Peta Minda Sejarah t4 Dan t5

 • View
  276

 • Download
  22

Embed Size (px)

Text of Peta Minda Sejarah t4 Dan t5

 • PETA MINDA RINGKASSEJARAH

  T5

  INILAH SEJARAH

  WAJAH SEBENAR KITA !

 • BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

  NASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARA

 • BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

  NASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARA

  1.1.21.1.21.1.21.1.2 FAKTORFAKTORFAKTORFAKTOR----FAKTOR IMPERIALISME FAKTOR IMPERIALISME FAKTOR IMPERIALISME FAKTOR IMPERIALISME

  BARATBARATBARATBARAT

  1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT

  -PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI

  ASIA TENGGARAASIA TENGGARAASIA TENGGARAASIA TENGGARA

  1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR----FAKTOR KEMUNCULAN FAKTOR KEMUNCULAN FAKTOR KEMUNCULAN FAKTOR KEMUNCULAN

  NASIONALISMENASIONALISMENASIONALISMENASIONALISME

 • FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

  BAHAN MENTAHREVOLUSI

  PERINDUSTRIANSISTEM PENGANGKUTAN

  & PERHUBUNGANPERSAINGAN KUASA

  ORANG BARAT

  BEBAN ORANGPUTIH

  Bijih Timah:Tanah Melayu

  Bauksit, rempah ratus:Indonesia

  Kopra,jut:Filipina

  Berkembang di Eropah abad ke-16

  Memerlukan bahan mentah

  Mencari pasaran baru

  Kapal berkuasawap

  Pembukaan Terusan Suez

  Telegraf, telefon dll

  Melambangkan Status sesebuah negara barat

  Melambangkankekuatan dan kekayaan

  Bertanggungjawabmentamadunkanbangsa yang tidak bertamadun.

  Menganggap mereka bangsa yang mulia

  m/s 5

 • DASAR

  PENJAJAHAN

  BARAT

  PENGARUH

  AGAMA

  KARYA

  KESUSASTERAANSISTEM PENDIDIKAN

  KEMUNCULAN

  GOLONGAN INTELEKTUAL

  -MENIMBULKAN PERASAAN

  TIDAK PUAS HATI

  -TIDAK BERI PELUANG KEPADA

  RAKYAT TEMPATAN DALAM

  PENTADBIRAN

  -DASAR EKONOMI YG MENINDAS

  WUJUD JURANG SOSIAL

  -MENYATUKAN RAKYAT

  TEMPATAN

  -SEBAGAI ALAT

  PERPADUAN

  MESEJ KESENGSARAAN DAN

  KEKECEWAAN

  MEMBANGKITKAN

  KESEDARAN BANGSA DAN

  KECINTAAN AKAN

  TANAH AIR

  m/s 5

  SISTEM PENGANGKUTAN

  & PERHUBUNGAN

  SIKAP PILIH KASIH PENJAJAH

  BERTUJUAN MEMECAHKAN

  PERPADUAN RAKYAT

  PENGARUH

  MEDIA MASSAPENGARUH LUAR

  PENDEDAHAN KEPADA IDEA FALSAFAH

  BARAT DAN ISLAM

  MEMBERI KESEDARAN BAHAWA PIHAK

  PENJAJAH TIDAK MENTADBIR NEGARA

  MEREKA DENGAN BAIK

  MENYEBARKAN IDEA-IDEA

  NASIONALIS DAN

  ANTI PENJAJAHAN

  KEJAYAAN JEPUN

  MENGALAHKAN RUSSIA

  PERJUNAGAN

  MAHATMA GHANDI

  MEMUDAHKAN HUBUNGAN RAKYAT

  MEMUDAHKAN RAKYAT BERTEMU

  PEMIMPIN

  FAKTOR-FAKTOR NASIONALISME

  DI ASIA TENGGARA

 • SISTEM BIROKRASI BARAT

  CIRI-CIRI

  Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahanPerlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan

  Perlaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro.

  Pengenalan undang-undang Barat.

 • PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI ASIA TENGGARA

  SELEPASSEBELUMNEGARA

  -Perancis membentuk sebuah kerajaan Pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise.

  -semua rang undang-undang di Indochina diluluskan oleh parlimen Perancis.

  -ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat berkuasa mutlak yang memberikan kuasa penuh kepada pembesar tempatan.

  -setiap birokrasi diketuai oleh golongan mandarin

  -golongan mandarin dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China.

  INDO CHINA

  -penguasaan British menyebabkan Dinasti Konbaung berakhir.

  -Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma.

  -pengenalan Akta Kampung Hulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889 melenyapkan sistem pentadbiran tradisional.

  -pentadbiran daerah diambil oleh Myo-Ok (pegawai bandaran).

  -sistem undang-undang Barat diperkenalkan-fungsi raja sebagai penaung sami Buddha diambil oleh undang-undang Barat.

  -Majlis Perundangan telah diperkenalkan .-beberapa jabatan seperti Jabatan Perhutanan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pelajaran ditubuhkan.

  -mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung.-Raja merupakan penaung kepada sami Buddha.

