Pla anual de Transferència Tecnològica Programa de ... ?· 2018 Pla anual de Transferència Tecnològica…

 • Published on
  19-Jul-2019

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 2018

  Pla anual de TransfernciaTecnolgica

  Programade formaci agrria

  Mos

  aic

  agro

  fore

  stal

  de

  Cat

  alun

  ya

  ruralcatruralcat.gencat.cat

  @ruralcat @ComunitatRuralCat

  darPagricultura.gencat.catpatt.daam@gencat.cat

  @agriculturacat @agriculturacat

  ruralcat.gencat.cathttps://twitter.com/ruralcathttps://www.facebook.com/ComunitatRuralCat/agricultura.gencat.cathttps://twitter.com/agriculturacathttps://www.facebook.com/agriculturacat/
 • ndex | Ant. | 2 | Seg.2018documentinteractiu

  Aquesta publicaci s un document interactiu.

  Podeu desplaar-vos per els seus contingutsa travs dels enllaos segents. Feu clic a lenlla i canvieu de posici.

  Els enllaos de text interactius es troben subratllats.

  Enllaos:

  Si esteu navegant pel document i voleu tornar a

  veure lndex, feu clic sobre la paraula i sereu redirigits

  a lndex principal de la publicaci.

  ndex | Ant. | 2 | Seg.Desplaament

  a la pgina anterior.

  Pginaen la qual em trobo.

  Desplaamenta la pgina segent.

 • Ant. | 3 | Seg.ndexinTeracTiu

  00 4 Presentaci

  01 5 mbits estratgics

  0211 Transferncia tecnolgica i gesti del coneixement

  03 15 Professionalitzaci del sector agroalimentari

  04 19 Transferncia tecnolgica i formaci agrria

  21 Agroturisme i desenvolupament rural

  27 Apicultura

  30 Arrs

  31 Avicultura

  32 Cereals destiu

  34 Cereals dhivern

  38 Citricultura

  39 Cunicultura

  40 Equ i activitats eqestres

  42 Estalvi energtic i energies renovables

  45 Farratges, proteaginoses i oleaginoses

  47 Forestal

  53 Fruita dola

  59 Fruita seca

  62 Gesti del sl i fertilitzaci

  67 Gesti empresarial i assessorament

  79 Helicicultura

  80 Horticultura

  83 Indstries agroalimentries

  91 Maquinria

  94 Medi natural i biodiversitat

  99 Micologia i tubericultura

  100 Olivicultura

  105 Ornamentals, jardineria i paisatgisme

  107 Ov i cabrum

  109 Pesca i aqicultura

  110 Plantes aromtiques, medicinals i condimentries

  112 Porc

  114 Producci agrria ecolgica

  123 Producci integrada

  124 Qualitat i comercialitzaci

  126 Reg

  129 Sanitat i benestar animal

  135 Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

  144 Seguretat en el treball

  145 Traabilitat i seguretat alimentria

  146 Vaqu de carn

  148 Vaqu de llet

  150 Varietats tradicionals i races autctones

  152 Vitivinicultura

  05158 Directori dunitats promotores de les actuacions dinnovaci

 • ndex | Ant. | 4 | Seg.

  Catalunya s un pas amb un sector agrari, forestal i agroa-

  limentari molt diversificat, amb un paper clau en la generaci

  de riquesa i en la vertebraci del nostre territori. Vetllar per

  la sostenibilitat econmica i ambiental dels nostres camps,

  boscos, costes i de les empreses i indstries agroalimen-

  tries i forestals, com a garants de la qualitat de la vida de

  totes les persones que en depenen, s un tema estratgic

  per al nostre Departament. Per a limpuls del sector agrari,

  agroalimentari, forestal i rural de Catalunya s essencial la

  creaci dentorns favorables i dinstruments que estimulin

  lactivitat econmica i ofereixin oportunitats a les persones

  emprenedores. Per assolir aquests objectius, el Departament

  dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci (DARP) lidera

  el Pla estratgic de Recerca, Innovaci i Transfern-

  cia agroalimentria de Catalunya 2013-2020, un pla del

  Govern de la Generalitat de Catalunya, on la innovaci s

  lelement troncal perqu les empreses agrries de Catalunya

  siguin competitives i sostenibles mediambientalment.

