Pomoc programu Adobe® Flash® Professional CC ?· Praca z plikami AI programu Illustrator w programie…

Embed Size (px)

Text of Pomoc programu Adobe® Flash® Professional CC ?· Praca z plikami AI programu Illustrator w...

 • Pomoc programu Adobe Flash Professional CC

  Czerwiec 2015

  Niektre cza mog wskazywa materiay dostpne tylko w jzyku angielskim.

 • Spis treciNowoci 1

  Podsumowanie nowych funkcji 2Podsumowanie nowych funkcji 2014 11Nowoci w programie Flash Professional CS6 19Nowe funkcje podsumowanie 23

  Pierwsze kroki 32Platformy 34

  Konwertowanie na inne formaty dokumentw 35Obsuga platform niestandardowych 37Tworzenie i publikowanie dokumentu HTML5 Canvas 40Tworzenie i publikowanie dokumentu WebGL 48Pakowanie aplikacji dla rodowiska AIR for iOS 54Publikowanie aplikacji dla rodowiska AIR for Android 60Publikowanie dla rodowiska AIR dla komputerw 66Ustawienia publikowania kodu ActionScript 75Dokumentacja interfejsw API obsugi platform niestandardowych 83Praca z kodem ActionScript 84Tworzenie dostpnej zawartoci 92Sprawdzone procedury wskazwki dotyczce uatwie dostpu 106Uatwienia dostpu w przestrzeni roboczej programu Flash 111Debugowanie kodu ActionScript 3.0 115Pisanie skryptw i zarzdzanie nimi 120Wczanie obsugi platform niestandardowych 134Praca z wtyczkami obsugi platform niestandardowych 139Sprawdzone procedury porzdkowanie kodu ActionScript w aplikacji 142Wczanie obsugi platform niestandardowych 144

  Przestrze robocza i obieg pracy 150Korzystanie ze stou montaowego i panelu Narzdzia 151Obieg pracy i przestrze robocza programu Flash 156Osie czasu a jzyk ActionScript 166Praca z wieloma osiami czasu 170Ustawianie preferencji w programie Flash 172Korzystanie z paneli narzdziowych programu Flash 178Warstwy osi czasu 184Przesuwanie i kopiowanie obiektw 191Synchronizowanie preferencji programu Flash Professional z usug Creative

 • Cloud 194Praca z panelem Adobe Color 199Szablony 201Tworzenie arkusza ksztatw 203Znajdowanie i zamienianie w programie Flash 205Cofanie, ponawianie i panel Historia 210Skrty klawiaturowe 213O czasu 216Tworzenie rozszerze HTML 220

  Animacja i interaktywno 223Narzdzie Ko 224Linia pomocnicza animacji 236Praca z klasycznymi animacjami z klatkami porednimi 240Animacje generowane metod klatek porednich 252Edytowanie animacji ruchu z zastosowaniem klatek porednich za pomoc Edytora ruchu 275Animowanie ksztatw metod klatek porednich 284Klatki i klatki kluczowe 290Animacja klatka po klatce 294Wasne pdzle 297Tworzenie i publikowanie dokumentu HTML5 Canvas 301Podstawowe informacje o animacjach 309Tworzenie przyciskw 315Praca z wieloma osiami czasu 319Praca ze scenami 321Tworzenie i publikowanie dokumentu WebGL 323Sprawdzone procedury reklama oparta na programie Flash 329Programowanie zachowa interaktywnych za pomoc wycinkw kodu 332Korzystanie z warstw maskujcych 335

  Multimedia i wideo 338Praca z punktami sygnalizacji wideo 339Dodawanie wideo do zawartoci w programie Flash 341Tworzenie plikw wideo do uywania w programie Flash 349Korzystanie z dwikw w programie Flash 356Przeksztacanie i czenie obiektw graficznych 364Praca z bibliotek 370Rysowanie linii i ksztatw 377Sprawdzanie pisowni 391

