Personalijuhtimine ja kvaliteedijuhtimine – kas koos või eraldi?

 • View
  74

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personalijuhtimine ja kvaliteedijuhtimine – kas koos või eraldi?. Asko Talu, TNT Eesti tegevjuht Marika Kallas, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist. Teemad. Personalijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise vaheline soes organisatsioonis Juhtimiskvaliteedi põhimõtted - PowerPoint PPT Presentation

Text of Personalijuhtimine ja kvaliteedijuhtimine – kas koos või eraldi?

 • Personalijuhtimine ja kvaliteedijuhtimine kas koos vi eraldi?Asko Talu, TNT Eesti tegevjuhtMarika Kallas, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

 • TeemadPersonalijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise vaheline soes organisatsioonis

  Juhtimiskvaliteedi phimtted

  Personalijuhtimise roll juhtimiskvaliteedis

  Praktilised nited

 • Kui maja variseb kokku ja majaomanik seelbi hukkub, siis selle maja ehitaja samuti hukatakse. Kui ks majaomaniku lastest seelbi hukkub, siis samuti ks ehitaja lastest ...Hammurabi koodeks(umbes 1700 e.m.a.)

 • Organisatsiooniline tiuslikkus (excellence)ldine ttamise viis, mille tulemuseks on huvipoolte kliendid, ttajad, partnerid, hiskond, omanikud tasakaalustatud rahulolu, suurendades organisatsiooni pikaajalise edukuse tenosust.

  Juhtimiskvaliteet on organisatsiooni vimesaavutada thusa juhtimisega kikide osapoolte rahulolu kasv

 • Tiuslikkus ei seisne ksiktegudes, vaid harjumustes.

  Aristoteles

 • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna mudel

 • EestvedaminePoliitika ja strateegiaKliendikesksusInimestekesksusRessursid ja partnerlusProtsessijuhtimine

  Protsesside tulemusedKlientidega seotud tulemusedInimestega seotud tulemusedMju hiskonnale

  Kibe suurenemine Kulude vhenemine Kasumlikkuse tus

  Phjus-tagajrg seosedMis ja kuidas?MittefinantsilisedtulemusedFinantstulemused

 • Halvasti toimiva organisatsiooni tunnused

  Liigne brok-raatialalt alla toimiv kontrollEbaefektiivneotsustamineHalb kommuni-katsioon

  Kaugenemineklientidest

  Eraldatus hiskonnavajadustestStrateegiad ja eesmrgid on vastuolus ja ei ole jrjekindladInimeste sdis-tamine ja vhene vrtustamine

  Juhid ei ole kttesaadavadPuudub usaldus ja avatus

  Halvenev maineMajanduslikebakindlusHalvenevadtulemusedMotiveerimata ja rahulolematud inimesedAlafinantseeri-mine ja ebapiisa-vad ressursidPhjusedTagajrjedPuudub htsustunne, ei keskenduta huvipoolte rahulolule

 • Eduka organisatsiooni tunnused

  Efektiivne juhtimis-ssteemIntegreeritud protsessidMjus otsustamis-protsessHea kommu-nikatsioon

  Koosklas rahul-olevate klientideegaKoosklas hiskonna vajadustegaPoliitika ja strateegiate kooskla ja jrjepidevusToimiv personali-strateegiaVolituste andmine

  Selge hine suundJuhid on ktte-saadavadUsaldus ja avatusMjus juhtimis-ssteem

  Paranev maineFinantsilinekindlusParenevad tulemused

  Rahulolevadinimesed

  InvesteeringudressurssidessePhjusedTagajrjedLoovus ja koost, mille tulemuseks on tasakaalustatud huvipoolte rahulolu

 • Organisatsioonilise tiuslikkuse phimttedEestvedamine ja eesmrgi htsusProtsessidele ja faktidele tuginev juhtimineTulemustele orienteeritusTtajate arendamine ja kaasaminePidev ppimine, innovatsioon & parendaminePartnerluse arendamineVastutus hiskonna eesKliendikesksus

 • Demingi tskkel: Plan-Do-Check-Act Lhenemisviis (Plan)

