Perifer nevropati - Henvisningsmaler .–Radikulopati –Plexopati –Polynevropati –Mononevropati

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perifer nevropati - Henvisningsmaler .–Radikulopati –Plexopati –Polynevropati –Mononevropati

Perifer nevropati

Tomasz Jakub Gajdzik

Overlege SK

Agenda

Definisjon

Etiologi

Klinikk

Diagnostikk

Utredning av rsak

Definisjon

Perifer nevropati

Radikulopati

Plexopati

Polynevropati

Mononevropati

Mononevropati multipleks

Definisjon (NevroNEL)

Polynevropati - samlebetegnelse p forskjellige sykdommer som rammer perifere nerver

Etiologi og patogenese

Det er svrt mange mulige rsaker til PN

Metabolske(systemisk sykdom)

Toksisk

Inflammatorisk/parainfeksis/paramalign

Hereditr

Infeksis

Kryptogent/idiopatisk

Etiologi (1)

Metabolske

DM

Vit mangel (B12, B1, E)

Uremi

Hypotyreose

Amyloidose

KOLS

Etc

Inflammatoriske (autoimmune/parainfeksise/paraneoplastiske)

GBS, CIDP, MMN

Paraproteinemisk

Vaskulitter

Sjgren, SLE, RA

Sarkoidose

Cliaki

Etiologi (2)

Malign sykdom

Infiltrasjon

Underernring

Toksisk (medikamenter)

Paraneoplasi

Toksiske

Alkohol

Medikamenter

Tungmetaller

Lsemidler

Karbondisulfid

Etiologi (3)

Hereditre

CMT

Fabrys

Adrenoleukodystrofi

Mitokondriopatier

Infeksise

Nevroborreliose

HIV

Herpes

Diagnostikk

Klinikk

NVG/EMG

(Hudbiopsi-tynnfiber)

(MR kolumna diff. diagnoser)

Klinikk (symptomer/funn)

Smerter

Parestesier

Nedsatt sensibilitet

Pareser

Usthet/gangsvansker

Ataksi

Autonome symptomer

Hyporefleksi

Kliniske trekk

Subakutt vs. kronisk

Symmetrisk vs. asymmetrisk

Sensorisk vs. motorisk

Proksimal vs. distalt

Rask vs. langsom progresjon

Andre symptomer (smerter, ataksi, autonomsvikt)

Nevrofysiologiske trekk

Selektiv motorisk/sensorisk

Demyeliniserende/aksonal

Karakteristika

Klinisk forlp

Klinisk fenotype

Nevrografi funn

Distal symmetrisk polynevropati

Lengdeavhengig polynevropati

Langsomt progredierende symmetriske sensoriske symptomer

Debuterer distalt i fttene ("numb feet")

Lite fremtredende pareser

Nevrografi kan vise subklinisk motorisk affeksjon

Utredning av rsak

Kartlegging av klinisk og nevrografisk trekk kan bidra til innsnevre antall mulige rsaker og fokusere p rsaksutredningen

Selv etter omfattende og mlrettet rsakutredning vil rsaken forbli ukjent hos opptil 50-60%.

Utredning (fastlege)

Anamnese (dynamikk, etiologi)

Klinisk us (fenotype)

Blodprver

HbA1c, leukocytter, trombocytter, CRP, SR, kreatinin, ALAT, GT, vit B12, TSH, s-elektroforese, folat, transglutaminaseantistoffer, (ANA, RF)

Ikke etablert rsak nevrografi/EMG

(Henvisning til nevrolog)

Utredning (sykehus)

LP (GBS, CIDP, Lyme, paraneopasi)

Malignitetsutredning

Subakutt debut

Rask progresjon

Smertefull

Selektiv sensorisk/motorisk, asymmetrisk

Assosiert med encefalopati, myelopati, ataxi

Utredning (sykehus)

Nerveantistoffer Anti-MAG ab(myelin assosiert glykoprotein) Anti-gangliosid ab

GM1 IgG og IgM, GQ1b, GD1b

VGKC-complex ab

Genetisk us Ofte de novo mutasjon

Nervebiopsi Hudbiopsi UL, MR

Noen fenotyper

Subakutt debut

GBS, CIDP, vaskulitt, borrelia, paraneoplasi, DM

Mononevritis multiplex

Vaskulitt, borrelia, paraneoplasi, DM, CIDP, paraneoplasi

Proksimale symmetriske pareser

CIDP

Noen fenotyper (2)

Selektiv sensorisk med ataksi

Paraneoplasi, Sjgrens, anti-GD1b IGM positiv, cliaki

Dominerende motorisk

CIDP, vaskulitt, toksisk, paraneoplasi

Selektivt motorisk

Multifokal motor nevropati(MMN)

Facialis affeksjon

GBS og CIDP

Nevroborreliose

Sarkoidose

HIV

Amyloidose

Takk