  Dins daquest pla estratgic, i per donar resposta als objec-

  tius estratgics 1 (Impulsar la formaci i la professionalitzaci

  de lR+D+I fomentant la cultura dinnovaci) i 3 (Augmentar

  la valoritzaci dels resultats de la recerca, la transferncia

  tecnolgica i la divulgaci de coneixement en el sector agro-

  alimentari de Catalunya de lR+D+I fomentant la cultura din-

  novaci), el DARP ofereix el Pla Anual de Transferncia

  Tecnolgica (PATT) i el Programa de Formaci Agrria

  (PFA).

  00Presentaci

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • 01mbiTsesTraTgicsAmb la voluntat de donar resposta a les necessitats del sector agrari, agroalimentari, pesquer i forestal, al llarg del 2018 el DARP preveu realitzar actuacions especfiques en els mbits estratgics que es detallen a continuaci.

  ndex | Ant. | 5 | Seg. ndex | Ant. | 5 | Seg.

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 6 | Seg.01mbitsestratgics

  El canvi climtic s un dels reptes

  que el sector agroalimentari, pesquer

  i forestal sha de plantejar pel futur.

  La gesti sostenible dels recursos aix

  com ladaptaci del sector als seus

  efectes seran peces essencials per la

  seva consolidaci en la nova situaci

  ambiental i tindr una alta incidncia

  en els comptes de resultats de les ex-

  plotacions i empreses agroalimentries

  de Catalunya. El sector agrari, agroali-

  mentari, pesquer i forestal de Catalu-

  nya ha de farcir-se destructures per en-

  carar aquest repte, buscant solucions

  justes basades en les necessitats, els

  recursos i les capacitats locals, creant

  mercats equitatius i sostenibles i cons-

  truint sistemes resilients i productius.

  Des del DARP es vol reforar la trans-

  ferncia del coneixement sobre les

  bones prctiques per a la gesti dels

  recursos per la producci de bns i

  serveis de manera sostenible econmi-

  cament, ambientalment i socialment i

  alhora la minimitzaci del consum i resi-

  dus finals.

  Gesti sostenible, economia circular i adaptaci al canvi climtic del sector agroalimentari, pesquer i forestal

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 7 | Seg.01mbitsestratgics

  Actualment lescassetat daigua, lalt

  cost de lenergia, lelevat impacte am-

  biental i econmic dels fertilitzants mi-

  nerals i la gran dependncia del sector

  sobre aquests inputs situa la seva bona

  gesti com una estratgia prioritria per

  encarar el futur.

  Amb aquest objectiu, des del DARP

  es posa a disposici del sector eines

  especfiques i per donar aix resposta

  a aquesta necessitat urgent. Des de

  lOficina del regant del DARP, a travs

  dels recursos del programa dinno-

  vaci rural, es promouen activitats

  en les diferents zones de regadiu de

  Catalunya per fomentar leficincia, la

  competitivitat i la sostenibilitat del reg i

  ls de les noves tecnologies en gesti

  i programaci del reg. Aix mateix, des

  de lOficina de fertilitzaci i tractament

  de les dejeccions ramaderes es treba-

  lla per la difusi destratgies i eines

  necessries per a la millora de la gesti

  a la prpia granja, el manteniment i

  levoluci dels actuals sistemes de

  tractament de dejeccions ramaderes, el

  foment de millores en les prctiques de

  fertilitzaci i lorientaci en els trmits

  administratius que hi estan relacionats.

  Gesti eficient de laigua, lenergia, les dejeccions ramaderes i la fertilitzaci orgnica

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/http://bit.ly/2gmHOxUhttp://bit.ly/Pq9gwxhttp://bit.ly/Pq9gwx
 • ndex | Ant. | 8 | Seg.01mbitsestratgics

  Parlar dinnovaci en el sector agroa-

  limentari implica parlar de noves formes

  dorganitzaci, noves funcionalitats i

  usos per als productes existents, com

  la creaci de nous productes i serveis,

  per tamb s parlar dintegrar noves

  tecnologies en els processos de fabri-

  caci i gesti de la informaci per a una

  millor presa de decisi. Comporta la in-

  corporaci delements tecnolgics i de

  gesti en el procs productiu orientats a

  la millora de la competitivitat i de la sos-

  tenibilitat del sector.

