of 24 /24
Päevakava 09.30 – 10.00 Saabumiskohv 10.00 – 10.10 Tervitus ja päeva tutvustus 10.10 – 11.45 Töövõime hindamine. Ülevaade. Arutelu 11.45 – 12.30 Töövõimetoetus. Ülevaade. Arutelu 12.30 – 13.30 Lõuna 13.30 – 14.15 Ülevaade uutest töötavatele inimestele pakutavatest tööturuteenustes. Küsimused ja arutelu. 14.15 – 15.00 Ülevaade vähenenud töövõimega inimeste töölerakendumisest ja tööturuteenuste kasutamisest.

Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas...

Page 1: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Päevakava

09.30 – 10.00 Saabumiskohv

10.00 – 10.10 Tervitus ja päeva tutvustus

10.10 – 11.45 Töövõime hindamine. Ülevaade. Arutelu

11.45 – 12.30 Töövõimetoetus. Ülevaade. Arutelu

12.30 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.15 Ülevaade uutest töötavatele inimestele pakutavatest tööturuteenustes. Küsimused ja arutelu.

14.15 – 15.00 Ülevaade vähenenud töövõimega inimeste töölerakendumisest ja tööturuteenuste kasutamisest.

Page 2: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamine

Sirlis Sõmer-KullEesti Töötukassa 23.mai 2017

Page 3: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamiseks esitatud taotluste arv

Page 4: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Taotluste menetluse tähtajad

40 tööpäeva

1päev x päeva 30 tööpäeva

45 tööpäeva

.TAOTLUSE ESITAMINE

1.TÖÖVÕIME HINDAMINE/PUUDE TUVASTAMINE

2.TÖÖVÕIMETOETUS

3. PUUDEGA TÖÖEALISEINIMESE SOTSIAALTOETUS

TÖÖVÕIME HINDAMISE

OTSUS

30 TÖÖPÄEVA nõuetekohasest

taotlusest

TÖÖVÕIME TOETUSE OTSUS+ 10 TÖÖPÄEVA

PUUDE MÄÄRAMISE JA PUUDEGA INIMESE SOTSIAALTOETUSE OTSUS

+ 15 TÖÖPÄEVA

NÕUETE-KOHANE TAOTLUS

Page 5: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamiseks kulub keskmiselt 22 tööpäeva

Töövõime hindamise otsuse tegemiseks on aega 30 tööpäeva nõuetekohase taotluse esitamisest.

Jaanuar-märts esitatud nõuetekohaste taotluste keskmine menetlusaeg oli 22 tööpäeva

1-15 tööpäeva

16-30 tööpäev

a

üle 30 tööpäeva, inimestele saadetud

menetlustähtaja pikendamise teade

Jaanuaris, veebruaris ja märtsis esitatud nõuetekohaste taotluste menetlusperiood, osakaal 27% 63% 10%

Page 6: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise ekspertiis

• Töövõimet hindab ekspertarst, kes töötab tervishoiuteenuse osutaja juures.

• Ekspertarst on:• omandanud arsti eriala• tegutseb tegevarstina• on läbinud TÜ arstiteaduskonna täiendkoolituskeskuse poolt pakutava

töövõime hindamise metoodika koolituse

• Töövõime hindamise teenuse osutajal peab olema:• vähemalt üks arst psühhiaatria erialalt ja üks arst kas taastusravi ja

füsiaatria või töötervishoiu erialalt • võimalus kaasata eksperthinnangu andmiseks meeskonda: füsioterapeuti

või tegevusterapeuti ja logopeedi või eripedagoogi

Page 7: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise läbiviijad: 12 tervishoiuteenuse osutajat

AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus Harjumaa, Hiiumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa

Qvalitas Arstikeskus AS Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Võrumaa

OÜ Seksuaaltervise Kliinik Harjumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Tartumaa

