PEGEM¢â‚¬â„¢¤° TERC¤°H EDENLER Y¤°NE £â€“ABT Fizik Konu Anlat¤±ml¤± - Sayfa 341 - 12. Soru £â€“ABT 2017 7. Soru

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PEGEM¢â‚¬â„¢¤° TERC¤°H EDENLER...

 • ÖNCE BİZ

  SORDUK

  PEGEM’İ TERCİH EDENLER

  YİNE KAZANDI

  50 Soruda

  SORU 32

  FİZİK

  2 10 8

  kpssÖABT 2 10 8

  kpssÖABT

 • 1

  ÖABT 2017 FİZİK SORULARI

  PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 ÖABT'de SORULAN BENZER SORULAR

  ÖABT 2017 1. Soru

  Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir kişi; A nok- tasından B noktasına 4 m/s'lik sabit bir hız ile koşuyor daha sonra B'de A ya 2m/s'lik sabit hız ile yürüyerek geri dönüyor.

  Bu kişinin, bütün hareketli boyunca ortalama hızı kaç m/s'dir? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

  Cevap A

  PEGEM Akademi Soruları

  Doğrusal bir yolda hareket eden bir hareketlinin hız− zaman grafiği şekildeki gibidir.

  4 8 t(s)

  v (m/s)

  8

  −8

  0

  Buna göre, hareketlinin 0-8 saniyeleri arasındaki ortalama hızı kaç m/s'dir?

  A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

  Cevap A

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 174 - 7. Soru

  ÖABT 2017 2. Soru

  Yatay bir yolda yer değiştirmekte olan bir cisme, hare- ket doğrultusunda kuvvet uygulandığında elde edilen kuvvet (N) yer değiştirme (m) grafiği şekildeki gibidir.

  40

  0 1 2 3 4 5 yer değiştirme (m)

  kuvvet (N)

  -40

  Buna göre cisim 5 metre yer değiştirdiğinde, uygu- lanan kuvvetin cisim üzerinde yaptığı toplam iş kaç Joule'dür? A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

  Cevap B

  PEGEM Akademi Soruları

  Sürtünmesiz yatay düzlemde hızı 10 m/s olan 2 kg'lık bir cisme, ilk hız doğrultusunda uygulanan kuvvetin yer değiştirme grafiği şekildeki gibidir.

  20

  F(N)

  x(m)

  −20

  10

  10 15 20 0

  5

  Buna göre, cismin 20 m sonunda hızı kaç m/s'dir?

  A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

  Cevap C

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 301 - 2. Örnek Soru

 • 2

  ÖABT 2017 FİZİK SORULARI

  PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 ÖABT'de SORULAN BENZER SORULAR

  ÖABT 2017 6. Soru

  Kütlesi 9 kg olan oyuncak bir helikopter, yerden 20m yükseklikte havada sabit dururken pilinin patlaması sonucu 3 ve 6 kg'lik iki parçaya ayrılıyor. Parçalan- ma olayından hemen sonar yatay olarak fırlayan iki parçadan küçük parça, helikopterin patladığı noktaya göre yatay olarak 4m, büyük parça ise ters yönde 2m uzakta yere düşüyor.

  Buna göre parçalanma olayında kaç Jolue'lük bir enerji, kinetik enerjiye dönüşmüştür?

  (g = 10 m/s2; hava sürtünmesi önemsenmeyecektir.) A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 20

  Cevap B

  PEGEM Akademi Soruları

  Yukarı doğru v hızıyla atılan 5m kütleli cisim tepe noktasında iç patlama sonucu 2m ve 3m kütleli iki parçaya ayrılıyor.

  5m x1 x2

  3m2m

  v

  Bu parçalar, şekildeki yörüngeleri izlediklerine göre, x

  x

  2

  1 oranı kaçtır? (Sürtünmeler önemsizdir.)

  A) 3 1 B)

  3 2 C) 1 D)

  2 3 E) 2

  Cevap D

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 341 - 12. Soru

  ÖABT 2017 7. Soru

  Şekildeki sürtünmeli eğik düzlem üzerinde A nokta- sından 10 m/s hızla geçen m kütleli cisim sabit bir ivme ile yavaşlayarak B noktasında duruyor.

  37°

  A

  B yer (yatay)

  A ve B noktaları arası mesafe 50m olduğuna göre eğik düzlemle cismi arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır?

  (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8 ve g = 10m/s2)

  A) 0,625 B) 0,525 C) 0,650

  D) 0,750 E) 0,875

  Cevap E

  PEGEM Akademi Soruları

  Sürtünmeli yatay düzlemde ilk hızı 10 m/s olan 5 kg kütleli cisme 50 N'luk kuvvet 50 m uygulandığında hızı 30 m/s oluyor.

  50mK L

  v1 = 10 m/s v2 = 30 m/s

  5kg 5kgF = 50 N F = 50 N

  Buna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2)

  A) 0,2 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,5 E) 0,6

  Cevap A

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 301 - 1. Örnek Soru

 • 3

  ÖABT 2017 FİZİK SORULARI

  PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 ÖABT'de SORULAN BENZER SORULAR

  ÖABT 2017 8. Soru

  Boyutları önemsenmeyen m kütleli cisim; şekil I, şekil II ve şekil III'teki sistemlerde F1, F2 ve F3 kuvvetiyle dengede tutuluyor.

  37°

  (yatay)

  Şekil I

  mF1

  37°

  (yatay)

  Şekil II

  m F2

  düşey

  tavan

  yer (yatay)

  ip

  37°

  37° (yatay)

  Şekil III

  m

  F2

  düşey

  tavan

  ip Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; sürtünme kuvvetleri önemsenmeyecektir.)