  Kokkulepitud lhenemised ja tegevused

 • 3. Ttajad - kuidas organisatsioon juhib, arendab ja kasutab oma inimeste teadmisi ja kogupotentsiaali individuaalsel, meeskondlikul ja organisatsiooni tasandil

 • 3a Kuidas planeeritakse, juhitakse ja parendatakse inimressursse ning mratletakse, arendatakse ja silitatakse ttajate teadmisi ja kompetentsiAllkriteeriumis vib ksitleda, kuidas organisatsioon:juhib vrbamist ja karjri arendamist, lhtudes organisatsiooni vajadustestkoosklastab inimestega seotud plaane (nit., tasustamine, koolitus ja arendamine) organisatsiooni strateegia ja plaanidega, organisatsiooni struktuuriga ja vtmeprotsesside struktuurigakoosklastab ja vaatab le ksikisikute ja meeskondade eesmrke vastavalt riplaanilehindab ja tunnustab kigi ttajate tegevust ja karjrivajadusikasutab ttajate ksitlusi ja muid ttajate tagasiside vorme personalipoliitika, strateegiate ja plaanide parendamiselkasutab innovaatilisi meetodeid tviisi parendamiseks, niteks, maatriksjuhtimist, paindlikku meeskonnatdteeb kindlaks, klassifitseerib ja sobitab ttajate teadmised ja kompetentsi organisatsiooni vajadustegattab vlja ja kasutab koolitus- ja arenguplaanearendab ttajaid lbi tkogemusearendab meeskonnat oskusi

 • 3b Kuidas ttajaid kaasa haaratakse ja volitatakse ning kuidas toimub ttajate ja organisatsiooni vaheline dialoogAllkriteeriumis vib ksitleda, kuidas organisatsioonis:julgustatakse ttajaid algatusi tegema volitatakse ttajaid vajalikke samme astumasaavutatakse thus alt-les, lalt-alla ja horisontaalne kommunikatsioon kikide ttajate vaheljulgustatakse ja toetatakse kiki ttajaid (nii ksikisikuid kui ka meeskondi) pideva parendamise tegevustes osalemapakutakse vimalusi, mis stimuleerivad ttajate kaasamist ja toetavad innovaatilist ja loovat kitumistjulgustatakse inimesi meeskondades ttamamratletakse kommunikatsioonivajadust ja sellest lhtuvalt ttatakse vlja kommunikatsioonipoliitikaid, strateegiaid ja plaanekasutatakse alt-les, lalt-alla ja horisontaalseid kommunikatsioonikanaleidjagatakse parimaid kogemusi ja teadmisi

 • Enesehindamine kikehlmav, sstemaatiline ja regulaarne organisatsiooni tegevuste ja tulemuste levaatus vastavalt mingile tiusliku ettevtte mudelile (excellence model )

  enesehindamise protsess vimaldab organisatsioonil selgelt vlja tuua oma tugevad kljed ja valdkonnad, kus on vimalik teha parendusi ning see lpeb parendustegevuste planeerimisega, mille arengut seejrel jlgitakse

 • Vlishindamise kasulikkusannab sltumatu hinnangu kogenud ekspertidelt vastavuses rahvusvaheliselt aktsepteeritud mudeliga

  annab phjaliku ja konfidentsiaalne aruande, mis kirjeldab organisatsiooni tugevaid klgi ja parendusvaldkondi

  annab vimaluse vrrelda oma organisatsiooni Eesti ja Euroopa parimate organisatsioonidega htse metoodika alusel

 • Kvaliteediauhindade ajalugu1951 - Deming Prize (DP), Jaapan www.juse.or.jp1987 - Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), USA www.quality.nist.gov1991 - European Quality Award (EQA) www.efqm.org Rahvuslikud kvaliteediauhinnad

  2001 - Eesti Kvaliteediauhinna pilootprojekt2002 - 2003 Eesti Kvaliteediauhind 2002 - 2004 Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhind2003 - 2004 Kutseppeasutuste Kvaliteediauhind (pilootprojekt, konkurss)2003 Avaliku Sektori Kvaliteediauhind (pilootprojekt) 2004 Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind2005 Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind

 • Soovime teile edukat toimetamist!