PLIVA Registar Lijekova

 • View
  1.842

 • Download
  75

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REGISTAR LIJEKOVA

Text of PLIVA Registar Lijekova

 • PLIVA vademecum

  PLIVA vademecum

 • Aldesol

  PLIVA vademecum 3

  Aldesolglutaraldehid, glioksal, benzalkonij-klorid aldehidni dezinficijens za instrumente, opremu i povrine

  pakiranje 1 l, 3 lPPC V 48,44; 137,31 Kn

  Primjena: Rabi se razrijeen vodovod-nom vodom. Povrine, predmeti, pribor i oprema jednokratno ili viekratno briu se ili prskaju otopinom preparata. Pred-meti se mogu drati uronjeni u otopini od nekoliko minuta do nekoliko sati, zavisno od stupnja njihove mikrobne kontamini-ranosti. Ispiranje vodom potrebno je sa-mo ako bi ostaci preparata i njihov miris mogli tetno utjecati, npr. na prehrambe-ne proizvode i dr.

  Alendoralendronatna kiselina inhibitor resorpcije kosti

  ATK A M 05 B A R tbl. 10 mg; tbl. 28 x 10 mg PPC V 77,00 Kn

  Doziranje: Postmenopauzalna osteo-poroza: Lijeenje: 1 tbl. od 10 mg 1 x na dan. Prevencija: 5 mg 1 x na dan. Table-ta se uzima ujutro, nakon ustajanja, s pu-nom aom vode, barem sata prije pr-vog dnevnog obroka (pia ili lijeka). Naj-manje 30 min. nakon uzimanja lijeka, bo-

  lesnice ne smiju lei.

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Alendor 70alendronatna kiselina inhibitor resorpcije kosti

  ATK A M 05 B A R tbl. 4 x 70 mg PPC V 77,00 Kn

  Doziranje: Postmenopauzalna osteo-poroza: 1 tbl. od 70 mg 1 x tjedno. Nain uzimanja: vidi Alendor!

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Anafranilklomipramin antidepresiv

  ATK A N 06 A A R dra. 30 x 25 mgPPC V 23,30 Kn

  Doziranje: Depresija, opsesivno - pri-slini poremeaji: poetna doza: 2-3 x 1 dra. na dan nekoliko dana, zatim postu-pno poveavati do 4-6 dra/dan; max: 10 dra/dan. Panini napadi: 1 dra/dan (u komb. s benzodiazepinom); uobiaje-na doza: 1-4 dra/dan; TKatalepsija: 1-3 dra/dan; TKronina bol: 1-6 dra/dan; Enuresis nocturna: 5-8 god: 1 dra/dan, 9-12 god: 1-2 dra/dan, vie od 12 god:

  A-B

 • 4 PLIVA vademecum

  Analgin

  3 dra/dan; (cijela se dnevna doza daje odjednom, nakon veere).

  Analginmetamizol analgoantipiretik

  ATK A N 02 B B R tbl. 10 x 500 mg PPC V 4,26 Kn

  Doziranje: oralno: 2-3 x 1-2 tbl/dan. Max: 5 g/dan.

  Anastrozol Plivaanastrozol inhibitor aromataze

  ATK A L 02 BG R film-tbl. 28 x 1 mgPPC V 459,34 Kn

  Doziranje: 1- tbl. od 1 mg jedanput na dan.

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Andolacetilsalicilatna kiselina analgoantipiretik

  ATK A N 02 B AR B tbl. 20 x 300 mg

  Doziranje: uobiajena doza: odrasli: 1-2

  tbl.; moe se ponavljati svakih 4-6 sati; max: 4 g/dan; djeca iznad 12 god: pola do-ze za odrasle.

  Andol 100acetilsalicilatna kiselina antitrombotik

  ATK A B 01 A C R tbl. 20 x 100 mg PPC V 6,20 Kn

  Doziranje: do 1 tbl na dan ili 1 tbl. sva-ki drugi dan.

  Andol Cacetilsalicilatna kiselina + C-vitamin analgoantipiretik

  ATK A N 02 B AR B umee tbl. 10 (500+250 mg)

  Doziranje: uobiajena doza: odrasli: 1-2 tbl.; moe se ponavljati svakih 4-6 sati (max: 10 tbl/dan); djeca iznad 12 god: daje se po tbl.; doza se moe ponavljati sva-kih 6 sati. Tablete se otapaju u 1 dcl vode.

