of 50 /50
Pearson Türkiye

Pearson Türkiye

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Our capabilities

Text of Pearson Türkiye

 • Pearson Trkiye

  www.pearson.com.tr

 • Pearson Trkiye, dnyann nde gelen eitim markalarn bir araya getirerek

  her tr renme ekli iin baars kantlanm, ihtiyaca ynelik eitim zmleri salar.

  nanyoruz ki eitim, toplumlarn gelimesi, bymesi, kalknmas ve bununla birlikte

  bireylerin de yaam kalitelerini artrmalar iin en iyi frsattr.

  Bu nedenle bizler ierik, lme-deerlendirme ve teknolojiyi

  birletiren eitim zmlerimizle tm renenlerin bu amalara ulamalarna

  katkda bulunmak istiyoruz.

 • renmenin gerekletii her alanda kiiye ve kuruma

  zel, entegre eitim zmleri4 5

 • Pearson Eitim zmleri Haritas

  renme ve renmeyi gelitirme

  kaynaklar

  ngilizce dil eitimiProgram ve yetkinlik gelitirme

  Ulusal ve kurumsal lme-deerlendirme

  retmen ve liderlik geliimi

  E-renme ve eitim teknolojileri

 • Dnyann en byk eitim irketi

  70 lkede 36.000 alan

  6 milyar Sterlinin zerindeyllk ciro ile eitime srekli yatrm

  ngilterede, ylda 1.5 milyon renci mesleki

  eitim alanlarndaserti kalandrlyor

  70 farkl dilde yaynlar

  145 lkede 6.000

  test merkezinde3 milyon bilgisayarl

  test

  500 milyon kii ngilizceyi bizle

  reniyor

  Ylda 200 milyon soru, evrimii

  deerlendiriliyor.

  21

  3

  6

  9

  1

  24

  57

  8 01

  11

  6 7

 • Dnyann en byk eitim zmleri salaycs olan Pearson, okul ncesine, yetikinlere ve profesyonellere ynelik basl ve dijital eitim ierikleri, renme aralar, eitim kurulular, lme-deerlendirme programlar ve dier servisleri ile dnya apnda 500 milyon renene ulamaktadr.

  Dnyaca nl Penguin markas, dnya klasiklerinden gncel romanlara, ocuk kitaplarndan kiisel geliim kitaplarna kadar uzanan geni bir yelpaze ile 100den fazla lkede okuyucular ile bulumaktadr.

  Dnyann nde gelen markalarndan biri olan Financial Times, hzla kreselleen i dnyasna, bilgi ve multimedya servisleriyle nemli katklar sunmaktadr.

 • 50den fazla alan

  Senede 1 milyonu aknbasl kitap sat

  Senede 80 binden fazladijital zm sat

  25 farkl noktada datm a

  Trkiyede Pearson

  8 9

 • 1995 ylndan beri Trkiyede kendi irketi ile faaliyet gsteren Pearson, renmeyi gelitirme

  konusundaki eitim zmleri ile her yatan renenlere hizmet vermektedir.

 • GelitirmeYetkinlik

  Program ve

  10 11

 • Kreselleen dnyada, renenleri ilerledikleri yolda desteklemenin ne

  kadar nemli olduunun bilincindeyiz. Bu ama dorultusunda bakanlklar,

  eitim kurumlar ve iverenlerle ibirlii yrterek program ve yetkinlik gelitirme

  konusunda zmler sunmaktayz.

 • K-12 retim KurumlarKreselleen ve rekabetin artt bir dnyada, ocuklarmzn doru

  renme ve beceri kazanmlar ile, kalite gvencesi standartlar erevesinde eitim almalarnn nemine inanyoruz.

  12 13

 • Eitim bakanlklar ile alarak, eitimde ulalmak istenen amalar dorultusunda, gereksinimlerin belirlenmesine yardmc oluyor, bu gereksinimlere zel

  danmanlk hizmetleri ve zmler sunuyoruz.

