of 29 /29
1 POLITIČKO JAVNO MNJENJE CRNE GORE Decembar, 2019.

POLITIČKO JAVNO MNJENJE - cedem.me

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POLITIČKO JAVNO MNJENJE - cedem.me

Slide 1• U istraivanju je uestvovalo ukupno 1009 ispitanika
• Uzorak: dvostruko stratifikovani sa sluajnim izborom ispitanika u
okviru definisanih popisnih krugova
incidencom od 50% sa intervalom povjerenja od 95%
• Poststratifikacija je raena po polu/rodu, godinama starosti i
nacionalnoj pripadnosti
• Istraivanje je realizovano u periodu od 01. do 10. decembra 2019.
godine
3
krenula - %
Vei je broj graana koji smatraju da Crna Gora ide pogrešnim putem, u odnosu na broj onih koji
smatraju da Crna Gora ide dobrim putem
28.2
46.2
25.6
Pravim putem Pogrešnim putem Ne znam ne mogu da procijenim
4
Crna Gora se kree: Trend - %
I dalje se smanjuje broj graana koji smatraju da Crna Gora ide pravim putem i poveava se broj
graana koji smatraju da se Crna Gora kree pogrešnim putem
41.5
Ocjena rada Vlade%
Vei je broj graana koji generalno nisu zadovoljni radom Vlade u odnosu na one koji su zadovoljni
10.8
zadovoljan
TREND
U odnosu na prethodno istraivanje, simbolino je povean broj graana koji su zadovoljni radom Vlade
29.3%
28.7%
54.4%
59.2%
31% 28.8% 29.7%
2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Jun, 2017 Dec, 2017 Mart, 2018 Dec, 2018 Jul, 2019 Dec, 2019
7
52.8
46.4
45.7
43.4
41.9
40.6
39.7
39.3
37.0
36.2
35.7
33.7
33.4
33.2
25.6
17.6
Vlada
Predsjednik
Skupština
Sudstvo
Policija
SPC
CPC
Vojska
Mjerimo odreeno poveanje pojverenja graana u politike institucije
42.5
46.7
40.7
46.2
42.2
34.2
40.6
47.7
37.5
34.7
37.2
Sept'14 Jul'15 Nov' 15 Jun' 16 Dec'16 Jun'17 Dec'17 Mar'18 Dec'18 Jul'19 Dec'19
10
Prosjena ocjena za politiare na skali od 1 do 5
Bez obzira na relativne odnose izeu politiara sve ocjene su jako niske
1.53
1.57
1.63
1.65
1.76
1.79
1.85
1.88
1.88
1.89
1.92
1.97
1.99
2.05
2.06
2.19
2.19
2.29
2.52
1.73
1.73
1.77
1.74
1.88
1.88
1.91
1.86
1.94
1.93
2.02
2.01
2.06
2.18
2.08
2.31
2.24
2.25
2.44
1.53
1.57
1.63
1.65
1.76
1.79
1.85
1.88
1.88
1.89
1.92
1.97
1.99
2.05
2.06
2.19
2.19
2.29
2.52
uglavnom dobro %
Ministarstvo prosvjete (Damir Šehovi)
Ministarstvo kulture (Aleksandar Bogdanovic)
Miistarstvo nauke (Sanja Damjanovi)
Ministarstvo odrivog razvoja i turizma
Ministarstvo odbrane (Predrag Boškovi)
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Milutin…
Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Kemal Puriši)
Ministarstvo pravde (Zoran Pain)
Ministarstvo zdravlja (Kenan Hrapovi)
Ministarstvo ekonomije (Dragica Sekuli)
Ministarstvo finansija (Darko Radunovi)
Ministarstvo javne uprave
Ministarstvo vanjskih poslova
Miistarstvo odbrane
34.0
3.1
5.3
6.6
15.6
3.7
14.6
4.9
4.3
2.3
0.7
2.6
0.6
37.0
4.1
4.8
5.8
13.2
2.6
15.0
3.7
4.9
2.2
1.2
1.6
1.0
DPS
SDP
SDCG
SNP
DF
DEMOS
DEMOKRATE
URA
BS
bude lanica Evropske Unije? - %
17
PODRŠKA EU: TREND %
Umjereni, ali sada ve stabilan trend pada podrške lanstva u EU
72.4 72.8
56.1
62.2
67.9
63.3
58.2
55.0
