of 69 /69
Početak rada HP-ovo prijenosno računalo

Početak rada - h10032

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Početak rada - h10032

Page 1: Početak rada - h10032

Početak radaHP-ovo prijenosno računalo

Page 2: Početak rada - h10032

© Copyright 2011 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Bluetooth je zaštitni znak u posjedu njegovavlasnika, za koji tvrtka Hewlett-Packardposjeduje licencu. Microsoft i Windowsregistrirani su zaštitni znaci tvrtke MicrosoftCorporation u SAD-u. SD Logo je zaštitniznak njegova vlasnika.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježupromjenama bez prethodne najave. Jedinajamstva za HP proizvode i usluge iznesenasu u izričitim jamstvenim izjavama koje pratetakve proizvode i usluge. Ništa što se ovdjenalazi ne smije se smatrati dodatnimjamstvom. HP ne snosi odgovornost zatehničke ili uredničke pogreške ili propuste uovom tekstu.

Prvo izdanje: siječanj 2011.

Broj dokumenta: 631538-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj priručnik opisuje značajke koje suzajedničke većini modela. Neke značajkemožda neće biti dostupne na Vašemračunalu.

Softverski pojmovi

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ilikorištenjem softverskog proizvodapredinstaliranog na ovom računalu, korisnikpristaje da bude vezan odredbama HP-ovoglicencnog ugovora za krajnjeg korisnika. Akone prihvaćate ove licence odredbe, jedinopravno sredstvo koje možete iskoristiti jezamjena cjelokupnog nekorištenogproizvoda(hardver i softver) u roku od 14dana za zamjenski subjekt na mjestu kupnje.

Za sve daljnje informacije ili pri potraživanjupotpunog povrata za računalo obratite senajbližem prodajnom mjestu (prodavaču).

Page 3: Početak rada - h10032

Obavijest o sigurnosnom upozorenjuUPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala,računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajteračunalo isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednogdodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojtedopustiti da tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepihaili odjeće. Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik možedoprijeti, definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment(IEC 60950).

iii

Page 4: Početak rada - h10032

iv Obavijest o sigurnosnom upozorenju

Page 5: Početak rada - h10032

Sadržaj

1 Dobro došliNovosti ................................................................................................................................................. 2

Korištenje programa Stardock Fences Pro .......................................................................... 2Pronalaženje informacija ...................................................................................................................... 3

2 Upoznavanje računalaGornji dio .............................................................................................................................................. 5

TouchPad ............................................................................................................................ 5Žaruljice ............................................................................................................................... 6Gumbi .................................................................................................................................. 7Tipke .................................................................................................................................... 8

Prednji dio ............................................................................................................................................ 9Desna strana ...................................................................................................................................... 10Lijeva strana ....................................................................................................................................... 11Prikaz ................................................................................................................................................. 12Dno ..................................................................................................................................................... 13

3 HP QuickWebOmogućavanje programa HP QuickWeb ........................................................................................... 15Pokretanje programa HP QuickWeb .................................................................................................. 16Prepoznavanje trake za pokretanje programa QuickWeb .................................................................. 17

Prepoznavanje kontrolnih ikona programa QuickWeb ....................................................... 17Prepoznavanje ikona trake za pokretanje programa QuickWeb ........................................ 17Prepoznavanje ikona za obavijesti programa QuickWeb .................................................. 18

Konfiguriranje mreže .......................................................................................................................... 20Pokretanje sustava Microsoft Windows .............................................................................................. 21Omogućivanje i onemogućivanje programa HP QuickWeb ............................................................... 22

4 Mrežni radKorištenje davatelja internetskih usluga (ISP) .................................................................................... 24Povezivanje s bežičnom mrežom ....................................................................................................... 24

Povezivanje s postojećim WLAN-om ................................................................................. 25Postavljanje nove WLAN mreže ........................................................................................ 25

Konfiguriranje bežičnog usmjerivača ................................................................ 26

v

Page 6: Početak rada - h10032

Zaštita WLAN-a ................................................................................................. 26

5 Tipkovnica i pokazivački uređajiUpotreba tipkovnice ............................................................................................................................ 27

Prepoznavanje tipki prečaca .............................................................................................. 27Korištenje pokazivačkih uređaja ......................................................................................................... 28

Podešavanje postavki pokazivačkih uređaja ..................................................................... 28Korištenje TouchPada ....................................................................................................... 28

Uključivanje i isključivanje uređaja TouchPad ................................................... 30Pomicanje ......................................................................................................... 30Odabir ............................................................................................................... 31Korištenje TouchPad gesta ............................................................................... 31

Pomicanje ......................................................................................... 32Stiskanje/Zumiranje .......................................................................... 32Rotiranje ........................................................................................... 33

6 OdržavanjeUmetanje ili uklanjanje baterije ........................................................................................................... 34Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska ................................................................................................. 36

Skidanje pogona tvrdog diska ............................................................................................ 36Instaliranje tvrdog diska ..................................................................................................... 38

Dodavanje ili zamjena memorijskih modula ....................................................................................... 40Uklanjanje ili instaliranje poklopca RJ45 ............................................................................................ 44Ažuriranje programa i upravljačkih programa ..................................................................................... 45Redovito održavanje ........................................................................................................................... 46

Čišćenje zaslona ................................................................................................................ 46Čišćenje TouchPada i tipkovnice ....................................................................................... 46

7 Izrada sigurnosne kopije i oporavakVraćanje sustava ................................................................................................................................ 48Stvaranje medija za oporavak ............................................................................................................ 48Provedba vraćanja sustava ................................................................................................................ 49

Vraćanje pomoću namjenske particije za oporavak (samo odabrani modeli) .................... 49Vraćanje pomoću medija za vraćanje ................................................................................ 50Promjena redoslijeda pokretanja računala ........................................................................ 50

Sigurnosno kopiranje .......................................................................................................................... 51Stvaranje sigurnosnih kopija i oporavak podataka ............................................................................. 51

Korištenje Windows sigurnosnog kopiranja i vraćanja ....................................................... 51Korištenje točki za vraćanje sustava Windows .................................................................. 53

Kada stvoriti točke povratka .............................................................................. 53Stvaranje točke za vraćanje sustava ................................................................. 53Vraćanje na prethodni datum i vrijeme .............................................................. 53

vi

Page 7: Početak rada - h10032

8 Korisnička podrškaObratite se podršci za korisnike ......................................................................................................... 54Oznake ............................................................................................................................................... 55

9 Tehnički podaciUlazno napajanje ................................................................................................................................ 56Radno okruženje ................................................................................................................................ 57

Kazalo ................................................................................................................................................................ 58

vii

Page 8: Početak rada - h10032

viii

Page 9: Početak rada - h10032

1 Dobro došli

● Novosti

● Pronalaženje informacija

Nakon postavljanja i registracije računala potrebno je poduzeti sljedeće korake:

● Postavljanje značajke HP QuickWeb—Trenutačan pristup glazbi, digitalnim fotografijama i webubez pokretanja glavnog operacijskog sustava. Dodatne informacije potražite u HP QuickWebna stranici 14.

● Povezivanje s internetom—Postavljanje ožičene ili bežične mreže radi povezivanja s internetom.Dodatne informacije potražite u Mrežni rad na stranici 23.

● Ažuriranje antivirusnog softvera—Zaštitite računalo od štete koju uzrokuju virusi. Softver jepredinstaliran na računalo i obuhvaća ograničenu pretplatu na besplatna ažuriranja. Dodatneinformacije potražite u Referentnom priručniku za HP-ova prijenosna računala. Upute zapristupanje ovom priručniku potražite na Pronalaženje informacija na stranici 3.

● Upoznavanje računala—Upoznajte značajke svog računala. Dodatne informacije potražite uUpoznavanje računala na stranici 5 i Tipkovnica i pokazivački uređaji na stranici 27.

● Napravite diskove za oporavak—Oporavite operativni sustav i softver na tvorničke postavke uslučaju nestabilnosti ili kvara sustava. Upute možete pronaći u Izrada sigurnosne kopije i oporavakna stranici 47.

● Pronađite instalirani softver – pristupite popisu softvera koji je predinstaliran na računalo.Odaberite Start > Svi programi. Pojedinosti o korištenju softvera isporučenog uz računalopotražite u uputama proizvođača, koje se najčešće nalaze na disku, zajedno sa softverom ili naweb-mjestu proizvođača.

1

Page 10: Početak rada - h10032

NovostiKorištenje programa Stardock Fences Pro

Stardock Fences Pro program je koji vam omogućuje personaliziranje i organiziranje ikona radnepovršine u zasjenjena područja. Pri prvom pokretanju Fences stvara zasjenjena područja (koja senazivaju Fences) te premješta ikone radne površine u logičke grupe. Fences je moguće preimenovati ipromijeniti prema potrebi, baš kao i bilo koji njegov sadržaj. Da biste prilagodili Fences ili potražilisoftversku pomoć za taj program, odaberite Start > Svi programi > Stardock. Kliknite Fences, a potomFences.lnk.

Stardock Fences Pro sadrži sljedeće značajke:

● Stvaranje pravila sortiranja – Prema zadanim se postavkama nove ikone radne površinepostavljaju izvan značajke Fences. Možete stvoriti pravila da biste automatski smjestili nove ikoneu Fences ovisno o kriterijima kao što su naziv, vrsta datoteke, vrijeme i datum.

● Brzo skrivanje – Skriva sve ikone i Fences na radnoj površini dvostrukim klikom na praznopodručje radne površine radi postizanja čistog izgleda. Ako ponovno dvokliknete prazno područje,vratit ćete ikone i Fences skrivene na vašoj radnoj površini.