  Kurumlarn oluturduklar ve uyguladklar programlar, renme kazanmlarn ve becerilerini etkileyen en nemli faktrlerden biridir. Bu nemin farknda olarak, eitli kurum ve kurulularla danmanlk

  dzeyinde almalar srdryoruz.

  K-12 retim Kurumlar ve Bakanlklarla ibirlii ile 900den fazla standart BTEC mesleki yetkinlik program sunarken, bu programlar yerel gerekliliklere gre uyarlayabiliyor veya yeni programlar gelitirebiliyoruz. BTEC ile meslek liseleri ve dier eitim kurumlarnda uygulanan mesleki

  programlar, standart bir kalite gvencesiyle desteklenmektedir. Bu gvence kurumlar ve renenler iin salanan nemli bir avantajdr.

  Tm dnyada yksek renime devam etmek iin gerekli n koullar salayan International GCSE snavlarna uygun olarak gelitirdiimiz

  zmlerimizle rencilerin uluslararas standartlarda eitim almalarn salyor ve onlar giderek gelien kresel mobiliteyle

  artacak rekabet dnyasna hazrlyoruz.

 • Yksek renim Kurumlarrenciler artk yksek beklentilere sahip, daha fazla hareket halinde ve daha bilgililer.

  Bu nedenle, yksek renim seim srecinde, farkl seenekler sunabilmek hem ulusal hem de uluslararas dzeyde hayati nem tamaktadr. Pearsonn bu alandaki zmleri,

  rencileri yksek renim ve istihtama ynlendirmek amacyla titizlikle hazrlanmtr.

  14 15

 • Kaliteli programlar ile baary yakalaynSunduumuz 900den fazla standart BTEC programlar ile geni bir renci yelpazesini bnyenize katmak iin portfynzn eitliliini

  artrabilirsiniz. htiyaca ynelik olarak, standart programlarmz kurum ve kurululara zel olarak uyarlayabilir ya da yepyeni programlar oluturulmas

  iin danmanlk hizmeti verebiliriz. BTEC mesleki programlarnn, aileler ve renciler iin nem tayan bir baka zellii de istihdama ve kresel

  mobiliteye ynelik frsatlar sunmasdr.

  Daha ksa srede lisansnz tamamlayabilirsiniz2+1 HND diploma programmz araclyla, nlisans rencileri, eitimlerine

  lisans derecesinde devam etme hakkna sahip olabilirken, eitimlerini yurtdndaki bir niversitede de srdrebilirler.

  Kaliteli ve gvenceli bir renim deneyimi sunun Eitim kurumlarna, kalite standartlarn uluslararas dzeye

  tamalar ve programlarnn uluslararas arenada akreditasyonunun salanmas konusunda destek sunuyoruz.

 • Kurumunuzun geleceini ekillendirinYaplan almalar, alanlarnza yatrm yapmann, onlarn baar ve

  motivasyonlarn artrdn kantlamtr. Meslek grubu ne olursa olsun, profesyonel geliimde kalite gvencesi ihtiyacnn bilincindeyiz ve yeterliliklerimiz

  konusunda uluslararas standartlar referans almaktayz.

  16 17

 • Profesyonel geliimi lebilmenizi salyoruzMesleki eitim programlarmzla kurumunuzun beceri ve yetkinliklerini

  etkin ve etkili bir ekilde gelitirebilirsiniz. Buna ynelik standart programlar sunmann yan sra, kurumsal ihtiyalarnza uygun programlar hazrlayabilir ve alanlarnzn mesleki eitimlerini dzenleyebiliriz. Btnleik bir yaklamla

  kurumsal eitimlerinizin baarsn lerek, bu sonular dorultusunda alanlarnza uluslararas standartlarda kariyer geliim planlar sunabiliriz.