AS Medicum Harjumaa

OÜ Corrigo Ida-Virumaa

SA Ida-Viru Keskhaigla Ida-Virumaa

Ortopeedilised Abivahendid OÜ Tartumaa, Valgamaa

AS Rakvere Haigla Lääne-Virumaa

Kuressaare Haigla SA Saaremaa

Dorpat Tervis OÜ Tartumaa

SA Viljandi Haigla Viljandimaa

SA Jõgeva Haigla Jõgevamaa

Page 8: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise ekspertiisi läbiviimise info e-tervises https://id.digilugu.ee/

• Hindamise taotluse ja nendega seotud ekspertarstide üldandmed

– Taotluse esitamise kuupäev

– Taotluse nimetus

– Ekspertarsti arvamuse andmise kuupäev

– Ekspertarvamuse andja (arsti nimi ja tema arstlik kood)

Page 9: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töötukassa kontrollib andmete olemasolu tervise infosüsteemis

Kas 6 kuu visiidi andmed on sisestatud (JAH/EI)?

• 6 kuu visiidi puudumisel inimene läheb arstile

• teade inimese raviarstile palvega andmed sisestada (50% taotluste puhul)

Kas taotlusel nimetatud arstid on andmed sisestanud (arsti nimi ja andmete sisestamise

kuupäev)?

Page 10: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Terviseandmete nägemine

• Isiku terviseandmete sisu tervise infosüsteemis näevad ainultekspertarstid.

• Töötukassa töövõime hindamise taotlusi menetlevad töötajad saavadkontrollida ainult kande olemasolu tervise infosüsteemis.

Page 11: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Terviseandmete olemasolu – mida inimene ise teha saaks

• 6 kuu visiidile minnes perearsti või eriarsti juurde:

– anna palun arstile teada, et soovid hakata töövõime hindamist taotlema

– visiidi ajal arst hindab terviseseisundit ja sisestab „värsked“ terviseandmedtervise infosüsteemi

– arstiga koos saab terviseinfost vaadata, kas on olemas olulised diagnoosid,uuringud ja analüüsid, mis kinnitaksid peamisi tegevuspiiranguid

– Inimene saab ise vaadata oma digiloost, kas raviarstide kanded onterviseseisundi kirjeldamiseks olemas

Page 12: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Taotluste esitamise viisid (%)

3

17

20

2

56

2

0 10 20 30 40 50 60

e-posti teel

e-töötukassa kaudu

käsipost

posti teel

Töötukassa esindus

SKA kaudu

Page 13: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

TAOTLUSEtäitmine ja esitamine• „Tühjad taotlused“ – taotleja ei ole märkinud piiranguid üheski valdkonnas

Lisainfo küsimise võimalus pereliikmetelt või spetsialistidelt

• „Napisõnalised taotlused“ – inimene ei ole täpsustanud, kuidas tegevuspiirangtäpselt avaldub

töövõime hindamise seisukohast on väga oluline, et inimene omategevuspiirangute avaldumist ise kirjeldaks.

• „Muud tervisehäired“ - inimene on loetlenud haigused, kuid ei ole täpsustanudmõju

• Taotlusele on oluline märkida korrektne e-posti aadress, telefoni number ja postiaadress

Page 14: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Meeldetuletuseks: Töövõime hindamise metoodika

Funktsionaalsed võimed Terviseseisund

▪ enesehinnang ▪ meditsiinilised andmed

Töövõimet hinnatakse

seitsmes valdkonnas

Liikumine

Käeline tegevus

Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine

Teadvusel püsimine ja

enesehooldus

Õppimine ja tegevuste elluviimine

Muutustega kohanemine ja ohu tajumine

Inimestevahelinelävimine ja suhted

Page 15: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Tegutsemispiirangute raskusastmete hindamine

PIIRANGUT EI ESINE (0)

KERGE piirang (1) - ei sega väga igapäevaelu, on esinenud üksikutel

juhtudel viimase 30 päeva jooksul

MÕÕDUKAS piirang (2) - häirib sageli igapäevaelu, tegevus on ilmselgelt raskemini teostatav kui ilma haiguseta inimesel.