● Stvaranje snimki zaslona – Fences stvara jednu snimku izgleda vašeg programa pri instaliranju,a potom automatski stvara svakodnevne snimke. U bilo kojem trenutku možete stvoriti dodatnesnimke i vratiti izgled na bilo koju pohranjenu snimku.

2 Poglavlje 1 Dobro došli

Page 11: Početak rada - h10032

Pronalaženje informacijaRačunalo se isporučuje s nekoliko resursa koji vam pomažu kod izvršenja raznih zadataka.

Resursi Informacije o proizvodu

Plakat za brzo postavljanje ● Kako postaviti računalo

● Pomoć pri prepoznavanju računalnih komponenata

Referentni priručnik za HP-ova prijenosna računala

Da biste pristupili tom vodiču, odaberite Start > Pomoći podrška > Korisnički vodiči.

● Značajke upravljanja napajanjem

● Kako se produljuje vijek trajanja baterije

● Kako se koriste multimedijske značajke računala

● Kako zaštititi računalo

● Kako se brinuti o računalu

● Kako se ažurira softver

Pomoć i podrška

Da biste pristupili odjeljku Pomoć i podrška, odaberiteStart > Pomoć i podrška.

NAPOMENA: Za podršku koja je specifična za državuili regiju idite na http://www.hp.com/support, odaberitesvoju državu ili regiju i slijedite upute na zaslonu.

● Informacije operativnog sustava

● Softver, upravljački program i ažuriranje BIOS-a

● Alati za otklanjanje poteškoća

● Kako se pristupa tehničkoj podršci

Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša

Da biste pristupili obavijestima, odaberite Start >Pomoć i podrška > Korisnički priručnici.

● Informacije o propisima i sigurnosti

● Informacije o odlaganju baterija

Priručnik za & sigurnost i udobnost

Kako biste pristupili ovom priručniku:

Odaberite Start > Pomoć i podrška > Korisničkivodiči.

– ili –

Idite na http://www.hp.com/ergo.

● Pravilno postavljanje radne stanice, pravilno držanje, zdravlje, iradne navike

● Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti

Knjižica Worldwide Telephone Numbers (Brojevitelefona u svijetu)

Ova knjižica isporučuje se zajedno s računalom.

Telefonski brojevi HP-ove podrške

HP-ovo web-mjesto

Kako biste pristupili ovom web-mjestu idite nahttp://www.hp.com/support.

● Informacije u sklopu Podrške

● Naručivanje dijelova i pronalaženje dodatne pomoći

● Softver, upravljački program i ažuriranje BIOS-a (Setup Utility)

● Dodaci dostupni za uređaj

Ograničeno jamstvo*

Kako biste pristupili jamstvu:

Odaberite Start > Pomoć i podrška > HP-ovojamstvo.

Informacije o jamstvu

Pronalaženje informacija 3

Page 12: Početak rada - h10032

Resursi Informacije o proizvodu

– ili –

Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.

*Navedeno ograničeno HP-ovo jamstvo koje se primjenjuje izričito na vaš proizvod nalazi se na izborniku Start vašeg računalai/ili na CD-u/DVD-u isporučenom u pakiranju. U nekim se državama/regijama u pakiranju isporučuje tiskani format HP-ovaograničenog jamstva. U državama/regijama u kojima se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možetezatražiti na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments ili pišite na sljedeću adresu:

● Sjeverna Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, SAD

● Europa, Bliski istok i Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija

● Azijsko-pacifička regija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507

Obavezno navedite naziv proizvoda, jamstveno razdoblje (nalazi se na oznaci sa serijskim brojem), svoje ime i poštanskuadresu.

4 Poglavlje 1 Dobro došli

Page 13: Početak rada - h10032

2 Upoznavanje računala

● Gornji dio

● Prednji dio

● Desna strana

● Lijeva strana

● Prikaz

● Dno

Gornji dioTouchPad

Komponenta Opis

(1) Indikator za isključeni TouchPad Uključuje ili isključuje TouchPad. TouchPad se uključuje iisključuje tako da dvaput brzo dodirnete indikator zaisključeni TouchPad.

(2) Područje TouchPada Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu.

Gornji dio 5

Page 14: Početak rada - h10032

Komponenta Opis

(3) Lijevi gumb TouchPada Funkcionira kao lijevi gumb na vanjskom mišu.

(4) Desni gumb TouchPada Funkcionira kao desni gumb na vanjskom mišu.

Žaruljice

Komponenta Opis

(1) indikator isključene dodirne pločice(TouchPada)

● Jantarno: Dodirna pločica (TouchPad) je isključena.

● Isključeno: Dodirna pločica (TouchPad) je uključena.

(2) Žaruljica tipke Caps lock ● Bijelo: Tipka Caps lock je uključena.

● Isključeno: Tipka Caps lock je isključena.

(3) Žaruljica isključenog zvuka ● Jantarno: Zvuk računala je isključen.

● Isključeno: Zvuk računala je uključen.

(4) Žaruljica bežične veze ● Bijelo: Uključen je integrirani bežični uređaj, poputuređaja bežične lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth®uređaja.

● Jantarno: Svi bežični uređaji su isključeni.

6 Poglavlje 2 Upoznavanje računala

Page 15: Početak rada - h10032

Gumbi

Komponenta Opis

(1) Gumb za uključivanje i isključivanje ● Kad je računalo isključeno, pritisnite gumb zauključivanje računala.

● Kad je računalo uključeno, kratko pritisnite gumb dabiste pokrenuli stanje mirovanja.

● Kad je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnitegumb da biste izašli iz stanja mirovanja.

● Kad je računalo u stanju hibernacije, kratko pritisnitegumb da biste izašli iz stanja hibernacije.

Ako je računalo prestalo reagirati te postupci za gašenjesustava Windows® ne djeluju, pritisnite i držite gumb zauključivanje i isključivanje barem 5 sekunda kako bisteisključili računalo.

Da biste doznali više o postavkama napajanja, odaberiteStart > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost >Mogućnosti napajanja ili proučite Korisnički priručnik za HP-ova prijenosna računala.

Gornji dio 7

Page 16: Početak rada - h10032

Tipke

Komponenta Opis

(1) Tipka esc Prikazuje podatke o sustavu kad se pritisne zajedno s tipkomfn.

(2) Tipka fn Izvodi često korištene funkcije sustava kad se pritisnezajedno s funkcijskom tipkom, tipkom num lk ili tipkom esc.

(3) Tipka s logotipom sustava Windows Prikazuje izbornik Start sustava Windows.

(4) Tipka za programe sustava Windows Prikazuje izbornik prečaca za stavke ispod pokazivača.

(5) Funkcijske tipke Izvršavaju često korištene funkcije sustava.

8 Poglavlje 2 Upoznavanje računala

Page 17: Početak rada - h10032

Prednji dio

Komponenta Opis

Zvučnici Proizvode zvuk.

Prednji dio 9

Page 18: Početak rada - h10032

Desna strana

Komponenta Opis

(1) Utor za digitalne medije Podržava ove formate digitalnih kartica:

● MultiMediaCard

● Memorijska kartica Secure Digital (SD)

(2) Utičnica za audioizlaz (slušalice)/utičnica zaaudioulaz (mikrofon)

Povezuje dodatne zvučnike s vlastitim napajanjem,slušalice, male slušalice, naglavne slušalice ili TV zvuk. Služii za priključivanje dodatnog mikrofona na slušalicama.

UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od tjelesneozljede, podesite glasnoću prije nego što stavite slušalice,male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosneinformacije potražite u odjeljku Obavijesti o propisima,sigurnosti i očuvanju okoliša.

NAPOMENA: Kad je uređaj spojen na utičnicu, zvučniciračunala su onemogućeni.

NAPOMENA: Da biste koristili funkciju mikrofona,potrebne su vam slušalice s mikrofonom koje se uključuju uaudioutičnicu s četiri vodiča.

(3) USB priključci (2) Na njih se povezuju dodatni USB uređaji.

(4) Priključak za vanjski zaslon Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.

(5) Utičnica RJ-45 (mrežna) (ispod poklopca) Na nju se priključuje mrežni kabel.

10 Poglavlje 2 Upoznavanje računala

Page 19: Početak rada - h10032

Lijeva strana

Komponenta Opis

(1) Priključak za napajanje Na njega se priključuje prilagodnik za izmjenični napon.

(2) Utor za sigurnosni kabel Pričvršćuje dodatni sigurnosni kabel na računalo.

NAPOMENA: Sigurnosni kabel je zamišljen kao sredstvoodvraćanja, no on ne može spriječiti loše rukovanje ili krađuračunala.

(3) Ventilacijski otvor Omogućuje strujanje zraka za hlađenje unutarnjihkomponenti.

NAPOMENA: Ventilator računala pokreće se automatskikako bi hladio unutarnje komponente i spriječio pregrijavanje.Normalno je da se unutarnji ventilator pali i gasi tijekomuobičajenog rada.

(4) Žaruljica pogona ● Trepće bijelo: Pristupanje tvrdom disku.

● Jantarno: Zaštita tvrdog diska HP ProtectSmartprivremeno je parkirala tvrdi disk.

NAPOMENA: Informacije o zaštiti tvrdog diskaHP ProtectSmart potražite u Referentnom priručniku zaHP-ova prijenosna računala.

(5) Žaruljica napajanja ● Bijelo: Računalo je uključeno.

● Trepće bijelo: Računalo je u stanju mirovanja.

● Isključeno: Računalo je isključeno ili je u stanjuhibernacije.