  BURMA

 • BAB 2 BAB 2 BAB 2 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA NASIONALISME DI MALAYSIA NASIONALISME DI MALAYSIA NASIONALISME DI MALAYSIA

  SEHINGGA PERANG DUNIA SEHINGGA PERANG DUNIA SEHINGGA PERANG DUNIA SEHINGGA PERANG DUNIA

  KEDUAKEDUAKEDUAKEDUA

 • BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA

  SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  2.2.1 GERAKAN ISLAH DALAM GERAKAN ISLAH DALAM GERAKAN ISLAH DALAM GERAKAN ISLAH DALAM

  MENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSA

  2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH 2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH 2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH 2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH

  PERSATUANPERSATUANPERSATUANPERSATUAN----PERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYU

  2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA 2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA 2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA 2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA

  PENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUN

 • GERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAH

  SYED SHEIKH AL HADI

  SHEIKH TAHIR JALALUDDIN

  DR.BURHANUDDIN AL-HELMI

  AKHBARAL IMAMNERACA

  MAJALAHPENGASUHIDARAN ZAMAN

  MENYALURKAN IDEA DAN MENJANA AJARAN ISLAM DARI SUDUTKEMAJUAN DUNIAMENYEMATKAN SIKAPMENKRITIK PENJAJAHMENGKRITIK RAJA DAN PEMBESAR SEBAB GAGAL MEMAJUKAN ORANG MELAYU

  -MENDAPAT TENTANGAN DARIPADA KAUM TUA-PERBEZAAN PENDAPAT DENGAN KAUM TUA-PERJUANGAN KAUM MUDATIDAK DITERIMA DI NEGERI-NEGERI MELAYU-NEGERI MELAYU MELARANGKEMASUKAN KAUM MUDA MELALUI UNDANG-UNDANG-PERJUANGAN KAUM MUDA HANYA TERSEBAR LUAS DI NNS

  TOKOH SALURAN TUJUAN CABARAN

  TAKRIF: SATU GERAKAN YANG BERUSAHA MENDORONG MASYARAKAT MELAYU MEMBERULKANPANDANGAN MEREKA TERHADAP ISLAM

 • PERJUANGAN NASIONALISME OLEH

  PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

  -Kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua

  -Menggambarkan perpaduan orang Melayu dalam mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik.

  -Menghapuskan perasaan kenegerian.

  -Soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi.

  - Layanan pilih kasih British kepada anak negeri.

  Golongan intelek Melayu

  Dan akhbar-akhbar Melayu

  Konres Melayu -1939 & 1940

  -Berkerjasama dengan Jepun, KMM dijadikan sebuah badan propaganda Jepun.

  -Menyebarkan perasaan anti British.

  -Menggalakkan perpaduan dalam kalangan oran Melayu di seluruh Semenanjung

  -Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu

  -Bersifat politik

  Ibrahim Hj. YaakobKesatuan Melayu Muda (KMM)-1939

  -Asas kepada kesedaran perpaduan MelayuBertukar-tukar pendapat supaya dapat memajukan diri sendiri dan bangsa.

  -Menggalakkan persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan orang Melayu di seluruh Tanah Melayu

  Cerdik pandai

  P. Pinang

  SM. Zainal Abidin BA

  Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) - 1934

  -Menjadi wakil KMS dalm pentadbiran British

  -Menjadi ahli Majlis Perundangan NNS, sebagai wakil orang Melayu

  -Kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British

  -Memperolehi sebuah kawasan khas penempatan orang Melayu di Singapura.

  - Menjaga kepentingan ekonomi penduduk Melayu Singapura

  Mohamad Eunos Abdullah

  Tengku Kadir Ali

  Embok Suloh

  Kesatuan Melayu Singapura (KMS)

  -1926

  SUMBANGANTUJUANPENGASASPERSATUAN

 • GERAKAN NASIONALISME SEMASA GERAKAN NASIONALISME SEMASA

  PENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUN

  MALAYAN PEOPLES ANTI-JAPANESE ARMY (MPAJA)

  FORCE 136PASUKAN WATANIAH

  PAHANG

  PASUKAN BINTANG TIGA

  -DITUBUHKAN OLEH PARTI KOMUNIS

  MALAYA-BERTUJUAN MENENTANG JEPUN-DISOKONG OLEH BRITISH-BRITISH DAN MPAJA MENJALANKAN PERANG GERILA

  -MENENTANG JEPUN-AHLINYA TERDIRI DARIPADA KAUM MELAYU, CINA DAN INDIA

  -DITUBUHKAN OLEH ORANG MELAYU-KEANGGOTAAN TERDIRI DARIPADA PEGAWAI-PEGAWAI TADBIR MELAYU-BERKERJASAMA DENGAN BRITISH-BERGERAK SECARA GERILA DI HUTAN-AKTIF DI KEDAH, JOHOR DAN PAHANG

  -PASUKAN SUKARELA MENENTANGJEPUN-KEANGGOTAAN TERDIRI DARIPADA GURU, PEGAWAI TADBIR DAN ORANGKAMPUNG

 • BAB 3 BAB 3 BAB 3 BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN KESEDARAN PEMBINAAN KESEDARAN PEMBINAAN KESEDARAN PEMBINAAN

  NEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSA

 • BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN

  NEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSANEGARA DAN BANGSA

  3.1 LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA3.1 LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA3.1 LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA3.1 LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

  3.1.1 PEMBINAAN

Recommended

View more >