan 883/2004 Frskringskassan. Frhands- tillstnd fr planerad vrd enl 883/2004. kan inte f den planerade vrden inom den vntetid (---) som r normal fr sdan vrd i Sverige. FK skall samrda med lands- tinget infr ett beslut om pla- nerad vrd.

 • *Frskringskassan 883/2004 Om FK bedmer att frhands- tillstnd kan beviljas utfrdas intyg S2. FK ansvarar dr- med fr vrdkostnaden. Patienten betalar samma vrd- avgift som bosatta i vrdlandet. Hur mnga frhandstillstnd har beviljats?

 • *Frskringskassan 1408/71 och 883/2004 2004 2010 handlades 1 657 renden. 635 biflls (38 %) Bifall respektive r -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 88 116 87 115 78 96 55

 • *Frskringskassan 1408/71 och 883/2004 Nstan 60 % av frhands- tillstnden finansieras av landstingen. FK fungerar som betalningsfr- medlare. Ett stt att underltta regle- ringen av vrdkostnaderna mellan lnderna.

 • *Frskringskassan 1408/71 och 883/2004

  Omkring hlften av personerna har kte till Tyskland, Finland eller Frankrike.

  Frhandstillstnd fr: Frlossning Cancer cellgifts- och strlbe- handlingar Hjrtbesvr - operationer

 • *Frskringskassan frdragsvrd EU-domstolen Regeringsrttens dom fr 2004 En patient ansker hos FK om ersttning i efterhand fr pla- nerad vrd med std av frdraget. Frdragsvrd. Patient betalar avgift enligt bestmmelserna i hlso- och sjukvrdslagen Hur mnga har anskt och beviljats?

 • *Frskringskassan frdragsvrd 2004 2010 handlades 9 578 renden. 7 786 biflls (80 %). 89 mkr t.o.m. 2010 Bifall och utgift respektive r -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 147 954 1868 1175 1186 1072 1384 8 10 15 11 12 16 17

 • *Frskringskassan frdragsvrd Nstan 60 % tandvrd. Vrd: kn, hfter, rygg och fertilitetsbehandlingar.

  Flertalet patienter har kt till Finland. Frn Norrbotten. Andra vanliga lnder r Polen, Estland, Spanien och Tysk- land.

 • Bakgrund till patient-rrlighetsdirektivet Kommissionen presenterade sommaren 2008 ett direktiv- frslag. Frutsttningarna fr ersttning fr planerad vrd.

  Framfrhandlad kompromiss antogs avEuropaparlamentet i januari 2011Ministerrdet i februari 2011

  *

 • Bakgrund Europaparlamentets och rdets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillmpningen av patientrttigheter vid grns-verskridande hlso-och sjuk-vrd Senast den 25 oktober 2013 vara infrlivat i nationell lagstiftning

  *

 • Implementeringen i Sverige SKL, sedan mars 2011, pgen-de diskussion med Socialdepar-tementet

  En srskild SKL-arbetsgrupp: VGR, Norrbotten, Region Skne, Stockholm och stergtland

  SKL-kontaktpersoner i resp. lt*

 • Implementeringen i Sverige Departementspromemoria ut p remiss i januari 2012

  SKL-remisskonferens februari 2012

  Riksdagsbeslut vren 2013

  Ikrafttrdande den 1/10 2013*

 • *Implementeringen i Sverige Exempel p frgor att bereda

  1) Hur hantera vrd p lika villkor?

  2) Frhandsbesked/betalningsfrbindelse /frivillig frhandsanmlan?

  3) Definition av det svenska sjukvrdsutbudet

  4) Hur verklaga beslut?

 • Exempel p frgor att bereda 5) Direktivets frhllande till lagen om offentlig upphandling (privata vrd- givare), de nationella reglerna om valmjligheterna och vrdgarantin

  6) Nationell kontaktpunkt/informa- tionsansvar

  7) Direktivets frhllande till 883/2004

  *

 • Exempel p frgor att bereda 8) Vad ska ersttas?

  9) Definition av personkrets

  9) Ev verfring av ansvaret fr EU- vrden frn staten till landstingen*

 • SKLs arbetsgrupp fokuserar srskilt p

  Vad ska landstingen gra?

  Hur gra?

  Samverkan med Frskrings- kassan

  *