(6) HDMI priključak Na nju se priključuju dodatni video ili audiouređaji, poputtelevizora visoke razlučivosti ili bilo koje kompatibilnedigitalne ili audiokomponente.

(7) USB priključak Na nju se priključuju dodatni USB uređaji.

Lijeva strana 11

Page 20: Početak rada - h10032

Prikaz

Komponenta Opis

(1) WLAN antene (2)* Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnimlokalnim mrežama (WLAN).

(2) WWAN antene (2)* (samo odabrani modeli) Primaju i šalju signale bežičnim putem radi komunikacije sbežičnim mrežama velikih područja (WWAN).

(3) Žaruljica web-kamere Uključeno: Web-kamera se koristi.

(4) Web-kamera Snima videozapise i fotografije.

Da biste koristili web-kameru, odaberite Start > Svi programi >HP > HP MediaSmart > Web-kamera HP MediaSmart.

(5) Unutarnji mikrofon Snima zvuk.

*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju biti slobodna. Obavijestio propisima bežičnog rada potražite u odjeljku Obavijesti o propisima, sigurnosti i okolišu koje se odnose na vašu zemlju/regiju.Ove se obavijesti nalaze u Pomoći i podršci.

12 Poglavlje 2 Upoznavanje računala

Page 21: Početak rada - h10032

Dno

Komponenta Opis

(1) Baterija Izmjenjiva baterija.

(2) Zasun za oslobađanje baterije Otpušta bateriju tako da je možete ukloniti.

(3) Utor za SIM Sadrži bežični modul za prepoznavanje pretplatnika (SIM). Utor zaSIM smješten je ispod ležišta za bateriju.

(4) Servisni poklopac Uklonite da biste pristupili tvrdom disku i memorijskimkomponentama.

Dno 13

Page 22: Početak rada - h10032

3 HP QuickWeb

● Omogućavanje programa HP QuickWeb

● Pokretanje programa HP QuickWeb

● Prepoznavanje trake za pokretanje programa QuickWeb

● Konfiguriranje mreže

● Pokretanje sustava Microsoft Windows

● Omogućivanje i onemogućivanje programa HP QuickWeb

Nakon postavljanja sustava Windows pri prvom će se uključivanju računala pojaviti zaslon zapostavljanje softvera QuickWeb. HP QuickWeb je neobavezno, trenutno aktivno okruženje odvojeno odglavnog operacijskog sustava. QuickWeb vam omogućuje brz pristup sljedećim aplikacijama bezpokretanja sustava Windows:

● Web-preglednik

● Razgovor

● Skype (samo odabrani modeli)

● Web e-pošta

● Web kalendar

● Reproduktor glazbe

● Prikaz fotografija

● Igre

NAPOMENA: Dodatne informacije o upotrebi programa QuickWeb potražite u softverskoj pomoći zaQuickWeb.

14 Poglavlje 3 HP QuickWeb

Page 23: Početak rada - h10032

Omogućavanje programa HP QuickWebZa omogućavanje programa QuickWeb pratite upute na zaslonu. Nakon omogućavanja programaQuickWeb, pri svakom uključivanju računala pojavit će se početni zaslon programa QuickWeb.

NAPOMENA: Da biste omogućili ili onemogućili HP QuickWeb pogledajte odjeljak Omogućivanje ionemogućivanje programa HP QuickWeb na stranici 22.

Omogućavanje programa HP QuickWeb 15

Page 24: Početak rada - h10032

Pokretanje programa HP QuickWeb1. Uključite računalo.

Pojavljuje se početni zaslon programa HP QuickWeb.

2. Kliknite ikonu na početnom zaslonu programa QuickWeb da biste pokrenuli aplikaciju.

16 Poglavlje 3 HP QuickWeb

Page 25: Početak rada - h10032

Prepoznavanje trake za pokretanje programa QuickWebTraka za pokretanje programa QuickWeb sadrži kontrolne ikone za QuickWeb (1), ikone trake zapokretanje (2), i ikone obavijesti (3).

Prepoznavanje kontrolnih ikona programa QuickWeb

Ikona Funkcija

Pokreće operacijski sustav Windows.

Isključuje računalo.

Vraća se na početni zaslon programa HP QuickWeb.

Prepoznavanje ikona trake za pokretanje programa QuickWeb

Ikona Funkcija

Pokreće web preglednik. Možete pregledavati i pretraživati web, otvarati knjižne oznake i poveznice na vašanajdraža web-mjesta.

Pokreće aplikaciju Razgovor. Razgovor je program za razmjenu izravnih poruka koji omogućava razgovor sprijateljima na nekoliko programa za razmjenu poruka istovremeno.

Pokreće Skype (samo odabrani modeli). Skype je predinstalirani softver za pozive koji vam omogućavakonferencijske pozive ili video razgovor. Također možete razgovarati s jednom ili više osoba istovremeno.

Pokreće web e-poštu tako da možete pregledavati najnoviju e-poštu, provjeravati dolazak novih porukae-pošte i konfigurirati svoj račun e-pošte.

Pokreće web-kalendar tako da možete dogovarati svoje aktivnosti i organizirati ih uz pomoć svog najdražegmrežnog kalendarskog programa.

Prepoznavanje trake za pokretanje programa QuickWeb 17

Page 26: Početak rada - h10032

Ikona Funkcija

Pokreće reproduktor glazbe. Odaberite i svirajte glazbu spremljenu na vašem tvrdom disku, vanjskom pogonuili vanjskim medijima. Podržava .mp3, .aac (MPEG-4), i audio CD formate.

Pokreće prikaz fotografija. Pretražujte fotografije spremljene na vašem tvrdom disku ili vanjskom pogonu.Podržava .jpg, .png, .gif, .tiff, i .raw formate (odaberite samo .raw formate).

Pokreće igre. Igrajte internetske igre pomoću nove značajke za društvene igre servisa QuickWeb.

Prepoznavanje ikona za obavijesti programa QuickWeb

Ikona Funkcija

Pri umetanju USB pogona pojavit će se prozor Upravitelja datoteka koji sadrži ikonu USB. Kliknite ikonu USBza otvaranje prozora Upravitelja datoteka. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu USB za otvaranje izbornikakako biste sigurno uklonili uređaj.

Pokazuje da je mreža povezana. Kliknite ikonu mreže za otvaranje dijaloškog okvira mreže.

Pokazuje da je veza s mrežom prekinuta.

Pokreće dijaloški okvir Kontrole za glasnoću.

Upućuje da je glasnoća isključena. Kliknite ikonu kontrole glasnoće da biste otvorili dijaloški okvir za kontroluglasnoće i upravljali glasnoćom zvučnika i mikrofona.

Pokreće ploču Postavki. Koristite ploču postavki za izmjenjivanje sljedećih postavki programa QuickWeb:

● Postavljanje datuma i vremena

● Konfiguriranje mrežne veze

● Upravljanje postavkama napajanja

● Upravljanje aplikacijama programa QuickWeb

● Obnovite program HP QuickWeb

Ukazuje na to da je računalo povezano s izmjeničnim napajanjem. Kliknite ovu ikonu da biste prikazali izbornikza upravljanje postavkama napajanja i vidjeli informacije o kapacitetu baterije.

18 Poglavlje 3 HP QuickWeb

Page 27: Početak rada - h10032

Ikona Funkcija

Ukazuje na to da računalo nije povezano s izmjeničnim napajanjem. Kliknite ovu ikonu da biste prikazaliizbornik za upravljanje postavkama napajanja i vidjeli informacije o kapacitetu baterije.

Pokreće softversku pomoć za QuickWeb.

Prepoznavanje trake za pokretanje programa QuickWeb 19

Page 28: Početak rada - h10032

Konfiguriranje mrežeBežičnu vezu u programu QuickWeb možete postaviti uz pomoć konfiguracijskog alata programaHP QuickWeb.

Kako biste pristupili ovom alatu:

1. Kliknite ikonu Postavke u sistemskoj traci.

2. Odaberite Mreža, te nakon toga odaberite potvrdni okvir Omogući Wi-Fi.

Dodatne informacije o postavljanju bežične mreže pomoću programa QuickWeb potražite u softverskojpomoći.

20 Poglavlje 3 HP QuickWeb

Page 29: Početak rada - h10032

Pokretanje sustava Microsoft WindowsNAPOMENA: Kada se početni zaslon programa HP QuickWeb pojavi prvi put, prikazat će automatskibrojač vremena iznad ikone Start Windows. Ako petnaest sekundi ne pomičete miša ni ne pritišćetetipke, računalo će pokrenuti Microsoft® Windows. Dodatne informacije o brojaču vremena programaQuickWeb i njegovim postavkama potražite u Pomoći za program HP QuickWeb.

1. Uključite računalo.

2. Nemojte pomaknuti miš niti pritisnuti neku tipku tijekom 15 sekundi i računalo će pokrenuti sustavMicrosoft Windows.

-ili-

Kliknite ikonu Start Windows na krajnjem lijevom dijelu početnog zaslona programaQuickWeb. Pojavljuje se dijaloški okvir u kojem se traži da potvrdite pokretanje sustava Windows.Kliknite Da.

NAPOMENA: Ako u ovom dijaloškom okviru kliknete Neka sustav Windows bude zadan priuključivanju, onemogućit ćete program QuickWeb. Informacije o uključivanju programa QuickWebpotražite u odjeljku Omogućivanje i onemogućivanje programa HP QuickWeb na stranici 22.

Pokretanje sustava Microsoft Windows 21

Page 30: Početak rada - h10032

Omogućivanje i onemogućivanje programa HP QuickWeb1. Odaberite Start > Svi programi > HP QuickWeb > Alat za konfiguraciju programa

HP QuickWeb.