 • Kaynaklarrenmeyi Gelitirme

  renme ve

  18 19

 • renciler ihtiyalar ile birebir rten, onlarn dilinden anlayan basl ve dijital eitim materyalleri ile renirler. ster anaokulu, ister yksek renim

  ya da mesleki renim olsun, eriilebilir kaynak kavramn yeni bir dzeye tayoruz.

 • K-12deki rencilerimizi gelecein mesleklerine hazrlyoruz

  21. yzyl becerilerinin neminin farknda olarak, ocuklarmza bu becerileri kazandrmaya ynelik renme materyalleri hazrlyoruz.

  20 21

 • Yeniliki eitim anlaymzla, K-12 ya grubundaki rencilerin ihtiyalarna uygun olarak hazrladmz dijital ve basl renmeyi gelitirici materyallerimiz, rencilerin hede enen kazanmlara ulamalarn salarken onlarn renme

  motivasyonunu da arttrmay hede iyor.

 • Yksek renimTeknoloji a olarak ne kan 21. yyda; teknolojiyi eitime entegre ettiimiz,

  Trke ve ngilizce renmeyi gelitirici materyallerimizle, yksek renim kurumlarna hizmet vermekteyiz.

  22 23

 • ngilizce program uygulayan niversitelerin yan sra, Trke program

  uygulayan niversiteler iin de Trke ierik gelitiriyor, bunun yan sra Trke olarak hazrlanan web tabanl e-text almalarmz ile nc olarak, eitimin

  gelimesine katkda bulunuyoruz.

  MasteringPhysics, MasteringChemistry, MathXL, MyEconLab, MyAccountingLab bata olmak zere, yksek renimin her dalna ynelik basl ve dijital renme

  ierikleri ile niversite eitimine nemli katklar salyoruz.

 • Profesyonel GeliimPearson olarak; eitimin ve renmenin sadece okul alarnda deil, hayat boyu devam eden bir sre olduuna inanyoruz. Bu anlamda i dnyasna daha yetkin kiiler kazandrmak zere;

  alanlarn profesyonel geliimlerine ihtiyaca zel zmlerimizle katkda bulunuyoruz.

  24 25

 • Kurumlarn ihtiyalarna zel, her yerde ve her zaman ulaabilecekleri basl ve dijital zmlerimiz ile alanlarn ngilizce dil becerilerini gelitirmeyi ve kreselleen dnyada daha etkili iletiim kurabilmelerini salamay hede iyoruz.

  Genel ngilizce ve i ngilizcesi ieriklerimizi hazrlama konusunda Financial Times ve The Economist gibi dnyaca tannm markalarla ibirliimizi srdryoruz.

  Sunduumuz basl zmlerin yan sra, Longman English Interactive Online (LEI) ve Versant Testleri gibi teknoloji tabanl dijital zmler de sunabilmekteyiz.

  Bu zmler arasnda Versant Testleri, ngilizce dil becerilerini teknoloji yardm ile deerlendirmesi ve annda geribildirimde bulunmas, LEI ise kiiye zel renme

  haritalar oluturmas asndan i dnyasnn gereksinimleri ile birebir rtmektedir. Bunun yan sra, Trke ve ngilizce olarak sunduumuz kiisel ve profesyonel

  geliim ieriklerimiz de i dnyasna hizmet etmektedir. Bu ieriklerimizi basl ve dijital olarak kurumlarn ihtiyalarna ynelik olarak gelitirebilmekteyiz.

 • Eitiminglizce Dil

  26 27

 • Eitimde ve yaam boyu renme konusunda kalite, tutarllk ve yeniliki yaklammzla her gn dnyann drt bir yanndaki rencilere,

  retmenlere ve profesyonellere kendilerini gelitirebilmeleri iin frsatlar sunuyoruz.

 • Dnyaya ngilizce retiyoruzKreselleen dnyada, 1 milyar ngilizce renen arasndan, 500 milyon kiinin ngilizce dil eitimi konusunda bizi tercih etmesinin hakl gururunu yayoruz.

