Pomoc Dla Programu Adobe Acrobat Professional 7 PL

  • View
    8.301

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomoc dla programu Adobe Acrobat Professional 7 PL

Text of Pomoc Dla Programu Adobe Acrobat Professional 7 PL

PODSTAWY PROGRAMU ACROBAT

Czym jest format Adobe PDF? Dlaczego warto korzysta z formatu Adobe PDF? Praca w programie Acrobat Uaktualnianie programu Acrobat

Czym jest format Adobe PDF?

PDF (Portable Document Format) jest to uniwersalny format przenonych dokumentw elektronicznych. Format ten pozwala zapisywa dokumenty tworzone w wielu rnych systemach i aplikacjach; przy jego uyciu s zachowywane oryginalne czcionki i obrazki, a take oryginalny ukad dokumentw rdowych. Format PDF sta si midzynarodowym standardem bezpiecznej archiwizacji i wymiany dokumentw elektronicznych. Pliki Adobe PDF maj niewielkie rozmiary, a mog by udostpniane, przegldane i drukowane przy uyciu darmowego oprogramowania Adobe Reader. Aplikacje zawarte w pakiecie Adobe Acrobat umoliwiaj konwersj dowolnego innego formatu na format PDF. (Zobacz Dlaczego warto korzysta z formatu Adobe PDF?.)

Dlaczego warto korzysta z formatu Adobe PDF?

Zarwno firmy prywatne, jak i instytucje pastwowe odchodz od tradycyjnych metod gromadzenia i przesyania danych na rzecz procedur elektronicznych; a standardem w zakresie elektronicznego zapisu danych staje si wanie format PDF. W Stanach Zjednoczonych jest stosowany na przykad w systemie elektronicznej dystrybucji lekw (U. S. Food and Drug Administration) i w sdownictwie. Wykorzystuj go take instytucje pastwowe (przede wszystkim rzdowe) w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.Typowy problem Odbiorca nie moe otworzy plik, poniewa nie dysponuje aplikacj, w ktrej utworzono plik. Archiwa zawierajce dokumenty elektroniczne i tradycyjne (drukowane) zajmuj duo miejsca, sprawiaj trudnoci przy przeszukiwaniu i wymagaj stosowania aplikacji, w ktrych utworzono poszczeglne dokumenty. Dokument s niepoprawnie wywietlane na urzdzeniach przenonych. Zalety dokumentw Adobe PDF Plik PDF moe otworzy kady. Wystarczy, by zaopatrzy si w darmowy program Adobe Reader. Pliki PDF zajmuj mao miejsca, mog by w dowolny sposb przeszukiwane i s atwo dostpne (dostp do nich zapewnia midzy innymi darmowy program Adobe Reader). Ich przegldanie uatwiaj zakadki i cza. W dokumentach Adobe PDF mona osadzi specjalne znaczniki, ktre odpowiadaj midzy innymi za zawijanie tekstu na ekranach urzdze przenonych (z systemami Palm OS, Symbian i Pocket PC).

Wielu przedsibiorcw wybiera tradycyjny Dokumenty PDF mona podpisywa sposb sporzdzania i archiwizacji dokumentw, cyfrowo i zabezpiecza za pomoc poniewa procedury elektroniczne nie specjalnych uprawnie dostpu. zapewniaj odpowiedniej ochrony danych. Dokumenty nietypowo sformatowane s Oznakowane dokumenty PDF zawieraj niedostpne dla uytkownikw niedowidzcych. dodatkowe informacje, ktre czyni je dostpnymi dla czytnikw ekranu.

(Zobacz Praca w programie Acrobat.)

