Pofta buna, minte struna - cdn4. buna, minte struna! - Stephane آ  corpul. Ele acfioneaz[

 • View
  7

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pofta buna, minte struna - cdn4. buna, minte struna! - Stephane آ  corpul. Ele acfioneaz[

 • St6phane CLERGET

  Poft[buill, minte strun[!

  MEndnca degtept, ca sd gdndegti sandtos

  Traducere: Carmen lonescu

  NICULESCU

 • Cuprins

  l.SigusHm ..........13 rlt o ArtMEilTut m cnnr[ mAMAII sA Ht MEDI(AMEIIUL

  ALTMELTE CARE RKoIToRTEAZA: AJUI|GE DoAR s[TE GAt{D$Il

  LAASTA! .....16 ZAHAR IENTRU ttuEt, SARE PExrRu oAna4u ..........19 FERlcrRE, sMpil cn o lupunslrunA or ruRcut[A?. . . . . . . ., . . . . . . . . . .21 ALTMENTE PENTRU MEDITAIIE. ........23 nuurHrurvAmmtpuulzA. ......26 CAFEAUA APRINDE CRE]ERUL . . . . . . . . .34 CIOCOTATA ESTE UN PANACEU! . . . . ... .40 ATCOOIUL NE MNSCUTNZTTTMERILE, DAR LE FACr SA OrVruA

  REALITATE. .. . .....:............48 2. Daci ne simtim bine cu ce avem in farfurieCnseamni ci stim bine gicu libidoul. ..... .. .. . 54

  BANANASLIP. ..;..... ......54 sExurfill6uBl .............56 cAt't0 trlAnc4tctocoLATA FAcETt DEJA DRAGoSTE. .....s9 nrRftcuonReosruymARECE... ...........61 (ASTRAVETELT: AAnrryt 1 rrn4nU lt SrUil MULTUMESC! . . . . . . .. . . . . ....67

  IruNnvARwrcoRrRzAsPrRlTULSrslMIURlLE.. .......63 rARA son prHrRU TATA?. . . . . . . . . . . . .65 orusrrucurvA INRo$ESTE SUB CUREA. . . . . . . . . .66 C0RTANDRULCALMEAZA SARSATUL, Onn4AlAffUEn .... .....,67 scotT[onnlvArncrsrNzuMA .....6e NUCrLERELAXEmArrmuu5trnltuunzAaAnanlt. ...........70 uncA mArucry cApSuNl 5t AFINE,vETt TREzt TTGRUL DIN DUMNEAvoASIRA . . .71

  cu GTNKGo BTLoBAVETI Fl Dol . . . . . . .. , ... . . . .72

 • 3. Alimente impotriva depresiei. . . . .74 NEUROTRANSMIIAToRII DIN FARFURIE! .........74 cURCAN LA CINA, DAR PRUNETA GUSTARE! ,,...78 FI(ATUL DEVIIELIMPREUNA CU FASoLEA CU UNT: FERICIREA!. .....79

  ' HERINGUL'ITRISTASAPREPARARE(USCARE,SARARE,AFUMARE)..........80 VEVERIIELE AU MoRALUL RIDICAT ... ' .82 (AND IiANCAM ZAHAR CU UN oCHl RADEM 5l CU ALTUL PLANCEM . . ..... ' .82 GRASIMEA NU E BUCURIE! ............84 REGIMULANTIDEPRESIE:OPRIIIREGIMUL!....... .......86 soMoN, PENTRU AVEDEAVIAIAIN RoZ . ..... '.87 VTTAMTNELEBoFERAMULIABUNADISPoZIIIE..... '....e0 BANANAVAFACEFERICITISIZAMBIToRI! :....... .......e7 cARToFll PRAJITI NE DAU PUTERE SAU NE DEP$MA 0H rUHCltr 0r Umut

  iN cAREir pREpARAM) ...........ee CIULINUL .........102 FERICIREA SE AFLAIN POsT? . . ... " . .103

  5. Reduceli stresul, anxietatea, iritabilitatea, obsesiile cuajutorulalimentaliei..... .......119

  PUTERNIC,DARMAIALESCALMCAUNBOU.. ....,.....120 CEAIULVERDE SAU NEGRU, DAR

  'I

  O ANUMITA CIUPERCA REDUC

  ANXIETATEA ...........122 iu cRz or srRrs MANcATI uN Klwl, uN ARDEI R05u sAU BETI uN suc

  DE p6RT9CALE. ........123

 • FrBREvEGETALEiruporRulRHxrrrlpr.. ......124 tRRHl, cAHotllvA LA FRUCTE g LEGUME eENTRU A pAsrnn sonRru

  iru mtt,trn .....126 MAGNEZIULSUPERSTAR. ....I28 n,toRcovlvAFACAMABILI,DARMArALEsopTtMrtTr! ...........130 SALATA CU PEST|C|DE NE FACETRtSTt, ANXto$t, NEATENI|, BA CHTAR

