PIERWSZA POMOC - uml.lodz.pl ?· PIERWSZA POMOC POMOC ANEGO 5 anym ażne! anego (przenosząc ć jego…

Embed Size (px)

Text of PIERWSZA POMOC - uml.lodz.pl ?· PIERWSZA POMOC POMOC ANEGO 5 anym ażne! anego (przenosząc ć...

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

ISBN

978

-83-

9459

28-3

-7

PIERWSZA POMOC

2

TELEFONY ALARMOWE:

AMBULANCE

POLICJA

112 CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Pastwowe Ratownictwo

Medyczne

Stra Poarna

Policja

998

999

997

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

3

ZASADY WZYWANIA ZESPOU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 4

PRBA NAWIZANIA KONTAKTU ORAZ OCENA STANU POSZKODOWANEGO 5

WYWIAD Z POSZKODOWANYM 6

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSYCH 7

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI 11

ZAWA MINIA SERCOWEGO 12

DEFIBRYLACJA AUTOMATYCZNA AED 14

RANY, KRWAWIENIA, KRWOTOKI 16

KRWAWIENIE Z NOSA 17

OPARZENIA 18

ZADAWIENIA 20

UDAR MZGU 22

SPIS TRECI

BEZPIECZESTWOUdzielajc pierwszej pomocy, nigdy nie naley ryzykowa

swojego bezpieczestwa

PAMITAJ!Twoje bezpieczestwo jest najwaniejsze. Jeli Tobie co si stanie nie pomoesz drugiej osobie!

3

STR.

PIERWSZA POMOC

ZASADY WZYWANIAZESPOU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

MW JASNO I ZWILE. PODAJ: dokadne miejsce zdarzenia (pierwsza informacja jeli w trakcie rozmowy rozaduje ci si telefon, bdzie wiadomo, gdzie jecha)

swoje nazwisko

numer telefonu, z ktrego dzwonisz

liczb osb poszkodowanych

stan osoby poszkodowanej: przytomny / nieprzytomny | oddycha / nie oddycha

powiedz, co widzisz: np. Jedna osoba chodzi, druga ley w samochodzie.

o kadej zmianie sytuacji informuj dyspozytora

odpowiadaj na pytania dyspozytora nie marnuj czasu na zbdne dyskusje

wykonuj polecenia dyspozytora

nie odkadaj suchawki, dopki dyspozytor Ci na to nie pozwoli.

4

PAMITAJ!To, e dyspozytor rozmawia z Tob, nie znaczy, e karetka ju nie jest w drodze!Dyspozytor uzyskuje wane informacje, ktre przekae dla jadcego zespou ratowniczego.

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

PRBA NAWIZANIA KONTAKTU ORAZ OCENA STANU POSZKODOWANEGO

5

Rozmawiaj z poszkodowanym twoje wsparcie psychiczne jest ogromnie wane!

Nie przeno poszkodowanego (przenoszc poszkodowanego po urazie moesz pogorszy jego stan).

Dopilnuj, aby poszkodowany wykonywa jak najmniej czynnoci.

Suchaj poszkodowanego.

Nie podawaj adnych lekw.

Chro poszkodowanego przed skrajnymi temperaturami.

Nie dawaj poszkodowanemu nic do jedzenia ani picia.

Pozosta z poszkodowanym.

Przedstaw si Zapytaj, jak si nazywa Zapytaj, co si stao Uspokajaj poszkodowanego (powiedz, e umiesz udziela pomocy i zostaniesz z nim do przyjazdu karetki) Mw poszkodowanemu, co i dlaczego robisz w danej chwili Zapytaj poszkodowanego, czy chce, aby kto zosta powiadomiony o wypadku

1

2

3

4

5

6

7

8

PIERWSZA POMOC

Jest ogromnie wany dla rozpoznania i dalszego leczenia. Masz temat do rozmowy z poszkodowanym a w przypadku, gdyby poszkodowany straci przytomno przed przybyciem karetki, zdobdziesz wane informacje dla ratownikw.

W czasie wywiadu zapytaj poszkodowanego o: objawy np. bl, duszno, nudnoci, wymioty, sabsza rka alergie przede wszystkim uczulenia na leki przyjmowane leki przebyte choroby np. zawa serca, udar mzgu, powane operacje itp. ostatni posiek o ktrej by godzinie? co si wydarzyo? jeli poszkodowanym jest kobieta, zapytaj, czy nie jest w ciy.

6

WYWIADZ POSZKODOWANYM

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSYCH

Zapewnij bezpieczestwo sobie, ratowanemu oraz wiadkom zdarzenia.

JELI REAGUJE: JELI NIE REAGUJE:

Sprawd czy ratowany reaguje na gos, dotyk (zawoaj, delikatnie potrznij).

pozostaw go w pozycji zastanej (jeli jest bezpiecznie) uzyskaj informacje o stanie i oce stan poszkodowanego wezwij pomoc jeli jest potrzebna regularnie oceniaj jego funkcje yciowe

gono woaj o pomoc jeli jest to konieczne, odwr chorego na plecy!

udronij drogi oddechowe ratowanego przez odchylenie gowy do tyu!

1

!nie dotyczy poszkodowanych z podejrzeniem urazu krgosupa: rannych w wypadkach komunikacyjnych (szczeglnie potrcony pieszy), rannych w wyniku upadku z wysokoci lub w wyniku skokw do wody.

2

7

PIERWSZA POMOC

Najpierw zadbaj o utrzymanie dro-noci drg oddechowych. Na ocen oddechu poszkodowane-go powi 10 sekund. Uyj trzech zmysw: WZROKU, SUCHU I CZUCIA. Pochyl si nad gow chorego i skieruj wzrok na jego klatk piersiow. Suchaj oddechu, obserwuj czy unosi si klatka piersiowa, wyczuj doni ruchy klatki piersiowej.