Praca w programie Acrobat

Program Adobe Acrobat 7.0 Professional oferuje solidne narzdzia suce do wymiany plikw Adobe PDF, prowadzenia przegldw elektronicznych, sprawdzania dokumentw, tworzenia formularzy, konwersji duych rysunkw technicznych posiadajcych warstwy do formatu PDF oraz obsugi drukowania. W tej czci, znajduj si odniesienia do informacji na temat czsto stosowanych zada zawartych w pliku pomocy elektronicznej. Tematy powizne:Nawigacja dokumentw PDF Aby zaznaczy i skopiowa tekst, tabele lub obrazki Ustawienia wasnoci narzdzia i obiektu Wstawianie, doczania lub wydzielanie stron Dodawanie nagwkw, stopek, znakw wodnych i ta Tworzenie dokumentw z rozwinitymi funkcjami dla uytkownikw programu Adobe Reader. Tworzenie bezpiecznego dokumentu Tworzenie dostpnych dokumentw dla niepenosprawnych ruchowo i niedowidzcych uytkownikw Zarzdzanie plikami PDF Przegldanie dokumentu PDF w internecie Aby przygotowa dokument do przegldania w trybie online, naley: Przegldanie pliku PDF przez innych uytkownikw Praca z warstwami AutoCAD lub Visio w dokumencie PDF (Windows) Aby kontrolowa kolorystyk dokumentu, naley: Aby utworzy dokument wysokiej jakoci, naley:

Nawigacja dokumentw PDF

Aby swobodnie porusza si po stronach dokumentu PDF, naley skorzysta z przyciskw nawigacji znajdujcych si na pasku stanu, klawiszy Page Up i Page Down lub przeciga pionowy pasek przewijania. Jeli dokument jest wywietlany w trybie penego ekranu jako pokaz slajdw, to przegldanie stron moe odbywa si za pomoc klawiszy ze strzakami. Wybra polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat > Preferencje (Mac OS), wybra opcje Peny ekran i Poka pasek nawigacji.)

Nawigacja, przyciski

Wskazwki dotyczce nawigacji dokumentu PDF:q

q

q

q

q

Korzystanie z zakadek. Aby porusza si midzy stronami w dokumencie PDF, naley klika na zakadki w panelu nawigacji Zakadki. Zakadki mog odnosi do miejsc w tym samym dokumencie, innym dokumencie lub do pewnych stron internetowych. Do dokumentw PDF mona te dodawa swoje wasne zakadki. (Zobacz Tworzenie zakadek.) Uywanie miniaturek Aby porusza si midzy stronami w dokumencie PDF, naley klikn na miniaturki (lub obrazki) w panelu nawigacji Strony. Korzystanie z artykuw. W magazynach lub gazetach w formacie PDF, wtki s przelewane z jednego amu do kolejnego, czasami przez kilka stron. Autorzy mog czy prostokty czce sekcje jednego kawaka i poda za wtkiem tekstu. Jeli podczas najechania kursorem nad tekst, posiada on strzak wskazujc w d, to znaczy, e tekst jest czci artykuu. Aby przej do nastpnej sekcji, naley klikn na artyku. Szczegowe informacje o tworzeniu artykuw znajduj si w czci Definiowanie artykuw. Pokazywanie i ukrywanie warstw, jeli dokument je posiada. (Zobacz Warstwy Adobe PDF.) Uywanie czy do przechodzenia do okrelonej sekcji dokumentu. cza s zwykle podkrelane i wywietlane w innym kolorze, ale autor dokumentu PDF, moe zmienia ich wygld. Do dokumentu PDF, mona te dodawa cza. (Zobacz Korzystanie z czy.)

Po przejciu na inn stron za pomoc kliknicia na cze lub zakadk, wcisn klawisz Alt + Strzaka w lewo (Windows) lub Option + Strzaka w lewo, aby powrci do poprzedniej strony.

Aby zaznaczy i skopiowa tekst, tabele lub obrazki

Aby skopiowa obrazek, tabel lub niewielk cz tekstu, naley skorzysta z narzdzia . Kursor w panelu dokumentu zmienia si w zalenoci od tego czy do zaznaczania znajduje si nad tekstem, obrazkiem czy tabel. Aby zaznaczy tekst lub tabel, naley przecign kursorem w poprzek tekstu lub tabeli. Aby zaznaczy obrazek, naley klikn na obrazek. (Zobacz Kopiowanie i wklejanie tekstu, tabel i obrazkw.) Aby wyodrbni cay tekst dokumentu PDF, naley wybra polecenie Plik > Zapisz jako, wybra format RTF (Rich Text Format) i zapisa plik. Aby jak najprociej wydzieli tekst, naley wybra Plik > Zapisz jako, nastpnie zapisa dokument jako plik tekstowy. (Zobacz Opcje konwersji do formatu Rich Text lub formatu programu Microsoft Word.)

