PERLINDUNGAN & PEMULIHAN - ejkm.jkm.gov. DAN PEMULIHAN... · Perlindungan & Pemulihan e-JKM Manual

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERLINDUNGAN & PEMULIHAN - ejkm.jkm.gov. DAN PEMULIHAN... · Perlindungan & Pemulihan e-JKM Manual

Perlindungan & Pemulihan

e-JKM Manual Pengguna

PERLINDUNGAN & PEMULIHAN

Manual Pengguna

Perlindungan & Pemulihan

e-JKM Manual Pengguna Muka Surat i

Senarai Kandungan

Senarai Kandungan ........................................................................................................................................ i

Petunjuk ........................................................................................................................................................... 1

Log Masuk ....................................................................................................................................................... 2

Tukar Kata Laluan ......................................................................................................................................... 3

Carian Permohonan ........................................................................................................................................ 4

Carian Permohonan ........................................................................................................................................ 5

Skrin Tambah/Kemaskini Maklumat Permohonan..................................................................................... 6

Skrin Tambah/Kemaskini Butiran Permohonan ......................................................................................... 7

Skrin Tambah/Kemaskini Butiran Permohonan ......................................................................................... 8

Skrin Paparan Maklumat Permohonan ........................................................................................................ 9

Cetakan Slip Permohonan .............................................................................................................................. 10

AgihanTugasan ............................................................................................................................................... 11

AgihanTugasan ............................................................................................................................................... 12

AgihanTugasan ............................................................................................................................................... 13

Ikon Maklumat Asas Kes ............................................................................................................................... 14

Skrin Papar Maklumat Asas Kes .................................................................................................................. 15

Skrin Papar Maklumat Asas Kes .................................................................................................................. 16

Skrin Kemaskini Maklumat Asas Kes .......................................................................................................... 17

Skrin Kemaskini Maklumat Asas Kes .......................................................................................................... 18

Skrin TambahTemuramah Awal ................................................................................................................... 19

Skrin TambahTemuramah Awal ................................................................................................................... 20

Skrin Papar Temuramah Awal ...................................................................................................................... 21

Skrin Papar Temuramah Awal ...................................................................................................................... 22

Skrin Kemaskini Temuramah Awal .............................................................................................................. 23

Skrin Kemaskini Temuramah Awal .............................................................................................................. 24

Ikon Laporan ................................................................................................................................................... 25

Skrin Tambah Siasatan .................................................................................................................................. 26

Skrin Tambah Siasatan .................................................................................................................................. 27

Skrin Papar Siasatan ...................................................................................................................................... 28

Cetakan Laporan Siasatan ............................................................................................................................. 29

Cetakan Permohonan Perintah Sementara .................................................................................................. 30

Skrin Papar Siasatan ...................................................................................................................................... 31

Skrin Kemaskini Siasatan ............................................................................................................................. 32

Skrin Kemaskini Siasatan .............................................................................................................................. 33

Skrin Papar Latar Belakang Keluarga ......................................................................................................... 34

Skrin Papar Latar Belakang Keluarga ......................................................................................................... 35

Skrin Papar Latar Belakang Keluarga ......................................................................................................... 36

Skrin Kemaskini Latar Belakang Keluarga ................................................................................................. 37

Perlindungan & Pemulihan

e-JKM Manual Pengguna Muka Surat ii

Skrin Kemaskini Latar Belakang Keluarga ................................................................................................. 38

Skrin Papar Keadaan Rumah Dan Persekitaran ......................................................................................... 39

Skrin Papar Keadaan Rumah Dan Persekitaran ......................................................................................... 40

Skrin Kemaskini Keadaan Rumah Dan Persekitaran ................................................................................. 41

Skrin Kemaskini Keadaan Rumah Dan Persekitaran ................................................................................. 42

Skrin Papar Keadaan Ekonomi ..................................................................................................................... 43

Skrin Papar Keadaan Ekonomi ..................................................................................................................... 44

Skrin Kemaskini Keadaan Ekonomi ............................................................................................................. 45

Skrin Kemaskini Keadaan Ekonomi ............................................................................................................. 46

Skrin Papar Perihal Kanak-Kanak ............................................................................................................... 47

Skrin Papar Perihal Kanak-Kanak ............................................................................................................... 48

Skrin Kemaskini Perihal Kanak-Kanak ....................................................................................................... 49

Skrin Kemaskini Perihal Kanak-Kanak ....................................................................................................... 50

Skrin Papar Pandangan Dan Ulasan ............................................................................................................. 51

Cetakan Laporan Sosial ................................................................................................................................. 52

Cetakan Laporan Sosial ................................................................................................................................. 53

Skrin Papar Pandangan Dan Ulasan ............................................................................................................. 54

Skrin Kemaskini Pandangan Dan Ulasan ..................................................................................................... 55

Skrin Kemaskini Pandangan Dan Ulasan ..................................................................................................... 56

Skrin Papar Surat Minta Laporan Sosial ..................................................................................................... 57

Skrin Kemaskini Surat Minta Laporan Sosial ............................................................................................. 58

Skrin Kemaskini Surat Minta Laporan Sosial ............................................................................................. 59

Ikon Perintah Perlindungan Sementara ....................................................................................................... 60

Skrin Tambah Perlindungan Sementara ............................