plan zatite i spaavanja i plan civilne zatite

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of plan zatite i spaavanja i plan civilne zatite

 • REPUBILKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA

  OPINA BOROVO

  Borovo,prosinac 2011. god.

 • 2

  SADRAJ: UVOD

  I. UPOZORAVANJE

  1. Organizacija sustava ranog upozoravanja

  2. Izvori informacija i mogunosti ranog upozoravanja

  3. Organizacija upozoravanja na podruju opine Borovo

  Prilozi:

  Prilog 1. Pregled ustanova i institucija

  Prilog 2. Shema prijenosa informacija od znaaja za sustav ZIS-a

  Prilog 3. Znakovi za uzbunjivanje

  II. PRIPRAVNOST OPERATIVNIH SNAGA

  1. Uputa o nainu prijama i prenoenja mjera pripravnosti

  2. Prioriteti za uvoenje mjera pripravnosti

  3. Pregled mjera pripravnosti s popisom izvritelja mjera pripravnosti

  Prilozi:

  Prilog 4. Shematski prikaz- kada gradonaelnik prenosi mjere pripravnosti

  Prilog 5. Shematski prikaz -kada upan prenosi mjere pripravnosti

  Prilog 6. Shematski prikaz -kada Ravnatelj DUZS prenosi mjere pripravnosti

  Prilog 7. Pregled prioriteta za uvoenje mjera pripravnosti

  Prilog 8. Pregled izvritelja mjera pripravnosti operativnih snaga ZIS

  Prilog 9. Pregled izvritelja mjera pripravnosti pravnih osoba od interesa za ZIS- Prilog

  10.Knjiga deurstva

  III. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA

  1. Mobilizacija, aktiviranje i narastanje operativnih snaga zatite i spaavanja

  1.1. Mobilizacija Stoera zatite i spaavanja opine Borovo

  1.2. Mobilizacija povjerenika civilne zatite

  1.3. Mobilizacija tima civilne zatite ope namjene opine Borovo

  1.4. Aktiviranje operativnih snaga zatite i spaavanja i pravnih osoba od

  interesa za zatitu i spaavanje opine Borovo

  2. Prenoenje, priopavanje i objava zapovjedi za mobilizaciju operativnih

  snaga zatite i spaavanja

  3. Izvritelji mobilizacije i nositelji aktiviranja

  3.1. Izvritelji mobilizacije(aktiviranja) operativnih snaga zatite i spaavanja

 • 3

  3.2. Nositelji aktiviranja pravnih osoba od interesa za zatitu i spaavanje

  4. Pozivanje obveznika civilne zatite i davatelja materijalnotehnikih sredstava.

  5. Popuna i opskrba operativnih snaga zatite i spaavanja obveznicima, osobnom i

  skupnom opremom (materijalno-tehnikim sredstvima).

  6. Sigurnosne i zatitne mjere tijekom provoenja mobilizacije operativnih snaga zatite

  i spaavanja.

  7. Osiguranje mobilizacije

  7.1. Materijalno osiguranje mobilizacije

  7.2. Zdravstveno osiguranje mobilizacije

  7.3. Smjetaj i prehrana

  8. Izvjeivanje o tijeku mobilizacije operativnih snaga

  9. Prilozi:

  Prilog 11. Odluka o pripremi i nainu provoenja mobilizacije Stoera zatite

  i spaavanja i Zapovjednitva civilne zatite, tima civilne zatite ope

  namjene, te nainu aktiviranja operativnih snaga zatite i spaavanja

  opine Borovo

  Prilog 12. Shema prenoenja zapovijedi za mobilizaciju.

  Prilog 13. Podsjetnik za izvritelje mobilizacije.

  Prilog 14. Rjeenje o imenovanju Stoera zatite i spaavanja. Prilog 15. Odluka o sustavu pozivanja Stoera zatite i spaavanja opine Borovo

  Prilog 16. Shema meusobnog pozivanja lanova stoera.

  Prilog 17. Popis lanova stoera zatite i spaavanja

  Prilog 18. Rjeenje o imenovanju povjerenika civilne zatite.

  Prilog 19. Odluka o sustavu pozivanja povjerenika civilne zatite

  Prilog 20. Shema meusobnog pozivanja povjerenika civilne zatite

  Prilog 21. Odluka o formiranju tima civilne zatite ope namjene

  Prilog 22. Odluka o sustavu pozivanja tima civilne zatite ope namjene

  Prilog 23. Shema meusobnog pozivanja lanova tima CZ ope namjene

  Prilog 24. Ustroj tima civilne zatite osobni Prilog 25. Ustroj tima civilne zatite materijalni

  Prilog 26. Odluka o odreivanju operativnih snaga zatite i spaavanja i pravnih osoba od

  interesa za zatitu i spaavanje na podruju opine Borovo Prilog 27. Popis davatelja materijalno-tehnikih sredstava za potrebe zatite i spaavanja u

  opini Borovo Prilog 28. Pregled popunjenosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi opine