Prikazuje se dijaloški okvir programa QuickWeb.

2. Odaberite karticu Status.

3. Potvrdite okvir Enable HP QuickWeb (Omogući HP QuickWeb) da biste omogućili QuickWeb.Poništite potvrdni okvir Enable HP QuickWeb (Omogući HP QuickWeb) da biste onemogućiliQuickWeb.

4. Kliknite U redu.

22 Poglavlje 3 HP QuickWeb

Page 31: Početak rada - h10032

4 Mrežni rad

● Korištenje davatelja internetskih usluga (ISP)

● Povezivanje s bežičnom mrežom

NAPOMENA: Značajke hardvera i softvera za internet razlikuju se ovisno o modelu računala i mjestugdje se nalazite.

Vaše računalo može podržavati jednu ili obje navedene vrste pristupa internetu:

● Bežična veza - Za mobilni pristup internetu možete upotrijebiti bežičnu vezu. Pogledajte naPovezivanje s postojećim WLAN-om na stranici 25 ili Postavljanje nove WLAN mrežena stranici 25.

● Ožičena veza - Možete pristupiti internetu povezivanjem putem ožičene mreže. Dodatneinformacije o povezivanju na ožičenu mrežu potražite u Referentnom priručniku za HP-ovaprijenosna računala.

23

Page 32: Početak rada - h10032

Korištenje davatelja internetskih usluga (ISP)Prije povezivanja s internetom potrebno je postaviti ISP račun. Kontaktirajte lokalnog pružateljainternetskih usluga (ISP) za kupnju internetske usluge i modema. ISP će vam pomoći postaviti modem,instalirati mrežni kabel za povezivanje bežičnog računala s modemom te provjeriti internetsku uslugu.

NAPOMENA: ISP će vam dati korisnički ID i lozinku za pristup internetu. Zabilježite te podatke te ihpohranite na sigurno mjesto.

Sljedeće značajke pomoći će vam pri postavljanju novog internetskog računa ili pri konfiguriranjuračunala za korištenje postojećeg računa:

● Internetske usluge & ponude (dostupno na nekim lokacijama)—Ovaj uslužni program pomažepri upisivanju novog internetskog računa i konfiguriranju računala za korištenje postojećeg računa.Za pristup ovom uslužnom programu odaberite Start > Svi programi > Mrežne usluge > Povežitese s mrežom.

● Ikone koje omogućuje ISP (dostupno samo na nekim lokacijama)—Ove ikone mogu sepokazivati ili individualno na radnoj površini sustava Windows ili grupirano u mapi smještenoj naradnoj površini pod nazivom Mrežne usluge. Za postavljanje novog internetskog računa ili zakonfiguriranje računala za korištenje postojećeg računa dvokliknite ikonu te slijedite upute naekranu.

● Windows čarobnjak za povezivanje s internetom—Možete koristiti Windows čarobnjak zapovezivanje s internetom u bilo kojoj od sljedećih situacija:

◦ Već imate račun kod ISP.

◦ Nemate internetski račun, a želite odabrati ISP s popisa u sklopu čarobnjaka. (Popis ISPpružatelja nije dostupan u svim regijama.)

◦ Odabrali ste nenavedeni ISP, a ISP Vam je pružio informacije poput specifične IP adrese iPOP3 i SMTP postavki.

Za pristup Windows čarobnjaku za povezivanje s internetom te uputama za korištenje Čarobnjakaodaberite Start > Pomoć i podrška, te nakon toga utipkajte Čarobnjak za povezivanje sinternetom u okvir za pretraživanje.

NAPOMENA: Ako se u sklopu čarobnjaka od Vas zatraži da odaberete između omogućavanja ionemogućavanja Windows vatrozida, odaberite omogućavanje vatrozida.

Povezivanje s bežičnom mrežomBežična tehnologija prenosi podatke radiovalovima, a ne žicama. Vaše je računalo možda opremljenos jednim ili više sljedećih bežičnih uređaja:

● Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

● HP mobilni modul za širokopojasnu mrežu, bežična mreža širokog područja (WWAN)

● Bluetooth uređaj

Više informacija o bežičnoj tehnologiji i povezivanju na bežičnu mrežu potražite u Referentnompriručniku za HP-ova prijenosna računala te u informacijama i vezama na web-mjesta navedenima uPomoć i podrška.

24 Poglavlje 4 Mrežni rad

Page 33: Početak rada - h10032

Povezivanje s postojećim WLAN-om1. Uključite računalo.

2. Provjerite je li WLAN uređaj uključen.

3. U području obavijesti na desnom kraju programske trake kliknite ikonu mreže.

4. Odaberite mrežu s kojom se želite povezati.

5. Kliknite Poveži se.

6. Ako je potrebno, unesite sigurnosni ključ.

Postavljanje nove WLAN mrežePotrebna oprema:

● Širokopojasni modem (DSL ili kabel) (1) i internetska usluga velike brzine zakupljena od davateljainternetske usluge (ISP)

● Bežični usmjerivač (kupuje se odvojeno) (2)

● Vaše novo bežično računalo (3)

NAPOMENA: Neki modemi imaju ugrađen bežični usmjerivač. Provjerite kod Vašeg ISP-a koju vrstumodema imate.

Ilustracija u nastavku prikazuje primjer završene instalacije WLAN mreže koja je povezana na internet.Kako se vaša mreža širi, dodatna bežična i fiksna računala mogu biti povezana na mrežu za pristupinternetu.

Povezivanje s bežičnom mrežom 25

Page 34: Početak rada - h10032

Konfiguriranje bežičnog usmjerivačaPomoć za postavljanje WLAN-a potražite u informacijama koje ste dobili s usmjerivačem ili od davateljainternetskih usluga.

Operacijski sustav Windows također sadrži alate koji bi vam mogli olakšati postavljanje nove bežičnemreže. Da biste se pri postavljanju mreže poslužili alatima sustava Windows, odaberite Start >Upravljačka ploča > Mreža i internet > Centar za mrežu i zajedničko korištenje > Postavljanjenove veze ili mreže > Postavljanje nove mreže. Zatim slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Preporučuje se da za početak svoje novo bežično računalo s usmjerivačem povežetepomoću mrežnog kabela koji se isporučuje s usmjerivačem. Kada se računalo uspješno poveže sinternetom, možete isključiti kabel te internetu pristupiti putem bežične mreže.

Zaštita WLAN-aPrilikom postavljanja WLAN-a ili pristupanja postojećem WLAN-u uvijek uključite sigurnosne značajkekako biste zaštitili svoju mrežu od neovlaštenog pristupa.

Informacije o zaštiti WLAN-a potražite u Referentnom priručniku za HP-ova prijenosna računala.

26 Poglavlje 4 Mrežni rad

Page 35: Početak rada - h10032

5 Tipkovnica i pokazivački uređaji

● Upotreba tipkovnice

● Korištenje pokazivačkih uređaja

Upotreba tipkovnicePrepoznavanje tipki prečaca

Tipka prečaca kombinacija je tipke fn (1) i jedne od funkcijskih tipaka (2).

Za upotrebu tipkovnog prečaca:

▲ Kratko pritisnite tipku fn, a zatim kratko pritisnite drugu tipku iz kombinacije tipkovnog prečaca.

Tipka prečaca Opis

fn+esc Pritisnite tipke fn+esc (1) i (2) za prikaz informacija o hardverskim komponentama sustava i brojuverzije BIOS-a sustava (osnovni sustav ulaza-izlaza).

fn+f1 Otvara Pomoć i podršku.

Pomoć i podrška sadrži tečajeve, odgovore na pitanja i ažuriranja za računalo.

fn+f2 Smanjuje razinu svjetline zaslona.

Upotreba tipkovnice 27

Page 36: Početak rada - h10032

Tipka prečaca Opis

fn+f3 Povećava razine svjetline zaslona.

fn+f4 Prebacuje zaslonsku sliku s jednog na drugi uređaj za prikaz koji je povezan sa sustavom. Ako jemonitor, primjerice, povezan s računalom, pritiskom na tipke fn+f4 na zaslonu se izmjenjuju prikazi naračunalu i na monitoru s istovremenim prikazom na računalu i na monitoru.

Većina vanjskih monitora prima video podatke s računala pomoću vanjskog VGA video standarda.Pomoću tipke za prečac fn+f4 moguće je izmjenjivati i slike na drugim uređajima koji primajuvideopodatke s računala.

fn+f5 Otvara web-preglednik.

NAPOMENA: Dok ne postavite internetske ili mrežne usluge, ovaj tipkovni prečac otvara čarobnjakza povezivanje s internetom.

fn+f6 Reproducira prethodnu pjesmu na audio CD-u ili prethodni segment DVD-a ili BD-a.

fn+f7 Reproducira, pauzira ili nastavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.

fn+f8 Reproducira sljedeću pjesmu na audio CD-u ili sljedeći segment DVD-a ili BD-a.

fn+f9 Smanjuje glasnoću zvučnika.

fn+f10 Povećava glasnoću zvučnika.

fn+f11 Isključuje ili vraća zvuk zvučnika.

fn+f12 Uključuje ili isključuje značajku bežične veze.

NAPOMENA: Pomoću ove tipke prečaca ne uspostavlja se bežična veza. Morate postaviti bežičnumrežu da biste uspostavili bežičnu vezu.

Korištenje pokazivačkih uređajaNAPOMENA: Osim pokazivačkih uređaja koji se isporučuju zajedno s Vašim računalom, možetekoristiti vanjski USB miš (kupuje se odvojeno) tako da ga povežete na jedan od USB priključaka naračunalu.