RASKE piirang (3) - takistab olulisel määral igapäevaelu, esineb väga sageli või pidevalt, tegevuse sooritamine on peaaegu võimatu, kuid mingil määral siiski teostatav.

TÄIELIK piirang (4) - takistab kogu aeg igapäevaelu, esineb pidevalt, tegevust ei ole üldse võimalik teostada.

15

Page 16: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise põhimõtted

• Tegutsemisvõimet hinnatakse alati koosmõjus regulaarse ja adekvaatse raviga

• Tegutsemisvõimet hinnatakse alati koos abivahenditega/ meditsiiniseadmetega/ kohandustega

• Kuigi taotleja hinnang oma tegutsemisvõimele on väga oluline, peavad inimese ütlusi kinnitama terviseandmed.

Page 17: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Taotlejate piirangutega valdkonnad, jaanuar – aprill 2017

probleemid ainult füüsilise

valdkonna piirangutes;

57%probleemide ainult vaimse

valdkonna piirangutes;

15%

probleemid esinevad nii vaimse kui

füüsilise valdkonnas;

24%

välistav seisund; 3%

erijuht; 0,4%

Page 18: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Viiest inimesest neljal on vähenenud töövõime

Juuli-detsember 2016

Jaanuar –aprill 2017

Page 19: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Korduvhindamise tulemused

Töötukassa hindamisotsused varasema töövõime kaotuse protsendi järgi

Page 20: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise kestus, juuli 2016 – märts 2017

4%

16%

23%21%

3%

22%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 4 aastat 5 aastat kunipensioniiga

Page 21: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Otsuse vaidlustamine

• Otsust töövõime hindamise kohta võib vaidlustada 30 päeva jooksul otsusest teada saamise päevast arvates vaidemenetluse käigus või siis pöördudes sama tähtaja jooksul kaebusega Tallinna Halduskohtusse.

• Vaie võib olla kirjutatud lihtsas keeles, vaide esitamine ei eelda juriidilisi teadmisi, tuleb kirjeldada eriarvamus ja Töötukassat sellest teavitada

• Töötukassa ülesanne on inimest abistada vaide vastu võtmisel

Page 22: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Töövõime hindamise otsuste vaidlustamine, 2017

jaanuar – mai 2017 on esitatud 934 vaiet (4,3 % otsustes)- 380 jäeti rahuldamata - 173 rahuldati (31%)- 9 tagastati- 372 menetluses

Rahuldamata jätmise põhjused:• terviseandmed olid olemas ja on arvesse võetud; • uued andmed ei muuda tuvastatud töövõimet.

Rahuldamise põhjused: • uued terviseandmed (s.o valdav osa); • olemasolevaid andmeid hinnati ümber, kuna inimene kirjeldas vaides

põhjalikumalt enda tegutsemispiiranguid

Page 23: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

Parenduskohad

• Töös

• vaatame üle metoodika rakendumist sihtgrupipõhiselt (nt meelepuuded (nägemine, kuulmine); diabeedihaiged)

• oleme uuendanud juhiseid ekspertarstidele töövõime hindamise metoodika täpsemaks rakendamiseks, planeeritud praktika ühtlustamise koolitused

• Edaspidi

• metoodika rakendamise erinevate sihtgruppide põhiselt

• valmisolek kohtuda puuetega inimeste liitudega , et analüüsida metoodika rakendamise võimalikke kitsaskohti

• koostöös Sotsiaalministeeriumiga oleme tõstatanud puudulike terviseandmete teema

Page 24: Päevakava · enesehinnang meditsiinilised andmed Töövõimet hinnatakse seitsmes valdkonnas Liikumine Käeline tegevus Suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine Teadvusel püsimine

TÄNAN!

www.tootukassa.ee/toovoimereform