Pemetaan Sains Ting 2

  • View
    1.662

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pemetaan Sains Ting 2

TEMA TAJUK 1 OBJEKTIF

: :

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP DUNIA MELALUI DERIA KITA CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. HASIL PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 1.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 1.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 1.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. EVIDEN PENTAKSIRAN B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan melalui aktiviti. B3D1E1 Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor,menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepada kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille. B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

Lembaran Kerja

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

Laporan aktiviti

Lembaran kerja

1.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 1.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B4D3E1

Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

LAPORAN AKTIVITI

OBJEKTIF 1.4 Memahami deria rasa.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

HASIL PEMBELAJARAN 1.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 1.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

1.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 1.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

Lembaran kerja

1.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

Lembaran kerja

OBJEKTIF 1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

HASIL PEMBELAJARAN 8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan penglihatan pelbagai jenis kecacatan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

Lembaran kerja

B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

Laporan aktiviti

8.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

Lembaran kerja

OBJEKTIF 8.8 Memahami bunyi dan pendengaran

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.

HASIL PEMBELAJARAN 8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5 Menyatakan had pendengaran 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

Lembaran kerja

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Penghasilan buku skrap

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

Laporan aktiviti

OBJEKTIF 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN 8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. B3D6E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

TEMA TAJUK 2 OBJEKTIF 2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

: :

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP NUTRISI CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). HASIL PEMBELAJARAN 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang. B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang BED7E3 Laporan aktiviti EVIDEN PENTAKSIRAN B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan dan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Laporan eksperimen

2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

Lembaran kerja

OBJEKTIF 2.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

HASIL PEMBELAJARA