Podešavanje postavki pokazivačkih uređajaKoristite Svojstva miša u OS Windows® za podešavanje postavki za pokazivačke uređaje, poputkonfiguracije gumba, brzine pritiskanja te opcija pokazivača.

Kako biste pristupili Svojstvima miša, odaberite Start > Uređaji i pisači. Zatim dvaput kliknite uređajkoji predstavlja vaše računalo i odaberite Postavke miša.

Korištenje TouchPadaZa pomicanje pokazivača dodirnite i prstom prijeđite preko TouchPada u smjeru u kojem želitepomaknuti pokazivač. Lijevi i desni gumb uređaja TouchPad koristite kao gumbe na vanjskom mišu. Za

28 Poglavlje 5 Tipkovnica i pokazivački uređaji

Page 37: Početak rada - h10032

pomicanje prema gore i prema dolje pomoću zone TouchPada za okomito pomicanje prstom prijeđitegore ili dolje preko linija.

NAPOMENA: Ako TouchPad koristite za pomicanje pokazivača, morate podići prst s TouchPada prijenego što ga premjestite na zonu pomicanja. Jednostavno pomicanje prsta s TouchPada na zonupomicanja neće aktivirati funkciju pomicanja.

Korištenje pokazivačkih uređaja 29

Page 38: Početak rada - h10032

Uključivanje i isključivanje uređaja TouchPadZa uključivanje i isključivanje TouchPada brzo dvaput dodirnite indikator za isključeni TouchPad. Akoje žaruljica uređaja TouchPad jantarna, TouchPad je isključen.

PomicanjeZa pomicanje pokazivača dodirnite i prstom prijeđite preko TouchPada u smjeru u kojem želitepomaknuti pokazivač.

30 Poglavlje 5 Tipkovnica i pokazivački uređaji

Page 39: Početak rada - h10032

OdabirLijevi i desni gumb uređaja TouchPad koristite kao odgovarajuće gumbe na vanjskom mišu.

Korištenje TouchPad gestaNAPOMENA: Ne podržavaju svi programi geste dodirne pločice (TouchPada).

Prikaz demonstracije geste:

1.Dvokliknite ikonu Synaptics u području obavijesti na krajnjoj desnoj strani programske trake,a zatim kliknite TouchPad Properties (Svojstva dodirne pločice).

2. Kliknite neku gestu da biste aktivirali demonstraciju.

Uključivanje i isključivanje gesti:

1.Dvokliknite ikonu Synaptics u području obavijesti na krajnjoj desnoj strani programske trake,a zatim kliknite TouchPad Properties (Svojstva dodirne pločice).

2. Odaberite gestu koju želite uključiti ili isključiti.

3. Kliknite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).

Korištenje pokazivačkih uređaja 31

Page 40: Početak rada - h10032

Pomicanje

Funkcija pomicanja je korisna za pomicanje prema gore, dolje ili na stranu po stranici ili slici. Zapomicanje, stavite dva blago razdvojena prsta na TouchPad i povucite ih preko uređaja TouchPadprema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.

NAPOMENA: Brzina pomicanja se kontrolira brzinom prsta.

NAPOMENA: Funkcija pomicanja s dva prsta omogućena je tvornički.

Stiskanje/Zumiranje

Stiskanjem možete povećati ili smanjiti slike ili tekst.

● Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na TouchPad, a zatim prste postupnoširite.

● Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na TouchPad, a zatim prste postupnopribližite.

NAPOMENA: Pincetne geste/zumiranje tvornički je omogućeno.

32 Poglavlje 5 Tipkovnica i pokazivački uređaji

Page 41: Početak rada - h10032

Rotiranje

Rotiranje omogućuje okretanje stavki poput fotografija. Za rotiranje položite lijevi kažiprst u TouchPadpodručje. Pomičite desni kažiprst oko položenog prsta u smjeru od 12 prema 3 sata. Za rotiranje uobrnutom smjeru pomičite desni kažiprst od 3 sata do 12 sati.

NAPOMENA: Rotiranje se mora se napraviti unutar TouchPad područja.

NAPOMENA: Rotiranje je tvornički onemogućeno.

Korištenje pokazivačkih uređaja 33

Page 42: Početak rada - h10032

6 Održavanje

● Umetanje ili uklanjanje baterije

● Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska

● Dodavanje ili zamjena memorijskih modula

● Uklanjanje ili instaliranje poklopca RJ45

● Ažuriranje programa i upravljačkih programa

● Redovito održavanje

Umetanje ili uklanjanje baterijeNAPOMENA: Dodatne informacija o korištenju baterije potražite u Referentnom priručniku za HP-ovaprijenosna računala.

Da biste umetnuli bateriju:

1. Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu s odjeljkom za bateriju okrenutim prema sebi.

2. Umetnite bateriju u odjeljak za bateriju dok ne sjedne. Zasun za otpuštanje baterije automatski sezaključava kad je baterija na mjestu.

34 Poglavlje 6 Održavanje

Page 43: Početak rada - h10032

Da biste izvadili bateriju:

OPREZ: Vađenje baterije koja je jedini izvor napajanja računala može izazvati gubitak podataka. Dabiste spriječili gubitak podataka, prije vađenja baterije spremite svoj rad i pokrenite stanje hibernacije iliisključite računalo pomoću operativnog sustava Windows.

1. Preokrenite računalo na ravnoj površini.

2. Gurnite zasun za oslobađanje baterije (1) da oslobodite bateriju.

3. Izvadite bateriju iz računala (2).

Umetanje ili uklanjanje baterije 35

Page 44: Početak rada - h10032

Zamjena ili nadogradnja tvrdog diskaOPREZ: Da biste spriječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:

Prije vađenja tvrdoga diska iz ležišta, isključite računalo. Nemojte vaditi tvrdi disk dok je računalouključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije.

Ako niste sigurni je li računalo isključeno ili je u stanju hibernacije, uključite računalo pritiskom na gumbza uključivanje i isključivanje. Zatim putem operacijskog sustava isključite računalo.

Skidanje pogona tvrdog diska1. Spremite svoj rad i isključite računalo.

2. Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani s računalom.

3. Isključite kabel napajanja iz utičnice za izmjenični napon.

4. Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu pa uklonite bateriju.

5. Povucite servisni poklopac na dva utora (1) da biste ga uklonili (2).

36 Poglavlje 6 Održavanje

Page 45: Početak rada - h10032

6. Odspojite priključak tvrdog diska (1) i uklonite četiri vijka tvrdog diska (2).

7. Podignite tvrdi disk iz ležišta tvrdog diska.

Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska 37

Page 46: Početak rada - h10032

Instaliranje tvrdog diska1. Umetnite tvrdi disk u ležište tvrdog diska.

2. Umetnite i zategnite četiri vijka tvrdog diska (1) i povežite priključak tvrdog diska (2).

3. Ponovno stavite servisni poklopac tako da ga umetnete pod kutem (1).

4. Poravnajte mjesta za učvršćivanje poklopca.

38 Poglavlje 6 Održavanje

Page 47: Početak rada - h10032

5. Zatvorite servisni poklopac poklopac (2).

6. Pritisnite desnu stranu/sredinu/lijevu stranu servisnog poklopca dok sve kukice ne sjednu namjesto.

7. Vratite bateriju.

8. Okrenite desnu stranu računala prema gore i ponovno povežite vanjsko napajanje i vanjskeuređaje.

9. Uključite računalo.

Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska 39

Page 48: Početak rada - h10032

Dodavanje ili zamjena memorijskih modulaRačunalo ima dva pretinca za memorijski modul. Memorijski kapacitet računala može se nadograditidodavanjem memorijskog modula u prazni utor za dodatni memorijski modul ili nadogradnjompostojećega memorijskog modula u utor za primarni memorijski modul.

UPOZORENJE! Radi smanjenja opasnosti od električnog udara i oštećenja opreme, isključite kabelza napajanje i izvadite sve baterije prije ugradnje memorijskog modula.

OPREZ: Elektrostatički izboj (ESD) može oštetiti elektroničke komponente. Prije početka bilo kojegpostupka pobrinite se da se oslobodite statičkog elektriciteta dodirivanjem uzemljenog metalnogpredmeta.

NAPOMENA: Ako računalo koristi konfiguraciju samo jednog memorijskog modula, svakakoinstalirajte novi memorijski modul u utor koji nosi oznaku SODIMM1.

NAPOMENA: Za korištenje konfiguracije dvojnog kanala prilikom dodavanja drugog memorijskogmodula provjerite jesu li oba memorijska modula identična.

Dodavanje ili zamjena memorijskog modula:

OPREZ: Da biste spriječili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:

Prije dodavanja ili izmjene memorijskih modula, isključite računalo. Nemojte vaditi memorijski moduldok je računalo uključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije.

Ako niste sigurni je li računalo isključeno ili je u stanju hibernacije, uključite računalo pritiskom na gumbza uključivanje i isključivanje. Zatim putem operacijskog sustava isključite računalo.

1. Spremite svoj rad i isključite računalo.

2. Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani s računalom.

3. Isključite kabel napajanja iz utičnice za izmjenični napon.

4. Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu pa uklonite bateriju.

5. Povucite servisni poklopac na dva utora (1) da biste ga uklonili (2).

40 Poglavlje 6 Održavanje

Page 49: Početak rada - h10032

6. Podignite regulatornu naljepnicu da biste pristupili memorijskim modulima.

7. Ako mijenjate memorijski modul, izvadite postojeći memorijski modul:

a. Povucite hvataljke (1) na svakoj strani memorijskog modula.