  Amb lobjectiu de tenir un sector cap-

  davanter, el DARP prioritza el suport a

  les actuacions innovadores i focalitza

  esforos per facilitar i millorar lentorn

  que permeti ladopci de solucions in-

  novadores a les empreses, alhora que

  impulsa iniciatives especfiques desti-

  nades a joves emprenedors. El DARP

  destina esforos des de la formaci, la

  transferncia de coneixements, lem-

  prenedoria, el foment de projectes

  dR+D+I i el reconeixement de pro-

  jectes innovadors especialment, en el

  marc del Pla estratgic de Recerca, In-

  novaci i Transferncia (R+I+T) agroali-

  mentria de Catalunya 2013-2020 i del

  Programa de Desenvolupament Rural

  2014-2020.

  Emprenedoria i innovaciagroalimentria

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 9 | Seg.01mbitsestratgics

  En totes les fases de la cadena ali-

  mentria sexigeix la seguretat de lali-

  ment, des de la seva producci al sec-

  tor primari, a la seva transformaci

  i comercialitzaci, fins que arriba al

  consumidor final. Totes les etapes que

  formen part de la cadena alimentria

  poden posar en perill la innocutat

  dels aliments si no es desenvolupen

  de manera correcta. La seguretat ali-

  mentria sha de garantir, en tots els

  circuits de producci, manipulaci i

  comercialitzaci dels aliments.

  A banda de garantir aliments segurs,

  les empreses agroalimentries i/o pro-

  ductors primaris basen la seva activ-

  itat econmica en la comercialitzaci

  daquests aliments. Sn elements es-

  tratgics de la comercialitzaci dun

  aliment i, per tant, la qualitat daquest i

  els canals de comercialitzaci a travs

  dels quals es distribueixen i venen. En

  base a aquest fet, el DARP conside-

  ra essencial incidir a travs dactivitats

  de transferncia tecnolgica i formaci

  en la producci daliments de qualitat i

  segurs i, alhora, ajudar els productors

  daliments a conixer i elegir els millors

  canals de comercialitzaci per als seus

  productes.

  Qualitat, seguretat i nous canals de comercialitzaci a la cadena alimentria

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 10 | Seg.01mbitsestratgics

  La detecci rpida de noves plagues

  i malalties o de canvis en les seves

  patologies o comportament s una

  eina essencial per a la prevenci, llui-

  ta i erradicaci daquests organismes

  nocius per als vegetals. Els darrers

  anys hi ha hagut presncia de noves

  plagues com el cargol poma o el mus-

  clo zebra, i actualment tenim lamenaa

  del bacteri Xylella fastidiosa, aix com

  altres malalties installades al territori

  que poden afectar en el futur les nos-

  tres explotacions. La comercialitzaci i

  el transport de material vegetal i animal

  fan de vector dentrada de malalties i

  plagues daltres parts del mn. La in-

  formaci, la conscienciaci i les bones

  prctiques en les explotacions i la

  gesti del producte sn essencials per

  a la seguretat del sector primari. Des

  del DARP es vol fer especial incidncia

  en la importncia de la prevenci i divul-

  gar la praxi per tal destar alerta davant

  daquestes amenaces.

  Sanitat vegetal i risc de plagues emergents

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 11 | Seg. ndex | Ant. | 11 | Seg.

  02Transferncia Tecnolgica i gesTi del coneixemenT

 • ndex | Ant. | 12 | Seg.02Transferncia tecnolgica i gesti del coneixement

  Pla anual de TransfernciaTecnolgica (PaTT)

  El Pla Anual de Transferncia Tecnol-gica (PATT) s linstrument del DARP que recull, programa i coordina les ac-tuacions en lmbit de la transferncia tecnolgica i la divulgaci de coneixe-ments tcnics i de gesti, als sectors agrari, pesquer, forestal, agroalimentari i del medi natural de Catalunya. En els seus 15 anys de funcionament, sha consolidat com a instrument de re-ferncia per al sector.