  DEMENII... .... .......132 FOAMEA NE FACE aAoARRIII . . . ......135 DROGURILE DIN PIzzA,TOxINELE DIN gnANzA. ........,137 olcA ouunrRvonsrnA sRu ADoLEScENTUL FAMtLTEt suNTEII rMposBrL

  0rsRnsrAcur,REDUCEIIeRAsrrltusRruRATE!.. ..........139 rARA cururu, mA smr mn sENtN... .. . . . . ..141

  6. Alimentele vi ajuti si dormili (cine min6nci !a cini doarme) ...... 145

  ruln znHAn5r HoBiN pAT!.... .....146 IENTRU A DoRMI, rvml surRfiucAutRtl ..........148 ALIMENTELE SOMNIFERE ....148 slmrlvrRorvA FACE sA DoRMrTrcR uu cAueAR ....14e LAPTIC PENTRUI TNCT NANrcA ......150 (|REASA DE PET0RT. ..... ..152 PORTOCALA AMRRA ur mcr sA DORMIM sAU SA DANSAM . . . . . . .153 NUCIoARA Hrvnfur5r ....154 ALTE ALIMENTE DE EVITAT . ..... .....155

  7. Reugita la gcoald gi in profesie, o chestiune de farfurie . . . "157

  NOTE BUNE, DATORITA BEZELELOR MOI? ...... , , .,... , ,157 REGIMULspoRTrvrloRDEZvoLTAMUScHrStiNCREIER ..........lse MtcULDEJUN-GHTDALDTSP0ZIITEIDEPESIEZt .......161 IENTRU A NU REIETA cLAsA, MANCA1 scotct! . . . . ... . .163 DE cE copur ESCHTMoSTARTREBUTSA 5rr sA 0mscA srNr. ... ,164 INTELECTUALII uu UAI.IAHCA NOAPTEA .......166 HtpERACTIvtTATEA 5r DEFtcTIUL DE AIENITE ALE coptLULUr DUMNERvoRSTRAsrmnrnzAitrgucArARtr. ......167 TxStAuHREGIMIENTRUAUTIITI?. ..........176

 • 8. Declinulcognitiv gimaladia Alzheimer: cAnd stomacul trateazi capu! . ...... 181

  LASAIT MUSEIELUL, BEII 0 INFUZIE DE MENTA! .........182 FARA (ART0FI pRAJtTt lN GRASIME tl INGHETATA PENTRU BUNI$

  5r BUNTCUL. ...........183 M0RC0VI RAtl, PoRUMB 5l LEGUME (U FRUNZEVERZI PENTRU UN CREIER

  FOARTEVERDE '""""184 SFECLANEFACEMAIPUIINPRoSTUII....... ..........185 RADAONILEDEGINSENGINTARESCMEMORIA ..........I85 VEVERTTELE BATRANE AU 0 C0ADA FRUM0ASA 5l UN CAP INTACT. . . . . . . . . . 1 86

  0 (AFEA? DA 5r NU!. . ... . . . .187 SAMPANTANEACIDULEAZACREIERUL? ........189 VITAMINA B + OMEGA.3 = CREIERINTOP (sAU DE LA MACROU LA OREZ

  PENTRU UN CAP BINE UMPLUT). ..........192 FACEI0CASAToRTEiNTRE0MEGA-35lV|TAM|NAA...... .......1e3 POPEYE NU VA FACE AUHEIMER! . , , . .194 CIOC0LATA:DELICIUIIMALIII0ZITATE. .'......197 DAd MANCAIT AN50A PE TERASA LA SoARE, VETI AVEA 0 PIELE

  Mil STRALUCITOARE..... .......199 vtStNET0I ANUL, IAR D0MNll DoCT0Rl

  NUVoRMAT MERGEDECAT1NCAMASA!. ...........200 F0L0s[ LA GAT|T ULEI DE MASLINE PENTRU AVA PRoTEJA DE DEMENIA. . . . .201

  PREA GATITE, ALIMENTELEVA ARD CREIERUL

  $vA PRAJESC MEMoRIA ........202 ZAHARULSTRTCADtNIilSIJUDECATA. .........203 ONDFICATUL5ALVEAZACREIERUL.... .......205 CRETANIISUNTCREIERE ..,,,207