Memorijski će modul iskočiti.

b. Uhvatite rub memorijskog modula (2) i lagano povucite memorijski modul iz utora zamemorijski modul.

OPREZ: Kako biste spriječili oštećenje memorijskog modula, držite ga samo za rubove.Nemojte dirati komponente na memorijskom modulu.

Da biste nakon vađenja zaštitili memorijski modul, stavite ga u spremnik koji je zaštićen odelektrostatičkog izboja.

8. Umetanje novog memorijskog modula:

Dodavanje ili zamjena memorijskih modula 41

Page 50: Početak rada - h10032

OPREZ: Kako biste spriječili oštećenje memorijskog modula, držite ga samo za rubove. Nemojtedirati komponente na memorijskom modulu.

a. Poravnajte urezani rub (1) memorijskog modula s jezičcem u utoru za memorijski modul.

b. Dok je memorijski modul pod kutom od 45 stupnjeva prema površini pretinca za memorijskimodul, utisnite modul (2) u utor za memorijski modul tako da sjedne na svoje mjesto.

c. Lagano pritisnite memorijski modul prema dolje (3) pritišćući lijevi i desni rub memorijskogmodula, sve dok hvataljke ne uskoče na svoje mjesto.

OPREZ: Kako biste spriječili oštećenje memorijskog modula, nemojte savijati memorijskimodul.

9. Ponovno stavite servisni poklopac tako da ga umetnete pod kutem (1).

10. Poravnajte mjesta za učvršćivanje poklopca.

42 Poglavlje 6 Održavanje

Page 51: Početak rada - h10032

11. Zatvorite servisni poklopac poklopac (2).

12. Pritisnite desnu stranu/sredinu/lijevu stranu servisnog poklopca dok sve kukice ne sjednu namjesto.

13. Vratite bateriju.

14. Okrenite desnu stranu računala prema gore i ponovno povežite vanjsko napajanje i vanjskeuređaje.

15. Uključite računalo.

Dodavanje ili zamjena memorijskih modula 43

Page 52: Početak rada - h10032

Uklanjanje ili instaliranje poklopca RJ45Da biste uklonili poklopac RJ45, učinite sljedeće:

1. Gurnite poklopac RJ45 udesno (pritom ga uhvatite za utor na lijevoj strani) (1) da biste ga oslobodili.

2. Lagano pritisnite pomično dno gumenog dijela i odvojite poklopac RJ45 od računala (2).

Da biste postavili poklopac RJ45, učinite sljedeće:

1. Lagano pritisnite kraj gumenog dijela i umetnite poklopac RJ45 u računalo (1).

2. Gurnite rub poklopca RJ45 dok ne sjedne na mjesto (2).

44 Poglavlje 6 Održavanje

Page 53: Početak rada - h10032

Ažuriranje programa i upravljačkih programaHP preporučuje redovito ažuriranje programa i upravljačkih programa s najnovijim verzijama. Idite nahttp://www.hp.com/support za preuzimanje najnovijih verzija. Također se možete registrirati za primanjeobavijesti o automatskom ažuriranju kada one postanu dostupne.

Ažuriranje programa i upravljačkih programa 45

Page 54: Početak rada - h10032

Redovito održavanjeČišćenje zaslona

OPREZ: Kako biste spriječili trajno oštećenje računala, zaslon nikada ne prskajte vodom, sredstvimaza čišćenje ili kemikalijama.

Za uklanjanje mrlja i vlakana zaslon redovito čistite mekom, vlažnom krpom bez vlakana. Ako jepotrebno dodatno čišćenje zaslona, koristite prethodno navlažene antistatičke maramice ili antistatičkičistač zaslona.

Čišćenje TouchPada i tipkovnicePrljavština i masnoća na TouchPadu mogu dovesti do poskakivanja pokazivača po zaslonu. Kako bisteto izbjegli, očistite TouchPad vlažnom krpom te često perite ruke dok radite na računalu.

UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti,nemojte koristiti nastavak usisavača za čišćenje tipkovnice. Usisavač može na površini tipkovnicenataložiti prljavštinu iz kućanstva.

Redovito čistite tipkovnicu kako biste spriječili tipke da se zalijepe te kako biste uklonili prašinu, dlačicei čestice koje se mogu uhvatiti ispod tipki. Limenka komprimiranog zraka sa slamkom može se upotrijebitiza ispuhivanje zraka oko i ispod tipki za oslobađanje i uklanjanje prljavštine.

46 Poglavlje 6 Održavanje

Page 55: Početak rada - h10032

7 Izrada sigurnosne kopije i oporavak

● Vraćanje sustava

● Stvaranje medija za oporavak

● Provedba vraćanja sustava

● Sigurnosno kopiranje

● Stvaranje sigurnosnih kopija i oporavak podataka

Vaše prijenosno računalo sadrži alate koje osiguravaju operacijski sustav i HP, a namijenjeni su zaštitipodataka i njihovom vraćanju u slučaju potrebe.

U ovom su poglavlju navedene informacije o sljedećim temama:

● stvaranje kompleta diskova za oporavak ili izbrisivog memorijskog pogona za oporavak (značajkaprograma Recovery Manager)

● izvršavanje punog vraćanja sustava (s particije, diskova za oporavak ili izbrisivog memorijskogpogona za oporavak)

● stvaranje sigurnosnih kopija podataka

● oporavak programa ili upravljačkog programa

47

Page 56: Početak rada - h10032

Vraćanje sustavaAko tvrdi disk prestane funkcionirati, za povrat tvorničke slike sustava trebat će vam komplet diskovaza oporavak ili izbrisivi memorijski pogon za oporavak koji možete stvoriti pomoću programa HPRecovery Manager. HP preporučuje da taj softver odmah nakon postavljanja upotrijebite za stvaranjekompleta diskova za oporavak ili izbrisivog memorijskog pogona.

Ako morate vratiti sustav zbog nekog drugog razloga, to možete učiniti pomoću HP-ove particije zaoporavak (samo odabrani modeli) te tada ne morate koristiti diskove za oporavak ili izbrisivi memorijskipogon za oporavak. Da biste provjerili postoji li particija za oporavak, kliknite Start, zatim desnom tipkommiša kliknite Računalo, pa Upravljanje, a potom Upravljanje diskovima Ako particija za oporavakpostoji, pogon za oporavak naveden je u prozoru.

NAPOMENA: Diskovi za oporavak isporučuju se uz računala koja nemaju particiju za oporavak.

OPREZ: HP Recovery Manager (particija ili diskovi/izbrisivi memorijski pogon) vraća samo softver kojije unaprijed instaliran u tvornici. Softver koji nije priložen uz računalo potrebno je ručno instalirati.

Stvaranje medija za oporavakHP preporučuje da stvorite komplet diskova za oporavak ili izbrisivi memorijski pogon za oporavak dabiste bili sigurni da možete vratiti računalo u izvorno tvorničko stanje ako tvrdi disk prestane funkcioniratiili ako iz bilo kojeg razloga ne možete izvršiti povrat pomoću alata particije za oporavak. Stvorite tediskove ili izbrisivi memorijski pogon nakon prvog postavljanja sustava.

NAPOMENA: HP Recovery Manager omogućuje stvaranje samo jednog skupa diskova za oporavakili jednog izbrisivog memorijskog pogona. Pažljivo rukujte diskovima ili izbrisivim memorijskim pogonimai držite ih na sigurnom mjestu.

NAPOMENA: Ako na računalu ne postoji integrirani optički pogon, za izradu diskova za oporavakmožete koristiti dodatni vanjski optički pogon (kupuje se odvojeno) ili ih za svoje računalo možete kupitina HP-ovom web-mjestu. Ako koristite vanjski optički pogon, tada on mora biti priključen izravno naUSB priključak na računalu, a ne na USB priključak drugog vanjskog uređaja, kao što je USB čvorište.

Smjernice:

● Kupujte visokokvalitetne DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL diskove.

NAPOMENA: Diskovi za čitanje-pisanje, poput CD-RW, DVD±RW, dvoslojnih DVD±RW i BD-RE (Blu-ray za više snimanja) diskova, nisu kompatibilni sa softverom Recovery Manager.

● Tijekom postupka računalo mora biti priključeno na izmjenično napajanje.

● Na jednom računalu je moguće stvoriti samo jedan komplet diskova za oporavak ili jedan izbrisivimemorijski pogon.

● Numerirajte svaki disk ili izbrisivi memorijski pogon prije no što ga umetnete u optički pogon ili USBpriključnicu.

● Ako je potrebno, iz programa možete izaći prije dovršetka stvaranja diskova za oporavak iliizbrisivog memorijskog pogona za oporavak. Sljedeći put kada otvorite Recovery Manager od vasće se tražiti da nastavite s postupkom stvaranja sigurnosne kopije.

48 Poglavlje 7 Izrada sigurnosne kopije i oporavak

Page 57: Početak rada - h10032

Da biste stvorili komplet diskova za oporavak ili izbrisivi memorijski pogon za oporavak, učinite sljedeće:

1. Odaberite Start > Svi programi > Recovery Manager > Stvaranje medija za oporavak.

2. Slijedite upute na zaslonu.

Provedba vraćanja sustavaSoftver Recovery Manager omogućuje popravak ili vraćanje računala na izvorne tvorničke postavke.Recovery Manager djeluje s diskova za oporavak, izbrisivog memorijskog pogona ili namjenske particijeza oporavak (samo odabrani modeli) na tvrdom disku.

