4
~RTIĆ TRNSKO TRNSKO 19. 10000 ZAGREB KLASA: 400-01/17-01/03 URBROJ: 251-582-01-17-01 U Zagrebu, 13.11.2017. Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13,143/13,13/14), Upravno vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj dana 13.11.2017. donijelo je PLAN NABAVE ZA 2018. g. Pozicija Sklapa li se Planirani Planirano Ev.br. Procj. vrij. Vrsta Ugovor o JN ili Rbr. fin.plan Nabave PREDMET NABA VE nabave postupka okvirni početak trajanje a postupka ugovora sporazum 1. 3211 1-018 Sl.put,seminar,str.usavršavanje 3.200,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj. 2. 3212 2-018 Prijevoz radnika 397.600,00 Izravno Ugovor Prosinac 12. mj. 3. 3213 3-0\8 Stručno usavršavanje djelatnika 15.792,00 Izravno Ugovor Po porebi 12. mj. 4. 3221 4-0.18 Materijal za odg. Skupine 50.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj. 5. 3221 5-018 Pedagoška dokumentacija 11.000,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj. 6. 3221 6-0\8 Uredski materijal 13.500,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj. 7. 3221 7-018 Toneri 13.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj. 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva za 9. 3221 9-0\8 čišćenje 1 sredstva za održ. 193.000,00 Izravno UGOVOR Prosinac 12 mj. Higijene 10. 3222 10-0\8 Kruh i krušni proizvodi 36.080,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU 12 mj.

PLAN NABAVE ZA 2018. g. - Dječji vrtić Trnsko NABAVE 2018.pdf · 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PLAN NABAVE ZA 2018. g. - Dječji vrtić Trnsko NABAVE 2018.pdf · 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva

~RTIĆ TRNSKO

TRNSKO 19.

10000 ZAGREBKLASA: 400-01/17-01/03URBROJ: 251-582-01-17-01

U Zagrebu, 13.11.2017.

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13,143/13,13/14), Upravno vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj dana 13.11.2017.

donijelo je

PLAN NABAVE ZA 2018. g.

PozicijaSklapa li se

Planirani PlaniranoEv.br. Procj. vrij. Vrsta Ugovor o JN iliRbr. fin.planNabave

PREDMET NABA VEnabave postupka okvirni

početak trajanjea postupka ugovora

sporazum1. 3211 1-018 Sl.put,seminar,str.usavršavanje 3.200,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.2. 3212 2-018 Prijevoz radnika 397.600,00 Izravno Ugovor Prosinac 12. mj.3. 3213 3-0\8 Stručno usavršavanje djelatnika 15.792,00 Izravno Ugovor Po porebi 12. mj.4. 3221 4-0.18 Materijal za odg. Skupine 50.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.5. 3221 5-018 Pedagoška dokumentacija 11.000,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.6. 3221 6-0\8 Uredski materijal 13.500,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.7. 3221 7-018 Toneri 13.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi

Sred. za pranje, sredstva za9. 3221 9-0\8 čišćenje 1 sredstva za održ. 193.000,00 Izravno UGOVOR Prosinac 12 mj.

Higijene10. 3222 10-0\8 Kruh i krušni proizvodi 36.080,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU 12 mj.

Page 2: PLAN NABAVE ZA 2018. g. - Dječji vrtić Trnsko NABAVE 2018.pdf · 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva

PozicijaSklapa li se

Planirani PlaniranoRbr. fin.plan

Ev.br.PREDMET NABA VE

Procj.vrij.nabav Vrsta Ugovor o JN ilipočetak trajanje

nabave postupka okvirniepostupkaa ugovora .

sporazum11. 3222 11-018 Mlijeko i mliječni proizv. 139.529,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU 12 mj.12. 3222 12-018 Svježe meso 131.400,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU 12 mj.13. 3222 13-018 Mesne prerađevine 27.131,00 Izravno Ugovor prosinac 12. mj.14. 3222 14-018 Piletina i puretina 90.101,00 Otvoreni GU Ugovor prosinac 12 mj.15. 3222 15-018 Biljna ulja i masti 25.282,00 Izravno Ugovor prosinac 12 mj.

16. 3222 16-018 Jaja 8.537,00 Otvoreni GUUGOVOR

GU 12. mj.JN

17. 3222 17-018 Svježe voće i povrće 271.816,00 Otvoreni GU UGOVORGU

. 12. mj.JN

Smrznuti proizvodi18. 3222 18-018 (povrće, voće,štrukl i,valjušci, 122.891,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.

riba)19. 3222 19-018 Živ. namirnice široke potrošnje 177.265,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.