  A) F1 < F3 < F2 B) F2 < F3 < F1 C) F2 = F3 > F1 D) F1 < F2 < F3 E) F1 = F2 > F3

  Cevap E

  PEGEM Akademi Soruları

  Türdeş ve özdeş küreler yatay F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile dengede tutuluyor.

  F1O θ1

  F2O θ2

  F3O θ3

  θ1 > θ2 > θ3 olduğuna göre, F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir?

  A) F1 > F2 > F3 B) F1 > F3 > F2 C) F1= F2= F3

  D) F2 > F1 > F3 E) F3 > F2 > F1

  Cevap A

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 36 - 13. Soru

  ÖABT 2017 9. Soru

  600 g kütleli m1 bloğu, sürtünmesiz yatay düzlemde, 25 N/m'lik yay sabitine sahip bir yayla duvara bağlı biçimde Şekil–I'deki gibi hareketsiz durmaktadır. Bu bloğa, 10 m/s hızla hareket eden 400 m kütleli m2 bloğunun çarpması sonucunda iki kütle yapışarak birlikte hareket etmeye başlıyor.

  m1 V0 m2

  m2

  yer (yatay)

  Şekil I

  m1 yer (yatay)

  Şekil IIx

  Buna göre, blokların hızları ilk kez sıfır olduğunda Şekil–II'de görülen yaydaki sıkışma miktarı (x) kaç cm olur? (Yayın kütlesi önemsenmeyecektir.) A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100

  Cevap D

  PEGEM Akademi Soruları

  m = 4 kg

  120 cm

  Yay sabiti 800 N/m olan bir yayın ucundan 120 cm yükseklikten serbest bırakılan m = 4 kg'lık bir cisim yayı maksimum kaç metre sıkıştırır? (g = 10 m/s2) A) 0,2 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,5 E) 0,6

  Cevap C

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 313 - 13. Soru

 • 4

  ÖABT 2017 FİZİK SORULARI

  PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 ÖABT'de SORULAN BENZER SORULAR

  ÖABT 2017 10. Soru

  M kütleli ve R yarıçaplı disk, merkezinden geçen eksen etrafında ω açısal hızı ile dönmektedir. Diskin kütlesinden daha küçük olan m kütleli bir cisim, diskin merkezinde açılmış küçük bir delikten geçen bir ipe bağlanmış ve M kütleli diskin kenarında, disk ile aynı açısal hız ile dönmektedir. m kütleli cismin bağlı olduğu ip sabit bir F kuvvetiyle aşağıya doğru çekilerek cismin disk yüzeyindeki bir kanal içerisinde A noktasından O noktasına doğru sabit hızla hareket etmesi sağlanmaktadır.

  0

  F

  A m

  ω

  M, R

  m kütlesinin hareketi boyunca disk ve m kütlesinin oluşturduğu sistem için; açısal hız, eylemsizlik momenti ve açısal momentum büyüklüklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

  (Sürtünme kuvvetleri önemsenmeyecektir.)

  Açısal Hız Eylemsiz Momenti Açısal Mo- mentum

  A) Azalır Artar Artar B) Azalır Değişmez Değişmez C) Artar Azalır Değişmez D) Artar Değişmez Artar E) Değişmez Değişmez Değişmez

  Cevap C

  PEGEM Akademi Soruları

  O

  ok

  ~

  Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde bulunan şekildeki pist, ok yönünde ~ hızıyla döndürülürken kendi haline bırakılıyor. Daha sonra merkezde bulunan kişi dön- mekte olan pistin kenarına doğru harekete geçiyor.

  Buna göre; I. pistin dönme hızı azalır II. açısal momentum korunur III. düzeneğin eylemsizlik torku artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Cevap E

  ÖABT Türkiye Geneli - Deneme 2 - 32. Soru

  ÖABT 2017 11. Soru

  Net elektrik yükü +2 x 10–3 C olan, 100 g kütleli küçük bir küre, ağırlığı önemsiz yalıtkan bir iple tavana asıl- mış hâlde durmaktadır.

  Küre-ip sisteminin bulunduğu ortama, düşey doğrultulu ve yukarı yönlü 10 V/m büyüklüğünde düzgün bir elektrik alan uygulanırsa ipteki gerilme kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s2)

  A) 1, 02 B) 0, 98 C) 0,90

  D) 0, 82 E) 0,80

  Cevap B

  PEGEM Akademi Soruları

  Kütlesi 6 gram olan yüklü küre 120 N/C luk düzgün elektrik alan içine konuluyor.

  E "θ

  3 cm

  2 cm

  Küre şekildeki gibi düşeyle θ açısı yaptığına göre, kürenin yükü kaç C olur?

  A) 300 B) 450 C) 600 D) 750 E) 900

  Cevap D

  ÖABT Fizik Konu Anlatımlı - Sayfa 445 - 14. Soru

 • 5

  ÖABT 2017 FİZİK SORULARI

  PEGEM AKADEMİ YAYINLARINDAKİ 2017 ÖABT'de SORULAN BENZER SORULAR

  ÖABT 2017 12. Soru

  Elektrik yüklü +3μ C olan K cismi, önce elektrik yükü +3μC olan L cismine, daha sonra da elektrik yükü –6μC olan M cismine dokundurulmayan yaklaştırılıyor. K cismi ile L ve M cisimleri arasında oluşan elek- trostatik kuvvetler,

  • K cisminin L cismine uyguladığı kuvvet: FKL • L cisminin K cismine uyguladığı ku