  Asepsol Ekodidecildimetilamonijev klorid, izopropilni alkoholdetergentni dezinficijens za povrine

  pakiranje 1 l, 3 l

 • Atenolol Pliva

  PLIVA vademecum 5

  PPC V 27,70; 78,00 Kn

  Primjena: Rabi se razrijeen vodom ura-njanjem, ispiranjem, prebrisavanjem ili prskanjem predmeta i povrina. Tvrdoa vode ne utjee na njegovu djelotvornost. Povrine koje se dezinficiraju treba pret-hodno oprati no u sluaju potrebe moe se mijeati s veinom sredstava za pranje.

  Atenolol Plivaatenolol beta-blokator

  ATK A C 07 A B R 50 mg; tbl. 30 x 50 mg PPC V 18,10 Kn R 100 mg; tbl. 14 x 100 mgPPC V 12,09 Kn

  Doziranje: Hipertenzija: 50-100 mg 1 x na dan; Angina pektoris: 50-200 mg na dan.

  Atorvoxatorvastatin hipolipemik

  ATK A C 10 A A R tbl. 10 mg; film-tbl. 30, 60 x 10 mgPPC V 52,69; 105,38 Kn R tbl. 20 mg; film-tbl. 30, 60 x 20 mgPPC V 92,95; 185,90 Kn R tbl. 40 mg; film-tbl. 30, 60 x 40 mgPPC V 151,20; 275,19 Kn

  Doziranje: poetna doza: 10 mg 1 x na dan; doza se p. p. prilagoava u razmaci-ma od 4 ili vie tjedana; max: 80 mg/dan.

  Aviomarindimenhidrinatantiemetik, H1-antihistaminik

  ATK A R 06A AR B tbl. 5 x 50 mg

  Doziranje: Prevencija bolesti puto-vanja: odrasli i djeca starija od 14 god: 1-2 tbl., djeca od 5-14 god: do 1 tbl. najma-nje 30 min. prije putovanja, a p. p. se mo-e uzeti ponovo, u razmacima od 4-6 sa-ti. Munina i povraanje: odrasli i dje-ca starija od 14 god: 1-2 tbl. svakih 4-6 sati (ne vie od 400 mg na dan), djeca od 5-14 god: do 1 tbl. svakih 4-6 sati (ne vie od 150 mg/dan).

  Bazethamtamsulosin alfa-blokator; za bolesti prostate

  ATK A G 04 C A R kapsule 0,4 mg; kaps. s prilagoe-

  nim oslobaanjem 30 x 0,4 mg PPC V 66,90 Kn

  Doziranje: preporuena doza: 1 kaps. na dan, nakon obroka, svaki dan u isto vrijeme.

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  A-B

 • 6 PLIVA vademecum

  Bellune 35

  Bellune 35ciproteron + etinilestradiol antiandrogen

  ATK A G 03 H B R oblo. tbl. 63 (3 x 21) (1 tbl./2+

  0,035 mg)PPC V 74,12 Kn

  Doziranje: 1 dra. na dan 21 dan od 1. dana menstrualnog ciklusa, zatim 7 da-na pauze.

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Betaglidglimepirid oralni antidijabetik

  ATK A A 10 B B R 2 mg; tbl. 30 x 2 mgPPC V 31,43 Kn R 3 mg; tbl. 30 x 3 mgPPC V 43,42 Kn

  Doziranje: poetna doza: 1 mg 1 x na dan; dozu p. p. postupno, u razmacima od 7 do 14 dana, poveavati na 2 mg, 3 mg ili 4 mg dnevno (max: 6 mg/dan). (Lijek se uzima neposredno prije ili za vrijeme doruka ili neposredno prije ili za vrijeme prvog glav-nog jela.)

  Betrionmupirocin dermoantibiotik

  ATK A D 06 A X R mast (2%) 15 gPPC V 36,47 Kn

  Doziranje: 2 do 3 puta na dan premazati u tankom sloju, tijekom 5-10 dana.

  Bikalutamid Plivabikalutamid antiandrogen

  ATK A L 02 B B R film-tbl. 28 x 50 mgPPC V 603,48 Kn

  Doziranje: 1 tbl. od 50 mg na dan ( u kombinaciji s LHRH analogom ili kirur-kom kastracijom)

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Bisolexbromheksin bronhosekretolitik

  ATK A R 05 C BR B kapi za or. primjenu 30 ml (1 ml/2

  mg) R B sirup 200 ml (5 ml/4 mg)R B tbl. 20 x 8 mgR B forte tbl. 20 x 16 mg

  Doziranje: odrasli i djeca iznad 10 god: 3 x 8-16 mg/dan; djeca do 1 god: 3 x 8 kapi; djeca od 1-5 god: 3 x 12 kapi ili 2 x 1 liicu sirupa; djeca od 5-10 god: 4 mg 3 x na dan.