 • Praca z plikami PSD z programu Photoshop w programie Flash 393Grafika 3D 403Stosowanie wzorkw przy uyciu narzdzia Pdzel napylajcy 411Ukadanie obiektw 413Automatyzacja zada za pomoc menu Polecenia 416Rysowanie w programie Flash 418Rysowanie za pomoc narzdzia Piro 425Osadzanie czcionek w celu zapewnienia jednolitego wygldu tekstu 432Preferencje rysowania 435Skalowanie i buforowanie symboli 437Filtry graficzne 442Eksportowanie plikw SVG 452Wspuytkowanie zasobw biblioteki midzy plikami 455Przeksztacanie linii i ksztatw 460Obrysy, wypenienia, i gradienty 464Praca z panelem Adobe Color 472Praca z plikami programu Fireworks w programie Flash 474Uywanie programu Flash Professional z narzdziem Adobe Scout 478Praca z tekstem w architekturze Text Layout Framework (TLF) 480Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Flash 496Praca z plikami programu InDesign w programie Flash 507Praca z wystpieniami symboli 508Praca z symbolami 514Korzystanie z programw Adobe Premiere Pro i After Effects 520

  Eksportowanie i publikowanie 524Eksportowanie z programu Flash 525Eksportowanie plikw SVG 528Eksportowanie grafiki i wideo 531Publikowanie dokumentw programu Flash 538Tworzenie arkusza ksztatw 544Eksportowanie dwikw 546Eksportowanie plikw wideo QuickTime 550Ustawienia publikowania 551Sprawdzone procedury wskazwki dotyczce tworzenia zawartoci dla urzdze przenonych 571Sprawdzone procedury okrelanie struktury pliku FLA 579Sprawdzone procedury konwencje dotyczce zachowa 582Sprawdzone procedury wskazwki dotyczce tworzenia aplikacji SWF

 • 585Sprawdzone procedury optymalizowanie plikw FLA do formatu wyjciowego SWF 590Sprawdzone procedury konwencje dotyczce wideo 602Sterowanie zewntrznym odtwarzaniem wideo przy uyciu kodu ActionScript

  604Korzystanie z programw Adobe Premiere Pro i After Effects 610Praca z programami Flash Pro i Flash Builder 614Eksportowanie plikw projektora 619Ustawienia publikowania kodu ActionScript 621Eksportowanie wideo za pomoc programu Flash Professional CS6 629Szablony publikowania w formacie HTML 632

  Creative Cloud 637Aplikacja Creative Cloud Desktop 638Przegldanie i synchronizowanie zasobw oraz zarzdzanie nimi 647Dodawanie czcionek z biblioteki Typekit 653Creative Cloud Market 659Creative Cloud Extract 663Biblioteki Creative Cloud 666

 • Nowoci

  1

 • Podsumowanie nowych funkcjiFlash Professional CC 2015

  W wersji 2015 programu Adobe Flash Professional CC ponowniewprowadzono narzdzie Ko KO, ktre umoliwia tworzenie struktur przyuyciu symboli i ksztatw generujcych naturalne animacje. Program umoliwiaimportowanie wideo H.264, zawiera uniwersalny konwerter typw dokumentw,a take zapewnia integracj z najnowszymi wersjami wtyczki Flash Player izestawu SDK rodowiska AIR oraz wiele innych udoskonale. W dalszej czcitego artykuu zawarto krtkie omwienie nowych funkcji dostpnych wnajnowszej aktualizacji oprogramowania Flash Professional CC, jak rwniecza do innych zasobw z dodatkowymi informacjami.

  Program Adobe Flash Professional CC umoliwia tworzenie ciekawychpostaci kreskwek o naturalnych ruchach za pomoc nowego narzdzia Ko.Pozwala te konwertowa projekty na dokumenty dowolnych typw przy uyciuuniwersalnego konwertera, importowa wideo H.264, pracowa z najnowszymiwersjami programu Flash Player i zestawu SDK rodowiska AIR. Oferujerwnie bogactwo innych funkcji zapewniajcych najwysz jakoprojektowanych grafik i animacji.