8

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSYCH

Oce ukad oddechowy ratowanego.

wezwij pomoc lub popro innego wiadka zdarzenia, aby zadzwoni pod nr tel. 112 lub 999 popro kogo, aby przynis AED (automatyczny defibrylator zewntrzny), jeli jest dostpny w pobliu.

zastosuj pozycj bezpieczn (nie dotyczy poszkodowanych z podejrzeniem urazu krgosupa) wylij kogo po pomoc regularnie oceniaj oddech ratowanego co 2 minuty

JELI POSZKODOWANY ODDYCHA PRAWIDOWO:

JELI POSZKODOWANY NIE ODDYCHA LUB ODDYCHA NIEPRAWIDOWO:

3

112

999

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej (poredni masa serca):4

9

uklknij obok poszkodowanego na wysokoci jego klatki piersiowej

po nadgarstek jednej rki na rodku klatki piersiowej w linii rodkowej ciaa, docz nadgarstek drugiej rki (jak na rysunku poniej)

uciskaj klatk piersiow 30 razy na gboko 5 do 6 cm z czstoci 100 do 120 razy na minut

po wykonaniu 30 ucini klatki piersiowej udronij drogi oddechowe

wykonaj dwa skuteczne oddechy ratownicze czas wdmuchiwania ok. 1 sekundy

kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 do 2.

30 ucini | 2 oddechy

5-6 cm30x 100-120/min.

9

PIERWSZA POMOC

10

Jeeli pierwszy oddech jest nieskuteczny (klatka piersiowa nie uniosa si prawi-dowo), sprawd i oczy jam ustn poszkodowanego pod kontrol wzroku (nie na lepo!), usu widoczne ciao obce, popraw drono drg oddecho-wych i wykonaj kolejno nie wicej ni dwa wdechy.

poszkodowany zacznie prawidowo oddycha (wci moe by nieprzytomny), czynnoci przejmie zesp ratownictwa medycznego, pojawi si realne zagroenie twojego bezpieczestwa, ulegniesz wyczerpaniu.

Jeli nie moesz wykonywa sztucznego oddychania, alternatyw s same ucinicia klatki piersiowej bez przerw na oddechy.

NIE ODSTPUJ OD RATOWANIA YCIA!

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSYCH

RESUSCYTACJ PRZERWIJ DOPIERO WTEDY, GDY:

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

Zacznij od 5 wdechw ratowniczych, poniewa w wikszoci zatrzyma krenia u dzieci wystpuje przyczyna oddechowa. Po 5 wdechach ratowniczych wystpuje szansa na powrt czynnoci yciowych. U niemowlt zastosuj technik usta - usta i nos.

Jeli wdechy nie przyniosy efektu, wykonaj 15 uciskw klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze. Moesz te wykona 30 uciskw i 2 oddechy ratownicze.

Ucinicia u dzieci wykonaj na gboko okoo 1/3 wysokoci klatki piersiowej.

noworodki i niemowlta ucinij doln poow mostka 2 palcami, dzieci w wieku przedszkolnym wykonaj ucisk jedn rk, dzieci starsze zastosuj technik jak u dorosych.

Tempo uciskania jest takie, jak u osb dorosych 100-120/min.

Objto wdechu odpowiednio zmniejsz w zalenoci od wieku dziecka.

11

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

Technika ucini:

1

2

3

4

56

PIERWSZA POMOC

ZAWAEM MINIA SERCOWEGO nazywamy ostre niedokrwienie ciany minia sercowego spowodo-wane najczciej niedrono-ci naczynia wiecowego. Niedokrwienie powodujce niedotlenienie doprowadza do martwicy i dysfunkcji.

12

ZAWA MINIA SERCOWEGO

Objawy gwne:

Objawy towarzyszce:

ostry bl wiecowy obecny u 90% chorych (u 10% gwnie przy wspistniejcej cukrzycy zawa moe by bez objaww blowych), okrelany jako trudny do zniesienia, okrelany jako silny ucisk na klatk piersiow, zlokalizowany za mostkiem, bl zamostkowy, promieniujcy do: uchwy, lewej koczyny grnej, okolicy midzyopatkowej, nadbrzusza, trwajcy ponad 20 minut.

nudnoci, wymioty, niepokj, strach przed mierci, osabienie, duszno, zimne poty.

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

13

ZAWA MINIA SERCOWEGO MINIA SERCOWEGO

ZAWA MINIA SERCOWEGO JEST STANEM

ZAGROENIA YCIA NIE ZWLEKAJ!

U poszkodowanego w pozycji siedzcej lub psiedzcej.

Ogranicz ruchy poszkodowanego.

Zapewnij komfort psychiczny.

Rozlunij krawat, rozepnij konierzyk koszuli.

Zapewnij dostp do wieego powietrza.

Wezwij pomoc telefon alarmowy 112 lub 999!

123456

112

999

POSTPOWANIE

PIERWSZA POMOC

14

AED to przenony aparat, ktry moe przywrci poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagym zatrzymaniem krenia. Jeeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to, e nastpio zatrzymanie krenia.

AED automatycznie okrela rytm serca i gdy rozpozna zaburzenie, uyje impulsu elektrycznego by przeczy serce w miarowy rytm zatokowy.

AED jest wyposaony w dwie elektrody, ktre naley przyklei na odsonit klatk piersiow pacjenta zgodnie z instrukcj na kadej z elektrod.

W MOMENCIE WCZENIA AED ZACZYNA WYDAWA JEDNOZNACZNE KOMENDY GOSOWE,

DO KTRYCH NALEY SI ZA