of 20 /20
POČETAK PELOPONESKOG RATA Eduardo Varnica

POČETAK PELOPONESKOG RATA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POČETAK PELOPONESKOG RATA. Eduardo Varnica. SADRŽAJ. Početak Peloponeskog rata Tijek rata Alkibijad i pohod na Siciliju Propast Atene Proročišta i igre posvećene bogovima. POČETAK PELOPONESKOG RATA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POČETAK PELOPONESKOG RATA

Page 1: POČETAK PELOPONESKOG RATA

POČETAK PELOPONESKOG RATA

Eduardo Varnica

Page 2: POČETAK PELOPONESKOG RATA
Page 3: POČETAK PELOPONESKOG RATA

SADRŽAJ

• Početak Peloponeskog rata• Tijek rata• Alkibijad i pohod na Siciliju• Propast Atene• Proročišta i igre posvećene bogovima

Page 4: POČETAK PELOPONESKOG RATA

POČETAK PELOPONESKOG RATA

P

e

r

i

k

l

o

v

o

u

p

r

a

v

l

j

a

n

j

e

A

t

e

n

o

m

p

r

e

t

v

o

r

i

l

o

j

u

j

e

u

n

a

j

m

o

ć

n

i

j

e

p

o

m

o

r

s

k

o

,

t

r

g

o

v

a

č

k

o

s

r

e

d

i

š

t

e

u

G

r

č

k

o

j

.

A

t

e

n

s

k

a

l

u

k

a

P

i

r

e

j

b

i

l

a

j

e

z

a

š

t

i

ć

e

n

a

d

u

g

a

č

k

i

m

o

b

r

a

m

b

e

n

i

m

z

i

d

o

m

.

S

p

a

r

t

a

s

e

o

s

j

e

ć

a

l

a

u

g

r

o

ž

e

n

o

m

z

b

o

g

n

a

p

r

e

t

k

a

A

t

e

n

e

.

S

p

a

r

t

a

s

e

m

o

r

a

l

a

k

o

r

i

s

t

i

t

i

k

o

r

i

n

t

s

k

o

m

l

u

k

o

m

.

S

a

v

e

z

n

i

c

i

a

t

e

n

s

k

o

g

s

a

v

e

z

a

p

o

č

e

l

i

s

u

s

e

b

u

n

i

t

i

n

a

a

t

e

n

s

k

u

v

l

a

s

t

Page 5: POČETAK PELOPONESKOG RATA

A

tena je spartanski demos poticala na borbu za demokraciju, te

dodatno ugrozila Spartu.

S

partanci su tražili osamostaljenje Atenskog pomorskog saveza.

S

vi ti nesporazumi ugrožavavali su oba polisa.

K

ada je Atena došla do Spartanskog saveznika Korinta, strpljenju je

došao kraj

Page 6: POČETAK PELOPONESKOG RATA

TIJEK RATA

P

eloponeski rat je počeo 431. g. Pr. Kr i trajao je 27 g.

A

tenjani su imali prevlast na moru, a Spartanci na kopnu.

A

tenjani su tijekom rata dobili tešku bolest – kugu od koje je umro i Periklo.

Nakon njega Atenom su zavladali demagozi.

V

lašću demagoga Atena je slabila u vojnom i gospodarskom smislu.

Page 7: POČETAK PELOPONESKOG RATA
Page 8: POČETAK PELOPONESKOG RATA

ALKIBIJAD I POHOD NA SICILIJU

N

eki su vojskovođe pokušali uspostaviti mir između Sparte i Atene, ali su zato

ubijeni

T

u se isticao Alkibijad. Vojskovođa koji je htio da rat završi pobjedom Atene.

On je pokrenuo pohod na Siciliju.

A

lkibijad je imao velike uspjehe na Siciliji, no pozvali su ga da se vrati u Atenu.

O

n je prešao na spartansku stranu. Tim prelaskom Atena je poražena na siciliji.

Page 9: POČETAK PELOPONESKOG RATA
Page 10: POČETAK PELOPONESKOG RATA

P

oraz na Siciliji označio je premoć

Sparte.

A

tenjani su doživjeli par pomorskih

gubitaka.

K

onačni poraz bio je strahovit.

PROPAST ATENE

Page 12: POČETAK PELOPONESKOG RATA

A

tenjani su pod teškim uvjetima potpisali mir. Atenjani su morali:

P

redati sve svoje brodove i srušiti dugi zid između Atene i luke

Pirej.

A

tena je prestala biti politička sila, ali je ostala središte

umjetnosti i znanosti.

N

jeno političko mjesto zauzela je Teba.

Page 13: POČETAK PELOPONESKOG RATA
Page 14: POČETAK PELOPONESKOG RATA
Page 15: POČETAK PELOPONESKOG RATA

PROROČIŠTA I IGRE POSVEČENE BOGOVIMA

P

roročišta su bila jako važna Grcima.

N

ajpoznatiji je bilo Apolonov hram u Delfima. Tamo se proicala sudbina mnogih

kraljeva i ratnika.

D

elfijska proročišta su poznata i jer su se tamo igrali prve igre u čast bogovima.

I

gre su se priređivale u čast svim bogovima s Olimpa.

Page 16: POČETAK PELOPONESKOG RATA

T

e su se igre održavale svake 4. g. One su se zvale

OLIMPIjSKE IGRE.

O

sim sportskih igara održavale su se i glazbene i vjerske

svečanosti.

Z

a vrijeme igara nije se smjelo ratovati.

Page 17: POČETAK PELOPONESKOG RATA

UPAMTI!!! Periklovo upravljanje Atenom dovodi je do pložaja najmoćnijeg polisa.

Sparta se morala koristiti korintskom lukom.

Atenski saveznici su se počeli buniti na atensku vlast.

Atena je htjela rat protiv Sparte.

Spartanci nisu htjeli rat dok Atena nije došla do Korinta.

Peloponeski rat je trajao 27 g.

Periklo umire i vlast zauzimaju demagozi.

Neke vojskovođe su htjeli da se rat zaustavi.

Alkibijad zauzima Siciliju.

Alkibijad prelazi na spartansku stranu.

Atena predaje rat nakon poraza na Siciliji.

Page 18: POČETAK PELOPONESKOG RATA

P

roročišta važna mjesta Grcima

Najpoznatije Apolonovom hram

P

rve Olimpijske igre

Page 19: POČETAK PELOPONESKOG RATA

PITANJA

K

oji su uzroci Peleponeskog rata?

K

akav su uspjeh na početku rata imale Atena i Sparta?

K

ako je završio pohod na Siciliju?

K

oji su uzroci propasti Atene?

U

čiju su se u čast igrale Olimpijske igre?

K

oje je najpoznatije proročište?

Page 20: POČETAK PELOPONESKOG RATA

LENTA VREMENA

431. g.pr. Kr

Početak Peleponeskog rata

404.g.pr. Kr

Pobjeda Sparte u peleponeskom ratu

776.g.pr.Kr

Prve Olimpijske igre