  28 29

 • Anaokulundan yksek renime ve i dnyasna kadar uzanan basl ve dijital ngilizce dil renimi kaynaklarmzla retmen ve rencilere eitim zmleri sunmaktayz.

  Bnyemizde yer alan dnyaca nl Longman, Penguin, Prentice Hall, Scott Foresman, Heinemann gibi markalarmz ngilizce dil eitimi konusundaki saygnlmzn,

  kalitemizin ve yeniliki anlaymzn temel kaynaklardr. Bu markalarmzdan Longman, Trkiyede 40 ve dnyada 280 yl akn sredir hizmet vermektedir.

  Pearson sahip olduu eitim kurumlaryla, renme kaynaklarnn yan sra, eitimin birebir gerekletirilmesi alannda da faaliyet gstermektedir.

  Poptropica, Disney, BBC, Financial Times gibi dnyaca tannm markalarla

  yrttmz ibirliimiz, renme motivasyonunu artrmay hede emektedir.

 • ve Eitim TeknolojileriE-renme

  30 31

 • renenlerin potansiyellerini ortaya karan bilgi platformlarmz ve bilgi ynetimi sistemlerimizin renme ve renmeyi gelitirme konusundaki

  yeniliki yaklamlar ile okullar, niversiteleri ve kurumlar gelecee tamay hede iyoruz.

 • retme ve renme platformlarmzla fark yaratn

  Teknolojinin eitime olan katksnn farknda olarak, gelitirdiimiz platformlarla eitim kurumlarnn ihtiyalarna ynelik zmler sunuyoruz.

  32 33

 • Kampus ii, evrimii ve karma renme ortamlarna ynelik retme ve renme zmleri ile ne kan Pearson, eitim kurumlarna renci bilgi

  ynetimi, ierik ynetimi ve sanal kampus ynetimi salayan dijital zmler sunmaktadr. EQUELLA, Fronter, Pearson LearningStudio ve MyLabs gibi dll eitim teknolojilerimiz dnya genelinde milyonlarca kii tarafndan kullanlmaktadr. Bunun sebebi ise rnlerimizin kullanm kolay, mteri

  odakl, leklenebilir ve gvenilir olmasdr.

  En gurur duyduumuz baarlara baz rnekler:

  Pearson LearningStudio2010 IMS renme Etkisi dl Altn Madalya, DeVry niversitesi 2010 (SIIA) CODiE dl - Finalist2009 IMS renme Etkisi dl Platin Madalya, Alabama niversitesi

  EQUELLA2010 IMS renme Etkisi dl Altn Madalya, DeVry niversitesi 2010 IMS renme Etkisi dl - Bronz, Tazmanya Politeknik 2010 Tazmanya hracat dl 2009 APICTA dl, e-renme 2009 IMS renme Etkisi dl, En yi Kurumsal Veri Havuzu, Coventry niversitesi

  Fronter2009, 2007, 2006, 2004 Avrupa E-Mkemmellik Mhr dl, Altn Madalya 2008 Avrupa E-Mkemmellik Mhr dl, Gm Madalya ngiliz Eitim letiimi ve Teknolojisi Kurumu (BECTA) Serti kal renim Platformu Hizmetleri Tedarikisi

  LearningPlatformServices

 • Sezgisel ve kullanc dostu dolam ve tasarm ile zamandan tasarruf edin.

  Eitim topluluundan srekli girdilerle beslenip ynetilen rn geliiminin sunduu faydalar kefedin.

  renmeyi ve online yardmlamay kolaylatran yaklak 100 web tabanl ara ve modle eriimden yararlann.

  Sorularnza hzl bir cevap iin kapsaml destek yapmza gvenin.

  Basit e-dersler ve profesyonel eitmenler araclyla Fronterin uygulanmas ve kullanlmas iin gerekli temel becerileri kolayca renin.