NAPOMENA: Vraćanje sustava potrebno je izvršiti ako tvrdi disk računala prestane funkcionirati iliako nijedan pokušaj otklanjanja problema s funkcioniranjem računala ne uspije. Vraćanje sustavakoristite kao posljednji pokušaj otklanjanja računalnih problema.

Upamtite sljedeće pri provođenju vraćanja sustava:

● Vratiti možete samo sustav čiju ste sigurnosnu kopiju prethodno stvorili. HP preporučuje korištenjeprograma HP Recovery Manager za stvaranje kompleta diskova za oporavak ili izbrisivogmemorijskog pogona (sigurnosna kopija cijelog pogona) odmah nakon postavljanja računala.

● Windows ima vlastite ugrađene značajke za popravak, kao što je Vraćanje sustava. Ako do sadaniste isprobali te značajke, iskušajte ih prije korištenja programa Recovery Manager.

● Recovery Manager vraća samo softver koji je tvornički unaprijed instaliran. Softver koji nijedostavljen s računalom potrebno je preuzeti s web-mjesta proizvođača ili ponovo instalirati s diskaproizvođača.

Vraćanje pomoću namjenske particije za oporavak (samo odabranimodeli)

Da biste vratili računalo s particije za oporavak, slijedite ove korake:

1. Programu Recovery Manager pristupite na neki od sljedećih načina:

● Odaberite Start > Svi programi > Recovery Manager > Recovery Manager.

– ili –

● Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a zatim pritisnite tipku esc dok se na dnu zaslonaprikazuje poruka "Press the ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC za Izbornikpokretanja). Nakon toga pritisnite f11 dok se na zaslonu prikazuje poruka "F11(HP Recovery)".

2. Kliknite System Recovery (Oporavak sustava) u prozoru Recovery Manager (Upraviteljoporavka).

3. Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Kada koristite namjensku particiju za oporavak, tijekom tog postupka postoji mogućnoststvaranja sigurnosnih kopija, glazbe i drugih zvučnih i videozapisa i filmova, snimljenih TV-emisija,dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija, e-pošte, internetskih favorita i postavki.

Provedba vraćanja sustava 49

Page 58: Početak rada - h10032

Vraćanje pomoću medija za vraćanje1. Ako je moguće, stvorite sigurnosnu kopiju svih osobnih datoteka.

2. Umetnite prvi disk za oporavak u optički pogon na računalu ili na dodatni vanjski optički pogon teponovno pokrenite računalo.

– ili –

Umetnite izbrisivi memorijski pogon za oporavak u USB priključnicu na svom računalu, a potomponovno pokrenite računalo.

NAPOMENA: Ako se računalo automatski ne pokreće u programu Recovery Manager, potrebnoje promijeniti redoslijed pokretanja računala.

3. Slijedite upute na zaslonu.

Promjena redoslijeda pokretanja računalaDa biste promijenili redoslijed pokretanja diskova za oporavak:

1. Ponovno pokrenite računalo.

2. Pritisnite esc dok se računalo ponovno pokreće, a potom pritisnite f9 da biste pristupilimogućnostima pokretanja.

3. Odaberite Internal CD/DVD ROM Drive (Interni CD/DVD ROM pogon) iz prozora mogućnostipokretanja.

Da biste promijenili redoslijed pokretanja za izbrisivi memorijski pogon, učinite sljedeće:

1. Umetnite tvrdi disk u USB priključnicu.

2. Ponovno pokrenite računalo.

3. Pritisnite esc dok se računalo ponovno pokreće, a potom pritisnite f9 da biste pristupilimogućnostima pokretanja.

4. Odaberite izbrisivi memorijski pogon iz prozora s mogućnostima pokretanja.

50 Poglavlje 7 Izrada sigurnosne kopije i oporavak

Page 59: Početak rada - h10032

Sigurnosno kopiranjeVrlo je važno stvarati sigurnosne kopije datoteka i čuvati novi softver na sigurnom mjestu. Kada dodatenovi softver i podatkovne datoteke, i dalje redovito stvarajte sigurnosne kopije.

NAPOMENA: Mogućnost potpunog oporavka sustava ovisi o tome koliko ste davno stvorili sigurnosnukopiju.

Stvaranje sigurnosnih kopija i oporavak podatakaStvaranje sigurnosnih kopija podataka omogućuje stvaranje sigurnosnih kopija pojedinačnih datotekaili cjelokupne slike računala. Trebali biste redovito izrađivati sigurnosne kopije računalnih datoteka kakobiste sigurnosnu kopiju održavali relativno ažurnom.

NAPOMENA: Morate izvršiti oporavak putem sigurnosne kopije ako računalo napadne virus ili akobilo koja od glavnih komponenti sustava prestane funkcionirati. Da biste otklonili probleme s računalom,najprije pokušajte vratiti sigurnosnu kopiju, a tek potom pokušajte vratiti sustav.

Sigurnosnu kopiju podataka možete snimiti na dodatni vanjski tvrdi disk, mrežni pogon ili na diskove.Sigurnosnu kopiju sustava izradite u sljedećim situacijama:

● Prema redovitom rasporedu

SAVJET: Postavite podsjetnike za povremenu izradu sigurnosne kopije podataka.

● Prije nego je računalo popravljeno ili obnovljeno

● Prije dodavanja ili izmjene hardvera ili softvera

Smjernice:

● Stvorite točke oporavka sustava korištenjem značajke Windows® System Restore i povremeno ihkopirajte na optički disk ili vanjski tvrdi disk. Dodatne informacije o korištenju točaka za vraćanjesustava potražite u odjeljku Korištenje točki za vraćanje sustava Windows na stranici 53.

● Osobne datoteke pohranite u biblioteku Dokumenti i povremeno spremajte sigurnosnu kopiju temape.

● Spremite prilagođene postavke u prozoru, alatnoj traci ili traci izbornika izradom zaslonske snimkepostavki. Ako trebate ponovno unijeti osobne postavke, snimka zaslona može vam uštedjetivrijeme.

Korištenje Windows sigurnosnog kopiranja i vraćanjaSmjernice:

● Prije početka postupka izrade sigurnosne kopije obavezno provjerite je li računalo priključeno naizmjenično napajanje.

● Ostavite dovoljno vremena za završetak postupka izrade sigurnosne kopije. Ovisno o veličinidatoteke, taj postupak može trajati više od jednog sata.

Sigurnosno kopiranje 51

Page 60: Početak rada - h10032

Za stvaranje sigurnosne kopije:

1. Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Sigurnosno kopiranje ivraćanje.

2. Da biste postavili i stvorili sigurnosnu kopiju, slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Windows® sadrži značajku Kontrola korisničkih računa radi poboljšanja sigurnostiračunala. Od vas se može zatražiti dozvola ili lozinka za zadatke poput instaliranja softvera, pokretanjauslužnih programa ili promjene Windows postavki. Dodatne informacije potražite u Pomoći i podršci.

52 Poglavlje 7 Izrada sigurnosne kopije i oporavak

Page 61: Početak rada - h10032

Korištenje točki za vraćanje sustava WindowsTočka vraćanja sustava omogućuje vam spremanje i imenovanje brzih snimki tvrdog diska u određenomvremenskom trenutku. Ako želite povratiti nastale izmjene, sustav možete povratiti na prijašnje stanje.

NAPOMENA: Oporavak na stariju točku povratka ne utječe na spremljene datoteke podataka ilie-poštu koja je stvorena nakon posljednje točke povratka.

Možete stvoriti i dodatne točke povratka za povećanu zaštitu datoteka i postavki sustava.

Kada stvoriti točke povratka● Prije no što dodate ili izmijenite hardver ili softver

● Periodički, svaki put kada računalo radi optimalno

NAPOMENA: Ako se vratite na točku povratka, a zatim se predomislite, možete poništiti oporavljanje.

Stvaranje točke za vraćanje sustava1. Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Sustav.

2. U lijevom oknu kliknite Zaštita sustava.

3. Kliknite karticu Zaštita sustava.

4. Slijedite upute na zaslonu.

Vraćanje na prethodni datum i vrijemeDa biste se vratili na točku povratka (stvorenu s prethodnim datumom i vremenom), u vrijeme optimalnograda računala, slijedite ove korake:

1. Odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Sustav.

2. U lijevom oknu kliknite Zaštita sustava.

3. Kliknite karticu Zaštita sustava.

4. Kliknite Oporavak sustava.

5. Slijedite upute na zaslonu.

Stvaranje sigurnosnih kopija i oporavak podataka 53

Page 62: Početak rada - h10032

8 Korisnička podrška

● Obratite se podršci za korisnike

● Oznake

Obratite se podršci za korisnikeAko informacije sadržane u ovom korisničkom priručniku, u Referentnom priručniku za HP-ovoprijenosno računalo, ili Pomoći i podršci ne pružaju odgovor na vaša pitanja, obratite se HP-ovojkorisničkoj podršci na:

http://www.hp.com/go/contactHP

NAPOMENA: Za pomoć u cijelom svijetu kliknite Kontaktirajte HP diljem svijeta na lijevom dijelustranice ili idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Ovdje možete:

● Razgovarati na mreži s HP-ovim tehničarom.

NAPOMENA: Ako razgovor s tehničkom podrškom nije dostupan na određenom jeziku,dostupan je na engleskom.

● Poslati poruku e-pošte HP-ovoj korisničkoj podršci.

● Pronaći telefonske brojeve HP-ove korisničke podrške diljem svijeta.

● Locirati HP-ov servisni centar.