  IV. MJERE ZATITE I SPAAVANJA

  Zatita i spaavanje od poplava

 • 4

  1. Standardni operativni postupak

  2. Shema postupanja u sluaju poplave

  2.1. Prioriteti angairanja raspoloivih snaga zatite i spaavanja

  2.2. Operativne snage ZIS-a

  2.3. Pravne osobe od interesa za ZIS

  2.4. Pregled snage

  3. Organizacija provoenja obveza iz Dravnog plana obrane od poplave

  3.1. Zadae Hrvatskih voda

  3.1.1. Popis dionica na kojima Hrvatske vode izvode obranu od poplava

  3.1.2. Rukovoditelji obrane od poplava i pravne osobe za obranu od poplava na

  branjenom podruju po teritorijalnim jedinicama

  3.2. Zadae opine Borovo

  3.2.1. Kritina mjesta na podruju grada ugroena visokom razinom

  podzemnih voda

  4. Spaavanje iz vode zadae snaga civilne zatite

  5. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritine infrastrukture

  5.1. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

  nadlenosti taktike i vie razine zapovijedanja

  5.2. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

  nadlenosti opine Borovo (operativna razina)

  6. Organizacija pruanja prve medicinske pomoi

  6.1. Pregled moguih lokacija za pruanje prve medicinske pomoi

  7. Organizacija pruanja veterinarske pomoi

  7.1. Pregled moguih lokacija za pruanje veterinarske pomoi

  8. Organizacija provoenja asanacije

  8.1. Lokacije za prihvat poginulih

  8.2. Pregled mjesta ukopa

  9. Organizacija higijensko epidemioloke zatite

  10. Organizacija osiguranja hrane i vode za pie 11. Organizacija prihvata pomoi 12. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija 13. Organizacija obavjeivanja o pojavi opasnosti 13.1. Popis pravnih osoba za javno priopavanje

  14. Trokovnik angairanja pravnih osoba i redovnih slubi

  Zatita i spaavanje od potresa

  Uvod - znaajke zatite i spaavanja u potresima

  1. Standardni operativni postupak

  2. Shema postupanja u sluaju potresa

  2.1. Prioriteti angairanja raspoloivih snaga zatite i spaavanja

  2.2. Operativne snage ZIS-a

  2.3. Pravne osobe od interesa za ZIS

  2.4. Pregled snage

  3. Najugroeniji dijelovi naselja opine Borovo

  4. Organizacija spaavanja iz ruevina

  5. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritine infrastrukture

  5.1. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

 • 5

  nadlenosti taktike i vie razine zapovijedanja

  5.2. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

  nadlenosti opine Borovo (operativna razina)

  6. Organizacija gaenja poara

  7. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija

  8. Organizacija pruanja prve medicinske pomoi

  8.1. Pregled moguih lokacija za pruanje prve medicinske pomoi

  9. Organizacija pruanja veterinarske pomoi

  9.1. Pregled moguih lokacija za pruanje veterinarske pomoi

  10. Organizacija humane i animalne asanacije 10.1. Lokacije za prihvat poginulih 10.2. Pregled mjesta ukopa

  11. Organizacija higijensko-epidemioloke zatite 12. Organizacija osiguravanja hrane i vode za pie 13. Organizacija prihvata pomoi 14. Organizacija raiavanja ruevina 15. Organizacija obavjeivanja o pojavi opasnosti 15.1. Popis pravnih osoba za javno priopavanje

  16. Trokovnik angairanja pravnih osoba i redovnih slubi

  Zatita i spaavanje od ostalih prirodnih uzroka

  Uvod

  1. Standardni operativni postupak

  2. Shema postupanja u sluaju ostalih prirodnih uzroka

  2.1. Prioriteti angairanja raspoloivih snaga zatite i spaavanja

  2.2. Operativne snage ZIS-a

  2.3. Pravne osobe od interesa za ZIS

  2.4. Pregled snage

  3. Organizacija obavjeivanja o pojavi opasnosti

  3.1. Popis pravnih osoba za javno priopavanje

  4. Organizacija mjera zatite i spaavanja od posljedica ekstremnih vremenskih

  uvjeta

  5. Organizacija spaavanja iz ruevina

  6. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritine infrastrukture

  6.1. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

  nadlenosti taktike i vie razine zapovijedanja

  6.2. Organizacija uspostavljenja funkcija objekata kritine infrastrukture koji su u

  nadlenosti opine Borovo (operativna razina)

  7. Organizacija pruanja prve medicinske pomoi

  7.1. Pregled moguih lokacija za pruanje prve medicinske pomoi

  8. Organizacija pruanja veterinarske pomoi

  8.1. Pregled moguih lokacija za pruanje veterinarske pomoi

  9. Organizacija raiavanja ruevina

  10. Organizacija provoenja asanacije

  10.1. Lokacije za prihvat poginulih

 • 6

  10.2. Pregled mjesta ukopa

  11. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija

  12. Trokovnik angairanja pravnih osoba i redovnih slubi

  Zatita od tehniko-tehnolokih nesrea s opasnim tvarima u stacionarnim obj