 • Buscol

  PLIVA vademecum 7

  Buscolhioscinijev butilbromid spazmolitik

  ATK A A 03 B B R dra. 20 x 10 mgPPC V 12,57+4,19 Kn

  Doziranje: odrasli i djeca iznad 6 god.: 3-5 x 1-2 dra/dan.

  Carboplatin Pliva karboplatin citostatik

  ATK A L 01 X A R 50; otop. za pripr. infuz. 5 ml/50

  mgPPC V 86,09 Kn R 150; otop. za pripr. infuz. 15

  ml/150 mgPPC V 171,45 Kn

  Doziranje: individualno; preporuena do-za: 400 mg/m2 u jednostrukoj iv. dozi.

  Carvetrendkarvedilol alfa- i beta-blokator

  ATK A C 07 A G R tbl. 3,125 mg; tbl. 28 x 3,125 mgPPC V 29,96 Kn

  tbl. 6,25 mg; tbl. 28 x 6,25 mg

  PPC V 31,64 Kn R tbl. 12,5 mg; tbl. 28 x 12,5 mgPPC V 32,67 Kn R tbl. 25 mg; tbl. 28 x 25 mgPPC V 39,68 Kn

  Doziranje: Esencijalna hipertenzija: poetna doza: 12,5 mg 1 x/dan prva dva dana; nakon toga: 25 mg 1 x/dan; p. p. po-veavati postupno do 50 mg/dan (u 1 ili 2 doze). TKoronarna bolest srca: poetna doza: 12,5 mg 2 x/dan prva 2 dana; doza odravanja: 25 mg 2 x na dan, p. p. pove-avati do max: 100 mg/dan (za starije bo-lesnike do max: 50 mg/dan). TKongestiv-no zatajenje srca: poetna doza: 3,125 mg 2 x/dan 2 tjedna; zatim postupno po-veavati do 25 mg 2 x na dan.

  Napomena: Lista lijekova HZZO-a RS.

  Cetavloncetrimiddezinficijens za povrine

  pakiranje 1 l, 3 l PPC V 48,44; 136,26 Kn

  Primjena: Dezinfekcija i ienje po-vrina i pribora: 5% otopina (1:20); 50 ml koncentrirane otopine razrijediti vo-dom do 1 l. Otopine valja pripremiti sva-kog dana svjee.

  Cilazilcilazapril

  PC-D

 • 8 PLIVA vademecum

  Cilazil Plus

  ACE-inhibitor

  ATK A C 09 A A R 1 mg; tbl. 30 x 1,0 mgPPC V 20,10 + 3,30 Kn R 2,5 mg; tbl. 30 x 2,5 mgPPC V 28,80 + 7,72 Kn R 5 mg; tbl. 30 x 5 mgPPC V 51,30 + 13,76 Kn

  Doziranje: Esencijalna hipertenzija: poetna doza: 1 mg 1 x dnevno; doza odr-avanja: 2,5-5 mg/dan. Renovaskular-na hipertenzija: poetna doza: 0,25-0,5 mg/dan, a kasnije dozu prilagoditi krv-nom tlaku. (Kod bolesnika koji rabe diu-retike, preporua se prekinuti diuretike 2-3 dana prije poetka lijeenja cilazapri-lom, a lijeenje poeti dozom od 0,5 mg cilazaprila na dan.) TKongestivno zata-jenje srca: kao dopuna terapiji digitali-som i/ili diureticima, poetna doza: 0,5 mg 1 x na dan; doza odravanja: 1-1,25 mg/dan (max. 5 mg/dan). Cilazapril se uzima 1 x na dan, uvijek u isto vrijeme, bez ob-zira na obrok!

  Cilazil Pluscilazapril + hidroklorotiazidACE-inhibitor s diuretikom

  ATK A C 09 B A R film-tbl. 30 x (5 + 12,5 mg)PPC V 63,66 + 14,94 Kn

  Doziranje: 1 tbl. 1 x na dan (prije ili nakon

  jela, uvijek u isto doba dana).

  Cipromedciprofloksacin kinolonski antimikrobik

  ATK A J 01 M A R 250 mg; film-tbl. 10 x 250 mgPPC V 24,00 Kn R 500 mg; film-tbl. 10 x 500 mgPPC V 54,90 Kn R 750 mg; film-tbl. 10 x 750 mgPPC V 72,29 Kn

  Doziranje: odrasli: 250-750 mg 2 x na dan. Respiratorne infekcije: 250-750 mg 2 x na dan 7-14 dana; Akutni neko