  Do gry

  Nowoci i ulepszeniaAdobe Flash Professional CC 2015

  Narzdzie KoImportowanie wideo H.264 z dwikiemEksportowanie bitmap jako arkusza ksztatw dla dokumentu HTML5 CanvasSkalowanie pdzli przy powikszaniu stou montaowegoUniwersalny konwerter typw dokumentwUlepszony obieg pracy w zakresie obsugi dwikuUlepszony Edytor ruchuBlokowanie paneliObsuga wycinkw kodu WebGLUdoskonalenia zestawu SDK obsugi platform niestandardowychIntegracja najnowszego programu Flash Player i zestawu SDK rodowiska AIRIntegracja z najnowszymi bibliotekami CreateJSPlik definicji TypeScript dla interfejsu API rodowiska wykonawczego WebGLPozostae udoskonalenia

  Wymagania systemowe

  Adobe Flash Professional CC 2015

  Narzdzie Ko

  2

 • Nowoci w programie Flash Professional CC 2015

  Wersja 2015 programu Flash Professional CC umoliwia realizowanie naturalnych ruchw animowanychpostaci przy uyciu nowego narzdzia Ko.

  Narzdzie Ko oferuje funkcje kinematyki odwrotnej w programie Flash. Kinematyka odwrotna to sposbanimowania obiektw przy uyciu koci poczonych z liniowymi lub rozgazionymi szkieletami w relacjachelement macierzysty-element potomny. Gdy jedna ko porusza si, poruszaj si poczone z ni koci.Kinematyka odwrotna umoliwia tworzenie ruchw przypominajcych naturalne. Animowanie przy uyciukinematyki odwrotnej polega na okreleniu pooenia pocztkowego i kocowego koci na osi czasu. ProgramFlash automatycznie interpoluje pooenia koci szkieletu midzy klatk pocztkow i kocow.

  Kinematyki odwrotnej mona uywa na nastpujce sposoby:

  Uywanie ksztatu jako pojemnika na wiele koci. Koci mona na przykad doda dorysunku wa, aby uzyska realistyczny efekt wicia si tego wa. Takie ksztaty monatworzy w trybie rysowania obiektw. Budowanie acucha wystpie symbolu. Mona na przykad poczy klipy filmoweprzedstawiajce tuw, rami, przedrami i do tak, aby poruszay si one realistyczniewzgldem siebie. Kade wystpienie ma tylko jedn ko.

  Opcje narzdzia Ko s wywietlane na stole montaowym, co zapewnia podwyszon dokadno ruchw.Mona za ich pomoc przecza stany (zablokowany, otwarty, ograniczony) waciwoci Obrt i Translacjaposzczeglnych koci szkieletu kinematyki odwrotnej. Program pozwala modyfikowa te ograniczenia na stolemontaowym. Bezporednia reprezentacja wizualna zapewnia wysok precyzj.

  Opcje narzdzia Ko na stole montaowym

  Wicej informacji o uywaniu narzdzia Ko mona znale w artykule Animacja oparta na narzdziuKo

  Importowanie wideo H.264 z dwikiem

  Nowoci w programie Flash Professional CC 2015

  Oprcz wideo FLV ta wersja zawiera opcj osadzania wideo H.264 na osi czasu. Po osadzeniu wideo H.264jego klatki s renderowane na stole montaowym podczas przewijania osi czasu. Ta funkcja umoliwiasynchronizowanie animacji na stole montaowym z materiaami wideo. Poniewa program Flash Player i innerodowiska wykonawcze nie obsuguj osadzonego wideo H.264, to wideo nie jest publikowane.Importowanie wideo H.264 jest dostpne tylko podczas projektowania.

  Dla wideo H.264 jest wczone odtwarzanie dwiku. Program pozwala teraz wybra opcj Docz audio wprzypadku importowania wideo H.264. Po zaimportowaniu na st montaowy (z wybran opcj Umieobiekt na stole montaowym) podczas przewijania na osi czasu jest odtwarzany dwik w poszczeglnychklatkach. Odtwarzanie osi czasu (Enter) odtwarza animacj z pynnoci (liczb klatek na sekund) zgodn zzaimportowanym wideo, dziki czemu dwik jest zsynchronizowany z klatkami wideo na stole montaowym.

  Wicej informacji o importowaniu