Zaznaczanie i kopiowanie tekstu

Naley wzi pod uwag nastpujce rzeczy:q

q

q

Jeli autor dokumentu PDF utworzy dokument za pomoc skanera i tekst nie ma moliwoci przeszukiwania lub jeli tekst jest czci obrazka, to nie mona go zaznacza lub przeszukiwa. W takim przypadku, naley skorzysta z polecenia Rozpoznaj tekst za pomoc OCR i przekonwertowa obrazek do tekstu z moliwoci zaznaczania i przeszukiwania. W niektrych dokumentach PDF, autorzy chroni ich zawarto za pomoc ustawiania ogranicze, ktre nie zezwalaj na edycj lub drukowanie. Na przykad, polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej mog by niedostpne, poniewa autor ustawi ograniczenia nie zezwalajce na kopiowanie tekstu. (Cz tych ogranicze moe mie te wpyw na dostp dokumentu.) W niektrych przypadkach, zaznaczenie moe zawiera niechciany tekst. Na przykad, jeli zaznaczony tekst rozciga si na kilku stronach, to zaznaczenie moe zawiera tekst nagwkw lub stopek, jest to zalene od poprawnego oznakowania dokumentu. Jeli przypadkowo zostanie skopiowany dodatkowy tekst, ta naley pamita aby go po wklejeniu.

Ustawienia wasnoci narzdzia i obiektu

Aby zmieni ustawienia w programie Acrobat, naley wybra polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat > Preferencje (Mac OS) Ustawianie wasnoci niektrych narzdzi i obiektw mona przeprowadzi na pasku Wasnoci. Na przykad, uytkownik podczas dodawania notatek do dokumentu PDF, chce, aby narzdzie Notatka pozostawao wybrane. Aby to uczyni, w pasku Wasnoci narzdzia naley zaznaczy opcj Utrzymaj narzdzie wybrane. (Jeli pasek narzdzi Wasnoci nie jest widoczny, naley wybra Widok > paski narzdzi > pasek wasnoci.) (Zobacz Okrelanie preferencji komentarzy i Zmiana wygldu komentarzy.) Niektre narzdzia, jak np. narzdzie Pomiar maj okna dialogowe Wasnoci, ktre s automatycznie otwierane podczas wyboru narzdzia.

Wstawianie, doczania lub wydzielanie stron

Aby wstawi, usun lub uy stron w inny sposb, naley skorzysta z polece w menu Dokument > Strony. Uytkownik moe wykona jedno z nastpujcych zada:q

q

q

q

q

Wstawianie stron. W dokumencie PDF mona wstawia strony z innego pliku PDF. Wybra Dokument > Strony > Wstaw i wskaza plik PDF, ktry ma zosta wstawiony. Jest to atwy sposb czenia dokumentw PDF. Zastpowanie stron. W dokumencie PDF mona zastpowa cae strony, innymi stronami PDF. Operacja zastpowania ma t wasno, e w jej wyniku na oryginalnej stronie zmieniane s tylko tekst i grafika. Wszelkie elementy interaktywne, takie jak cza i zakadki, pozostaj bez zmian. Uywanie miniaturek. Kopiowanie i przenoszenie stron, zarwno wewntrz dokumentu, jak i midzy rnymi dokumentami, umoliwiaj take miniaturki stron. Usuwanie stron. Strony dokumentw PDF usuwa si albo za pomoc polecenia Usu, albo za pomoc usuwania miniaturek stron (ewentualnie znakowanych zakadek). Po zakoczeniu edycji dokumentu PDF, zmniejszy rozmiar pliku za pomoc polecenia Plik > Zmniejsz rozmiar pliku i zapisa zrestrukturyzowany dokument pod now nazw. Wydzielanie stron. Do wydzielania stron z plikw Adobe PDF suy polecenie Wydziel. Wydzielone strony mona usun lub skopiowa do innego pliku. (Zobacz Wydzielanie, przenoszenie i kopiowanie stron i Usuwanie i zastpo