Peta Minda Kssr

 • View
  108

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Peta Minda Kssr

 • 1. Matlamat2. Objektif3. Fokus4. Organisasi Kandungan Kurikulum5. Pengisian Kurikulum6. Strategi P&PStandard KurikulumKemahiran BahasaPendekatan ModularSistem BahasaMengambil kira EMK. Bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. (9 Elemen)Pendekatan Berpusatkan MuridPendekatan TematikKepelbagaian Kaedah dan TeknikKepelbagaian Sumber BahanMurid yang mengikuti P&P Standard Kurikulum BM berkeupayaan untuk mencapai 23 objektif yang dikehendaki.Digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.Berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasaTahap 1 : Murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.Tahap 2 : Penekanan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa.*Penekanan kepada pembelajaran didik hibur*

 • Pendekatan Berpusatkan MuridPendekatan TematikKepelbagaian Kaedah dan TeknikKepelbagaian Sumber Bahan6. Strategi P&PPENGGABUNGJALINANPENYERAPANPENGAYAANPENILAIANPEMULIHANKekeluargaanKemasyarakatanKesihatan & KebersihanKeselamatanPerpaduanKebudayaan, Kesenian & EstetikaJati Diri, Patriotisme & KewarganegaraanSains, Teknologi & InovasiAlam Sekitar & Teknologi HiaujPertanian & PenternakanEkonomi, Keusahawanan & Pengurusan KewanganAntara tema :Penggunaan pusat sumber, komputer, dan bahan-bahan sumber (akhbar, majalah, bahan sastera dll) hendaklah digunakan dalam P&P serta untuk bacaan ekstensif,P&P yang berpusatkan murid akan memberi kesan positif kepada murid-murid kerana melalui pendekatan ini murid akan belajar melalui pengalaman sendiri.

 • PENGGABUNGJALINANPENYERAPANPENGAYAANPENILAIANPEMULIHAN

 • PENGGABUNGJALINANKemahiranAktivitiBahanBENTUKPenggabungjalinan pelbagai jenis bahan/media dalam P&P dapat menarik minat pelajar untuk belajar.Contoh : penggunaan lembaran kerja, kad gambar, dan bahan maujud secara bersama dalam satu rancangan pengajaran.MenaakulAsas Kemahiran MenaakulJenis Kemahiran MenaakulMenyimpanMengguna SemulaMemadanProsedur Eksekutif Mengkategori Extrapolasi Penaakulan Analogi Penilaian Secara Logik Penilaian Penghuraian Penyelesaian masalah PenggubahanPenggabungjalinan aktiviti bermaksud terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan dalam pelaksanaan aktiviti P&P. Contoh : Aktiviti menyanyi, menari, melukis dan lain-lain.

 • PENYERAPANILMUNILAI MURNIKEMAHIRAN BERNILAI TAMBAHKemahiran BerfikirKemahiran Belajar Cara BelajarKajian Masa DepanKecerdasan PelbagaiPembelajaran KonstruktivismePembelajaran KonstekstualKreativiti dan InovasiKeusahawananKemahiran Teknologi Maklumat dan KomunikasiBaik HatiBerdikariHemah TinggiHormat-menghormatiKasih sayangKeadilanKebebasanKeberanianKebersihan Fizikal dan MentalKejujuranKerajinanKerjasamaKesederhanaanKesyukuranRasionalSemangat BermasyarakatPatriotismePATRIOTISME & KEWARGANEGARAANPERATURAN SOSIOBUDAYASAINS & TEKNOLOGIPENDIDIKAN ALAM SEKITARBARU

 • PENILAIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)Pentaksiran PusatPentaksiran SekolahPelaksanaan Aktiviti Jasmani, Sukan & KokurikulumPentaksiran PsikometrikPentaksiran FormatifPentaksiran SumatifDijalankan seiring dengan proses P&P.Dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun.

  Berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.

  Pentaksiran sekolah amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.

  Cara pentaksiran sekolah dilaksanakan :

  - Guru melakukan pentaksiran yang juga dikenali sebagai penilaian terhadap murid-muridnya bagi mengesan kemampuan mereka dalam memahami tajuk yang diajar.- Guru akan melakukan pemulihan atau pengayaan setelah menilai kemampuan mereka.BARUMurid akan dikelaskan mengikut Band (Band 1- Band 6) berdasarkan tahap kemampuan mereka dan disokong dengan evidens yang dikumpul oleh guru semasa proses P&P.

 • PEMULIHANPENGAYAANMembantu murid menguasai kemahiran asas yang mereka tidak dapat kuasai dalam tempoh yang ditetapkan.

  BBM yang digunakan boleh terdiri daripada pelbagai bahan seperti bahan maujud, carta dan sebagainya.

  Aktiviti ini dilakukan secara berperingkat mengikut kemampuan murid-murid memahami sesuatu kemahiran.

  Dilakukan bagi memantapkan lagi kebolehan, bakat dan minat murid.Murid yang terlibat dalam program ini telah dapat menguasai kemahiran dalam tempoh yang ditetapkan atau lebih awal menguasai kemahiran tersebut.Murid diberi bahan tertentu untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam sesuatu kemahiran.