  El PATT 2018 preveu un total de 1018 actuacions, de les quals 877 sn ac-tivitats puntuals (jornades tcniques, jornades de referncia, seminaris, jor-nades de camp i visites tcniques) i 141 sn activitats demostratives (ac-tuacions de recerca aplicada, projectes

  demostratius, parcelles experimentals, assajos i explotacions collaboradores).

  El PATT t com a objectiu integrar de forma collaborativa les iniciatives per a la transferncia de coneixement, organitzades per les diferents unitats i escoles del propi Departament, les universitats i centres de recerca, els grups LEADER, les agrupacions de productors, entitats de custdia, em-preses pbliques, parcs naturals, ad-ministracions locals, empreses, altres Departaments de la Generalitat de Ca-talunya, i altres entitats i associacions. El PATT, doncs, actua com a pol den-contre dels diferents agents vinculats al sector agroalimentari, forestal i del medi rural de Catalunya afavorint, aix, la con-solidaci de relacions i reconeixement entre ells de manera contnua, tot uni-ficant i coordinant esforos i recursos per a una major eficcia i eficincia en la generaci i la transmissi del coneixe-

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
 • ndex | Ant. | 13 | Seg.02Transferncia tecnolgica i gesti del coneixement

  ment. El PATT compta amb 117 enti-tats diferents que organitzen activitats durant el 2018.

  Volem remarcar que durant el 2017 sha celebrat la quinzena edici del PATT. Cal remarcar que els indicadors dexecuci daquests 15 anys del PATT sn una mostra de la gran quantitat de coneixement que es genera i es trans-met a Catalunya, tant des de les uni-versitats i els centres de recerca, com

  per part dexperts i empreses. 19.400 ponncies al llarg daquests anys en el marc del PATT s molt talent i co-neixement generat i transms al sector. Daltra banda, les xifres dassistncia sn molt importants: ms de 310.000 persones al llarg daquests 15 anys. Aix s una mostra de la inquietud del sector per professionalitzar-se cada vegada ms, per innovar, per ser ms competitius, ms sostenibles. Cal re-marcar tamb el treball en xarxa: ms

  de 10.000 collaboracions realitzades al llarg daquests 15 anys. Lxit del PATT rau en el fet que s un instrument per al sector en qu parti-cipa tothom: lempresa agrria i fores-tal, el teixit industrial, els tcnics, les universitats i els centres de recerca, les organitzacions i associacions, els collegis professionals, les empreses tecnolgiques, les empreses prove-dores de serveis, les administracions locals, els grups dacci local, els parcs

  naturals, els clsters, la societat civil, les entitats de custdia, les empreses pbliques i gaireb totes les unitats del propi DARP.

  Per a ms informaci podeu adrear-vos a:

  Servei dInnovaci AgroalimentriaTel.: 93 304 67 00A/e: patt.daam@gencat.cat Web: agricultura.gencat.cat > Formaci i innovaci / ruralcat.gencat.cat

  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/ruralcat.gencat.cat
 • ndex | Ant. | 14 | Seg.02Transferncia tecnolgica i gesti del coneixement

  xarxa dinnovaci agroalimentria i rural de catalunya (xarxa-i.cat)

  La Xarxa-i.cat s el principal instrument de difusi de resultats de les iniciatives i projectes innovadors en lmbit agroalimen-tari i amb el principal propsit dafavorir el treball collaboratiu entre empreses i grups de recerca catalans.

  A lespai Xarxa-i.cat trobareu informaci sobre el Pla estrat-gic de Recerca, Innovaci i Transferncia agroalimentria de Catalunya 2013-2020, sobre els projectes dinnovaci desen- volupats pels grups operatius, sobre projectes de recerca desenvolupats per universitats i centres de recerca catalans.

  ruralcat.gencat.cat > Xarxa-i.cat

  ruralcat

  A travs del portal RuralCat trobareu la informaci detallada dels programes de les jornades i cursos previstos. Tamb hi podreu trobar les ponncies de les jo...

Recommended

View more >