Pollution of the Baltic Sea

  • Published on
    31-Dec-2015

  • View
    25

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pollution of the Baltic Sea. Zanieczyszczenia Morza Batyckiego. The pollution of the Baltic Sea. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slajd 1

Pollution of the Baltic Sea

Zanieczyszczenia Morza Batyckiego The pollution of the Baltic SeaThe Baltic Sea is one of the most polluted sea in the world. In 1973, there was signed the Gdansk Convention on Fishing and Conservation of living resources in the Baltic Sea and the Belts. In 1974, seven countries bordering the Baltic Sea (out of 9) The second International Convention was signed in Helsinki on the Baltic. Still, the Baltic Sea remains one of the most polluted seas in the world. The factors that affect the Baltic Sea pollution include: construction of drainage ditches, heavy industrialization, development and the emergence of new towns and the surrounding waste water and waste. Under Polish territorial waters very is polluted Gulf of Gdansk.Jakie jest zanieczyszczenie Morza Batyckiego?Batyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mrz na wiecie. W 1973 roku podpisana Konwencja Gdaska o rybowstwie i ochronie ywych zasobw w Morzu Batyckim iw cieninach Bet. W 1974 roku siedem pastw nadbatyckich (spord 9). Druga Midzynarodowa konwencja zostaa podpisana w Helsinkach na Batyku. Nadal Morze Batyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mrz na wiecie. Czynnikw, ktre wpywaj na zanieczyszczenie Morza Batyckiego obejmuje: budowa roww melioracyjnych, uprzemysowienia cikie, rozwj i powstawanie nowych miast oraz okoliczne cieki i odpady. W polskich wodach terytorialnych bardzo jest zanieczyszczona Zatoka Gdaska. THE Baltic Sea

Morze Batyckie The history of the Baltic SeaThe Baltic Sea is the youngest sea on Earth - has only 12 thousand. years, while others arose from the sea many millions of years. As glacial lakes, it was due to warming and melting glaciers in its short history, followed major changes in water levels, shoreline and salinity resulting mainly from crustal movements. It is estimated that the man appeared on the Baltic Sea about 10 thous. years ago in the Paleolithic. Probably wandered from the south of colonizing the Baltic Sea catchment. The oldest traces of settlements on the Polish coast of the encounter on the island of Wolin. WX century in our history came to the city of Gdask. Formation of political bodies in the Baltic Sea Basin is at the turn of the millennium I and II. Historia Morza BatyckiegoMorze Batyckie jest najmodszym morzem na Ziemi - ma tylko 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstay z wielu milionw lat. Jak jeziora polodowcowe, to ze wzgldu na ocieplenie i topnienie lodowcw w swojej krtkiej historii, po powane zmiany poziomu wd, linii brzegowej i zasolenia wynikajce gwnie z ruchw skorupy ziemskiej. Szacuje si, e czowiek pojawi si na Batyku ok. 10 tys. lat temu w paleolicie. Prawdopodobnie wdrowali z poudnia kolonizacji zlewni Morza Batyckiego. Najstarsze lady osadnictwa na polskim wybrzeu spotka na wyspie Wolin. W X wieku w naszej historii wszed do miasta Gdaska. Tworzenie organw politycznych w basenie Morza Batyckiego jest na przeomie I i II tysiclecia.Countries of the Baltic Sea Kraje batyckie

Denmark - dania,Estonia - estonia,Finland - finlandia,Germany - niemcy,Latvia - otwa,Lithuania litwa,Poland polska,Russia rosja,Sweden szwecja.

THE Baltic Sea

Morze Batyckie Pollution of the Baltic Sea

Zanieczyszczony Batyk Map of the Baltic Sea

Mapa Morza Batyckiego The Baltic Sea Polish part

Nasze Morze Batyckie The Baltic Sea

Morze Batyckie Tanker spill

Wyciek tankowca. Bird after oil spills from tanker

Ptak po wycieku ropy z tankowca Rubbish in the Baltic Sea

mieci w Morzu Batyckim Water, Water

Woda, Woda Poor animals

Biedne zwierzta The end

Prezentaci przygotowaa Klaudia Szlendak, kl. VI"a.

Recommended

View more >