1
www.colop.pl Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microban. ochrona antybakteryjna COLOP & Microban® Pierwsze w Polsce pieczątki z ochroną antybakteryjną

Plakat COLOP Microban

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Plakat COLOP Microban

Citation preview

Page 1: Plakat COLOP Microban

www.colop.pl

Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym fi rmy Microban.

o c h r o n a a n t y b a k t e r y j n a

COLOP &Microban®Pierwsze w Polsce pieczątkiz ochronąantybakteryjną

METAL TOOLS INDUSTRIESP R O O F E D Q U A L I T Y