  Fronter, renme ve ibirliine ynelik nc ve kullanm kolay bir platformdur. Yeniliki yaklam, gvenilirlii ve leklenebilirlii sayesinde dnyann her yerindeki okul, kolej ve niversiteler Fronteri tercih etmektedir. Bu dll platform, dnyann eitli yerlerindeki kullanclarla yakn bir ibirlii ierisinde gelitirilmitir. Zaman ve para tasarrufu salarken renciler ve retmenlerin eitim srecine daha aktif olarak katlmalarna ve ihtiyaca gre velilerin de bu srece dahil olmalarna olanak verir.

  34 35

 • Pearson LearningStudio kapsaml, esnek ve kiiselletirilmi bir online renim olana sunar. Bu nc zm, baarl evrimii renim deneyimleri yaratmak, ynetmek ve lmlemek iin retim grevlilerinin ve yneticilerin ihtiyac olan entegre platform, ara, ierik ve destei salar.

  rencinin elde ettii sonular iyiletirin Hzl kayt artn destekleyin Software as a Service (SaaS) (Hizmet olarak Yazlm) mimarisinden faydalann

  Ezamanl online renim deneyimini yaayn Ders ieriinizi ynetin eriinizi kiiselletirin Mobil ve msite zmleriyle bal kaln

 • EQUELLA, kurumlarn evrimii ierik arama, ynetme ve yaratma yntemlerini kkten deitiren gl bir Dijital Veri Havuzudur. Okul, niversite ve devlet sistemleri dahil olmak zere her trl akademik kurumda aratrma, ktphane ve renim konularna ynelik tek bir veri havuzu olarak uygulanabilir. EQUELLA, telif hakl kaynak toplama, aratrma materyalleri, web siteleri ve portallar araclyla materyalleri ynetme ve sergileme, ierik oluturma, i ak, kurumsal politika ve belge ynetimi iin de uygulanr.

  Tek bir dijital veri havuzundan eitli eitimsel ierii oluturun, saklayn, ynetin ve paylan - aratrma,

  ktphane ve renim konular iin idealdir.

  Dijital renim kaynaklarn, ynetilen bir ierik ortamnda kefedin, sn andrn ve karlatrn.

  Popler ders ynetim sistemleriyle kesintisiz entegrasyon salayn

  eriin nerede bulunduuna baklmakszn belge ve kesintisiz oynatlabilen medyalardan telif hakkna sahip

  ieriklere eriin

  Online kullanclara, kampus ii kullanclaryla ayn tecrbeyi yaatn

  Yeni, ada, tamamen kiiselletirilebilir tasarma sahip gelitirilmi bir kullanc arayz deneyimi yaayn

  Geniletilmi aratrma ve keif kapasitesi iin uzaktaki veri havuzlarndan direkt ierik toplayn

  Bireysel kullanc ihtiyalarn karlamak iin uyarlanabilireklentiler ve zel balantlar oluturarak genel

  kullanlabilirlii arttrn

  36 37

 • KENDNZE SORUNdevleri konusunda rencilere geribildirimde bulunabiliyor musunuz?

  rencilerin bireysel ihtiyalarn karlayabilecek yeterli kaynaklara sahip misiniz? renciler, daha fazla destek iin zamannzn byk ksmn m talep ediyor?

  BUNLARI YAPMAK STER MSNZ.Zamannz almad srece rencilere daha dzenli devler vermek ister misiniz?

  Bireysel performanslar hakknda rencilere daha fazla geri bildirimde bulunmak ister misiniz? Snfnzn performansn grmek ve konular daha hzl ele almak ister misiniz?

  Eitmenler olarak rencilerinizi desteklemeniz, ve renme ktlarn daha etkili bir ekilde deerlendirebilmenizi salamak amacyla bir dizi yeniliki rn ve hizmet

  gelitirdik. Pearson teknolojisi, ders kitabnn tesine geen ve renmeyi her bir renci iin kiisel hale getiren zm ve hizmet yelpazesini temsil etmektedir.

