peta minda Pkp3111

  • View
    90

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

peta minda full pkp 3111

Text of peta minda Pkp3111

TAJUK 1 : STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR ISU INDIVIDU PERBEZAAN ANTARA INDIVIDU DAN PENYESUAIAN Henson dan Eller (1999) : Perbezaan individu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi sama ada memajukan keupayaan seseorang atau membataskan keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaran sekolah. Aspek-Aspek Perbezaan Individu -Jantina -Kesihatan -Sosial -Kognisi KESAN KECACATAN KEPADA INDIVIDU

PENEMPATAN

-Fizikal -Bangsa/bahasa -Gaya Belajar

-Personaliti -Gaya Kognitif

Faktor-Faktor Mempengaruhi Perbezaan Individu -Baka -Persekitaran

Murid pendidikan khas ditempatkan ke dalam kelas pemulihan khas kerana keengganan ibu bapa menempatkan anak mereka ke kelas pendidikan khas. Guru lambat membuat ujian saringan dan juga diagnostik dan menyebabkan murid lambat di tempatkan ke kelas pemulihan untuk dipulihkan.

Menangani Masalah Perbezaan Individu Memahami perbezaan individu Memahami tingkahlaku murid Meramal tingkah laku murid Mempelbagaikan BBM

Peranan Guru Dalam Menghadapi Perbezaan Individu 1. Pengajaran dan pembelajaran individu 2. Mempelbagaikan bentuk penilaian 3. Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran 4. Mempelbagaikan bahan bantu mengajar 5. Peneguhan positif

Brennan (1974) Murid yang gagal menghadapi kerja normal sekolah untuk kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dianggap sebagai satu kegagalan hanya disebabkan oleh kecacatan. Mereka ini kadang kala juga diberi label pencapai rendah yang membawa erti bahawa murid-murid ini memperlihat taraf pencapaian yang tidak memuaskan berbanding dengan taraf pencapaian purata rakan-rakan sebayanya atau taraf pencapaian yang diharapkan bagi murid-murid pada peringkat persekolahan itu. Akibat daripada pelbagai kesulitan pembelajaran yang dialami, individu yang mengalami kecacatan selalu gagal dalam ujian, dan ini seterusnya menyebabkannya mempunyai yakin diri dan konsep diri yang rendah. Kita tidak berasa hairan apabila murid yang mempunyai kecacatan ini kurang aktif dan kurang minat untuk menyertai kegiatan pelajaran bilik darjah.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN INDIVIDU Berpusatkan kepada guru Guru memilih tajuk pembelajaran PENGAJARAN BERKUMPULAN Berpusatkan kepada murid Tajuk pembelajaran adalah pilihan bersama (murid boleh menentukan tajuk pembelajaran)

Tidak bersifat kolaberasi Galakkan pemahaman dan penguasaan konsep

Bersifat kolaberasi Galakkan pelajar menegeluarkan idea berkomunikasi

BBM bergantung kepada kecenderungan pelajar

BBM bergantung kepada pelbagai kebolehan pelajar

Latihan penguasaan dan pemahaman

Latihan berbentuk tugasan atau projek

Guru bertindak sebagai pembimbing sepenuhnya terhadap pelajar

Guru bertindak sebagai fasilitator

KEMUDAHAN DAN PRASARANA Peruntukan kewangan Dasar Sedia Ada Di bawah Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling(Pekeliling Kewangan Bil:2/91 KP1573/17/jld.8(78)bth.11 Feb.1991). Bertujuan untuk bimbingan pendidikan bagi membolehkan kanak-kanak menerima pendidikan yang sesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehannya. Pihak sekolah boleh juga menggunakan peruntukan PCG mata pelajaran yang difikirkan sesuai. Peruntukan di bawah mata pelajaran Matematik dan Bahasa Malaysia boleh digunakan. (JPK sedang berusaha untuk mendapatkan peruntukan secara pukal khusus untuk program pemulihan khas). Lokasi dan jenis Kemudahankemudahan Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas Khas Pemulihan adalah sangat bergantung kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuan di sesebuah sekolah. Kesesuaian seperti juga kelaskelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segi keselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta peredaran udara yang mencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras dengan ukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat. Prinsip prinsip yang terjalin dan dipraktikkan dalam penyusunan kelas seperti ini ialah suasana fizikalnya, sosial, emosi dan rasa hati yang selesa dan gembira untuk murid-murid; bidang dinamik kumpulan yang menyokong pembelajaran atau tugasan yang diberikan ;dan penyusunan perabot yang membantu rutin pengurusan. Bagi mentadbirkan sesebuah kelas Pendidikan Pemulihan Khas, Guru Pemulihan Khas hendaklah menyediakan beberapa keperluan lain yang semestinya ada dalam kelas pemulihan. Di antaranya ialah : Jadual waktu kelas / persendirian Carta alir Program Pendidikan Pemulihan Khas. Runding cara dengan guru kelas / mata pelajaran tentang perkembangan murid kelas biasa. Runding cara dengan Guru Besar untuk meningkatkan mutu pencapaian murid. Selain daripada itu di dalam kelas pemulihan ini juga disediakan ruang ruang pembelajaran mengikut kesesuaian dan keluasan bilik . Di antara ruang pembelajaran yang dicadangkan ialah ruang disiplin. Peralihan ke alam pekerjaan

KEBERKESANAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Murid pemulihan yang mendapatkan pendidikan pemulihan khas berjaya menguasai kemahiran 3M.