54 Poglavlje 8 Korisnička podrška

Page 63: Početak rada - h10032

OznakeOznake pričvršćene na računalo pružaju informacije koje vam mogu biti potrebne pri rješavanjuproblema sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo:

● Serijska brojčana oznaka – sadrži važne informacije, uključujući sljedeće:

Komponenta

(1) Naziv proizvoda

(2) Serijski broj (s/n)

(3) Broj dijela/Broj proizvoda (p/n)

(4) Razdoblje jamstva

(5) Opis modela

Pripremite ove podatke kad kontaktirate tehničku podršku. Serijska brojčana oznaka za modemnalazi se s donje strane računala.

● Microsoft® certifikat o autentičnosti – sadrži ključ proizvoda sustava Windows. Ključ proizvodamožda će vam trebati za ažuriranje ili otklanjanje poteškoća u radu operacijskog sustava. Microsoftcertifikat o autentičnosti nalazi se na donjoj strani računala.

● Regulatorna oznaka – daje regulatorne podatke o računalu. Naljepnica s pravnim podacima nalazise ispod servisnog poklopca.

● Naljepnica ili naljepnice o certifikatima za bežične uređaje (samo odabrani modeli) – daju podatkeo dodatnim bežičnim uređajima te oznakama odobrenja nekih država ili regija u kojima su ti uređajiodobreni za korištenje. Ako vaš model računala uključuje jedan ili više bežičnih uređaja, s vašimse računalom isporučuje jedna ili više oznaka atesta. Ovi će vam podaci možda zatrebati kadputujete u inozemstvo. Naljepnice o certifikatima za bežične uređaje su pričvršćene na dnoračunala.

● SIM naljepnica (modul za prepoznavanje pretplatnika) (samo odabrani modeli) – sadrži ICCID(Integrirani krug za prepoznavanje kartice) SIM kartice. Ova je oznaka smještena ispod ležišta zabateriju.

● Naljepnica sa serijskim brojem širokopojasnog mobilnog HP modula (samo odabrani modeli) – dajeserijski broj širokopojasnog mobilnog HP modula. Ova je oznaka smještena ispod ležišta zabateriju.

Oznake 55

Page 64: Početak rada - h10032

9 Tehnički podaci

● Ulazno napajanje

● Radno okruženje

Ulazno napajanjeInformacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje uinozemstvo s računalom.

Računalo za napajanje koristi istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog iliistosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja treba biti 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se računalomože napajati od samostalnog izvora napajanja istosmjernim naponom, ono se treba napajati samo sprilagodnikom za izmjenični napon ili istosmjernim napajanjem, koje je HP odobrio za korištenje kodovog računala.

Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija.

Ulazno napajanje Procjena

Radni napon i struja 18,5 V dc @ 3,5 A - 65W

NAPOMENA: Ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznimnaponom ne višim od 240 V rms.

NAPOMENA: Radni napon i struja računala navedeni su na naljepnici s regulatornim podacimasustava koja se nalazi ispod servisnog poklopca.

56 Poglavlje 9 Tehnički podaci

Page 65: Početak rada - h10032

Radno okruženjeFaktor Metrika SAD

Temperatura

Uključeno (snima na optički disk) 5°C do 35°C 41°F do 95°F

Isključeno -20°C do 60°C -4°F do 140°F

Relativna vlaga (bez kondenzacije)

Uključeno 10% do 90% 10% do 90%

Isključeno 5% do 95% 5% do 95%

Najveća visina (bez stlačivanja)

Uključeno -15 m do 3048 m -50 ft do 10.000 ft

Isključeno -15 m do 12.192 m -50 ft do 40.000 ft

Radno okruženje 57

Page 66: Početak rada - h10032

Kazalo

Aantene bežičnih uređaja,

prepoznavanje 12

Bbaterija, mijenjanje 34baterija, prepoznavanje 13bežična lokalna mreža (WLAN),

potrebna oprema 25bežična mreža, povezivanje 24bežični usmjerivač,

konfiguriranje 26

Ddiskovi za oporavak 48

Ff11 49funkcijske tipke

prepoznavanje 8

Ggesta pomicanja na

TouchPadu 32gesta rotiranja na TouchPadu 33gesta stiskanja na TouchPadu 32gesta zumiranja na

TouchPadu 32geste TouchPada

pomicanje 32rotiranje 33stiskanje 32zumiranje 32

gumbidesni TouchPad 6lijevi TouchPad 6napajanje 7

gumb za uključivanje i isključivanje,prepoznavanje 7

HHDMI utičnica, prepoznavanje 11

Iindikator isključene dodirne pločice

(TouchPada)prepoznavanje 6

Indikator za isključeniTouchPad 5

ISP, korištenje 24

KKljuč proizvoda 55komponente

desna strana 10donje 13gore 5lijeva strana 11prednje 9zaslon 12

Mmedijske kontrole, tipke 28memorijski modul

uklanjanje 41umetanje 41zamjena 40

miš, vanjskipodešavanje postavki 28

mrežna utičnica,prepoznavanje 10

Nnaziv i broj proizvoda,

računalo 55

Ooperacijski sustav

Ključ proizvoda 55oznaka Microsoft certifikata o

autentičnosti 55oporavak, sustav 49oporavak s diskova za

oporavak 50oporavak s namjenske particije za

oporavak 49oporavak sustava 49oznaka atesta bežičnih

uređaja 55oznaka Bluetooth 55oznaka certifikata o

autentičnosti 55oznaka Microsoft certifikata o

autentičnosti 55oznaka WLAN 55oznake

atest bežičnih uređaja 55Bluetooth 55HP mobilni modul za

širokopojasnu vezu 55Microsoft certifikat o

autentičnosti 55regulatorna 55serijski broj 55SIM 55WLAN 55

PPodručje TouchPada,

prepoznavanje 5podržani diskovi 48pokazivački uređaji

podešavanje postavki 28Postavka veze na internet 25postavljanje bežične mreže 25postavljanje WLAN-a 25

58 Kazalo

Page 67: Početak rada - h10032

priključak, napajanje 11priključak za napajanje,

prepoznavanje 11priključak za vanjski zaslon,

prepoznavanje 10priključci

HDMI 11USB 10, 11vanjski zaslon 10

putovanje s računalom 55

QQuickWeb

Ikone trake zapokretanje 17

ikone za obavijesti 18konfiguriranje mreže 20kontrolne ikone 17omogućiti 22onemogućiti 22Početni zaslon 16pokretanje 16pokretanje sustava

Windows 21postavljanje 15

Rradno okruženje 57Recovery Manager 49regulatorni podaci

oznake atesta bežičnihuređaja 55

regulatorna oznaka 55

Sserijski broj 55serijski broj, računalo 55servisni poklopac 55servisni poklopac,

prepoznavanje 13slika na zaslonu, prebacivanje 28slika prikaza, prebacivanje 28Softver QuickWeb 14stvaranje sigurnosnih kopija

osobne datoteke 51prilagođene postavke prozora,

alatne trake ili trakeizbornika 51

Ttipka bežične veze,

prepoznavanje 28tipka esc, prepoznavanje 8tipka fn, prepoznavanje 8, 27tipka s logotipom sustava Windows,

prepoznavanje 8tipka utišavanje,

prepoznavanje 28tipka za prečac za Pomoć i

podršku 27tipka za programe sustava

Windows, prepoznavanje 8tipke

esc 8fn 8funkcija 8Windows logotip 8Windows programi 8

tipke glasnoće,prepoznavanje 28

tipke prečacabežično 28kontrole za audio CD, DVD ili

BD 28korištenje 27opis 27podešavanje glasnoće 28Pomoć i podrška 27povećanje osvjetljenja

zaslona 28prebacivanje slike na

zaslonu 28smanjenje svjetline

zaslona 27utišavanje glasnoće

zvučnika 28tipke prečaca na tipkovnici,

identifikacija 27tipke za svjetlinu zaslona 28točke povratka 53točke za vraćanje sustava 53TouchPad

gumbi 6korištenje 28

tvrdi diskinstaliranje 38uklanjanje 36

Uulazno napajanje 56unutrašnji mikrofoni,

prepoznavanje 12upotreba oporavka sustava 53USB priključci, prepoznavanje 10USB utičnica, prepoznavanje 11utičnica RJ-45 (mrežna),

prepoznavanje 10utičnica za (audioizlaz)

slušalice 10utičnica za audioizlaz (slušalice),

prepoznavanje 10utičnica za audioulaz (mikrofon),

prepoznavanje 10utičnica za mikrofon (audio ulaz),

prepoznavanje 10utičnice

audioizlaz (slušalice) 10audio ulaz (mikrofon) 10mreža 10RJ-45 (mreža) 10

utoridigitalni mediji 10

utor za digitalne medije,prepoznavanje 10

utor za sigurnosni kabel,prepoznavanje 11

utor za SIM, prepoznavanje 13

Vventilacijski otvori,

prepoznavanje 11

Wweb-kamera, prepoznavanje 12WLAN

povezivanje 25zaštita 26

WLAN antene, prepoznavanje 12WLAN uređaj 55WWAN antene,

prepoznavanje 12

Zzasun za otpuštanje baterije,

prepoznavanje 13zvučnici, prepoznavanje 9

Kazalo 59

Page 68: Početak rada - h10032

Žžaruljica integrirane web-kamere,

prepoznavanje 12žaruljica isključenog zvuka,

prepoznavanje 6žaruljica napajanja,

prepoznavanje 11žaruljica pogona 11žaruljica tipke caps lock,

prepoznavanje 6žaruljica web-kamere,

prepoznavanje 12žaruljica za bežične uređaje 6žaruljice

bežično 6caps lock 6indikator isključene dodirne

pločice (TouchPada) 6isključen zvuk 6napajanje 11pogon 11web-kamera 12

60 Kazalo

Page 69: Početak rada - h10032