22
PEMBENTANGAN AUTOMASI PERINDUSTRIAN & ROBOTIK (J4125) Tajuk : Penggunaan Robot (Unit 8) Nama No.Pendaftaran Janih Bin Kamis 07DTP08F1001 Mohd.Muadz Bin Mohd. Roslan 07DTP08F1015 Jaywanroy Baruk 07DTP08F1017 Pensyarah : Cik Nurul Hayati Bte Jamil

PEMBENTANGAN Robotik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEMBENTANGAN AUTOMASI PERINDUSTRIAN & ROBOTIK Tajuk (J4125) : Penggunaan Robot (Unit 8)Nama Janih Bin Kamis Mohd.Muadz Bin Mohd. Roslan Jaywanroy Baruk No.Pendaftaran 07DTP08F1001 07DTP08F1015 07DTP08F1017Pensyarah :Cik Nurul Hayati Bte JamilPENGENALAN´Membincangkan penggunaan robot didalam proses-proses kerja yang dilakukan oleh robot seperti kimpalan, semburan cat, pemasangan, memuat ke mesin dan ujian. Proses-proses ini boleh dikategorikan kepada tiga kategori penggunaan robot iait

Citation preview

Page 1: PEMBENTANGAN Robotik

PEMBENTANGANAUTOMASI PERINDUSTRIAN & ROBOTIK (J4125)

Tajuk : Penggunaan Robot (Unit 8)

Nama No.Pendaftaran

Janih Bin Kamis 07DTP08F1001

Mohd.Muadz Bin Mohd. Roslan

07DTP08F1015

Jaywanroy Baruk 07DTP08F1017

Pensyarah :

Cik Nurul Hayati Bte Jamil

Page 2: PEMBENTANGAN Robotik

PENGENALAN

Membincangkan penggunaan robot didalam proses-proses kerja yang dilakukan oleh robot seperti kimpalan, semburan cat, pemasangan, memuat ke mesin dan ujian.

Proses-proses ini boleh dikategorikan kepada tiga kategori penggunaan robot iaitu :

Page 3: PEMBENTANGAN Robotik

KATEGORI PENGGUNAAN ROBOT

Page 4: PEMBENTANGAN Robotik

A) ROBOT PENGELOLAAN KOMPONEN

Kategori ini mewakili jenis robot yang melakukan kerja-kerja pungut letak (Pick & Place) di mana pengesan hujung robot akan mengambil bendakerja di satu titik tertentu dan meletakkan di titik yang lain.

Page 5: PEMBENTANGAN Robotik

ROBOT PEMINDAHAN BENDAKERJA

Fungsi:• Memindahkan satu bendakerja dari satu tempat ke tempat yang lain.

Page 6: PEMBENTANGAN Robotik

ROBOT PEMUNGGAHAN

Fungsi:•Mengangkat barangan yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain.

Robot jenis ini selalunya terdiri dari robot jenis gantri dan menggunakan penggerak dari jenis hidraulik kerana beban yang diangkat dan menggunakan penggerak dari jenis haidraulik kerana beban yang diangkat adalah besar.

Page 7: PEMBENTANGAN Robotik

ROBOT PEMPALETAN

Fungsi:

• Melakukan kerja penyusunan bendakerja dalam susunan palet iaitu bendakerja disusun mengikut kedudukan lajur dan baris

Proses sebaliknya dinamakan ‘dipalletizing’.

Page 8: PEMBENTANGAN Robotik

ROBOT MEMUAT KE MESIN

Fungsi:

• Mengambil bendakerja dan seterusnya membawa dan memasang bendakerja tersebut pada mesin CNC yang akan menjalankan proses yang selanjutnya seperti melarik atau membentuk.

2 cara proses memuat ke mesin :

• Pertama: Matalat mesin bergerak untuk melakukan bendakerja yang statik. • Kedua: matalat statik dan bendakerja digerkkan oleh robot untuk proses dilaksanakan.

Page 9: PEMBENTANGAN Robotik

B) ROBOT PENGELOLAAN PERKAKASAN

Robot Kimpalan

• Berfungsi untuk melakukan kerja-kerja kimpalan contohnya kerja kimpalan titik,kimpalan arka, TIG dan MIG.

