Pervalka Pvldtvrk 1-2000 - kpd.lt planai/Koncepcijos/2068/Tvarkymo planas 2014 09 24... · KPD 1377, page 1

Pervalka Pvldtvrk 1-2000 - kpd.lt planai/Koncepcijos/2068/Tvarkymo planas 2014 09 24... · KPD 1377,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pervalka Pvldtvrk 1-2000 - kpd.lt planai/Koncepcijos/2068/Tvarkymo planas 2014 09 24... · KPD...

T3.18,5m

40% -

a b4

30%

lp

08

3129

G2 -

- -

a b

c -

09

278

T2 e

e -

a b3.2

30%mv,lp

02

7468

VAP8,5%

- -

33

13562

A2 e

e -

a b3.1

30%

lp

31

5477

VAP e

- -

34

6068

A1 e/*

e/* -

a1 b2

30% su

28

5668

G1 -

- -

a b

c -

06

7867

V3 -

- -

a b

c2 -

07

15375

G2 -

- -

a b

c -

11

219

A1 e/*

e/* -

a1,2b3.1

30% su

12

2762

T3.2 10m

20% -

ab3.2,4

30%lp/su

16

6019

17

1523

G2 -

- -

a b

c -

15

662

29

2746

A1 e/*

e/* -

a1 b

30% su

19

578

T2 e

e+5% -

a b3.2

30% mv

18

1785

G2 -

- -

a b

c -

20

599

A1 e/*

e/* -

a1 b2

30% su

03

746

G2 -

- -

a b

c -

04

325

T2 e/*

e/* -

a2 b3.1

30%mv,su

05

1674

V1.2 -

- -

a b

c1,

50%

-

27

1776

A1 e/*

e/* -

a1 b2

30% su

21

2034

V2 -

- -

a b

50% -

24

3104

T2 e

e -

a b3.2

30%

lp

23

2134

G2 -

- -

a b

c -

22

276

T3.1 10m

20% -

ab1,3.2,4

30% mv

10

3617

30

311

T1 e/*

e/* -

a2 b3.2

30% mv

13

4122

T2 e

e -

a b3.2

30%lp

14

5526

T1 e/*

e/* -

a1 b3.1

30%mv,su

01

8574

T1 e/*

e/* -

a1 b3.1

30% su

T2 e

e -

a b3.1

30%

lp

G2 -

- -

a b

c -

A2 e

e -

a b3.1

30%

lp

T2 e

e+5% -

a b3.2

30% mv

G2 -

- -

a b

c -

32

1731

26

3008

25

459

b3.1

P

e

r

v

a

l

k

o

s

g

.

P

e

r

v

a

l

k

o

s

g

.

31

29E

29T

29D

29

29A

29B

29C

27

25

23

21

19

19A

17A

15A

13

9

7

5

3

1

2A

2C

2

2B

4

6C

6

6B

6A

8

8C

10

10A

12

12A

8T

38

42

44A

44B

44C

44

44T

52

1a+m

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

085

044

084

083

082

081

080

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

091

090

089

088

087

086

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

157

156

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

185

184

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

214

215

216

198

212

213

1a+m

2a+m

20 40 60 80 100m0

SUTARTINIAI YM JIMAI

Projektuojama vertyb

Projektuojamos apsaugos zonos vizualin s ir fizin apsaugos pozoni ribos

Nekilnojamojo turto registre

Skirting reglament

i ai) pastatai

Verting

Verting i

Kiti pastatai

Molai

Pra

Vertingos i

Teritorij rib

Auten os paskirties as:

A1 - Urbanistin os, susidariusios iki 1940-42 konservavimas, restauravimas.

A2 os, susidariusios po 1940-42 konservavimas, restauravimas.

Tausojamo naudojimo as:

T1 - Urbanistin os, susidariusios iki 1940-42 restauravimas, pritaikymas.

T2 o os restauravimas, pritaikymas.

T3.1, T3.2 - Reglamentuota urbanistin s strukt ros kaita .

T4 - Buvusios urbanistin os pagal ikonografin med a a as.

osios erd

V1.1, V1.2, V1.3 - Vie

.

V2 - ir kapin tvarkymas, atliekant kra otvarkos darbus.

V3 - Krantin tvarkymas ir pertvarkymas.

V4 - Sporto ob ngimas, tvarkymas ir pertvarkymas.

V5 - Uo ir priepla ngimas, tvarkymas ir pertvarkymas.

Ga

G1 - Isto ai susiformavusio ga tinklo restauravimas ir tvarkymas.

G2 - Isto ai susiforma pra ai

Apsaugos zonos:

VAP - Artimiausios vietov v

108

0

I. Kliobavi

Planavimo organizatori aus funkcij

KPD 1377,AM A1106 PV

AtestatoNr.

1690Lietuvos paminklai"

Lapas

Laida

2068 1)Neringos m.

TERITORIJOS IR TVARKYMO PLANAS

1 1

2014arch.

EtapasSP

PERVALKOS GYVENVIETTVARKYMO PLANAS M 1:2000

SP - 22 (2008)

2014

2068 1) Neringos m.PAVELDOTVARKOS PROJEKTAS

M 1:2000

PATVIRTINTA:

Lietuvos respublikos vyriausyb

2014

2014V. Zilinskas