  Concluzie ... ......211 Note.. ..... 215

 • 1

  Si gustim

  FtE cA AUMENTUL pE cARE lL mAncnlt sA rIe MEDICAMENTUL DUMNEAVONSTNAI

  Vh place anghinarea? Daci da aflafi ci in secolul al )il/Il-lea ati fi fost privifi cu mare ironie. Aceasta pentru ci, fiind con-

  siderati o plant[ afrodisiaci, era vizutl ca un aliment pentru libertini.,,Anghinare, anghinare, pentru Domnul, pentru

  Doamna, pentru a-i aprinde corpul qi sufletul gi pentru a avea fundul cald!", strigau pe atunci vinz[torii de profesie. In zilele noastre, puterile sale asupra libidoului nu mai sunt

  recunoscute, dar reputa{ia acestei legume, foarte apreciate de

  Ludovic aI XIV-lea, provenea, cred, de la felul in care ar[ta: cu ,,periqorii" gi cu inima ei ce se dezviluie dupi o curlfare minufioas6.

  Si atribui alimentelor o puternicl influenfi asupra emofiilor,

  stirii de spirit, asupra moralului nu este o teorie ce dateazl de ieri, de azi. Vom vedea cit se poate de clar prin ce mijloace alimentele, singure sau tn asociere cu altele, acfioneazl asupra

  stirii noastre psihice. O buni cunoagtere a acestor efecte vi va

  SA GUSTAM 13

 • permite s[ infelegefi mai bine variafiile stirii dumneavoastre emofionale.

  Vi lipsegte entuziasmul, suntefi morlcinos, sumbru, trist? Vi simfifi stresat fbri motiv, tensionat, nelinigtit? O oboseali fizicl se adaugl unei oboseli morale? Adormi]i greu? V[ ener-

  vafi uqor? Sau, dimpotrivl, vi trezilivesel, radios, cu chef de migcare

  qi intr-o stare de efervescenfi?

  Copilul dumneavoastri are dificultili la gcoali sau este hiperactiv?

  Avefi probleme sexuale? Nu mai sunteti la fel de perfor-

  mant din punct de vedere intelectual?

  Rispunsul la toate aceste intrebiri se afll, probabil, in farfu-

  ria dumneavoastri!

  Hipocrate, acest medic grec care a trlit cu patru sute de ani inainte de Iisus Hristos gi este considerat tatil medicinei moderne, scria: ,,Fie ca alimentul s[ ifi fie medicament, iar medicamentul si fie hrana ta!" in Evul Mediu, majoritatea terapiilor se bazau pe alimente 9i, mai ales, pe plante comesti-

  bile. se acorda deja o enormi importanll leg[turilor care exis-

  tau intre hran6 gi starea de spirit. Mai multe lucriri medievale

  sunt pline de relete culinare menite s[ acfioneze direct asuPra

  stirii noastre de spirit, acestea recomandind, de exemplu, gutuia pentru a lupta impotriva tristefii, salata verde pentru afi

  gisi liniqtea, merele pentru a imbunltifi dorinfa sexuali' $i cele mai recente cercetiri medicale vin s[ confirme influenfa

  nutrienfilor alimentari, in special asuPra sintezei neurotrans-

  milltorilor din creier, agenfi ai stirilor noastre emofionale'

  $i inversul este valabil: starea noastr[ de spirit are influenfi

  asupra alegerilor alimentare. Influenfa este uneori benefic[,

  14 PoFTA BUNA, MINTE STRUNA!

 • pentru ci alimentele pe care ne impinge si le consumim pot, de exemplu, si remedieze un riu psihic, ca gi cum creierul nostru ar qti ce ii lipsegte.

  Alimentele au puterea de a acfiona, de asemenea, gi asupra emofiilor noastre, prin influenfa pe care o au asupra intestinului,

  considerat, in u'emurile moderne, drept ,,al doilea creier". Bacteriile intestinale elibereazi compugi care au o acliune similari neurotransmif itorilor, stimulAnd, de asemenea, nervii senzoriali (cei ai mirosului, ai vederii, ai gustului, ai pipiitului), sistemul imunitar sau alte funcfii ale organismului.

  Examinarea a ceea ce mincim ne va permite, agadar, s[ ne in{elegem mai bine stirile de spirit schimbitoare. $i invers, daci vom cunoa$te impactul alimentelor asupra emofiilor noastre vom avea posibilitatea s[ ne schimbim dispozitia, starea de spirit, felul de a fi. Franfa este fara in care se consumi cele mai multe psihotrope, medicamente care aclioneazi asupra stirii psihice. F[r[ indoiali, am consuma mai pu]ine daci am stipani mai mult aceasti qtiinli ce conjugi alimentele cu emofiile gi ne-am simfi cu mult mai bine gi cu farfuria noas-

  tr[. De fapt, si vedem de unde vine aceasti expresie simpatici in limba francezil:,,ne