20. 3223 20-018 Električna energija 300.200,00 Otvoreni GUUGOVOR

GU 12 mj.JN

21. 3223 21-018 Plin 84.400,00 Otvoreni GUUGOVOR

GU 12. mj.JN

22. 3223 22-Q18 Benzin, dizel 6.860,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.23. 3223 23-018 Topla voda 125.600,00 Izravno Ugovor Prosinac 12. mj.

24. 3224Tekuće održ.objekata sa

41.600,00 Izravno Ugovor Po potr. 12 mj.24-018materijalom

25. 3225 25-018 Sitni inventar 42.400,00 Izravno Ugovor po potrebi 12. mj.26. 3227 26-018 Službena radna i zaštitna odjeća 12.000,00 Izravno Ugovor po potrebi 12. mj ..

27. 3231 27-018Usl.telefona,faxa,intemeta,poštari

27.200,00 Otvoreni GU UGOVORGU 12. mj.

na JN

Page 3: PLAN NABAVE ZA 2018. g. - Dječji vrtić Trnsko NABAVE 2018.pdf · 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva

PozicijaSklapa li se

Planirani PlaniranoEv.br. Procj .vrij. Vrsta Ugovor o JN iliI<.br. fin.plannabave

PREDMET NABA VEnabave postupka okvirni

početak trajanjea postupka ugovora.

sporazum

28. 3232 28-018Usl. tekućeg i inv. održ. građ.

230.000,00 Izravno ugovor Po potrebi 12. mj.objekata29. 3232 29-018 Usl.održ. i popravka ost. stroj eva 76.400,00 Izravno Ugovor Po potr. 12 mj.30. 3232 30-018 Usluge održ.prijevoz.sredstava 20.000,00 Izravno Ugovor Po potr. 12 mj.31. 3233 31-018 Usluge promidžbe i informiranja 2.400,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.32. 3234 32-018 Voda 152.300,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU 12. mj.33. 3234 33-018 Usluge odvoza smeća 45.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.34. 3234 34-018 Deratizacija i dezinsekcija 6.000,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.35. 3234 35-018 Dimnjačarske i ekološke usluge 800,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi36. 3234 36-018 Ostale komunalne usluge 17.200,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.

37. 3236 37-018Zdrav.obv. i prev.pregl.-zašt. na

29.600,00 Izravno Ugovor Po potr. 12.mj.radu i ispit.zdrav .isprav .hrane38. 3238 38-018 Računalne usluge 24.000,00 Izravno Ugovor Prosinac 12 mj.39. 3239 39-018 Ostale usluge 15.200,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.

40. 3292 40-018Osiguranje prijevoznih sredstava i

12.160,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.ostale imovine

Osiguranje zaposlenih 4.240,00 Otvoreni GU UGOVORGU 12. mj.41. 3292 41-018

JN .42. 3293 42-018 Reprezentacija 800,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.43. 3294 43-018 Članarine 2.400,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.44. 3295 44-018 Pristojbe i naknade 40.000,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.45. 3431 45-018 Usluge platnog prometa 12.350,00 Izravno Ugovor Prosinac 12. mj.46. 4221 46-018 Uredska oprema- dječje ležaljke 45.600,00 Izravno Ugovor Po potr. 12. mj.,

47. 4221 47-018 Uredska oprema- ormar arhivski 12.320,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi

Page 4: PLAN NABAVE ZA 2018. g. - Dječji vrtić Trnsko NABAVE 2018.pdf · 8. 3221 8-018 Literatura (knjige,časopisi) 5.150,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi Sred. za pranje, sredstva

PozicijaSklapa li se

Planirani PlaniranoEv.br. Procj. vrij. Vrsta Ugovor o JN iliRbr. fin.plan PREDMET NABAVE početak trajanjenabave nabave postupka okvirni

a postupka ugovora·sporazum

48. 4223 48-018Oprema za održavanje prostorija-

10.800,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebiusisavači

49. 4227Uređaji, strojevi 1 oprema za

9.750,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi49-018ostale namjene-servisna kolicaUređaji, strojevi 1 oprema za

50. 4227 50-018 ostale namjene-ormarić pokretni 10.350,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebidvo strani za 28 mališana

4227Uređaji, strojevi 1 oprema za

40.000,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebi51. 51-018ostale namjene-ostalo

52. 4231 52-018Prijevozna sredstva u cestovnom

16.000,00 Izravno Ugovor Po potr. Po potrebiprometu

53. 4231 53-018Prijevozna sredstva u cestovnom

104.000,00 Otvoreni GU UGOVORJN GU I2.mj.prometu - kombi vozilo

U Zagrebu, 13.11.20 I7.