Terdapat guru pemulihan khas yang mempunyai ijazah dalam bidang pendidikan pemulihan khas yang khusus.

Banyak program yang dianjurkan oleh pihak sekolah berkaitan dengan pendidikan pemulihan seperti ceramah, kempen kesedaran ibubapa, dan sebagainya.

TAJUK 2 : PROFESIONALISME GURUMotivasi Guru: - Motivasi guru kepada murid dilakukan bagi meningkatkan keyakinan pelajar untuk belajar dan menguasai kemahiran. Latihan Guru Asas: -secara sepenuh Masa - Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas (Pemulihan Khas) -Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Motivasi Guru: Motivasi guru pemulihan terhadap pelajar diserapkan bagi usaha memulihkan pelajar pemulihan. Guru-guru kelas aliran perdana dalam memberikan motivasi kepada pelajar dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru pemulihan adalah kurang. Latihan Guru Asas: Memantapkan latihan perguruandengan mengambil kira keperluan dan kehendak semasa dan akan datang. Guru Pelatih yang baru menamatkan kursus menguasai teori dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di institusi.

KEPERLUAN GURU Ketrampilan: Kelayakan Guru: - Mempunyai kemahiran serta ilmu berkaitan dengan Pemulihan Khas. - Menduduki sistem pemilihan calon bagi mengambil kira kriteria-kriteria guru yang diperlukan INSAK,MTEST - Ketrampilan bermaksud kecekapan, kemampuan (yang tinggi). Maksudnya ia bukan sekadar kemampuan cukup makan, tetapi lebih daripada itu.

Ketrampilan Guru: Contoh Ketrampilan;

Kelayakan Guru: Menambah baik sistem pemilihan calon guru. Guru yang memegang jawatan sebagai guru pemulihan tidak memiliki pelbagai kemahiran serta pendedahan ilmu berkaitan Pemulihan Khas. Ada guru yang berminat untuk menjadi guru pemulihan namun tidak tahu cara memohon/ proses pelaksanaan untuk mengurus kelas pemulihan.

Kemahiran Komunikasi Kepemimpinan dan Pengurusan Penampilan Diri Keperibadian yang menarik Protokol Dan Etiket -Mempunyai kemahiran teknologi dalam pelaksanaan pengajaran. -Cekap/berkemampuan dalam mengurus kelas pemulihan dengan baik. -Mempunyai kemahiran generik. -Mempunyai kemahiran kaunseling

Peningkatan Profesionalisme Kursus dalam Perkhidmatan Kursus seperti ini sudah tentunya akan membantu guru meningkatkan prestasi dalam tugasan yang semakin canggih dan mencabar. Jenis kursus Kusus ikhtisas - Bahasa -Pedagogi -KBKK dan lain-lain -Guru Penolong kanan -Komputer -Teknolog pendidikan

Kursus Pengurusan Sekolah - Guru besar Kursus IT/ Teknologi Maklumat - Multimedia

Jenis Latihan latihan jangka panjang kursus dalam cuti -kursus hujung minngu -kursus induksi

latihan jangka pendek in-house ceramah -bengkel -seminar

-Latihan dalam kumpulan -Latihan Bina semangat

Penganjur Bahagian pendidikan guru jabatan pendidikan negeri institut Aminuddin Baki Institut pentadbiran awam -Pusat perkembangan Kurikulum -pejabat pendidikan daerdah -Biro tata negara -Agensi luar

Pendidikan Jarak Jauh Ia dikenali sebagai Pendidikan Melalui Media, Pendidikan Komunikasi atau Pendidikan Melalui Siaran. Pendidikan Jarak jauh ini biasanya dikendalikan dengan dua cara, iaitu: Dengan penggunaan pelbagai jenis alat penghantaran seperti radio, televisyen tempatan atau televisyen satelit, guru dapat menyampaikan pelajaran tanpa bersemuka dengan pelajarnya. Pengedaran bahan pelajaran dalam bentuk bercetak, rakaman pita, rakaman video atau menyediakan program dalam disket komputer ke pusat sumber untuk dipinjam oleh pelajar. Dengan perkembangan kegunaan komputer yang semakin canggih, pelajar pun boleh dilatih melalui program CAL (Computer Assisted Learning) di rumahnya.

Amalan Refleksi Dibawah konteks pendidikan, refleksi ialah sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya, menganalisis dan menilai kesannya, termasuk memikirkan cara membaiki dan merancang dengan mengubahsuainya untuk digunakan dengan lebih berkesan pada masa hadapan. Proses - Kefahaman Mengenalpasti dan menjelaskan isu, fenomena atau masalah pedagogi - Transformasi Merancang tindakan pedagogi - Pelaksanaan Melaksanakan, menguji atau mengkaji tindakan yang dirancang - Penilaian Menilai tindakan yang diambil - Refleksi Refleksi terhadap tindakan yang diambil - Kefahaman baru Membuat atau merancang pengubahsuaian, peningkatan atau tindakan susulan Menurut Birchall(1992), pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman sedia ada untuk menimbang segala kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. Seseorang yang dikatakan berfikiran reflektif boleh dilihat daripada tindakan seperti berikut: - Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman yang sedia ada - Mengemukakan soalan kendiri - Mengusulkan hipotesis dan andaian - Mengemukakan pelbagai kemugkinan penyelesaian yang wajar - Menilai kem