  MyAccountingLab MyFinanceLab MyEconLab MyITLab MyPsychLab MyEnglishLab

  Mastering Physics Mastering Chemistry Mastering Biology Mastering Astronomy ve daha fazlas!

 • lme-DeerlendirmeUlusal ve Kurumsal

  38 39

 • 80 yl akn sredir renme geliimini lmede uluslararas standartlar belirleyen kurum olmann

  gururuyla, gnmzde lme-deerlendirmeyi dijital platforma tayoruz.

 • Pearson lme ve deerlendirme servisleri Eitimin hede enen renme ktlar dorultusunda gerekletirilmesi ve

  rencilere kiiye zel bir renme haritas oluturulmas yolunda, lme vedeerlendirmenin nemine inanyoruz.

  40 41

 • Pearson olarak lme deerlendirme alannda; hede er ve gerekli lmleri belirlemekten, analiz ve grsel ieriklere kadar gl bir snav tasarm hizmeti

  salamaktayz. Eitim alannda lme deerlendirme iin, biimlendirici (formativ) snavlardan yetenek ve uygunluk testlerine kadar gerekli olan her trl

  arac kapsayan geni bir yelpaze sunmaktayz. Ulusal dzeyde ise, herhangi bir alanda milyonlarca kiinin girdii ehliyet snavlar gibi birok testi hazrlyor, uyguluyor ve

  deerlendiriyoruz. Ayrca niversiteye giri snavlar, retmenlik formasyonu ve kiisel geliim teslerimizle de lme deerlendirme alannda ne kmaktayz.

  ABDde Pearson 20 milyon basl ve 6 milyondan fazla online testin uygulanaca 22 eyalette programlama yapmakta,

  Yaklak 50.000 snav maddesi gelitirmekte,

  4.300 adet zgn test formu oluturmakta,

  26 milyon test kitap datmakta,

  ABD genelinde byk lekli test pazarnn %50den fazlasna sahip olarak yer almaktadr.

 • Yeni bir test deneyimi yaaynPearson olarak renme kadar lme ve deerlendirmenin de byk nem tadnn

  bilincindeyiz. Bu anlamda; uluslararas standartlara uygun, gvenilir zmler sunmaktayz.

  42 43

 • PTE Academic, ana dili ngilizce olmayan adaylarn dinleme, okuma, konuma ve yazma becerilerinin llmesi amacyla tasarlanm,

  bilgisayar tabanl, akademik bir ngilizce dil testidir.

  Kimler bu teste girmeli?Anadili ngilizce olmayan ve yksek retim bavurularna ve kabullerine ynelik

  ngilizce dili yeterlilik gerekliliklerini yerine getirmesi gereken adaylar bu teste girmelidir. Birleik Krallk, ABD veya Avustralya da dahil olmak zere dnyann bir ok lkesinde eitim almak isteyen ve anadili ngilizce olmayan kiiler setii

  niversite veya yksek okula ngilizce dil becerisini kantlamas gerekir. Trkiyedeki renciler, artk renci vizesi bavurular iin Birleik Krallk Snr Dairesi (UKBA) ve Avustralya Bykelilii Gmenlik ve Vatandalk Blm (DIAC) tarafndan

  onaylanm, yeni bir ngilizce snav olan PTE Academic seeneine sahipler.

  PTE Academicin avantajlar nedir? Gvenli, gvenilir ve hzl bir ngilizce dil snav deneyimi sunmas stanbul ve Ankarada bulunan snav merkezlerinin yansra dnya genelinde bir ok noktada

  sk aralklarla snav gnnn dzenlenmesi Sonularn 5 i gn iinde aklanmas Esnek snav gnleri ve ge rezervasyon olana

  saatlik tek bir oturum Kresel olarak tannma Snav tarihinden itibaren 2 yl boyunca snrsz sayda sonu belgesi edinme olana

  Dnya genelindeki yksek renim kurumlar tarafndan kabul edilmesi

 • GeliimiLiderlik

  retmen ve

  44 45

 • lkelerin kalknmas ve dnyann gelimesinde kritik nem tayan retmenlerin ve eitim

  liderlerinin mesleki geliimlerinin srdrlmesi gerektiine inanyoruz.