Okt ’07 Feb ’08 Okt ’09 Okt ’10 Sep'11 Dec'11 Jul'12 Sept'12 Mart '13 Sep'14 Jul'15 Nov'15 Jun'16 Dec'16 Jun'17 Dec'17 Mart'18 Dec'18 Jul'19 Dec'19
18
NATO - TREND%
Smanjeno je interesovanje za NATO generalno; društvo je i dalje veoma podijeljeno oko ovog pitanja.
Trend podrške je umjereno negativan.
20
25
30
35
40
45
50
55
DA
NE
20
Na koga Crna Gora treba da se oslanja u spoljnoj politici? %
19.3
29.0
28.5
16.9
14.1
16.0
16.5
10.6
9.8
9.9
8.5
7.6
37.4
37.9
38.0
EU
SAD
RUSIJA
Nimalo Malo U velikoj mjeri U potpunosti Ne mogu da procijenim
21
Na koga Crna Gora treba da se oslanja u spoljnoj politici –
SUMA u velikoj mjeri i u potpunosti% - TREND
Smanjen je stepen oslonca i na EU i na SAD i na Rusiju u odnosu na jul 2019.
34.4
31.2
Nov'15 Jun' 16 Dec'16 Jun'17 Dec'2017 Mart'18 Dec'18 Jul'19 Dec'19
EU USA RUSIJA
22
Kada je rije o lanstvu Crne Gore u Evropskoj Uniji, nedavnom raspravom o njenom
proširenju najavljeno je da e taj proces biti dodatno usporen. Kakav je Vaš stav o tome?- %
35.8
9.9
20.2
7.7
17.0
9.4
Mislim da bi Crna Gora nezavsino od stava EU trebala
intezivno da radi da se pridrui EU
Mislim da je to opravdano zato što EU ima puno veih
problema od prikljuivanja Crne Gore
Mislim da Crna Gora treba da misli na sebe a ne da se
bavi tim pitanjima
Mislim da uslijed tog stava EU, Crna Gora treba da
trai nove partnere u meunarodnoj zajednici
Mislim da je EU u krizi te nema nikakve svrhe teiti ka
EU
Nedavno je formiran skupštinski Odbor za reformu izbornog zakonodavstva sa ciljem da se
poboljša ravnopravnost svih partija na izborima kako bi izbori bili bolji, pošteniji i
demokratskiji. Kakva su Vaša oekivanja od rada ovog Odbora? %
32.6
27.8
39.5
Ne znam ne mogu da procijenim
24
Oekujem da e odbor uspiješno
unaprijediti izborno zakonodavstvo
promijeniti Ne znam ne mogu da
procijenim
25
U radu Odbora za reformu izbornog neke opozicione partije uestvuju, a
neke bojkotuju njegov rad. Kakav je vaš stav o tome? %
36.7
16.3
47.0
uestvuje u radu odbora
bojkotuje rad odbora
26
Da opozicija treba da uestvuje u radu Odbora u odnosu na partije
Mislim da opozicija treba da uestvuje
u radu odbora
DPS 58,2% 5,1% 36,7%
SDP 31,0% 13,8% 55,2%
SDCG 48,5% 12,1% 39,4%
SNP 42,5% 30,0% 27,5%
DF 20,9% 44,0% 35,2%
DEMOS 27,8% 55,6% 16,7%
UCG 25,0% 62,5% 12,5%
DEMOKRATE 40,0% 31,4% 28,6%
URA 26,9% 11,5% 61,5%
BS 58,8% 2,9% 38,2%
27
Posljednjih mjeseci objavljen je veliki broj afera u koje su ukljueni vani
predstavnici vlasti. Kakav je Vaš generalni stav o tome? %
16.5
30.8
18.7
28.5
5.6
Te afere su izmišljenje i imaju za cilj smjenu vlasti
Te afere pokazuju slaboisti našeg drustva i institucija, koje su
oduvijek postojali
Mene te afere jednostavno ne zanimaju , bez obzira koliko o
tome mediji pišu
Te afere pokazuju pravo lice vlasti i to je sve ono sto znamo
godinama unazad
Nema stav
Te afere su
izmišljenje i imaju
za cilj smjenu
znamo godinama
SNP 5,0% 45,0% 50,0%
DEMOS 31,6% 21,1% 47,4%
URA 42,3% 3,8% 50,0% 3,8%
BS 23,5% 50,0% 14,7% 5,9% 5,9%
29
Šta bi Vama bila pravedna reakcija predstavnika vlasti kada je rije o tim
aferama? %
36.4
25.5
11.6
26.5
zaista radili zloupotrebe
afere sami unaprijed podnesu