PERBADANAN PINJAMAN ?· perbadanan pinjaman sabah borang permohonan pinjaman perumahan kerajaan bagi…

  • Published on
    03-May-2019

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

PERBADANAN PINJAMAN SABAH

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN KERAJAAN BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN KERAJAAN BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN DAN DAN AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI, AHLI DEWAN RAKYAT DAN AHLI DEWAN NEGARA. AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI, AHLI DEWAN RAKYAT DAN AHLI DEWAN NEGARA.

Borang ini mestilah diisi dalam dua salinan.

Pemohon boleh menolong mempercepatkan pemerosesan permohonan ini dengan menjawap soalan-soalan yang berikut dengan lengkap dan tepat.

(A) BUTIR-BUTIR RINGKAS MENGENAI PEMOHON

1. Nama Pemohon :

Nombor K/P : Jantina

Bangsa : Tempat lahir :

Tarikh Lahir : Umur :

2. (i) Alamat Rumah : (ii) Alamat Pos :

Tel : Tel : _______

3. Taraf Perkahwinan :

4. Jawatan Pemohon :

Nama Jabatan :

Alamat Jabatan : Tel :

Jumlah Pendapatan Bulanan : Gaji Kasar RM Gaji Bersih : RM

5. Nama Isteri/Suami : No.K/P. :

Tarikh Lahir : Tempat Lahir :

Pekerjaan : Gaji Kasar/Bersih RM :

Nama Majikan : Tel :

Bilangan Anak : Umur anak dari Hingga Tahun.

Untuk dipenuhi oleh Ketua Jabatan anda No. Fail : Diperiksa :

Kahwin Bujang Lain-lain :

Lelaki Perempuan

B. BUTIR-BUTIR RINGKAS MENGENAI PINJAMAN DAN HARTA CAGARAN

6. Jumlah pinjaman yang di pohon : RM (RM : )

7. Tujuan pinjaman :

8. Tempoh pembayaran yang dikehendaki : tahun.

9. No. Geran/Lot : Hak milik :

Luas : Kampung/Taman :

Daerah :

Nama Pemilik/Pemaju :

Alamat Pemilik/Pemaju :

Tel :

Harga jual-beli yang dipersetujui : RM

10. Kemudahan-kemudahan yang ada :

(C)

SOALAN-SOALAN YANG WAJIB DIJAWAB DAN PENGAKUAN

11. Adakah anda pernah membuat pinjaman perumahan Kerajaan dari Perbadanan Pinjaman Sabah atau Syarikat Permodalan Bercagar Borneo Bhd, yang mana sudah dijelaskan atau belum. Sila nyatakan. Nama Peminjam : No. Pinjaman :

Jumlah Pinjaman : RM Tarikh Pinjaman :

12. Adakah anda atau isteri/suami anda memiliki rumah dan di mana ?

13. Adakah anda mempunyai sesuatu pinjaman yang SUDAH atau BELUM dijelaskan ?

(a) Pinjaman Perumahan

Nama Bank : Jumlah Pinjaman : RM

Baki Pinjaman : RM__________________________________ Bayaran Bulanan : RM _________________

14. Adakah anda terlibat dalam kes mahkamah yang sudah selesai atau pun masih tergantung? Jika ada, berikan butir-butirnya.

(a) Membina Rumah Di Atas Tanah Sendiri.

(b) Membeli Rumah Daripada Pemaju Atau Pun Seorang Individu.

(c) Membeli Tanah Dan Pembinaan Rumah.

(d) Menyambung/Mengubahsuai Rumah.

(e) Menebus Pinjaman Daripada Bank/Institusi Kewangan.

(a) Bekalan air : ADA/TIDAK ADA (b) Bekalan Letrik : ADA/TIDAK ADA

(c) Jalanan Ke Rumah : ADA/TIDAK ADA (d) Bekalan Telefon : ADA/TIDAK ADA

(B) BUTIR-BUTIR RINGKAS MENGENAI PINJAMAN DAN HARTA CAGARAN

6. Jumlah pinjaman yang di pohon : RM (RM : )

7. Tujuan pinjaman :

8. Tempoh pembayaran yang dikehendaki :

9. No. Geran/Lot : Hak milik :

Luas : Kampung/Taman :

Daerah :

Nama Pemilik/Pemaju :

Alamat Pemilik/Pemaju :

Tel :

Harga jual-beli yang dipersetujui : RM

9. Kemudahan-kemudahan yang ada :

(C) SOALAN-SOALAN YANG WAJIB DIJAWAB DAN PENGAKUAN

11. Adakah anda pernah membuat pinjaman perumahan Kerajaan dari Perbadanan Pinjaman Sabah atau Syarikat Permodalan Bercagar Borneo Bhd, yang mana sudah dijelaskan atau belum. Sila nyatakan

Nama Peminjam : No. Pinjaman :

Jumlah Pinjaman : RM Tarikh Pinjaman :

12. Adakah anda atau isteri/suami anda memiliki rumah dan di mana ?

13. Adakah anda mempunyai sesuatu pinjaman yang SUDAH atau BELUM dijelaskan ?

Pinjaman Perumahan

Nama Bank : Jumlah Pinjaman : RM

Baki Pinjaman : RM Bayaran Bulanan : RM

14. Adakah anda terlibat dalam kes mahkamah yang sudah selesai atau pun masih tergantung? Jika ada, berikan butir-butirnya.

(a) Membina Rumah di atas Tanah Sendiri.

(b) Membeli Rumah Daripada Pemaju Atau Pun Seorang Individu.

(c) Membeli Tanah Dan Pembinaan Rumah.

(d) Menyambung/Mengubahsuai Rumah.

(e) Menebus Pinjaman Daripada Bank/Institusi Kewangan.

(a) Bekalan air : ADA/TIDAK ADA (b) Bekalan Letrik : ADA/TIDAK ADA

(c) Jalanan ke Rumah : ADA/TIDAK ADA (d) Bekalan Telefon : ADA/TIDAK ADA

15. Dapatkah anda menjamin yang anda boleh membayar balik pinjaman ini tiap-tiap bulan, selain daripada membayar premium Insuran Api, Cukai Tanah dan Cukai Rumah (jika ada) dan menjaga serta membaiki harta-harta ini daripada kerosakan?

Dengan ini saya mengaku bahawa semua jawapan yang diberikan adalah betul dan benar dan bersetuju bahawa kenyataan di atas dijadikan asas bagi sebarang urusan berhubung dengan pinjaman (jika ada) yang telah dibuat di antara saya sendiri dengan Perbadanan Pinjaman Sabah. Perbadanan ini berhak membatalkan permohonan atau kelulusan permohonan pinjaman ini secara automatik sekiranya didapati ada maklumat yang diberikan tidak benar.

Tarikh :

Tandatangan Pemohon

Tandatangan Saksi

Nama Saksi :

Pekerjaan :

Alamat Pos :

Alamat Rumah :

Tel :

UNTUK DI PENUHI OLEH SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI/SETIAUSAHA DEWAN NEGERI SABAH

Kepada: Pengurus Besar

Perbadanan Pinjaman Sabah

Dengan ini kami sahkan bahawa:

(i) Pemohon Y.B/Y.BHG t e l a h

dilantik sebagai...

Recommended

View more >