 • renci baars, yetkin retmenve liderlikle balar

  Eitim ve retimdeki zengin birikimlerimizi , kaliteli renme kaynaklarylabirletiriyor ve renci baarsnda fark yaratan retmenlerimizin mesleki

  geliimlerini en st dzeye tamay hede iyoruz.

  46 47

 • Mterimizi anlamakretmen geliimine ilikin anahtar ncelikleri deerlendirmek ve

  programlarmzn her zaman belirli hede ere ulamasn salamak amacyla Milli Eitim Bakanlklar, eitim kurumlar ve retmenlerle ibirlii yapmaktayz.

  Eitim programlarn tasarlamakzel program ve kaynaklar tasarlamak amacyla retmen eitimi konusunda lider yazarlar ve danmanlarla birlikte almaktayz. Kaynaklarmz deneyim, akademik

  aratrma ve en gncel uygulamalara dayanmaktadr.

  HizmetlerimizSerti kasyonlar

  Her bilim dalndan tm retmenlere ynelik her dilde uluslararas kabul gren serti kasyonlar sunuyoruz.

  Tan odakl deerlendirmelerTansal test ve deerlendirmelerimiz ihtiyalarn saptanmasnda kurumlara yol

  gsteren mkemmel lme aralardr.

  Ders programlar tasarmrenme ortamlarnda test edilmi ders programlar gelitirmek ve sunmak amacyla olduka deneyimli program tasarmclar, retmen eitimi konusunda uzman yazar

  ve danmanlarla birlikte almaktayz.

 • KurslarmzTm kurslarmzda bulunan zellikler:

  renmeyi motive eden ve yeniliki anlatm modelleri sunan dinamik, serti kal eitmenler

  Sonu odakl dersleri destekleme amal aratrmaya dayal malzeme ve kaynaklar Eitim hede erine ulamay salayan sre ve sonu deerlendirmeleri

  Ders ii uygulamalar ve yetkin renme ortamlar yaratmaya odakl eitim retmen eitimi konusunda lider yazarlar

  Temel eitim balklarmz unlardr:

  A. Genel MetodolojiB. Dil Metodolojisi

  C. LiderlikD. ngilizce Dil Eitimi

  E. Fen Bilimleri ve Matematik

  48 49

 • Kalite gstergeleriEitim programlarmz serti kal eitmenler tarafndan sunulur.

  retmenlerin eitbilimdeki yetkinliklerini gelitirerek, kazanmlarn renme ortamlarnda uygulamalarn salayacak somut ve bilimsel eitim deneyimleri

  sunarak, yz yze ve online programlar salamaktayz.

  Eitmeni Eit programlarretmenleri eiten retmenler yetitirebilir, daha fazla retmene ulaarak

  renci performans zerindeki olumlu etkiyi en st seviyeye karabilmekteyiz.

 • STANBUL OFFICEPearson Eitim zmleri Tic. Ltd. tiBarbaros Bulvar No: 149 Dr. Orhan Birman Merkezi Kat: 3 Gayrettepe-Beikta Telefon : 0212 288 69 41Fax : 0212 267 18 51E-mail : [email protected]

  ANKARA OFFICEPearson Eitim zmleri Tic. Ltd. tiHatr Sk. Ardasa Apt. Kat: 2 No: 27/5Gaziosmanpaa-ankaya Telefon : 0312 437 77 80 - 81Fax : 0312 437 77 22E-mail : [email protected]

  letiim

 • Pearson Trkiye

  www.pearson.com.tr