28
Pentaksiran Hasil Pembelajaran Oleh Mohd Nadzim Bin Bakri Hendry Aloysius Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6 IPGKKB

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Embed Size (px)

DESCRIPTION

work

Citation preview

Page 1: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 2: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

• Proses pengumpulan data yang memberitahu sama ada aktiviti atau pengalaman yang disediakan telah memberi kesan ataupun tidak.

Page 3: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Kebaikan

•Faham kehendak.•Menggalakkan pembelajaran

merentas kurikulum.

Pelajar •Tentukan sama ada pencapaian

tercapai atau pun tidak.•Dapat terangkan keadaan murid

dengan lebih terperinci. Penilai

•Bukti komitmen pihak sekolah.•Sediakan maklumat yang lengkap

untuk rujukan akan datang.

Sekolah

Page 4: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran dan Motivasi

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 5: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

• Cara guru membangkitkan, mempertahankan serta menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.

• Mendorong murid untuk lebih bermotivasi.

Page 6: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran Konsep Kendiri

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 7: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

• Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif.

• Carl Rogers (1950), mendefinisikan konsep kendiri - suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.

Page 8: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Fungsi

• membolehkan pelajar secara individu, mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu..

• memberi panduan kepada pelajar tentang dari mana dia harus memulakan perancangan bagi pembelajaran seterusnya.

Page 9: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

• memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya.

• mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan dan kekurangan/kekuatan dan kelemahannya dalam sesuatu bidang/kemahiran.

• membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya.

Page 10: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Ciri-ciri Konsep Kendiri Positif

Menghargai Memuji orang lain Puas hati dengan pencapaian Murah hati Mudah berkawan Puas hati dengan dirinya Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya Peramah

Page 11: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Ciri-ciri Konsep Kendiri Negatif

Cenderung untuk merasa salah Takut kepada kegagalan Sering merasa bimbang Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil Pencapaian akademik yang rendah Tidak gemar kerja mencabar Kurang keyakinan pada diri sendiri Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti

Page 12: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran Pembentukan Watak

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 13: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya

membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran pembentukan watak terbahagi kepada 4 aspek iaitu :

1. Maklumat 2. Proses3. Produk4. Penghakiman

Page 14: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Maklumat – Mendapatkan maklumat tentang produk. Cara penghasilan (proses) asas seni reka yang ingin digunakan. Tema karya.Proses – Proses penghasilan produk. Iaitu cara seniman bekerja.Produk – Produk seni yang dihasilkan.Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran terhadap produk yang dihasilkan.

Page 15: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Kategori Pemilihan WatakSikap – Sikap pengkarya dalam bekarya

Perwatakan umum dan perkembangan emosi – Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu mempengaruhi produk yang dihasilkan. Contohnya pengkarya menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau perasaan dalaman mereka.

Minat dan keutamaan – Lazimnya pengkarya lebih suka menghasilkan karya mengikut minat dan dan keutamaan mereka.

Page 16: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Trait tingkah laku – Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi produk. Contohnya cara bekerja dan stail mereka dalam menghasilkan karya.Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri dalam karyanya dengan menunjukkan stail tersendiri dalam menghasilkan produk.

Page 17: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Teknik Pentaksiran Pembentukan Watak

1. Projektif . Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman.

2. Skala kadar. Darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred. Teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan.

3. Laporan Kendiri. Refleksi tentang produk sendiri4. Pengukuran situasi5. Prosedur pemerhatian

Page 18: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran dan Tindakan Penambahbaikan

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriGuru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6

IPGKKB

Page 19: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

• Satu proses pengawalan yang berlaku apabila pelajar menggunakan maklum balas yangdiperoleh untuk membuat pembetulan, penyesuaian dan mungkin juga pertukaran danperubahan dalam apa-apa yang mereka fahami.

Page 20: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Prinsip

1.Pentaksiran ini memberi peluang dan memberimaklum balas serta menciptapeluang kendiri.

2.Pelajar hendaklah mengetahui dan memahami tentang apakah mereka cuba capaidan apakah yang mahu mereka capai.

3.Menjadi sebahagian daripada perancangan efektif pengajaran dan pembelajaran.

Page 21: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

4.Perancangan hendaklah termasuk strategi bagaimana untuk mencapai matlamatyang ditetapkan dan kriteria yang hendak dicapai dalam sesuatu tugasan pelajar.

5.Penghakiman terhadap aktiviti yang dijalankan akan dibuat untuk mengetahuisama ada pembelajaran boleh dipertingkatkan.

6.Pentaksiran ini adalah sebahagian daripada keperluan utama amalan di dalambilik darjah dan melibatkan kedua-dua kumpulan guru dan pelajar dalam refleksi,dialog dan membuat keputusan.

Page 22: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran Berbantukan Komputer

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 23: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

Merupakan satu-satunya pentaksiran yang menggunakan komputer sebagai medium untuk merekod data supaya lebih tepat dan cekap. Pentaksiran ini juga membolehkan data yang diperlukan disimpan dengan lebih tersusun dan bersistematik.

Page 24: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Kelebihan Pentaksiran Berbentukan Komputer

Data dapat di simpan dalam jangka masa yang lama Lebih sistematik dan tersusun Dapat memudahkan guru untuk merekod, menyimpan dan menyusun maklumat pentaksiran murid Dapat memotivasikan, meningkatkan kefahaman, meransang penglibatan, mengekalkan minat pelajar terhadap pelajaran serta memperkembangkan tahap pembelajaran murid.

Page 25: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Kelemahan Pentaksiran Berbantukan Komputer

1. Kos yang tinggi2. Teknologi yang cepat berubah3. Literasi komputer masih meluas4. Perlu cekap dan bermotivasi untuk berjaya

Page 26: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pentaksiran dan

Motivasi

Oleh

Mohd Nadzim Bin BakriHendry Aloysius

Guru Pelatih Pendidikan Khas Semester 6IPGKKB

Page 27: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

DefinisiSuatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri individu yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Menggerakkan manusia untuk menampilkan suatu tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan. Motivasi berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada di dalam diri manusia. Sesuatu yang menggerakkan dan mengarah tuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negatif atau positif.Darjah KesungguhanStimulator / semangat

Page 28: Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Tiga Kategori Motivasi1. Motif Primer • Dibawa sejak lahir dan bukan hasil proses belajar• Faali/psikologis• Keinginan untuk makan dan minum

2. Motif Umum• Dibawa sejak lahir dan bukan hasil proses belajar• Tidak berhubungan dengan proses faali tubuh manusia• Kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu dan diperhatikan

3. Motif Sekunder• Tumbuh sebagai hasil proses belajar• Tidak berhubungan dengan proses faali• Kebutuhan berprestasi dan berkuasa