Robot Semburan Cat

• Digunakan untuk melakukan operasi penyemburan cat atau penyalut pada produk. Ia digunakan secara meluas didalam industri pembuatan kereta samada dalam proses mengecat badan kereta,enjin dan lain-lain.

Page 10: PEMBENTANGAN Robotik

C) ROBOT PEMASANGAN

Banyak digunakan dalam pemasangan peralatan elektronik, motor, komponen kenderaan.

Gabungan antara robot jenis robot pengelolaan komponen & robot pengelolaan perkakasan.

Digunakan secara meluas di dalam industri automatif.

Satu robot boleh melakukan pelbagai jenis kerja yang berlainan dalamsatu proses pengeluaran , bergantung pada aturcara yang telah disediakan.

Page 11: PEMBENTANGAN Robotik

KEBAIKAN PENGGUNAAN ROBOT DARI SEGI:

a) Pengeluaranb) Mutuc) Kebolehsuaiand) Keadaan sekeliling

Page 12: PEMBENTANGAN Robotik

KEBAIKAN DARI SEGI PENGELUARAN

Page 13: PEMBENTANGAN Robotik

KEBAIKAN DARI SEGI MUTU

Page 14: PEMBENTANGAN Robotik

KEBAIKAN DARI SEGI KEBOLEHSUAIAN

Page 15: PEMBENTANGAN Robotik

KEBAIKAN DARI SEGI KEADAAN SEKELILING

Page 16: PEMBENTANGAN Robotik

5 JENIS KOS YANG TERLIBAT DALAM PENGGUNAAN ROBOT

Kos Asas Robot

Kos Pemasa

ngan

Kos Pentauliahan

Kos Penyelenggara

an

Kos Keusan

gan

Page 17: PEMBENTANGAN Robotik

A) KOS ASAS ROBOT (KOS MODAL TERUS)a) Kos robot : Kos untuk pengolah (lengan) robot, pengawal, puncakuasa serta sistem pengaturcaraan yang digunakan oleh robot itu.

b) Kos pealatan hujung lengan : melibatkan komponen dalam pengesan hujung iaitu penderia dan pencengkam atau perkakasan lain.c) Kos alatan tambahan : melibatkan kapasiti ingatan untuk menyimpan aturcara, komputer , monitor dan panel-panel khas untuk pengawal robot.

d) Kos latihan untuk operator & pengaturcara

e) Kos alatan sokongan untuk membangunkan satu sel robot: :-konveyor, peralatan keselamatan & kelengkapan automatik untuk robot.

Page 18: PEMBENTANGAN Robotik

B) KOS PEMASANGAN

Page 19: PEMBENTANGAN Robotik

C) KOS PENTAULIAHAN

Kos yang terlibat ialah kos pengujian dan ia perlu dibuat oleh pekerja mahir dan bertauliah.

Berlaku semasa tempoh percubaan sistem robot tersebut.

Kos ini di perlukan selepas pemasangan.

Page 20: PEMBENTANGAN Robotik

D) KOS PENYELENGARAAN

Kos robot dan buruh untuk menjalankan tugas-tugas kawalan berbentuk pencegahan dan penyenggaraan berbentuk pembetulan .

Kos pekerja yang menjalani kursus dalam bidang penyengaraan

Kos alat ganti yang diperlukan semasa penyengaraan.

Page 21: PEMBENTANGAN Robotik

E) KOS KEUSANGAN

Susut nilai fizikal:

• Kerosakan dari segi fizikal sesuatu peralatan atau robot (kerosakan,haus & karat)

Susut nilai fungsi:

• Penemuan peralatan atau sistem robot baru yang lebih canggih yang menyebabkan tidak ekonomik untuk meneruskan penggunaan sistem yg sedia ada. Sistem atau peralatan akan menjadi usang jika tidak digunakan lagi.

• Ketidakmampuan memenuhi permintaan yang dibuat terhadap sistem tersebut. Keadaan ini merupakan akibat daripada perubahan permintaan tidak disedari apabila peralatan diperolehi

Page 22: PEMBENTANGAN Robotik

SEKIAN,

TERIMA KASIH.