38
Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah SJH3093E Pembinaan Item Ujian (Objektif & Struktur) Disediakan oleh: Shelly Awing Junut Caroline Nyandau (Unit L6) (PISMP SEM 5)

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah

SJH3093EPembinaan Item Ujian(Objektif & Struktur)

Disediakan oleh:Shelly Awing JunutCaroline Nyandau

(Unit L6)(PISMP SEM 5)

Page 2: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

Menyediakan Item Ujian JPU

Menulis item ujian

Menyemak Item Ujian

Menilai item ujian

Membuat kajian rintis terhadap

item

Langkah Am Penyediaan Item Ujian

Page 3: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

1. Menyediakan JSU

• Mengkaji sukatan pelajaran, analisis objektif pengajaran, menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan.

• Tujuan : Item-item ujian yang dibina mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran.

Page 4: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

2. Menulis item ujian

• Prinsip-prinsip: -i. Arahan menjawab ringkas dan mudah difahami. -ii. Bahasa yang mudah dan jelas. -iii. Beri jawapan spesifik daripada tajuk

pengajaran.- iv. Arahan menjawab jelas. -v. Bagi soalan pengiraan dan lukisan, nyatakan

unit dan ketepatan ukuran yang dikehendaki.

Page 5: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

3. Menyemak Item Ujian

• Item ujian disemak oleh pembina/penulisnya. Prinsip-prinsip :

-i. Arahan menjawab tepat dan mudah difahami. -ii. Penggunaan bahasa yang mudah difahami.-iii. Soalan yang mencukupi dan seimbang. -iv. Soalan tidak mengandungi petanda (clue)

kepada jawapan.

Page 6: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

4. Menilai Item Ujian• Disemak dan dinilai oleh pakar matapelajaran. • Prinsip-prinsip : • i. Arahan menjawab dan bahasa mudah

difahami. • ii. Soalan jelas dan mengandungi maklumat yang

cukup untuk menjawabnya. • iii. Soalan mencukupi dan seimbang. • iv. Jawapan mengikut kehendak soalan dan

dijawab dalam masa yang diperuntukkan.

Page 7: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)

5. Membuat Kajian Rintis Terhadap Item

• Disemak dan dinilai oleh pakar matapelajaran. Kajian awal tentang kesesuaian item-item terhadap keupayaan pelajar sasaran. Untuk menjaga kerahsiaan ujian. Tujuan:

• i. Arahan dan bahasa difahami serta tiada kesilapan ejaan dan istilah.

• ii. Kehendak soalan yang jelas dan bermaklumat. iii. Soalan sepadan atau bersesuaian dengan kandungan pelajaran.

• iv. Jawab soalan dalam masa yang diperuntukkan.

Page 8: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 9: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 10: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 11: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 12: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 13: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 14: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 15: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 16: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 17: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 18: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 19: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 20: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 21: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 22: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 23: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 24: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 25: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 26: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 27: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 28: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 29: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 30: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 31: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 32: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 33: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 34: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 35: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 36: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 37: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)
Page 38: PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN (SEJ PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN STRUKTUR)