POLICJA LUBUSKA PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ .Pomoc psychologiczna — DLA KOGO„ KIEDY? Dla KAŽDEGO page 1
POLICJA LUBUSKA PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ .Pomoc psychologiczna — DLA KOGO„ KIEDY? Dla KAŽDEGO page 2
POLICJA LUBUSKA PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ .Pomoc psychologiczna — DLA KOGO„ KIEDY? Dla KAŽDEGO page 3

POLICJA LUBUSKA PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ .Pomoc psychologiczna — DLA KOGO„ KIEDY? Dla KAŽDEGO

Embed Size (px)

Text of POLICJA LUBUSKA PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ .Pomoc psychologiczna — DLA KOGO„ KIEDY? Dla...

POLICJA LUBUSKAPOLICJA LUBUSKAPOLICJA LUBUSKAhttp://www.lubuska.policja.gov.pl/go/o-nas/program-higieny-psychic/16542,Program-Higieny-Psychicznej-Funkcjonariuszy.html2019-02-28, 03:43

PROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ FUNKCJONARIUSZYPROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ FUNKCJONARIUSZYPROGRAM HIGIENY PSYCHICZNEJ FUNKCJONARIUSZY

Higiena psychiczna to wszelkie dziaania zmierzajce do ochrony zdrowia psychicznego, a take nauka teoretycznazajmujca si badaniem czynnikw, ktre powoduj zakcenia zdrowia psychicznego i popularyzujca zaleceniaprzeciwdziaajce powstawaniu nerwic i innych zaburze psychiczno-nerwowych. Psychika czowieka podlega nieustannemudziaaniu bardzo wielu bodcw, ktre czsto przekraczaj jego zdolnoci adaptacyjne. Powoduje to zaburzenia rwnowagipsychicznej, ktre doprowadzaj do wzmoonych stanw napicia emocjonalnego i narastania konfliktw wewntrznych.Gwnymi zadaniami higieny psychicznej jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez stworzenie optymalnychwarunkw rodzinnych, zawodowych i spoecznych oraz uodpornienie czowieka na ujemne dziaania wspczesnego wiata.

Higiena psychiczna to nic innego jak umiejtne zaspakajanie potrzeb takich jak: fizjologiczne, bezpieczestwa,przynalenoci, uznania czy samorealizacji.Dbao o higien psychiczn mona potraktowa jako inwestycj. Praca z umiarem chroni przed wypaleniem zawodowym.Troska o wasne potrzeby pomaga utrzymywa pozytywne relacje z innymi ludmi. Szanowanie siebie pozwala z szacunkiemodnosi si do otoczenia.

Ocena: 4/5 (4)Tweetnij

https://twitter.com/share